Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIF:s FoU-enkät 2011. Antalet anställda inom LIF:s medlems- företag och andel anställda inom klinisk forskning och övrig FoU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIF:s FoU-enkät 2011. Antalet anställda inom LIF:s medlems- företag och andel anställda inom klinisk forskning och övrig FoU."— Presentationens avskrift:

1 LIF:s FoU-enkät 2011

2 Antalet anställda inom LIF:s medlems- företag och andel anställda inom klinisk forskning och övrig FoU

3 Totala antalet anställda, anställda inom FoU samt klinisk forskning i Sverige 2005200620072008200920102011 Antal företag som svarade på enkäten 50 4453596259 Antal personer anställda i Sverige 20 97418 43416 83015 72514 76613 77313 185 Anställda inom FoU5 8065 7705 6575 4955 1344 5934 262 Forskarutbildade (licentat/doktorsexamen) 1 2601 2991 2891 3011 0241 2831 196 Anställda inom klinisk forskning 2 9492 9202 8862 4522 0041 7391 510 Forskarutbildade (licentat/doktorsexamen) 435453445382379 325

4 Utvecklingskostnader för att ta fram ett nytt läkemedel (miljoner USD) Källa: The Pharmaceutical Industry in Figures – (EFPIA 2010)

5 Andel (%) av företagsfinansierade FoU-kostnader uppdelat per fas – år 2008 Källa: The Pharmaceutical Industry in Figures – (EFPIA 2010)

6 Kostnader för preklinisk forskning (miljarder kronor) * De externa kostnaderna för preklinisk forskning ser ut att ha ökat kraftigt från tidigare år till 2010. Orsakerna kan vara en osäkerhet i rapporteringen.

7 Kostnader för klinisk forskning (miljarder kronor)

8 Kostnader för klinisk forskning (mdkr) jämfört med antal kliniska läkemedelsprövningar (100-tal) och antal studiepatienter (1000-tal)

9 Totala antalet ansökningar till Läkemedelsverket samt andel av LIF:s medlemsföretag Källa: Läkemedelsverket och LIF

10 Totala antalet startade kliniska läkemedelsprövningar, center och patienter 20042005200620072008200920102011 Antal prövningar262201215197168187143135 Antal center1 0631 014964803600575498544 Antal patienter8 2079 3776 3556 7986 1295 4473 6153 222

11 Startade kliniska läkemedelsprövningar, antal prövningar per prövningsfas

12 Startade kliniska läkemedelsprövningar, antal inkluderade patienter per prövningsfas

13 Totala antalet pågående kliniska läkemedelsprövningar, center och patienter 20042005200620072008200920102011 Antal prövningar 575510531517539505475429 Antal center 2 993 3 1762 9762 5412 4522 0711 8341 704 Antal patienter33 66435 18727 98929 26629 52221 17917 38717 015

14 Pågående kliniska prövningar, antalet prövningar per prövningsfas

15 Pågående kliniska prövningar, antalet patienter per prövningsfas

16 Antal patienter (medeltal) per pågående klinisk prövning

17 Antal center (medeltal) per pågående klinisk prövning och antal patienter (medeltal) per center

18 Terapiområden för startade kliniska prövningar 2011

19 Terapiområden för startade kliniska prövningar i de fem största grupperna 2011 jämfört med 2009/2010

20 Terapiområden för pågående kliniska prövningar 2011

21 Terapiområden för pågående kliniska prövningar i de fem största grupperna 2011 jämfört med 2009/2010

22 Antal startade kliniska prövningar per landsting 2011:

23 Antal startade kliniska prövningar per 100 000 invånare per landsting 2011:

24 Andel (%) CRO vid startade kliniska prövningar

25 Andel (%) CRO vid pågående kliniska prövningar

26 Läkemedelsutveckling Preklinisk forskning Klinisk forskning fas l-lll Marknadsgodkännande Fas IV prövningar Icke-interventionsstudier

27 Startade icke-interventionsstudier

28 Pågående kliniska prövningar jämfört med icke-interventionsstudier, protokoll och patienter

29 Ekonomiskt stöd till de Nationella Kvalitetsregistren (mnkr) från LIF- företag respektive SKL.


Ladda ner ppt "LIF:s FoU-enkät 2011. Antalet anställda inom LIF:s medlems- företag och andel anställda inom klinisk forskning och övrig FoU."

Liknande presentationer


Google-annonser