Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialdepartementet PRIO Dalarna 20 December. Socialdepartementet Två målgrupper Barn och unga Personer med omfattande och komplicerad problematik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialdepartementet PRIO Dalarna 20 December. Socialdepartementet Två målgrupper Barn och unga Personer med omfattande och komplicerad problematik."— Presentationens avskrift:

1 Socialdepartementet PRIO Dalarna 20 December

2 Socialdepartementet Två målgrupper Barn och unga Personer med omfattande och komplicerad problematik

3 Socialdepartementet Övergripande mål till 2016 En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg Tillgång till arbete och sysselsättning Möjlighet till delaktighet och inflytande

4 Socialdepartementet De övergripande målen ska betyda Jag får tillgång till utredning, diagnostik och effektiva insatser för min psykiska ohälsa Jag utsätts aldrig för mer tvång än nödvändigt Jag har inte sämre somatisk ohälsa trots psykiatrisk diagnos Min psykiska ohälsa hindrar mig inte från arbete och utbildning Jag går ut skolan med fullständiga betyg trots psykiatrisk diagnos Jag känner mig välkommen och delaktig vart jag än vänder mig

5 Socialdepartementet Ett steg i taget mot målen

6 Socialdepartementet Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa Långsiktighet – Mål och delmål Gemensamt ansvarstagande Utveckling i ordinarie strukturer  Prestationsmedel  Nationella projekt  Kunskapsstöd

7 Socialdepartementet Resultat 2013 Barn och unga Samverkan och samordning Sysselsättning och boende Övrigt

8 Socialdepartementet Etapp 2013 – tillgänglighet för barn och unga Landstingen och kommunerna ska tillhandahålla information om vart barn och unga med psykisk ohälsa ska vända sig för att få stöd och hjälp (grundkrav) Minst 90 % av barn och unga med beslut om första bedömning har fått en första bedömning inom 30 dagar (prestation) Minst 80% av barn och unga med beslut om inledd behandling eller fördjupad utredning har fått detta inom 30 dagar (prestation) Psynken arbetar med att stödja landsting när det gäller tidiga insatser till barn och unga bland annat första linjen

9 Socialdepartementet Resultat 2013 – tillgänglighet för barn och unga Alla landsting och 280 kommuner har information om vart man kan vända sig 17 Landsting lever upp till målet för första besök 15 landsting lever upp till målet för utredning och fördjupad utredning 3 landsting lever inte upp till något av kraven Bilden av första linjen börjar bli tydligare i många län och ett antal försök att mäta väntetiderna har gjorts

10 Socialdepartementet Resultat i Dalarna – tillgänglighet för barn och unga Landstinget och samtliga kommuner utom Mora lever upp till kraven på information Landstinget är ett av de tre landsting som inte lever upp till något av kraven i den förstärkta vårdgarantin

11 Socialdepartementet Etapp 2013 – Samverkan och samordning Det ska finnas en politiskt förankrad samverkansöverenskommelse med ett specificerat innehåll. Organisationer som företräder patienter och brukare ska ha haft möjlighet att lämna synpunkter (grundkrav) Rapportera hur många samordnade individuella planer som upprättats för personer under 18 år. Uppskatta hur många personer som är i behov av individuella planer

12 Socialdepartementet Resultat 2013 – samverkan och samordning Alla landsting och 281 kommuner har samverkansavtal jämfört med 40 procent 2010 och 70 procent 2012. Alla landsting uppfyller kraven på sippar. Uppskattar 6098 och redovisar 2828 befintliga. Stora skillnader mellan olika landsting och olika kommuner hur man uppskattar behovet.

13 Socialdepartementet Resultat Dalarna – samverkan och samordning Landstinget och alla kommunerna har en samverkansöverenskommelse Landstinget och alla kommunerna klarar kravet på sippar Landstinget har upprättat 55 sippar vilket är ganska medel jämfört med andra landsting och rapporterar ett behov av 163 sippar Alla kommuner har upprättat minst 1 SiP

14 Socialdepartementet SIP barn och unga Landsting/ kommun Antalet samordnade individuella planer som upprättats Antalet SIP/ 1 000 barn Antalet barn (under 18 år) som uppskattas ha behov av samordnad individuell plan Antalet barn som uppskattas ha behov av SIP/1 000 barn Antal barn Dalarna551,051653,1452 571 Dalarna kommuner861,641603,04 Vansbro10,843,21 258 Malung-Sälen31,6179,31 828 Gagnef20,962,82 141 Leksand145,0103,62 774 Rättvik63,384,51 794 Orsa21,754,11 206 Älvdalen10,875,41 292 Smedjebacken73,821,11 859 Mora61,6102,73 656 Falun70,6151,311 319 Borlänge141,4302,910 210 Säter31,5125,82 063 Hedemora51,831,12 777 Avesta82,110,33 733 Ludvika71,5306,44 661

15 Socialdepartementet Övriga Resultat 2013 Täckningsgraden till kvalitetsregistren har ökat med 75 procent. 20 landsting klarar målen. 50 procent av patienterna i Psykos- och Bipolärregistret har fått läkemedelsuppföljning av läkare i 20 landsting. Samtliga landsting har deltagit i genombrottsprojektet och lämnat analyser av sin inrapportering till PAR. Dalarna klarar allt ovanstående.

16 Socialdepartementet Etapp 2013 – inventeringar Senaste fyra åren gjort en inventering av behoven hos personer med psykisk funktionsnedsättning enligt Socialstyrelsens verktyg eller liknande. Registrerat aggregerade data i inmatningsfunktionen på SKL Analyserat hur väl behoven är tillgodosedda på boende och sysselsättningsområdet En planering för hur verksamheten ska utvecklas 2013-2014.

17 Socialdepartementet Resultat 2013 – Inventeringar 190 kommuner godkända De flesta inventerat kända personer Endast 16 % har samordade individuella planer trots att många fler har kontakt med psykiatrin och psykiatriska behov Endast 17 % har fått en hälsoundersökning Endast 13 % har kontakt med primärvården

18 Socialdepartementet Resultat Dalarnas län Leksand, Orsa, Falun, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Ludvika har gjort en inventering och har en godkänd analys Mora och Malung-Sälen har inte fått godkänt då inte lämnat in någon analys. Den analys som Älvdalen lämnade in blev inte godkänt. Vansbro, Gagnef och Rättvik har inte lämnat in något underlag för bedömning. Stor del av målgruppen inventerad i Dalarna

19 Socialdepartementet Resultat från inventeringarna SIP för vuxna KommunJa, SIP finns Ja, SIP håller på att upprättas Nej, SIP saknasEj känt Antal SIP/1000 vuxna Avesta18167001,92 Borlänge398001,20 Falun20210950,49 Hedemora1259301,38 Leksand1404111,13 Ludvika801200,38 Malung- Sälen152002,04 Mora80000,49 Orsa2501634,44 Smedjebac ken2513912,96 Säter81149192,16 Vansbro501500,91 Älvdalen105502,57 Totalt20750412391,24

20 Socialdepartementet Sysselsättning utifrån inventeringarna Kommun Har haft arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna Har inte haft arbete eller sysselsättning under minst en månad de senaste 12 månaderna Sysselsättning ej aktuellt Sysselsättning ej känt Avesta239214 Borlänge203711 Falun696412 Hedemora614702 Leksand131502 Ludvika71300 Malung-Sälen**15000 Mora**91100 Orsa152081 Smedjebacken263290 Säter335112 Vansbro11711 Älvdalen**29810 Totalt*3313972315 * Gagnef och Rättvik har ej lämnat in underlag gällande inventering ** Ej godkända

21 Socialdepartementet Hälsoundersökning Kommun Har genomgått allmän hälso- undersökning Har inte genomgått allmän hälso-undersökning Hälsostatus ej känt Avesta55758 Borlänge28301 Falun392570 Hedemora262064 Leksand14511 Ludvika0020 Malung-Sälen**0220 Mora**0021 Orsa171017 Smedjebacken113223 Säter241548 Vansbro0020 Älvdalen**0038 Totalt214166391 * Gagnef och Rättvik har ej lämnat in underlag gällande inventering ** Ej godkända

22 Socialdepartementet Exempel på analysen/planeringen i Dalarnas län Behov av gruppbostäder? Ökat fokus på hälsan (saknas ofta hittills) Öka antalet samordnade individuella planer Fokus på hemmavarande barn Genomförandeplaner, kompetensutveckling, Delat beslutsfattande och andra former för delaktighet Bättre samverkan med psykiatrin och primärvården

23 Socialdepartementet Fördelning – Landstinget i Dalarna C.a 5.5 jmf. Gävleborg c:a 13.000.000

24 Socialdepartementet Fördelning – kommunerna i Dalarnas län KommunFolkmängdSipparInventeringarSumma Vansbro677972048.453128299200347 Malung-Sälen10178108173.65-108174 Gagnef10012106409.37-106409 Leksand15146160974.46286652.4447627 Rättvik10799114773.75-114774 Orsa683572643.631129358.85202002 Älvdalen713975874.598-75875 Smedjebacken10650113190.15201561.34314751 Falun56432599769.621068029.11667799 Borlänge49482525903.75936493.731462397 Säter10851115326.41205365.46320692 Hedemora15064160102.95285100.47445203 Avesta21467228155.2406283.31634439 Ludvika25639272495.98485242.37757738


Ladda ner ppt "Socialdepartementet PRIO Dalarna 20 December. Socialdepartementet Två målgrupper Barn och unga Personer med omfattande och komplicerad problematik."

Liknande presentationer


Google-annonser