Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 // 22.10.2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 // 22.10.2009."— Presentationens avskrift:

1 Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 //

2 Hette från början Borgå-Bladet. Provnummer utkom utkom tidningen en gång/vecka. Från 1861 utkom Bbl med ett nummer varje helgfri lördag, hade en upplaga på drygt 100 exemplar och kostade 5 mark per år > fem gånger/vecka. Tidningen nedlagd samt

3 Fyra sidor. ”Tidningen kommer att innehålla: 1) Meddelanden om Borgå stads allmänna lif 2) Stiftsnyheter 3) Månatliga öfversikter av utlandets politiska förhållanden 4) Ariklar rörande kyrkans och skolans angelägenheter och öfriga nationella ämnen 5) Recencioner af inhemsk litteratur 6) Korrespondentartiklar 7) Originalföljetong 8) Annonser”

4

5 Borgå underrättelser Helsingfors och Landsorten Reflexioner i anledning af några nyss utkomna Litteraturalster Dikt ”Nyårsnatten” Auktion Till Salu, t.ex. annons för Borgå Öl Diverse Societetshuset Förlorat och upphittat

6

7 Grundarna kom från lärarkåren vid Borgå Lyceum. Största drivkraften var Gabriel Lagus, som fungerade som chefredaktör Lagus var anhängare av nya frimodiga idéer och tidningen utkom i samma anda. Efter honom hade tidningen under åtta år fyra redaktörer och var till sin karaktär en lokal dagstidning.

8 Gabriel Lagus A. Lindfors Anders J. Silfvander Rudolf Lindblad Konrad Fr. Ottelin

9 Vilhelm Gabriel Lagus d.y. ( ) Skolman och författare, gett ut skådespel och dikter. Lektor i grekiska vid Viborgs gymnasium samt rektor vid samma skola. Gett ut verket Den finsk-svenska litteraturens utveckling. Tidningsman: redaktör för Borgåbladet , Wiborgs Tidning och Östra Finland

10 Chefredaktör V.L. Cajander ( ) var svensksinnad och under hans långa period behandlade tidningen aktuella samhälleliga händelser i svekomansk anda. Ändå till 1890-talet var Bbl den enda svenskspråkiga dagstidningen i Borgå och språkrör för de viktigaste handelsmännen i staden -> klarade sig trots liten spridning. Största konkurrenterna = Helsingfors svenska dagstidningar. Rivalen Borgå Nya Tidning grundades 1892.

11 Då Borgå Nya Tidning (BNT) grundades skrev Bbl ganska färglöst. I tävlingssituationen anställde man nya redaktörer. Började orientera sig mer mot Östnyland, och trängde också in på tidningen Östra Nylands område. Hade fler prenumeranter än BNT, över hälften av läsarna fanns på landsbygden. Förblev hela tiden lokaltidning.

12 I början av 1900-talet understödde Bbl politiskt ”äldre” svenskspråkiga intressen. Framhävde sin svensksinnighet. Språkstrider med Uusimaa som grundats Rysslandspolitiken nämndes inte före Tidningen var ändå tydligt konstitutionell och var därför nedlagd 1900 och Borgå Nya Tidning lades ner 1901.

13 Borgåbladet stödde SFP och tillhörde de konstitutionella. Tidningen behöll sina vita värderingar, fördömde inte Väinö Tanners regering på förhand. Bbl var rätt högerinriktad, men ville inte beblanda sig med Lapporörelsen trots att de sympatiserade med dessa. ”Fri och självständig svenskspråkig tidning” ”i ordets bästa bemärkelse oberoende”.

14

15 Tidningen har i dag en stabil upplaga på 8500 exemplar. Tror på framtiden, satsar en hel del också på unga läsare. Speciellt tidningens ungdomssidor som görs av en ungdomsredaktion läses av skolungdomar runt om i bygden.

16 Suomen Lehdistön Historia 5 Uppslagsverket Finland Historiska Tidningsbiblioteket, kansalliskirjasto.fi Borgåbladet, bbl.fi


Ladda ner ppt "Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 // 22.10.2009."

Liknande presentationer


Google-annonser