Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIO Dalarna 20 December.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIO Dalarna 20 December."— Presentationens avskrift:

1 PRIO Dalarna 20 December

2 Två målgrupper Barn och unga
Personer med omfattande och komplicerad problematik

3 Övergripande mål till 2016 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg Tillgång till arbete och sysselsättning Möjlighet till delaktighet och inflytande

4 De övergripande målen ska betyda
Jag får tillgång till utredning, diagnostik och effektiva insatser för min psykiska ohälsa Jag utsätts aldrig för mer tvång än nödvändigt Jag har inte sämre somatisk ohälsa trots psykiatrisk diagnos Min psykiska ohälsa hindrar mig inte från arbete och utbildning Jag går ut skolan med fullständiga betyg trots psykiatrisk diagnos Jag känner mig välkommen och delaktig vart jag än vänder mig

5 Ett steg i taget mot målen

6 Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa
Långsiktighet – Mål och delmål Gemensamt ansvarstagande Utveckling i ordinarie strukturer Prestationsmedel Nationella projekt Kunskapsstöd

7 Resultat 2013 Barn och unga Samverkan och samordning
Sysselsättning och boende Övrigt

8 Etapp 2013 – tillgänglighet för barn och unga
Landstingen och kommunerna ska tillhandahålla information om vart barn och unga med psykisk ohälsa ska vända sig för att få stöd och hjälp (grundkrav) Minst 90 % av barn och unga med beslut om första bedömning har fått en första bedömning inom 30 dagar (prestation) Minst 80% av barn och unga med beslut om inledd behandling eller fördjupad utredning har fått detta inom 30 dagar (prestation) Psynken arbetar med att stödja landsting när det gäller tidiga insatser till barn och unga bland annat första linjen

9 Resultat 2013 – tillgänglighet för barn och unga
Alla landsting och 280 kommuner har information om vart man kan vända sig 17 Landsting lever upp till målet för första besök 15 landsting lever upp till målet för utredning och fördjupad utredning 3 landsting lever inte upp till något av kraven Bilden av första linjen börjar bli tydligare i många län och ett antal försök att mäta väntetiderna har gjorts

10 Resultat i Dalarna – tillgänglighet för barn och unga
Landstinget och samtliga kommuner utom Mora lever upp till kraven på information Landstinget är ett av de tre landsting som inte lever upp till något av kraven i den förstärkta vårdgarantin

11 Etapp 2013 – Samverkan och samordning
Det ska finnas en politiskt förankrad samverkansöverenskommelse med ett specificerat innehåll. Organisationer som företräder patienter och brukare ska ha haft möjlighet att lämna synpunkter (grundkrav) Rapportera hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer under 18 år. Uppskatta hur många personer som är i behov av individuella planer

12 Resultat 2013 – samverkan och samordning
Alla landsting och 281 kommuner har samverkansavtal jämfört med 40 procent 2010 och 70 procent 2012. Alla landsting uppfyller kraven på sippar. Uppskattar 6098 och redovisar 2828 befintliga. Stora skillnader mellan olika landsting och olika kommuner hur man uppskattar behovet. Man kan verkligen understryka hur bra detta se ut hittills. Kraftigt utvecklingstryck med konkreta resultat i hela landet. Alla resultaten är preliminära. Bygger på uppgifter från SKL. Slutbedömning av Socialstyrelsen 1 december. Om ngn frågar är det Värmland som inte klarar kvalitetsregistren enligt den preliminära bedömningen. Viss osäker för ytterligare ett landsting. Lyft hur viktigt och centralt det är med SKL:s framgångsrika utvecklingsstöd

13 Resultat Dalarna – samverkan och samordning
Landstinget och alla kommunerna har en samverkansöverenskommelse Landstinget och alla kommunerna klarar kravet på sippar Landstinget har upprättat 55 sippar vilket är ganska medel jämfört med andra landsting och rapporterar ett behov av 163 sippar Alla kommuner har upprättat minst 1 SiP

14 SIP barn och unga Landsting/ kommun
Antalet samordnade individuella planer som upprättats Antalet SIP/ barn Antalet barn (under 18 år) som uppskattas ha behov av samordnad individuell plan Antalet barn som uppskattas ha behov av SIP/1 000 barn Antal barn Dalarna 55 1,05 165 3,14 52 571 Dalarna kommuner 86 1,64 160 3,04 Vansbro 1 0,8 4 3,2 1 258 Malung-Sälen 3 1,6 17 9,3 1 828 Gagnef 2 0,9 6 2,8 2 141 Leksand 14 5,0 10 3,6 2 774 Rättvik 3,3 8 4,5 1 794 Orsa 1,7 5 4,1 1 206 Älvdalen 7 5,4 1 292 Smedjebacken 3,8 1,1 1 859 Mora 2,7 3 656 Falun 0,6 15 1,3 11 319 Borlänge 1,4 30 2,9 10 210 Säter 1,5 12 5,8 2 063 Hedemora 1,8 2 777 Avesta 2,1 0,3 3 733 Ludvika 6,4 4 661

15 Övriga Resultat 2013 Täckningsgraden till kvalitetsregistren har ökat med 75 procent. 20 landsting klarar målen. 50 procent av patienterna i Psykos- och Bipolärregistret har fått läkemedelsuppföljning av läkare i 20 landsting. Samtliga landsting har deltagit i genombrottsprojektet och lämnat analyser av sin inrapportering till PAR. Dalarna klarar allt ovanstående.

16 Etapp 2013 – inventeringar Senaste fyra åren gjort en inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens verktyg eller liknande. Registrerat aggregerade data i inmatningsfunktionen på SKL Analyserat hur väl behoven är tillgodosedda på boende och sysselsättningsområdet En planering för hur verksamheten ska utvecklas

17 Resultat 2013 – Inventeringar
190 kommuner godkända De flesta inventerat kända personer Endast 16 % har samordade individuella planer trots att många fler har kontakt med psykiatrin och psykiatriska behov Endast 17 % har fått en hälsoundersökning Endast 13 % har kontakt med primärvården

18 Resultat Dalarnas län Leksand, Orsa, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Ludvika har gjort en inventering och har en godkänd analys Mora och Malung-Sälen har inte fått godkänt då inte lämnat in någon analys. Den analys som Älvdalen lämnade in blev inte godkänt. Vansbro, Gagnef och Rättvik har inte lämnat in något underlag för bedömning. Stor del av målgruppen inventerad i Dalarna

19 Resultat från inventeringarna SIP för vuxna
Kommun Ja, SIP finns Ja, SIP håller på att upprättas Nej, SIP saknas Ej känt Antal SIP/1000 vuxna Avesta 18 16 70 1,92 Borlänge 39 8 1,20 Falun 20 2 109 5 0,49 Hedemora 12 93 1,38 Leksand 14 4 11 1,13 Ludvika 0,38 Malung-Sälen 15 2,04 Mora Orsa 25 3 4,44 Smedjebacken 1 2,96 Säter 49 19 2,16 Vansbro 0,91 Älvdalen 10 2,57 Totalt 207 50 412 1,24

20 Sysselsättning utifrån inventeringarna
Kommun Har haft arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna Har inte haft arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna Sysselsättning ej aktuellt Sysselsättning ej känt Avesta 23 92 1 4 Borlänge 20 37 Falun 69 64 2 Hedemora 61 47 Leksand 13 15 Ludvika 7 Malung-Sälen** Mora** 9 11 Orsa 8 Smedjebacken 26 32 Säter 33 51 Vansbro Älvdalen** 29 Totalt* 331 397 * Gagnef och Rättvik har ej lämnat in underlag gällande inventering ** Ej godkända

21 Hälsoundersökning Kommun Har genomgått allmän hälso-undersökning
Har inte genomgått allmän hälso-undersökning Hälsostatus ej känt Avesta 55 7 58 Borlänge 28 30 1 Falun 39 25 70 Hedemora 26 20 64 Leksand 14 5 11 Ludvika Malung-Sälen** 22 Mora** 21 Orsa 17 10 Smedjebacken 32 23 Säter 24 15 48 Vansbro Älvdalen** 38 Totalt 214 166 391 * Gagnef och Rättvik har ej lämnat in underlag gällande inventering ** Ej godkända

22 Exempel på analysen/planeringen i Dalarnas län
Behov av gruppbostäder? Ökat fokus på hälsan (saknas ofta hittills) Öka antalet samordnade individuella planer Fokus på hemmavarande barn Genomförandeplaner, kompetensutveckling, Delat beslutsfattande och andra former för delaktighet Bättre samverkan med psykiatrin och primärvården

23 Fördelning – Landstinget i Dalarna
C.a 5.5 jmf. Gävleborg c:a

24 Fördelning – kommunerna i Dalarnas län
Folkmängd Sippar Inventeringar Summa Vansbro 6779 128299 200347 Malung-Sälen 10178 - 108174 Gagnef 10012 106409 Leksand 15146 447627 Rättvik 10799 114774 Orsa 6835 202002 Älvdalen 7139 75875 Smedjebacken 10650 314751 Falun 56432 Borlänge 49482 Säter 10851 320692 Hedemora 15064 445203 Avesta 21467 634439 Ludvika 25639 757738


Ladda ner ppt "PRIO Dalarna 20 December."

Liknande presentationer


Google-annonser