Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närvaro Öppenhet Hopp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närvaro Öppenhet Hopp."— Presentationens avskrift:

1 Närvaro Öppenhet Hopp

2 Kommunikationsstrategi
Med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan

3 Närvaro Öppenhet Hopp

4 Vad vet vi om medlemmarna?

5 Svensken flyttar och rör sig mer – mellan församlingar och i världen
Varje år flyttar ca 1,2 miljoner människor i Sverige 2/3 av dessa byter församling Allt fler känner samhörighet med Svenska kyrkan i första hand och med församlingen i andra hand. För år sedan var det tvärtom.

6 Svenska kyrkan är ständigt närvarande i Sverige och i världen
1 467 församlingar i Sverige 40 församlingar utomlands 13 stift med var sin biskop och en ärkebiskop Närvaro i hela världen via den världsvida kyrkan Miljarder par ögon överallt. Miljarder par öron överallt. Miljarder par händer överallt. Miljarder tankar överallt. Etc. Wcc.org kolla siffran 550 World council of churches

7 Svenskarnas skäl för medlemskap
En del av svenskheten Plats Byggnad, rymd, kulturyttring, musik mm Ritualer Dop, konfirmation, vigsel, begravning Socialt ansvar Diakoni nationellt och internationellt Källa: Professor Anders Bäckström

8 Tro och andlighet Ur Kyrkobyggnadsundersökningen 2008

9 Kontakt med Svenska kyrkan: Alla
Fråga: I vilka av följande sammanhang har du varit i kontakt med, eller engagerat dig i, Svenska kyrkan det senaste året? Bas: Alla 9 9

10 Kontaktytor: medlemmar och icke-medlemmar
Fråga: I vilka av följande sammanhang har du varit i kontakt med, eller engagerat dig i, Svenska kyrkan det senaste året?

11 Besökt kyrka för egen stillhet
[Headline] [Second headline] Fråga: I vilka av följande sammanhang har du varit i kontakt med, eller engagerat dig i, Svenska kyrkan det senaste året? Andel som svarat ”Besökt kyrka för egen stillhet” Bas: Alla [Footnote] 11

12 Mötet med Svenska kyrkan
Påverkan Mötet med Svenska kyrkan

13 Intryck efter årets möten
Fråga: Vilket är ditt helhetsintryck efter det senaste årets möten med Svenska kyrkan? Bas: Har svarat att man varit i kontakt med eller engagerat sig i Svenska kyrkan under senaste året, Medelvärde

14 Utmaningar

15 Uppfattningen av vår avsändare = summan av alla intryck
Media Församlingsblad Utskick Finanser Ombud Internationellt samarbete Ledarskap Lokaler Församlingsarbete Organisation Visuellt uttryck Kampanjer Medarbetare Webbplats Predikotursannonsering Kollekt Intern kommunikation

16 Därför behöver vi tillsammans samordna all vår kommunikation
Media Församlingsblad Utskick Finanser Ombud Internationellt samarbete Ledarskap Församlingsarbete Lokaler Organisation Visuellt uttryck Kampanjer Medarbetare Webbplats Kollekt Predikotursannonsering Intern kommunikation

17 Nuläge 2002 På uppdrag av Kyrkomötet arbetar vi nu fram styrdokument för kommunikationsarbetet på nationell nivå. I arbetet ingår att: Tydliggöra och förmedla Svenska kyrkans identitet och verksamhet för en bred allmänhet. Tydligare visa vad Svenska kyrkan som trossamfund står för och utför i sitt arbete. Utarbeta en informationsplanering och kommunikationspolicy för Svenska kyrkan.

18 Det fanns ett stort antal varumärken men det var oklart hur de hängde ihop…
Råsunda Församling

19 Det fanns ingen gemensam visuell identitet

20 Vem betalar man till? ?

21 Intern konkurrens om de insamlade pengarna

22 Vems webbplats är detta
Vems webbplats är detta? Hur hittar jag till t ex Svenska kyrkan i Paris eller Alingsås? svenskakyrkan.no svenskakyrkanparis.com swedish-church.org.uk (Västerås stift) (Luleå stift) (Luleå stift) (Skara stift) (Uppsala stift) (Breds församling, Uppsala stift)                                          skut.svenskakyrkan.se/hamburg skutpalm.nu Lutherhjalpen.nu

23 Styrdokument för kommunikation

24 Styrdokument för kommunikation
2004 Kommunikationsplattform 2005 Visuell strategi 2009 Inomkyrklig kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning 2011 Insamlingspolicy 2013 Strategi för digital kommunikation och närvaro

25 Arbetsmodell Om Svenska kyrkan var en person?
Personlighet Vilka värderingar har vår viktigaste kommunikationsmålgrupp? Värderingar Vad ska de känna? Emotionella belöningar Vad ska vara den funktionella nyttan? Funktionella fördelar Varför ska de tro oss? Där man försöker att svara på följande frågor. Vad som är bra med modellen är att man utgår från kundens värderingar (inte företagets). När man gör denna övning i verkligheten är MEDKSKAPANDE centralt. Det krävs minst en heldags workshop och man fokuserar vanligtvis på kunder 2-5 år framåt i tiden. Man jobbar mycket med ord och bilder. Koncentrerat, högt tempo och konsensus. Ofta får varje grupp bara välja tre ord alt. Kan mäta framgång utifrån identitetens parametrar. Attribut

26 Medskapande och förankring
Processen för att ta fram styrdokument för kommunikation …pågår fortfarande Medskapande och förankring Uppdrag kyrkostyrelsen Medskapande process Beslut och implementering Vår 2003 Hösten 2003 Kvartal Kvartal Forum: Breviksgruppen II, 20-21/11 GIMO konferens 10-11/9 Stiftsinformatörer 19/11 Internationella VO ledningen 22/11 ”15 gruppen” 4/12 SKUT I, 15/12 SKUT VO-ledning 1-2/12 Strateginätverket 5/12 Forum: Internationella VO-ledningen 8/1 ”15-gruppen” 20/1 Brevik III 29-30/1 Strateginätverket 4/2 Stiftsinformatörer 6/2 SKUT 23/2 Nämnder 12/2, 24/2, 2/3, 11/3 Kyrkostyrelsen 2/3 Stiftens kanslichefer 5/3 KOM dagarna 30-31/3 Strateginätverket 31/3 Forum: Avdelningsdag 27/4 Biskopsmötet 24-25/5 Kyrkostyrelsen 20/4 LH konferens April SKM konferens Maj SKUT konferens

27 Kommunikationsplattformen
Styrande för den nationella nivån – erbjuds övriga nivåer Nästan alla stift har anslutit sig till kommunikationsplattformen Plattformen används i många församlingar Framtagningsarbetet tog två år och involverade 500 personer, implementeringen pågår ännu

28 Svenska kyrkans kommunikationsvision
”En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra”

29 Våra kärnvärden är delar av Svenska kyrkans kommunikationslöfte
Svenska kyrkan vill ge rum för möten med Gud Svenska kyrkan vill ge möjlighet till eftertanke, tro och engagemang Svenska kyrkan vill vara en närvarande och öppen kyrka buren av tillit, livsmod och hopp Närvaro Öppenhet Hopp

30 Vi har en gemensam visuell strategi
Kristi Segerkrona Symbolen för evigt liv, hämtad från boken De heliga tecknens hemlighet symboler och attribut av Frithiof Dahlby. Sattes på den korsfäste och döde Kristus för att visa världen att han segrat. Ordmärket Typsnittet kommunicerar öppenhet och upplevs som nutida. Ett modernt och tydligt ordmärke ger ett starkt uttryck för närvaro.

31 Logotypen är bara en del av den totala upplevelsen

32 Svenska kyrkan har en samlad webbplats: svenskakyrkan.se
Framarbetat tillsammans med webbansvariga i stiften. Förankrat hos: Kyrkokansliets ledningsgrupp Stiftskanslichefer Församlingar / samfälligheter Utlandsförsamlingar Stift Kyrkokansliet Internationell verksamhet Tidsbegränsade webbsidor

33 Samordnad och förbättrad annonsering i telefonkatalogen
Sparat miljoner kronor på sju år!

34 Kommunikationsstrategi
Med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan

35 Inledning Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört! (Apg 4:20)
Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike och i varje tid och sammanhang erbjuda människor evangelium om Jesus Kristus i ord och handling.

36 Inledning Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört! (Apg 4:20)
Vår kommunikation ska präglas av den människosyn som evangeliet manar oss till. Människor ska ges möjlighet att möta en öppen och levande kyrka som är ett tecken på Guds närvaro. Vår strävan ska vara att höras i sorlet som ett tilltal från Gud.

37 Inledning Vi kan inte tiga med vad vi sett och hört! (Apg 4:20)
Det glada budskapet, evangelium, kan inte lagras. Det måste bli berättat gång på gång.Liksom på den första Pingstdagen ska vårt sätt att tala och vår öppenhet för den heliga Anden vara sådan att alla kan höra på sitt eget språk.

38 Syfte Syftet med kommunikationsstrategin är att stärka människors bild av Svenska kyrkan genom att planera och samordna kommunikationen. Större effektivitet och minskade kostnader för Svenska kyrkan.

39 Syfte Kommunikationsstrategin är en övergripande strategi för inomkyrklig, intern och extern kommunikation. Bör kompletteras med delstrategier och kommunikationsplaner som blir ett stöd i det dagliga arbetet.

40 Kommunikationsstrategin utgår från
Kommunikationsvisionen En kyrka som människor har en positiv relation till och känner glädje över att tillhöra. Kärnvärden Närvaro, öppenhet, hopp Övergripande uppdrag Att vara ett redskap för Guds rike genom att i varje tid och kontext erbjuda människor evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Med kyrkoordningens ord Att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

41 Kommunikationsstrategiska vägval
Svenska kyrkans kommunikation ska planeras på ett systematiskt sätt och bedrivas integrerat för att nå övergripande kommunikationsmål fånga upp områden där det behövs extra kommunikationsstöd

42 Kommunikationsstrategiska vägval
Var tydlig med vad Svenska kyrkan är och gör. Öka kontakterna med målgrupperna. Gör mötet centralt för kommunikationen. Öka den interna dialogen och samhörigheten. Utveckla samhällskontakter och påverkansarbete. Snabb och samordnad kommunikation vid kris och katastrofer. Använd Svenska kyrkan som gemensam avsändare.

43 Kommunikationsstrategiska vägval
Var tydlig med vad Svenska kyrkan är och gör Vad Svenska kyrkan tror på och gör, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

44 Kommunikationsstrategiska vägval
Var tydlig med vad Svenska kyrkan är och gör Sträva efter uthållig och regelbunden kommunikation. Underlätta för människor att söka information om Svenska kyrkan.

45 Kommunikationsstrategiska vägval
Öka kontakterna med målgrupperna Kontakten med olika målgrupper behöver utvecklas. Det förutsätter god kännedom om människors kommunikationsvanor och relation till kyrkan. förståelse för att Svenska kyrkan är en flerspråkig kyrka.

46 Kommunikationsstrategiska vägval
Öka kontakterna med målgrupperna Webben är ett nav i kommunikationen som kompletteras av andra kanaler. Alla tillfällen till kommunikation med målgrupperna ska tillvara tas, till exempel dop, konfirmation, vigsel, begravning och kristna högtider.

47 Kommunikationsstrategiska vägval
Gör mötet centralt för kommunikationen Svenska kyrkan ska ha hög tillgänglighet. Människor känner sig sedda, respekterade och upplever kyrkan som relevant och trovärdig. Ett personligt tilltal, ett begripligt och inkluderande språk

48 Kommunikationsstrategiska vägval
Gör mötet centralt för kommunikationen Svenska kyrkan… ska finnas där människor finns, inbjuder till samtal, tror på varje människas förmåga att reflektera teologiskt, lyssnar och bidrar till att hjälpa människor bearbeta livsfrågor.

49 Kommunikationsstrategiska vägval
Därför prioriteras kommunikation som möjliggör dialog och skapar engagemang. Församlingen är den viktigaste mötesplatsen, men personliga möten kan uppstå på många ställen, exempelvis via sociala medier.

50 Kommunikationsstrategiska vägval
Öka den interna dialogen och samhörigheten Kommunikationen ska främja samhörigheten, engagemanget och effektiviteten i Svenska kyrkan. Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare behöver förstå värdet av god kommunikation.

51 Kommunikationsstrategiska vägval
Utveckla samhällskontakter och påverkansarbete Svenska kyrkan har en viktig roll som opinionsbildare och samhällsröst. Förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare är alla företrädare för Svenska kyrkan och en kommunikationsresurs.

52 Kommunikationsstrategiska vägval
Snabb och samordnad kommunikation vid kris och katastrofer Svenska kyrkan har en central roll i kris- och katastrofsituationer i Sverige och utomlands. Kommunikationen ska vara snabb och tillförlitlig och samordnad mellan olika nivåer.

53 Kommunikationsstrategiska vägval
Använd Svenska kyrkan som gemensam avsändare Den gemensamma avsändaren i all kommunikation är Svenska kyrkan. Grafisk profil ska användas konsekvent. Logotyp kan kompletteras med tillägg.

54 Kommunikationens innehåll
Svenska kyrkans uppdrag är att I varje tid och sammanhang erbjuda människor evangelium om Jesus Kristus i ord och handling. Arbeta för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck.

55 Kommunikationens innehåll
Svenska kyrkan är öppen för alla och välkomnar var och en som söker sig till henne: troende, sökare och tvivlare. Svenska kyrkan visar att den är en del av den världsvida kyrkan och samarbetar med andra kyrkor lokalt och globalt.

56 Kommunikationens innehåll
Svenska kyrkans uppdrag och dess innebörd ska avspeglas i all kommunikation. Svenska kyrkans uppdrag ska presenteras på olika sätt beroende på situation och målgrupp, men andemeningen ska finnas där: ”Svenska kyrkan finns för dig genom hela livet”.

57 Målgrupper Kommunikationen ska riktas mot olika målgrupper på ett sådant sätt att målgruppens uppmärksamhet fångas. I kommunikationen ska mottagarperspektivet prioriteras. Barn och unga ska uppmärksammas som en viktig målgrupp. Kommunikationen ska utgå från målgruppernas förutsättningar och behov. Kommunikationskanalerna ska samspela.

58 Målgrupper En indelning av målgrupper är: Förtroendevalda
Chefer och andra anställda Ideella Medlemmar Icke-medlemmar Givare Medier, opinionsbildare och beslutsfattare Potentiella arbetstagare

59 Ansvarsfördelning Ansvarsfördelningen inom kommunikations-området utgår från kyrkoordningens skrivningar om de olika nivåernas uppdrag.

60 Ansvarsfördelning Kommunikationsstrategin beskriver kyrkostyrelsens önskade målbild av hur ansvarfördelningen mellan nivåerna bör vara inom kommunikationsområdet.

61 Ansvarsfördelning Församlingen
Församlingen ansvarar för att berätta om Svenska kyrkans uppdrag och för att bjuda in till sin verksamhet. Församlingen synliggör Svenska kyrkan i samhället och ansvarar för lokal opinionsbildning. Församlingen ansvarar för all personligt adresserad kommunikation. Undantag är utskick i samband med kyrkoval samt kommunikation med givare till Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet.

62 Ansvarsfördelning Församlingen
Kyrkoherden leder kommunikationsverksamheten i församlingen. Kyrkoherden ansvarar för församlingens medierelationer. Församlingen ska i organisationsregistret registrera en kontaktperson för kommunikationsverksamheten. Församlingen upprättar årsvis en planering av sin kommunikationsverksamhet.

63 Ansvarsfördelning Församlingen
En del församlingar ingår i en organisatorisk samverkan med andra församlingar. Då kan ordet ”församling” ovan ersättas av ordet ”samfällighet” eller ”pastorat”.

64 Ansvarsfördelning Stiftet
Stiftet ansvarar för att främja och stödja församlingarnas kommunikation. Biskopen är central företrädare för Svenska kyrkan och en viktig opinionsbildare. Stiftet bör utse en person som leder kommunikationsverksamheten. Stiftet ska i organisationsregistret registrera en kontaktperson för kommunikationsverksamheten.

65 Ansvarsfördelning Stiftet
Stiftet ansvarar för regional opinionsbildning och samordnar arbetet med större mediala händelser, i första hand inom stiftets geografiska område. Stiftet ansvarar för att regelbundet kommunicera med församlingarnas/samfälligheternas kommunikationsansvariga samt med dem som arbetar med kommunikation. Stiftet bör delta i planeringen av gemensamma satsningar för hela Svenska kyrkan och stödja församlingarna i genomförandet av dessa.

66 Ansvarsfördelning Stiftet
Stiftet upprättar årsvis en planering av sin kommunikationsverksamhet.

67 Ansvarsfördelning Den nationella nivån
Den nationella nivån ansvarar för övergripande information om Svenska kyrkan och om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. Den nationella nivån har ett övergripande ansvar för opinionsbildning, närvaro i rikstäckande medier, på svenskakyrkan.se och i sociala medier där Svenska kyrkan är avsändare. Den nationella nivån äger och förvaltar varumärket Svenska kyrkan samt den visuella strategin.

68 Ansvarsfördelning Den nationella nivån
Den nationella nivån tillhandahåller gemensamma satsningar, verktygslådor, annonsering samt gemensamma kommunikationslösningar som webbplats för Svenska kyrkan och intranät. Den nationella nivån ansvarar för kommunikation och insamling för Svenska kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet. Den nationella nivån ansvarar för gemensam information i samband med kyrkoval.

69 Ansvarsfördelning Den nationella nivån
Kommunikationschefen leder kommunikationsverksamheten på den nationella nivån. Den nationella nivån tillhandahåller information på andra språk enligt riktlinjer för flerspråkig kyrka. Den nationella nivån ansvarar för att regelbundet kommunicera med kommunikationsansvariga, informatörer, pressekreterare samt redaktörer på stiften.

70 Ansvarsfördelning Den nationella nivån
Den nationella nivån erbjuder viss kompetensutveckling inom kommunikationsområdet för Svenska kyrkans medarbetare. Den nationella nivån ansvarar för en rikstäckande kunskapsbank genom till exempel Svenska kyrkans informationsservice.

71 Ansvarsfördelning Den nationella nivån
Den nationella nivån tar fram långsiktiga kommunikationsplaner i samarbete med stiften.

72 Närvaro Öppenhet Hopp


Ladda ner ppt "Närvaro Öppenhet Hopp."

Liknande presentationer


Google-annonser