Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resenärsperspektivet inom kollektivtrafiken Transportforum 2011 Linköping Gunnel Färm ordförande Resenärsforum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resenärsperspektivet inom kollektivtrafiken Transportforum 2011 Linköping Gunnel Färm ordförande Resenärsforum."— Presentationens avskrift:

1 Resenärsperspektivet inom kollektivtrafiken Transportforum 2011 Linköping Gunnel Färm ordförande Resenärsforum

2 Resenärsforum – medlem i Sveriges Konsumenter EPF European Passengers’ Federation 27 organisationer i 18 länder

3 Resenärsforum – företräder resenärsperspektivet på nationell nivå Samverkar med ett trettiotal regionala och lokala resenärsgrupper Nätverk med drygt 6000 personer

4 Det får inte vara krångligt att resa utanför de dagliga resorna  Kollektivresor måste vara enkelt, välbekant och pålitligt, även i nya situationer  Krångel är det som skrämmer  Ingen vill göra bort sig, särskilt inte där alla ser på

5 Till exempel någon att fråga – eller begripligt utformad självbetjäning Resenärsforum studerade upplevelser  Nr 1 - BEMÖTANDET är en nyckelfunktion  Undersökning i Storstockholm, Storgöteborg och Västerås  WSP genomförde  675 personer svarat (svarsproc 81%)

6 Resvana personer: 80 % dagl korta resor 20 % flera längre resor varje vecka  Sökt information på nätet 92 %  Sökt information i tryckt publikation 25%  Färdmedel använda: buss 76 % Spårvagn 38 %, tunnelbana 34 %, pendeltåg 30 % Många åkte fler än ett färdmedel 

7 Bemötandet på stationen  Knappt 50 % tyckte att de fått god information  25 % tyckte att personalen inte gjorde vad den kunde eller undvek resenärerna  85 % ansåg biljettpersonalen hjälpsam  53 % ansåg stationspersonal svår få tag i

8 Köpa biljett på annan ort  53-58 % av storstadsborna hade ingen aning om hur man skulle köpa lokal biljett på annan ort än hemorten  Denna grupp är definitivt en resvan grupp  Bland icke-resvana troligen avsevärt högre

9 Bemötandet ombord  En bussförare är hjälpsam anser 73 %  Tågkonduktörer är hjälpsamma anser 85 %

10 Rätt att bemötas seriöst  Olika biljettsystem, zoner, regler, risk köpa fel  Olika inköpsställen, köpa ombord eller ej? – konstiga biljettautomater -SVÅRT  Den som har fel biljett är tjuvåkare  Riskerar att bli UTSKÄLLD-BÖTFÄLLD- AVSLÄNGD

11 Politiker utfrågade om Fördubblingen (Nr 2)  Alla landstingsledamöter och alla riksdags- ledamöter - under aug-sep - webenkät WSP  Svarsfrekvens 43 %, blocken lika svarsbenägna  93 % av alla stöder fördubbling eller fyrdubbling (+300%) 

12 Alltså har kollektivtrafiken nu mycket stark förankring bland politikerna  Fördubbling+fyrdubbling 93 % bland alla och fördubbling 81% bland borgerliga, 50% s-v-mp (och fyrdubbling 12 % borgerl, men 50% i s-v-mp)  Informationen förbättras lokalt anser 51 %  Informationen om andra län förbättras anser 66 %

13 Viktigaste åtgärder för förbättring enligt politikerna  Prioritet 1 Turtäthet  Prioritet 2 Kortare restider  Prioritet 3 Slippa byten

14 Kollektivresenärer vill gärna fortsätta, men ibland måste de ge upp I så fall – varför?  Nr 3 Kvalitativ studie - intervjuer – Trivector  Långväga och kortväga dagliga resor  Umeå - Skåne - Västsverige - Mälardalen  Långväga - byter bostadsort eller arbetsplats  Kortväga - byter till bil

15 Avgörande faktorer, utlösande faktorer  Opålitlighet  Turtäthet, dålig tidtabell  Indragna stationer och uppehåll  Byten och anslutningar dåliga, brutna  För lång restid

16 Bidragande faktorer, underliggande brister  Bristande komfort och service  Dålig hållplatsutformning, tillgänglighet  Bristande information, särskilt vid störningar  Känner sig svikna

17 Köparna avgör vad som är attraktivt – Fördubblingsmålet nås bara genom attraktivitet  Pålitlighet  Turtäthet  Enkelhet  Tillgänglighet  Korta restider  Fullgod information  Prisvärda resor

18 Resenärsforum www.resenarsforum.se


Ladda ner ppt "Resenärsperspektivet inom kollektivtrafiken Transportforum 2011 Linköping Gunnel Färm ordförande Resenärsforum."

Liknande presentationer


Google-annonser