Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nytt 2011 Tacka för inbjudan Presentera mig och Jimmy.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nytt 2011 Tacka för inbjudan Presentera mig och Jimmy."— Presentationens avskrift:

1 Nytt 2011 Tacka för inbjudan Presentera mig och Jimmy

2 Nytt 2011 Tandbågen Skriva nya avtal
Kapitationsersättning, avsättning PT Tandvårdsfakturor Pågående diskussion AVTAL 2011 Region Skåne - Politiska organisationen Hemsida – ”senaste nytt”

3 Utgår under 2011 2011 största förändring
UTGÅR UNDER 2011 till förmån för tandbågen

4 Nytt 2011 Tandbågen Inrapporteringssystem E-legitimation Syfte
Funktionalitet Driftstart 1/1 2011 Utbildning för användare Inrapporteringssystem E-legitimation Syfte Funktionalitet Driftstart 1/1 2011 Utbildning för användare

5 Nytt 2011 Utbetalning BoU-tandvård 2011 Avräkning BoU-tandvård 2010
Ny utbetalningsrutin Avräkning BoU-tandvård 2010 Sker parallellt med ny utbetalningsrutin Utbetalning av listade barn i maj 2010 Avräkning görs maj 2011 – F:ade barn Utbetalning BoU tandvård 2011 Ny utbetalningsrutin Månadsvis efter prestaion (inrapportering) Avsättningen till HGK-pott kommer inte att nollställas varje år utan löpa på Avräkning BoU tandvård 2010 Sker parallellt med ny utbetalningsrutin Utbetalning av listade barn i maj 2010 Avräkning görs maj 2011 – F:ade barn

6 Tillgång till Tandbågen Vårdansvar Ekonomiskt ansvar
Nya avtal Tillgång till Tandbågen Vårdansvar Ekonomiskt ansvar Blankett för att Säga upp avtal Tillgång till Tandbågen Avtalar om två olika saker: Vårdansvar och Ekonomiskt ansvar Blankett för att Säga upp avtal plus en checklista

7 Kapitationsersättning mm
2010 2011 Kapitationsersättning 1110 1125 Högkostnadspott 64 55 Avsätt PT-förening 10 14 TVN-kansli Adm 5 20 Basersättning 1031 1036 Kapitationsersättning Beslutas av TVn Samma ersättning till alla för varje F:at barn Oavsett FTV eller privat Högkostnadspott Avsättning som ni (privattandläkarna) äger och som TVN-kasnli adm PT-pott Överskott 2009 Avsätt PT-förening 10 kr avsätts för bolaget att användas till administration och särskilda informationsinsatser. TVN-kansli Adm Personal kostnader plus anv av våra interna system såsom fakturasystem Måste minst vara självkostnadspris annars subventionerar region Skåne FTV har sina egna rullro vilket vi inte adm Basersättning

8 Tandvårdsfakturor - TVN-kansli
Fakturor – tre olika Barn och Ungdomstandvård Högkostnadspott Tandreglering Tandvårdsreformen 1999 (nödv tandv och tandv som led i sjukd beh) Ej kompletta fakturor går i retur Faktura datum Fakturanummer (vårdgivarens) Summa - totalt belopp Vårdgivarens uppgifter ej fullständiga Fakturor – ny uppdelning TRE OLIKA: 2 för barn och ungdomstandvård 1 för tandvårdreformen 1999 Barn och Ungdomstandvård Högkostnadspott Ortodonti Tandvårdsreformen 1999 (nödv tandv och tandv som led i sjukd beh) Ej kompletta fakturor går i retur Faktura datum Datum när ni skickar fakturan Fakturanummer (vårdgivarens) Varje faktura ska ha ett unikt nummer utan mellanslag. Detta unika nummer får inte användas igen. Summa belopp Vårdgivare uppgifter ej fullständiga Tandvårdsföretag Adress Postadress Telefon Plus/bankgiro Org nr Innehar F-skattesedel Tillhör praktikertjänst Kostnadsställe hos praktikertjänst

9 Pågående diskussion avtal 2011
Högkostnadspott Avsättningar? Karensbelopp – ett belopp? (nuv 1800 kr el 3600 kr) Förhandsbedömning – bastandvård? Bettskena? Vårdansvar – listade barn Patientsäkerhetslagen Kontinuitet i vården Akutbesök - annan rutin Högkostnadspott Avsättningar? Karensbelopp – ett belopp? (nuv 1800 kr el 3600 kr) Förhandsbedömning – bastandvård? Bettskena? Vårdansvar – listade barn – Vi vill särskilt trycka på detta ansvar Viktigt för att uppfylla: Patientsäkerhetslagen och få: Kontinuitet i vården Akutbesök - annan rutin TDL som har akutbesök skickar faktura och journal till den tdl barnet är listat hos. Den tdl som har vårdansvar/barnet listat hos sig skickar faktuan till TVN-Kansli

10 Forts…. Pågående diskussion avtal 2011
Samrådsgrupp Tillämpningsfrågor Odontologiska frågor Vem initierar frågor? Vem deltager i gruppen? 3ggr per termin Samrådsgrupp 3ggr per termin Behovet styra Tillämpningsfrågor Avtal och PM Odontologiska frågor Olika diskussioner Vem initierar frågor? Vem deltager i gruppen? Repr från Privattandläkarna Repr TVN-kansli Plus adjungerande beroende på dagordning

11 Politisk organisation Region Skåne
Förslag: Tandvårdsnämnden försvinner och delas upp i Vårdproduktionsberedningen (regionstyrelsen) avtal och uppdrag och Hälso- och sjukvårdsnämnden behovsfrågor Tjänstemannaorganisationen – efter beslut har tagits AU 4/11 Regionstyrelsen 15/11 Regionfullmäktige 30/11

12 Prenumerera på senaste nytt!
Lägger PP-bilderna på senaste nytt Flagga för: FHB för nödv tandvård och tandv som led i sjukdomsbeh Kommer att komma en checklista med lägsta krav Ett steg i att få ner handläggningstiden Inom en snar framtid kommer vi även på vår hemsida att visa vilken handläggningstid vi har för tillfället

13 FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Nytt 2011 Tacka för inbjudan Presentera mig och Jimmy."

Liknande presentationer


Google-annonser