Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 //

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 //"— Presentationens avskrift:

1 Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 // 22.10.2009
Borgåbladet Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 //

2 Historia Hette från början Borgå-Bladet. Provnummer utkom 15.12.1860.
utkom tidningen en gång/vecka. Från 1861 utkom Bbl med ett nummer varje helgfri lördag, hade en upplaga på drygt 100 exemplar och kostade 5 mark per år. > fem gånger/vecka. Tidningen nedlagd samt

3 Provnumret: lördag 15.12.1860 Fyra sidor.
”Tidningen kommer att innehålla: 1) Meddelanden om Borgå stads allmänna lif 2) Stiftsnyheter 3) Månatliga öfversikter av utlandets politiska förhållanden 4) Ariklar rörande kyrkans och skolans angelägenheter och öfriga nationella ämnen 5) Recencioner af inhemsk litteratur 6) Korrespondentartiklar 7) Originalföljetong 8) Annonser”

4 Provnumret: lördag

5 Första numret: lördag 5.1.1861 Borgå underrättelser
Helsingfors och Landsorten Reflexioner i anledning af några nyss utkomna Litteraturalster Dikt ”Nyårsnatten” Auktion Till Salu, t.ex. annons för Borgå Öl Diverse Societetshuset Förlorat och upphittat

6 Första numret: lördag

7 Historia Grundarna kom från lärarkåren vid Borgå Lyceum.
Största drivkraften var Gabriel Lagus, som fungerade som chefredaktör Lagus var anhängare av nya frimodiga idéer och tidningen utkom i samma anda. Efter honom hade tidningen under åtta år fyra redaktörer och var till sin karaktär en lokal dagstidning.

8 De första chefredaktörerna
Gabriel Lagus A. Lindfors Anders J. Silfvander Rudolf Lindblad Konrad Fr. Ottelin

9 Gabriel Lagus Vilhelm Gabriel Lagus d.y. (1837-96)
Skolman och författare, gett ut skådespel och dikter. Lektor i grekiska vid Viborgs gymnasium samt rektor vid samma skola. Gett ut verket Den finsk-svenska litteraturens utveckling. Tidningsman: redaktör för Borgåbladet , Wiborgs Tidning och Östra Finland

10 Historia Chefredaktör V.L. Cajander ( ) var svensksinnad och under hans långa period behandlade tidningen aktuella samhälleliga händelser i svekomansk anda. Ändå till 1890-talet var Bbl den enda svenskspråkiga dagstidningen i Borgå och språkrör för de viktigaste handelsmännen i staden -> klarade sig trots liten spridning. Största konkurrenterna = Helsingfors svenska dagstidningar. Rivalen Borgå Nya Tidning grundades 1892.

11 Historia Då Borgå Nya Tidning (BNT) grundades skrev Bbl ganska färglöst. I tävlingssituationen anställde man nya redaktörer. Började orientera sig mer mot Östnyland, och trängde också in på tidningen Östra Nylands område. Hade fler prenumeranter än BNT, över hälften av läsarna fanns på landsbygden. Förblev hela tiden lokaltidning.

12 Historia I början av 1900-talet understödde Bbl politiskt ”äldre” svenskspråkiga intressen. Framhävde sin svensksinnighet. Språkstrider med Uusimaa som grundats 1895. Rysslandspolitiken nämndes inte före 1905. Tidningen var ändå tydligt konstitutionell och var därför nedlagd 1900 och 1901. Borgå Nya Tidning lades ner 1901.

13 Historia Borgåbladet stödde SFP och tillhörde de konstitutionella.
Tidningen behöll sina vita värderingar, fördömde inte Väinö Tanners regering på förhand. Bbl var rätt högerinriktad, men ville inte beblanda sig med Lapporörelsen trots att de sympatiserade med dessa. ”Fri och självständig svenskspråkig tidning” ”i ordets bästa bemärkelse oberoende”.

14 I dag

15 I dag Tidningen har i dag en stabil upplaga på 8500 exemplar.
Tror på framtiden, satsar en hel del också på unga läsare. Speciellt tidningens ungdomssidor som görs av en ungdomsredaktion läses av skolungdomar runt om i bygden.

16 Källförteckning Suomen Lehdistön Historia 5 Uppslagsverket Finland
Historiska Tidningsbiblioteket, kansalliskirjasto.fi Borgåbladet, bbl.fi


Ladda ner ppt "Helena Sahri & Fredrika Sundén JG3 //"

Liknande presentationer


Google-annonser