Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper"— Presentationens avskrift:

1 Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper
Räkneord i ryska Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper

2 substantivisk böjning:
Morfologi grundtal Один____________ два_______räkneord_________ тысяча, миллион substantivisk böjning: genus/numerus/kasus adjektivisk böjning: genus/numerus/kasus bibehåller genus/ kasusböjningen kasusböjningen

3 grupper 1. Grundtal: два, десять, восемьсот (se Wikland, s 98-104)
2. Ordningstal: второй, десятый восьмисотый (se Wikland, s ) 3. Kollektiva räkneord: двое, трое,… шестеро… (se Wikland, ”stycketal” s ) 4. Andra kvantitativa ord: оба, полтора, масса, куча (en hög) …etc. a. оба (båda): (se Wikland, s105) b. полтора (En och en halv): (se Wikland, s104)

4 Grundtal один 1. Kan ersättas vid räkning med ”раз” - раз, два, три…
2. Kan användas i följande betydelser: a. en viss, en, någon jag har en /viss/ student som kan allt! У меня есть один студент, который всё знает! b. ensam Jag bor ensam. Я живу один. c. endast, bara I väskan finns det bara böcker. В сумке одни книги. d. somliga ( одни pl.) Somliga läser andra drömmer. Одни читают, другие мечтают.

5 Syntaktiska funktioner
1.attribut: a) kvantitativ: mina två vackra systrar: mina - bestämt attribut, två kvantitativ attribut vackra - adjektivattribut b) adjektivisk : min första lektion: min bestämt attribut första adjektivisk attribut. 2. predikativ: Он был первым на финише. (Han gick först i målet) 3.Subjekt Трое вошли в комнату (tre (stycken) kom in i rummet) 4.Objekt Мы увидели обоих (Vi fick se båda)

6 Ryska Räkneord Böjning

7 Kasus grupper Kasus kan indelas i 2 grupper. 1. Direkta kasus:
Nominativ och Ackusativ Oblika(indirekta) kasus: Genitiv, Dativ, Instrumentalis, Lokativ

8 Grundtal Один – (а,о,и) adjektivisk böjning
Два, три, четыре – pronominal böjning. (som «они», obs! Instrumentalis - ändelse «мя») 5 – 10; 11-19; 20; 30; böjs som substantiv i 3-e deklinationen !!! ingen mjuk tecke i miten!!! Одинадцать, восемнадцать - mjuktecke i slutet! 40; 90; 100 har bara en form med ändelse «a» i alla oblika kasus: G. сорока; D. сорока; In. сорока; L. сорока. 50, 60, 70, 80 - böjs som substantiv i 3-e deklinationen !!! Båda leden böjs! mjuktecke i mitten, ingen i slutet. t.ex. восемьдесят D.восьмидесяти In. восьмьюдесятью båda delarna böjs! led «сто» får på så sätt en fulständig böjning. t.ex. In. двумястами 1000, är substantiv och har plural form:тысяча - тысячи,миллион - миллионы Половина –полмиллиона, Полтора böjs i genus: maskulinum/neutrum полтора; femininum полторы Полтора миллиона; полторы тысячи; obs! följande substantiv står alltid i G.sinПолтора/ы har bara en form med inskott i böjningsstam av vokalen «у» vid oblika kasus Полутора Obs!!! Om räkneordet полтора står i oblika kasus stor följande substantiv i samma kasus i pluralform. Till ex. Dativ blir: к полутора /миллионам/тысячам

9 Kollektiva räkneord och ”båda”
Stycketal: двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятeро. Böjningen se Wikland s 104 . Stycketal används när vi talar: 1.om människor och alla djurungar: двое мальчиков; семеро козлят. (7 killingar) 2.Om plural ord трое саней (сани-släde/släder) 3.Om pariga föremål двое носков (носки - sockor) 4.Om söner ( inte döttrar) трое сыновей,(men три дочери-undantag!) 5.Om vänner och dylikt четверо друзей, трое знакомых Obs!!! Fölande substantiv står alltid i G.pl. Оба (m. och n.) обе (f.) - båda - Böjningen. Se Wikland s 105 gäller samma regler som för 2,3,4 i direkt och oblik kasus vid kombinationer med andra ord. N. два/ обa красивыx ребёнка две/обе красивые птицы D. двум / обоим красивым детям двум/ обеим красивым птицам

10 Skillnad mellan kongruens och styrning.
Kongruens – är ”grammatiskt reglerad överensstämmelse mellan två eller flera ord med avseende på en viss egenskap”: kongruens i genus: Ett gammalt träd /старое дерево; en gammal björk / старая берёза kongruens i genus och numerus: gamla björkar /старые берёзы Styrning - är det att ett leds böjningsform är beroende av lexikala egenskaper hos ett ord i samma sats eller mening. Till exempel preposition eller räkneord vid bordet / у стола (gen); till bords/ к столу (dat); еn bit bröd /кусок хлеба (gen.attr.) två flickor/ две девочки (gen.sing.) fem flickor / пять девочек (gen.pl.)

11 kongruens och styrning. (exempel)
Styrning kongruens och styrning чашка чая (en kopp te) чайная чашка (tekopp) N (styrning: subst.чашка styr subst. чай) kongruens:adj.чайная kongruerar med subst. чашка N чашка чая чайная чашка G у чашки чая у чайной чашки D к чашке чая к чайной чашке Ack в чашку чая в чайную чашку In. с чашкой чая с чайной чашкой L в чашке чая в чайной чашке prepositioner styr substantivet чашка prepositioner styr substantivet чашка, och ordet чашка styr substantivet чай adjektivet чайная kongruerar med sub.чашка)

12 Räkneord+substantiv styrning eller kongruens?
Förhållanden mellan räkneord och substantiv är en mycket komplicerad fråga. 1.Om kombinationen räkneord+substantiv står i direkta kasus (Nominativ eller Ackusativ) (för Ackusativ gäller det uteslutande för ”icke levande” substantiv): Grundtal styr!!!(obs!!! аlla utom talet ”один”,som kongruerar och”два”-genus kongr.): три дня; пять дней 2. Om kombinationen räkneord+substantiv står i oblika kasus (Genitiv,Dativ,Instrumentalis,Lokativ) : Grundtal och (dess komplement) substantiv kongruerar i kasus men grundtal styr substantivets numerus: трёх дней, трём дням, тремя днями, о трёх днях Grundtal betraktas syntaktiskt som kvantitativ attribut till substantiv och äger ”kvantitets” säregna egenskaper. Det kan ”tvinga” sitt huvudord att kongruera och styras samtidigt i oblika kasus. Ordningstal är adjektiviskt attribut och kongruerar!!! первая неделя; в первую неделю;первые недели, о первых неделях…

13 kongruens och styrning i kombinationer med räkneord (räkneord+substantiv+Genitivattribut )
G у трёх чашek чая D k трём чашкам чая Ack три чашки чая In. с тремя чашками чая L в трёх чашках чая 1. Direkta kasus: N och Ack: räkneord står i motsvarande kasus, medan substantivet (чашка) står i Genitiv sing; «чай» utgör Genitivattribut till «чашка» (står i G). Direkta kasus = styrning. (räkneord styr substantiv1 och substantiv1 styr substantiv2) 2. Oblika kasus: G, D, In. L styrs (i den här tabelen) räkneord och substantiv1 av prepositioner ( kan styras även av andra ord eller funktion i satsen). Substantivet har alltid!!! pluralform, för att räkneord i sig markerar pluralitet! substantiv i G sing efter 2, 3, 4 - i direkta kasus (N och Ack ) är undantag! Både räkneord (три) och dess komplement (чашка) tar motsvarande kasusformer i oblika kasus kongruens i kasus mellan dessa två uppstår: трём чашкам; тремя чашками; трёх чашках. Substantivet чай styrs av sub. чашка och förbli i Genitiv sing. för att deras relation förbli – styrning.

14 kongruens och styrning i kombinationer med räkneord (räkneord+adjektiv+substantiv)
N och Ack styrning + kongruens (adjektivet kongruerar med substantivet och står i plural form) N три чайные чашки пять чайных чашек G у трёх чайных чашек  у пяти чайных чашек D к трём чайным чашкам к пяти чайным чашкам Ack в три чайные чашки в пять чайных чашек In. с тремя чайными чашкaми с пятью чайными чашками L в трёх чайных чашках в пяти чайных чашках Obs!!! Ack = G.pl. För animata substantiv (levande) N (direkt kasus) три студента; три стакана Ack. (direkt kasus) трёх студентов; три стакана трёх девушек; три чашки Я вижу трёх студентов/ трёх девушек. Я вижу три стакана / три чашки.

15 kongruens och styrning i kombinationer med räkneord (räkneord+adjektiv+substantiv / fortsättning/)
Adjektiv står i pluralis även efter 2, 3, 4 för att räkneord i sig anger pluralitet. Flera språk inte markerar pluralis på substantiv. I ryskan markeras pluralitet på substantiv efter 5, som är en norm: три чашки, три стакана, три окна. пять чашек /стаканов /окон; Substaniv i G.sing. efter 2, 3, 4 (i direkt kasus) är undantag ! (kvarleva efter «dualis» – special plural form för 2, som spred sig till 3 och 4 och sammanfaller till formen med G.sing.), men adjektiv «uppför sig» enligt reglerna och markerar pluralitet även efter 2, 3, 4. (står alltid i plural !!!) I ryskan sammanfaller N.pl. med G.sing. för feminina substantiv, så är det svart att se om pluralitet är markerat på substantiv, just därför adjektivet som är attribut till feninina substantiv står i N.pl. men som attribut till maskulina och neutrer står i G . pl. : Чашка = три чайные чашки; стакан = три чайных стакана, окно -три больших окна Adjektivet «minns» att räkneord styr Genitiv plural, när det gäller maskulina och neutrer, men «blir lurat» av feminina substantiv!

16 Böjning av kombinationer med räkneord
N.pl. N G.pl G.sing N.pl N G.pl G.pl. G этих трёх чайных стаканов этих пяти чайных стаканов G.pl. G G.pl G.pl G.pl. G G.pl G.pl. D этим трём чайным стаканам этим пяти чайным стаканам D.pl. D D.pl D.pl D.pl. D D.pl D.pl. Ack=N эти три чайных стакана эти пять чайных стаканов Ack.pl. A G.pl G.sing Ack.pl. Ack. G.pl G.pl. In этими тремя чайными стаканами этими пятью чайными стаканами In.pl In In.pl In..pl In.pl In In.pl In.pl. L oб этих трёх чайных стаканах об этих пяти чайных стаканах L.pl L L.pl L.pl L.pl L L.pl L.pl.

17 Datum och årtal se Wikland s 106 -107
Сегодня четырнадцатое (число) сентября(месяца) две тысячи девятого года N.sing G.sing G. Sing obs! hos sammansatta ordningstal böjs bara sista ledet . Он родился (han föddes)/ умер (dog) семнадцатogo марта тысяча девятьсот второго года. G G это случилось (det ägde rum) в тысячa девятьсот втором году, семнадцатогo марта L G Nittitalet - девяностые годы: Это было в девяностых годах(L) Århundrade - век: в восемнадцатом веке ; в XVIII веке På sjuttonhundra talet. På 1700-talet


Ladda ner ppt "Ryska räkneord har olika morfologiska egenskaper"

Liknande presentationer


Google-annonser