Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MILJÖBOKSLUT 2010. TONVIKT PÅ ENERGI Klimatavtryck – de växthusgaser vi alla är med och skapar. I snitt ger var och en av oss upphov till utsläpp av.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MILJÖBOKSLUT 2010. TONVIKT PÅ ENERGI Klimatavtryck – de växthusgaser vi alla är med och skapar. I snitt ger var och en av oss upphov till utsläpp av."— Presentationens avskrift:

1

2 MILJÖBOKSLUT 2010.

3 TONVIKT PÅ ENERGI Klimatavtryck – de växthusgaser vi alla är med och skapar. I snitt ger var och en av oss upphov till utsläpp av 7,4 ton koldioxid per år. LSR:s hantering av hushållsavfall står för ca 1 procent av detta. OCH KLIMATAVTRYCK.

4 FRAMGÅNG FÖR MILJÖ. Kampanj under 2010 för att göra abonnemangsformen Miljö till standard. Med Miljö sorterar abonnenten matavfall och restavfall för sig. Ytterligare 4 000 abonnenter valde Miljö 2010. Resultatet blev 17 kilo insamlat matavfall per invånare. Långt efter de ledande kommunerna som samlar in 50- 100 kilo. Stora utmaningen att få fler flerfamiljshus med i Miljö.

5 NYA SKYLTAR Tydligare kommunikation, lättare för besökaren sortera rätt. Informerar om hur vi återvinner soporna. Ökar motivationen att sortera rätt. ÅTERVINNINGSCENTRALER.

6 UTMÄRKTA KÄRL. Stor satsning på att identitetsmärka sopkärl. Ger sopbilens dator info om vilka kärl som ska tömmas och när. Ett led i arbetet med att kvalitetssäkra och energioptimera våra tjänster.

7 MINDRE ÄN 1 PROCENT LSR ansvarar för renhållningstjänsterna till 54 966 invånare i Landskrona och Svalöv. 38 729 ton av det insamlade hushållsavfallet gick till återvinning. Cirka 49,5 ton – mindre än 1 procent – gick till annan avfallsanläggning för deponering. 2005 var siffran 50 procent. TILL DEPONI.

8 INSAMLAT HUSHÅLLSAVFALL. Insamlat hushållsavfallTon/årKg/invånare Säck- och kärlavfall14 092257 Slam- och fettavskiljare (inkl latrin och övrigt fett) 6 701122 Åvc grovavfall16 728304 Farligt avfall3106 Producentansvar (kyl, frys, elektronik och batteri) 94717

9 FÖRBRÄNNING DOMINERAR. Förbränning den vanligaste behandlings- formen av säck- och kärlavfall och grovavfall. Största koldioxidutsläppet i avfallshanteringen, 3 237 ton eller 59 kilo per invånare och år. 59 kilo motsvarar ungefär 30 mil med bil. Förbränningen genererar drygt 51 000 MWh per år. Tillräckligt för att värma upp drygt 2 500 villor. Rötning av matavfall bidrar med 732 MWh.

10 Energi och Utsläpp 2010EnergiCO 2 - (fossilt)utsläpp Energianvändning InsamlingMWh/årkWh/invånareTon/årKg/invånare Säck- och kärlavfall661121753,2 Säck- och fettavskiljare samt latrin 2684,9701,3 Servicebil fastighetsnära380,7100,2 Återvinningscentraler2795,1731,3 SUMMA1 246233296,0 Energianvändning behandling Flisning/krossning/siktning/sorter ing LSR 2063,7541,0 Transport till behandling5119,31342,4 Summa717131893,4 Energiproduktion Förbränning: Säck- och kärlavfall samt grovavfall 51 0819293 59765 Rötning Matavfall74614 SUMMA51 8279433 59765

11 SOPLYFT MED ELDRIFT. Den nya entreprenad vi upphandlade 2010 resulterade i inköp av nya sopbilar. Högsta miljöprestanda i klassen dieselbilar. I Landskrona ny sopbil som klarar sophanteringen utan hjälp av dieselmotorn. Elmotor på 96 volt gör jobbet både rent och tyst.

12 VÅRT KLIMATAVTRYCK. Verksamheten på LSR ger ett koldioxidutsläpp på 112 ton per år, drygt 2 kilo per invånare. Stora posten drift, uppvärmning och el – 83 ton, 1,5 kilo per invånare. Energianvändningen halverad de senaste fem åren. Bilresor till och från jobbet – samåkning 10 procent av sträckan på 15 852 mil per år. Nära 30 procent av sträckan i miljöbil. Kan bli bättre. Svårigheten att ta sig kollektivt till jobbet på effektivt sätt.

13 Energi och Utsläpp 2010EnergiCO 2 - (fossilt)utsläpp EnergianvändningMWh/årkWh/invånareTon/årKg/invånare Uppvärmning el & drift74914831,5 Personalresor (tjänsteresor samt till och från arbete) 1122,0250,5 Företagsbil140,33,60,1 SUMMA875161122 Resesätt 2010Mil/årKm/invånareTåg %Bil/taxi %Flyg %Cykel % Tjänsteresor2 4280,4574120 Resor till och från arbete15 8512,9148303

14 LSR PRODUCERAR ENERGI. Nedbrytningen av avfallet i deponin bildar metangas. Samlar in i samarbete med Landskrona Energi. 10 612 MWh, 193 kWh per invånare. Producerar fjärrvärme som räcker för att värma cirka 530 villor.

15 STORA JOBBET ÅTERSTÅR. FN:s klimatpanel: utsläppen av växthusgaser högst 1 ton per person och år 2100. I dag är det klimatavtrycket 7,4 ton. Krävs minskning med 86 procent på mindre än 90 år. Av 7,4 ton står LSR:s hantering av hushållens avfall för cirka 1 procent. Utmaningen ligger i resterande 99 procent. Vi måste var och en bidra till att kraftigt minska avfallet nu och i framtiden.


Ladda ner ppt "MILJÖBOKSLUT 2010. TONVIKT PÅ ENERGI Klimatavtryck – de växthusgaser vi alla är med och skapar. I snitt ger var och en av oss upphov till utsläpp av."

Liknande presentationer


Google-annonser