Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Snart börjar föreläsningen!. Några speciella möten mellan konst, vetenskap och teknik Filosoficirkeln 25 maj 2004 Bodil Jönsson, Certec, LTH (Anna Sjödahl:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Snart börjar föreläsningen!. Några speciella möten mellan konst, vetenskap och teknik Filosoficirkeln 25 maj 2004 Bodil Jönsson, Certec, LTH (Anna Sjödahl:"— Presentationens avskrift:

1 Snart börjar föreläsningen!

2 Några speciella möten mellan konst, vetenskap och teknik Filosoficirkeln 25 maj 2004 Bodil Jönsson, Certec, LTH (Anna Sjödahl: Referensramarna)

3 Design för funktion - min vardag Funktions-nedsättning,Funktionshinder,Funktion!

4 Om inte, kan design göra nytta. Men vad är Design? Design är förknippat med att GÖRA - med att i handling och ofta i artefakter, prylar, VISA hur man tänker. Design är förknippat med att GÖRA - med att i handling och ofta i artefakter, prylar, VISA hur man tänker. Designers är reflekterande görare, ”The reflective practitioner” (Donald Schön) Designers är reflekterande görare, ”The reflective practitioner” (Donald Schön)

5 Det viktigaste är ofta att saker och ting bara skall FUNKA Om inte? Funktionsnedsättning Funktionsnedsättning Funktionshinder Funktionshinder Sjukdom Sjukdom

6 Design har alltså mycket att göra med både konst, vetenskap och teknik

7 Konst och Vetenskap Det finns ”?” och ”!” – och när de möts…!

8 Redundansen som åtskiljare mellan människor och verksamheter Redundans Redundans Vetenskapen minimerar Vetenskapen minimerar Tekniken ömsom minimerar, ömsom maximerar Tekniken ömsom minimerar, ömsom maximerar Konsten ömsom minimerar, ömsom maximerar Konsten ömsom minimerar, ömsom maximerar Vardagsspråkglädjen Vardagsspråkglädjen

9 Konst, vetenskap och teknik – samma tidsanda. IT här? Omöjligt!!!

10 IT? Visst! Och stress…

11 Kunskapssamhället? Pratsamhället? Pratsamhället? Samtalssamhället? Samtalssamhället? Vad är det överhuvudtaget meningsfullt att komma överens om? Vad är det överhuvudtaget meningsfullt att komma överens om?

12 Suget efter kunskap – i vilken utsträckning finns det kvar? Det fanns ett kunskapssug, en tid av skolutveckling, Hermodskurser, studiecirklar och myllrande folkbildning. Det fanns ett kunskapssug, en tid av skolutveckling, Hermodskurser, studiecirklar och myllrande folkbildning. När en skillnad, en potential, upphävs, måste nya drivkrafter komma till. Annas övergår allt i likgiltighet motsvarande ”värmedöden” När en skillnad, en potential, upphävs, måste nya drivkrafter komma till. Annas övergår allt i likgiltighet motsvarande ”värmedöden”

13 Har konsten förstått detta? När det kommer utställningar som ”Make differences” – vad betyder det? När det kommer utställningar som ”Make differences” – vad betyder det? När studenter studerar mindre än 30 timmar i veckan - vad betyder det? När studenter studerar mindre än 30 timmar i veckan - vad betyder det? När jag (fast jag är uppmärksam på det) har svårt att skilja mellan dem som bara låter som om de kan och dem som kan – vad betyder det? När jag (fast jag är uppmärksam på det) har svårt att skilja mellan dem som bara låter som om de kan och dem som kan – vad betyder det?

14 Totalvariationen, lika hämmande som någonsin instängdheten?

15 Det är inte konstigt att det blir så mycket yta och så lite djup Tiden för bearbetning är borta

16 Ställtid!

17 Begreppens makt I vetenskapen I vetenskapen I konsten I konsten I vardagen: ställtid, värdeställande direktörer, idérevision, och:ets tyranni, tidstjuvar, vad är ”färdigt”?, hur går det om det blir yta-utan-djup? I vardagen: ställtid, värdeställande direktörer, idérevision, och:ets tyranni, tidstjuvar, vad är ”färdigt”?, hur går det om det blir yta-utan-djup?

18 Att få lov att göra färdigt!

19 Att slippa åtminstone vissa tids-tjuvar och visst yt-tjafs!

20 Hjälpsats? Hjälpkonst? Konsthjälp? Vi vill ju inte ha det så här, alltid!

21 Djupgående kulturförändring

22 1. Läkaren och patienten Tillit Tillit Behövs professionell kompetens i diagnos och behandling Behövs professionell kompetens i diagnos och behandling Behövs professionell information Behövs professionell information

23 2. Patienten som sökare Empowerment. Förväntningar på att kunna göra egna val. Välutbildad. Kan söka information. Empowerment. Förväntningar på att kunna göra egna val. Välutbildad. Kan söka information.

24 2a. Meningslöst med experter som ser ryggtavlor

25 2b. Behövs experter för feedback till de sökande. Paradigmskifte. Inte mer information. En annan information. Paradigmskifte. Inte mer information. En annan information. Ny utbildning, omlokalisering av resurser, nya strategier för feedbackfunktioner. Ny utbildning, omlokalisering av resurser, nya strategier för feedbackfunktioner.

26 3. Patienter som sändare Finns nästan inte utanför det individuella läkarbesöket. Varför samlar vi inte systematiskt in patientnära information?

27 3b. Exempel: ”Hjälper medicinen?” Att systematiskt ställa frågan och samla svaren på Apoteket Att systematiskt ställa frågan och samla svaren på Apoteket

28 3c. Oj, vad det kräver! Då behövs system, metoder och logistik för att mäta effekterna av mediciner på patientens helhetsnivå.

29 3c. Oj, vad det kräver! Det handlar om att syna effekterna av vardagligmedicinanvändning:långtidseffekter,mångmedicinering, placebo, glömska, matvanor, sömnvanor,…

30 3c. Oj, vad det kräver! Inte beror bästa medicinering för mig bara på vetenskapliga kliniska tester. Det handlar också om mina behov, önskningar och drömmar..

31 4. Feedback från medmänniskor Andra subgrupper än diagnosernas. Önskan att kunna hålla i en golfklubba även om man darrar? Önskan att kunna komma ner på golvet till sina barnbarn.. Andra subgrupper än diagnosernas. Önskan att kunna hålla i en golfklubba även om man darrar? Önskan att kunna komma ner på golvet till sina barnbarn..

32 Vad detta var för ett exempel på konst, vetenskap, teknik? De utvecklas tillsammans. De utvecklas tillsammans. De påverkar varandra. De påverkar varandra.

33 Den medicinska vetenskapen kommer t.ex. att påverkas Den levda sjukdomen är inte den samma som den diagnosticerade. Den levda sjukdomen är inte den samma som den diagnosticerade. ”Mina medicinska bilder” – vilka skall de vara för att på bästa sätt medverka till min hälsa? ”Mina medicinska bilder” – vilka skall de vara för att på bästa sätt medverka till min hälsa?

34 Låt mig summera! Låt mig summera! Det viktigaste mötet mellan samtidskonst, samtidsvetenskap och samtidsteknik är just att de hör till samma tid, samtiden. Utövarna lever NU.

35 Den här bilden gjorde Peter Broberg till mig en gång när han lyssnade till mig. Jag har sedan kunnat ha den som språngbräda till många nya tankar – och nu kan ni också ha den!

36 I sin helhet Varken vetenskap, konst eller teknik har självklart initiativföreträde. Alla tre är spanare och sändare. De lånar hämningslöst från varandra – och berikar varandra hela tiden. Det hoppas jag fortsätter!


Ladda ner ppt "Snart börjar föreläsningen!. Några speciella möten mellan konst, vetenskap och teknik Filosoficirkeln 25 maj 2004 Bodil Jönsson, Certec, LTH (Anna Sjödahl:"

Liknande presentationer


Google-annonser