Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akava i ett nötskal 2014. Källa: Akavas medlemsförbund 28.2.2014 Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akava i ett nötskal 2014. Källa: Akavas medlemsförbund 28.2.2014 Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014 1."— Presentationens avskrift:

1 Akava i ett nötskal 2014

2 Källa: Akavas medlemsförbund 28.2.2014 Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014 1

3 Källa: Centralorganisationerna Inkl. arbetslösa, pensionerade, studenter etc. 28.5.2014 Löntagarnas fackliga anslutning per centralorganisation 1970–2014, % 2 FTFC + TOC

4 Antal 31.12.2013; Gruppen ”övriga” innehåller Journalisternas och utövande konstnärernas arbetslöshetskassan, Arbetslöshetskassan Nomit och Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan). Obs! Gränserna mellan centralorganisationerna är inte alltid klara när det gäller arbetslöshetskassor. Källa: Försäkringsinspektionen 26.6.2014 Arbetslöshetskassornas medlemsantal 1997–2014 Kassamedlemmar 31.12.2013 sammanlagt 1 974 924 3

5 55–59-åriga 60–64-åriga Äldres sysselsättningsgrad 2000–2013 4 Personer med minst högskole-examen. Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökningen 2000–2013 25.4.2014

6 Heltidsanställda löntagare Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökningen 2013 8.4.2014 Akavamedlemmarnas visstids/tillfälliga anställningar 2013 5 Övriga löntagare Akavamedlemmar Män Under 35 år 35-50 år Över 50 år Kvinnor Under 35 år 35-50 år Över 50 år Utbildningsnivå Forskarutbildningsnivå Högre högskolenivå Lägre högskolenivå Lägsta högre nivå Arbetsgivaren Stat Kommun Privat Yrkesgrupp Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen Specialister exkl. undervisningsbranschen Experter Chefer och högre tjänstemän Övriga Beräknad andel personer i visstids/tillfällig anställning, 1 000 personer

7 Beräknad andel arbetslösa* med examen i januari 2014, % * Arbetslösa exkl. permitterade Källa: Arbets- och näringsministeriet 25.2.2014 Konstindustri (högre högskole-examen) Alla arbetslösa Ekonom (lägre) Kandidat/humanistiska vetenskaper Filosofie magister (hum.) Kandidat i naturvetenskaper Filosofie magister (nat.) Lägre högskolenivå Högre högskolenivå Ingenjör (inkl. YH & byggnadsarkitekt) Ekonom (högre) Politices mag./mag. I samhällsvetenskaper Tradenom Licentiat Diplomingenjör Teologisk utbildning (högre högskole-ex.) Agronom, agronomie- och forstmagister Arkitekt Socionom (YH), socialbranschen Pedagogie magister Doktor Juris kandidat Farmaceut Barnträdgårdslärare Läkare 6

8 Heltidsanställda, huvudanställning, inkl. resultatlön. Källa: Statistikcentralen, 29.11.2013 Löntagarnas totala inkomster 2012 Spridning av totala inkomster (exkl. resultatlön) 7

9 Årsinkomst, heltidsanställda personer. Källa: Eurostat, Structure of Earnings Survey 2010 13.9.2013 Bruttolöners köpkraft i Finland och i EU15 2010 8 SpecialisterAlla löntagare euro/år

10 Hushåll med en person, årsinkomst 62 500 euro Källa: Skattebetalarna: Internationell lönejämförelse 2013 10.1.2014 Inkomstskattegrad för personer med löneinkomst på 5 000 €/mån i år 2013 Italien Belgien Tyskland Österrike Danmark Finland Nederländerna Frankrike Spanien Sverige USA Norge Storbritannien Australien Japan Estland Schweiz 9

11 *) Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Spanien, Italien, Österrike, Norge, Frankrike, Sverige, Tyskland, Schweiz och Danmark; exkl. Estland Hushåll med en person Källa: Skattebetalarna: Internationell lönejämförelse 2013; Statistikcentralen; Inkomstfördelningsstatistik 10.1.2014 Löntagarnas inkomstbeskattning i medeltal i Finland och i några övriga europeiska länder 2013 46,8 42,1 Finland Övriga europeiska länderna*) 10

12 Löntagare som arbetat minst 6 månader i heltid med inkomst över 12 852 euro/år. Källa: Statistikcentralen 6.5.2013 Akavamedlemmarnas andel av löntagarna, löner och skatter 2011 11

13 Källa: Akavas medlemsförbund Akavas medlemsförbund 1.1.2014 12 Agronomförbundet5 930 Finlands Veterinärförbund2 491 Akademiska Naturvetarförbundet7 932 Forskarförbundet6 762 Akavas Allmänna Grupp765 Forstmästareförbundet2 613 Akavas specialorganisationer27 934 Försäljar- och marknadsförarproffsen SMKJ26 349 Befälsförbundet4 220 Hälsovetenskapernas akademiska ledare och experter1 167 Diakoniarbetarnas Förbund1 963 Högskoleutbildade samhällsvetare11 950 Driftingenjörsförbundet i Finland3 338 Ingenjörsförbundet IL69 269 Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia23 176 KTK Teknikens Experter9 540 Finlands Arkitektförbund2 408 Kyrkans akademiker AKI5 790 Finlands Ekonomförbund - SEFE50 556 Kyrkans Ungdomsarbetares Förbund KUA1 160 Finlands Farmaciförbund7 716 Miljöspecialisternas centralförbund4 729 Finlands Företagshälsovårdareförbund1 816 Officersförbundet6 040 Finlands Hälsovårdarförbund FHVF7 275 Professorsförbundet2 405 Finlands Juristförbund15 743 Teknikens Akademikerförbund (TEK)74 334 Finlands Läkarförbund24 597 Tradenomförbundet29 064 Finlands Psykologförbund6 610 Undervisningssektorns Fackorganisation120 838 Finlands Talterapeutförbund1 472 YTY & Tränare10 097 Finlands Tandläkarförbund6 964Totalt585 013

14 Källor: Statistikcentralen; Akavas medlemsorganisationer Akava i helfigur 2014 13 Antal akavamedlemmar 1.1.2014585 000Kvinnor / män52 % / 48 % Arbetskraft inom Akava: Medelålder42,5 år Heltid85 %Åldersfördelning: under 30 år 10 % Deltid7 % 30–39 år29 % Arbetslös4 % 40–49 år27 % Entreprenör4 % 50–59 år25 % Arbetsgivare för anställda: över 60 år 9 % Privat58 %Minst högre högskolexamen84 % Kommun32 %Bosatt i huvudstadsregionen32 % Stat7 %Föräldrar med barn under 18 år47 % Entreprenör2 %Heltidsanställda: Församling1 %Visstids/tillfällig anställning13 % Ställning i arbetsorganisation: År i genomsnitt i nuvarande arbetsplats9,3 Specialister35 %Estimerad bruttolön 2013 (inkl. resultatlön), e/mån4 320 Lärare och övriga specialister inom undervisningsbranschen27 %Total arbetstid, timmar/vecka40,6 Chefer och högre tjänstemän19 %Andel personer som hade övertid21 % Experter15 %Andel personer som arbetade över 48 timmar/vecka12 % Övriga4 %Fick ingen ersättning för övertid36 %

15 *) Inkluderar alla15–74-åringar Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökning 2013 7.4.2014 Till arbetskraften hörande centralorganisations- medlemmar enligt modersmål 2013, % (15-74-åringar) 14 Svenskspråkiga betalande medlemmar i centralorganisationerna:*


Ladda ner ppt "Akava i ett nötskal 2014. Källa: Akavas medlemsförbund 28.2.2014 Medlemsantalets utveckling i Akava 2000–2014 1."

Liknande presentationer


Google-annonser