Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖBOKSLUT 2010. TONVIKT PÅ ENERGI Klimatavtryck – de växthusgaser vi alla är med och skapar. I snitt ger var och en av oss upphov till utsläpp av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖBOKSLUT 2010. TONVIKT PÅ ENERGI Klimatavtryck – de växthusgaser vi alla är med och skapar. I snitt ger var och en av oss upphov till utsläpp av."— Presentationens avskrift:

1

2 MILJÖBOKSLUT 2010.

3 TONVIKT PÅ ENERGI Klimatavtryck – de växthusgaser vi alla är med och skapar. I snitt ger var och en av oss upphov till utsläpp av 7,4 ton koldioxid per år. LSR:s hantering av hushållsavfall står för ca 1 procent av detta. OCH KLIMATAVTRYCK.

4 FRAMGÅNG FÖR MILJÖ. Kampanj under 2010 för att göra abonnemangsformen Miljö till standard. Med Miljö sorterar abonnenten matavfall och restavfall för sig. Ytterligare abonnenter valde Miljö Resultatet blev 17 kilo insamlat matavfall per invånare. Långt efter de ledande kommunerna som samlar in kilo. Stora utmaningen att få fler flerfamiljshus med i Miljö.

5 NYA SKYLTAR Tydligare kommunikation, lättare för besökaren sortera rätt. Informerar om hur vi återvinner soporna. Ökar motivationen att sortera rätt. ÅTERVINNINGSCENTRALER.

6 UTMÄRKTA KÄRL. Stor satsning på att identitetsmärka sopkärl. Ger sopbilens dator info om vilka kärl som ska tömmas och när. Ett led i arbetet med att kvalitetssäkra och energioptimera våra tjänster.

7 MINDRE ÄN 1 PROCENT LSR ansvarar för renhållningstjänsterna till invånare i Landskrona och Svalöv ton av det insamlade hushållsavfallet gick till återvinning. Cirka 49,5 ton – mindre än 1 procent – gick till annan avfallsanläggning för deponering var siffran 50 procent. TILL DEPONI.

8 INSAMLAT HUSHÅLLSAVFALL. Insamlat hushållsavfallTon/årKg/invånare Säck- och kärlavfall Slam- och fettavskiljare (inkl latrin och övrigt fett) Åvc grovavfall Farligt avfall3106 Producentansvar (kyl, frys, elektronik och batteri) 94717

9 FÖRBRÄNNING DOMINERAR. Förbränning den vanligaste behandlings- formen av säck- och kärlavfall och grovavfall. Största koldioxidutsläppet i avfallshanteringen, ton eller 59 kilo per invånare och år. 59 kilo motsvarar ungefär 30 mil med bil. Förbränningen genererar drygt MWh per år. Tillräckligt för att värma upp drygt villor. Rötning av matavfall bidrar med 732 MWh.

10 Energi och Utsläpp 2010EnergiCO 2 - (fossilt)utsläpp Energianvändning InsamlingMWh/årkWh/invånareTon/årKg/invånare Säck- och kärlavfall ,2 Säck- och fettavskiljare samt latrin 2684,9701,3 Servicebil fastighetsnära380,7100,2 Återvinningscentraler2795,1731,3 SUMMA ,0 Energianvändning behandling Flisning/krossning/siktning/sorter ing LSR 2063,7541,0 Transport till behandling5119,31342,4 Summa ,4 Energiproduktion Förbränning: Säck- och kärlavfall samt grovavfall Rötning Matavfall74614 SUMMA

11 SOPLYFT MED ELDRIFT. Den nya entreprenad vi upphandlade 2010 resulterade i inköp av nya sopbilar. Högsta miljöprestanda i klassen dieselbilar. I Landskrona ny sopbil som klarar sophanteringen utan hjälp av dieselmotorn. Elmotor på 96 volt gör jobbet både rent och tyst.

12 VÅRT KLIMATAVTRYCK. Verksamheten på LSR ger ett koldioxidutsläpp på 112 ton per år, drygt 2 kilo per invånare. Stora posten drift, uppvärmning och el – 83 ton, 1,5 kilo per invånare. Energianvändningen halverad de senaste fem åren. Bilresor till och från jobbet – samåkning 10 procent av sträckan på mil per år. Nära 30 procent av sträckan i miljöbil. Kan bli bättre. Svårigheten att ta sig kollektivt till jobbet på effektivt sätt.

13 Energi och Utsläpp 2010EnergiCO 2 - (fossilt)utsläpp EnergianvändningMWh/årkWh/invånareTon/årKg/invånare Uppvärmning el & drift ,5 Personalresor (tjänsteresor samt till och från arbete) 1122,0250,5 Företagsbil140,33,60,1 SUMMA Resesätt 2010Mil/årKm/invånareTåg %Bil/taxi %Flyg %Cykel % Tjänsteresor2 4280, Resor till och från arbete ,

14 LSR PRODUCERAR ENERGI. Nedbrytningen av avfallet i deponin bildar metangas. Samlar in i samarbete med Landskrona Energi MWh, 193 kWh per invånare. Producerar fjärrvärme som räcker för att värma cirka 530 villor.

15 STORA JOBBET ÅTERSTÅR. FN:s klimatpanel: utsläppen av växthusgaser högst 1 ton per person och år I dag är det klimatavtrycket 7,4 ton. Krävs minskning med 86 procent på mindre än 90 år. Av 7,4 ton står LSR:s hantering av hushållens avfall för cirka 1 procent. Utmaningen ligger i resterande 99 procent. Vi måste var och en bidra till att kraftigt minska avfallet nu och i framtiden.


Ladda ner ppt "MILJÖBOKSLUT 2010. TONVIKT PÅ ENERGI Klimatavtryck – de växthusgaser vi alla är med och skapar. I snitt ger var och en av oss upphov till utsläpp av."

Liknande presentationer


Google-annonser