Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akava i ett nötskal 2014. Källa: Akavas medlemsförbund 28.2.2014 Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akava i ett nötskal 2014. Källa: Akavas medlemsförbund 28.2.2014 Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014 1."— Presentationens avskrift:

1 Akava i ett nötskal 2014

2 Källa: Akavas medlemsförbund Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014 1

3 Källa: Centralorganisationerna Inkl. arbetslösa, pensionerade, studenter etc Löntagarnas fackliga anslutning per centralorganisation 1970–2014, % 2 FTFC + TOC

4 Antal ; Gruppen ”övriga” innehåller Journalisternas och utövande konstnärernas arbetslöshetskassan, Arbetslöshetskassan Nomit och Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Obs! Gränserna mellan centralorganisationerna är inte alltid klara när det gäller arbetslöshetskassor. Källa: Försäkringsinspektionen Arbetslöshetskassornas medlemsantal 1997–2014 Kassamedlemmar sammanlagt

5 55–59-åriga 60–64-åriga Äldres sysselsättningsgrad 2000– Personer med minst högskole-examen. Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökningen 2000–

6 Heltidsanställda löntagare Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökningen Akavamedlemmarnas visstids/tillfälliga anställningar Övriga löntagare Akavamedlemmar Män Under 35 år år Över 50 år Kvinnor Under 35 år år Över 50 år Utbildningsnivå Forskarutbildningsnivå Högre högskolenivå Lägre högskolenivå Lägsta högre nivå Arbetsgivaren Stat Kommun Privat Yrkesgrupp Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen Specialister exkl. undervisningsbranschen Experter Chefer och högre tjänstemän Övriga Beräknad andel personer i visstids/tillfällig anställning, personer

7 Beräknad andel arbetslösa* med examen i januari 2014, % * Arbetslösa exkl. permitterade Källa: Arbets- och näringsministeriet Konstindustri (högre högskole-examen) Alla arbetslösa Ekonom (lägre) Kandidat/humanistiska vetenskaper Filosofie magister (hum.) Kandidat i naturvetenskaper Filosofie magister (nat.) Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Ingenjör (inkl. YH & byggnadsarkitekt) Ekonom (högre) Politices mag./mag. I samhällsvetenskaper Tradenom Licentiat Diplomingenjör Teologisk utbildning (högre högskole-ex.) Agronom, agronomie- och forstmagister Arkitekt Socionom (YH), socialbranschen Pedagogie magister Doktor Juris kandidat Farmaceut Barnträdgårdslärare Läkare 6

8 Heltidsanställda, huvudanställning, inkl. resultatlön. Källa: Statistikcentralen, Löntagarnas totala inkomster 2012 Spridning av totala inkomster (exkl. resultatlön) 7

9 Årsinkomst, heltidsanställda personer. Källa: Eurostat, Structure of Earnings Survey Bruttolöners köpkraft i Finland och i EU SpecialisterAlla löntagare euro/år

10 Hushåll med en person, årsinkomst euro Källa: Skattebetalarna: Internationell lönejämförelse Inkomstskattegrad för personer med löneinkomst på €/mån i år 2013 Italien Belgien Tyskland Österrike Danmark Finland Nederländerna Frankrike Spanien Sverige USA Norge Storbritannien Australien Japan Estland Schweiz 9

11 *) Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Spanien, Italien, Österrike, Norge, Frankrike, Sverige, Tyskland, Schweiz och Danmark; exkl. Estland Hushåll med en person Källa: Skattebetalarna: Internationell lönejämförelse 2013; Statistikcentralen; Inkomstfördelningsstatistik Löntagarnas inkomstbeskattning i medeltal i Finland och i några övriga europeiska länder ,8 42,1 Finland Övriga europeiska länderna*) 10

12 Löntagare som arbetat minst 6 månader i heltid med inkomst över euro/år. Källa: Statistikcentralen Akavamedlemmarnas andel av löntagarna, löner och skatter

13 Källa: Akavas medlemsförbund Akavas medlemsförbund Agronomförbundet5 930 Finlands Veterinärförbund2 491 Akademiska Naturvetarförbundet7 932 Forskarförbundet6 762 Akavas Allmänna Grupp765 Forstmästareförbundet2 613 Akavas specialorganisationer Försäljar- och marknadsförarproffsen SMKJ Befälsförbundet4 220 Hälsovetenskapernas akademiska ledare och experter1 167 Diakoniarbetarnas Förbund1 963 Högskoleutbildade samhällsvetare Driftingenjörsförbundet i Finland3 338 Ingenjörsförbundet IL Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia KTK Teknikens Experter9 540 Finlands Arkitektförbund2 408 Kyrkans akademiker AKI5 790 Finlands Ekonomförbund - SEFE Kyrkans Ungdomsarbetares Förbund KUA1 160 Finlands Farmaciförbund7 716 Miljöspecialisternas centralförbund4 729 Finlands Företagshälsovårdareförbund1 816 Officersförbundet6 040 Finlands Hälsovårdarförbund FHVF7 275 Professorsförbundet2 405 Finlands Juristförbund Teknikens Akademikerförbund (TEK) Finlands Läkarförbund Tradenomförbundet Finlands Psykologförbund6 610 Undervisningssektorns Fackorganisation Finlands Talterapeutförbund1 472 YTY & Tränare Finlands Tandläkarförbund6 964Totalt

14 Källor: Statistikcentralen; Akavas medlemsorganisationer Akava i helfigur Antal akavamedlemmar Kvinnor / män52 % / 48 % Arbetskraft inom Akava: Medelålder42,5 år Heltid85 %Åldersfördelning: under 30 år 10 % Deltid7 % 30–39 år29 % Arbetslös4 % 40–49 år27 % Entreprenör4 % 50–59 år25 % Arbetsgivare för anställda: över 60 år 9 % Privat58 %Minst högre högskolexamen84 % Kommun32 %Bosatt i huvudstadsregionen32 % Stat7 %Föräldrar med barn under 18 år47 % Entreprenör2 %Heltidsanställda: Församling1 %Visstids/tillfällig anställning13 % Ställning i arbetsorganisation: År i genomsnitt i nuvarande arbetsplats9,3 Specialister35 %Estimerad bruttolön 2013 (inkl. resultatlön), e/mån4 320 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen27 %Total arbetstid, timmar/vecka40,6 Chefer och högre tjänstemän19 %Andel personer som hade övertid21 % Experter15 %Andel personer som arbetade över 48 timmar/vecka12 % Övriga4 %Fick ingen ersättning för övertid36 %

15 *) Inkluderar alla15–74-åringar Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning Till arbetskraften hörande centralorganisations- medlemmar enligt modersmål 2013, % (15-74-åringar) 14 Svenskspråkiga betalande medlemmar i centralorganisationerna:*


Ladda ner ppt "Akava i ett nötskal 2014. Källa: Akavas medlemsförbund 28.2.2014 Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014 1."

Liknande presentationer


Google-annonser