Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIF:s FoU-enkät för 2012. Summering: FoU-rapporten för 2012  Rapporten summerar medlemsföretagens investeringar i pre- och klinisk forskning i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIF:s FoU-enkät för 2012. Summering: FoU-rapporten för 2012  Rapporten summerar medlemsföretagens investeringar i pre- och klinisk forskning i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 LIF:s FoU-enkät för 2012

2 Summering: FoU-rapporten för 2012  Rapporten summerar medlemsföretagens investeringar i pre- och klinisk forskning i Sverige 2012 inklusive genomförda kliniska prövningar och icke-interventionsstudier.  Nedgången i kliniska prövningar är djupt oroande: Allt färre svenskar får tillgång till nya behandlingar Vården går miste om kunskapsgenerering genom fullt finansierade kliniska prövningar  ”Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen”*. LIF föreslår i sitt forskningspolitiska program en rad åtgärder för att bättre integrera patientnära forskning i sjukvården. * ”Alla vinner genom samverkan inom den kliniska forskningen” var titeln på slutrapporten för delegationen för klinisk forskning N 2007:04, ledd av Nina Rehnqvist. 2

3  Är det långsiktigt hållbart att bedriva kliniska prövningar i Sverige? Antalet vårdenheter per klinisk prövning och antalet studiepatienter per vårdenhet är nere på extremt låga nivåer. I genomsnitt inkluderas cirka 40 patienter per prövning fördelat på i genomsnitt 4 center.  Överenskommelse med SKL om samverkan kring nationella kvalitetsregister Samarbetet är begränsat trots överenskommelsen Av 24 startade icke-interventionsstudier baserades 4 på kvalitetsregister Av de 75 pågående icke-interventionsstudierna baserades 12 på kvalitetsregister  Det fanns totalt 25 samarbetsavtal mellan kvalitetsregister och LIF:s medlemmar under

4 Antalet anställda inom LIF:s medlemsföretag, andel anställda inom klinisk forskning och övrig FoU 4

5 Totala antalet anställda, anställda inom FoU samt klinisk forskning i Sverige Antal företag som svarade på enkäten Antal personer anställda i Sverige Anställda inom FoU Forskarutbildade (licentiat/ doktorsexamen) Anställda inom klinisk forskning Forskarutbildade (licentiat/ doktorsexamen)

6 Utvecklingskostnader för att ta fram ett nytt läkemedel (miljoner USD) 6 Källa: The Pharmaceutical Industry in Figures – (EFPIA 2012)

7 Andel (%) av företagsfinansierade FoU-kostnader uppdelat per fas – år Källa: The Pharmaceutical Industry in Figures – (EFPIA 2012)

8 Kostnader för preklinisk forskning (miljarder kronor) 8 * Externa kostnader för år 2010 exkluderas på grund av en felaktig uppgift.

9 Kostnader för klinisk forskning (miljarder kronor) 9

10 10 Kostnader för klinisk forskning (mdkr) jämfört med antal pågående kliniska läkemedelsprövningar (100-tal) och antal studiepatienter (1000-tal)

11 Totala antalet ansökningar till Läkemedelsverket samt andel av LIF:s medlemsföretag 11 Källa: Läkemedelsverket och LIF

12 Startade kliniska läkemedelsprövningar, antal prövningar per prövningsfas 12

13 Startade kliniska läkemedelsprövningar, antal inkluderade patienter per prövningsfas 13

14 Totala antalet startade kliniska läkemedelsprövningar, center och patienter Antal prövningar Antal center Antal patienter

15 Pågående kliniska prövningar, antalet prövningar per prövningsfas 15

16 Pågående kliniska prövningar, antalet patienter per prövningsfas 16

17 Totala antalet pågående kliniska läkemedelsprövningar, center och patienter Antal prövningar Antal center Antal patienter

18 Antal patienter (medeltal) per pågående klinisk prövning 18

19 Antal center (medeltal) per pågående klinisk prövning och antal patienter (medeltal) per center 19

20 Terapiområden för startade kliniska prövningar

21 Terapiområden för startade kliniska prövningar i de fem största grupperna 2012 jämfört med

22 Terapiområden för pågående kliniska prövningar

23 Terapiområden för pågående kliniska prövningar i de fem största grupperna 2012 jämfört med

24 Antal prövningscenter per landsting för startade kliniska prövningar 2011 (blått) och 2012 (rött): 24

25 Antal prövningscenter per invånare per landsting 2012 för startade kliniska prövningar: 25

26 Andel (%) CRO vid startade kliniska prövningar 26

27 Andel (%) CRO vid pågående kliniska prövningar 27

28 Läkemedelsutveckling 28 Preklinisk forskning Klinisk forskning fas l-lll Marknadsgodkännande Fas IV prövningar Icke-interventionsstudier

29 Startade icke-interventionsstudier 29

30 Pågående kliniska prövningar jämfört med icke-interventionsstudier, protokoll och patienter 30 Förklaring: KP: Kliniska prövningar NIS: Icke-interventionsstudier (eng. non-interventional studies)

31 Samarbetsavtal med de Nationella Kvalitets- registren (mnkr) för LIF-företag respektive stöd från sjukvårdshuvudmännen och staten 31


Ladda ner ppt "LIF:s FoU-enkät för 2012. Summering: FoU-rapporten för 2012  Rapporten summerar medlemsföretagens investeringar i pre- och klinisk forskning i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser