Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Brf Sjöstadsviken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Brf Sjöstadsviken."— Presentationens avskrift:

1 Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Brf Sjöstadsviken

2 Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Information om verksamheten (1) Ändamål : främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom upplåtelse av bostadslägenheter och lokal under nyttjanderätt, utan tidsbegränsning. Omfattar även mark i anslutning till föreningens hus och som används som komplement till bostadslägenheter. Brf innehar sedan 27 februari 2007 tomrätten till fastigheten Böljan 1, Stockholms kommun. Fastigheten består av ett flerbostadshus i 6-7 våningar samt källarvåning 83 bostadsrätter med en sammanlagd boyta om ca 6609 kvm. I fastigheten finns en lokal med en total uthyrningsbar yta om ca 69 kvm Inflyttning skedde våren 2007.

3 Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Information om verksamheten (2) Vid årsskiftet var samtliga lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Föreningen hade vid årsskiftet 133(133) medlemmar. Under 2011 har 15 (17) överlåtelser skett. Fastigheten har belastande servitut: lägenhetsförråd och utrymme för källsortering Böljan 2/brf Sjöstadsparterren samt för utrymning av kulturlokal Böljan 2. Föreningen disponerar 40 garageplatser (av totalt 80) i ett gemensamt garage med Böljan 2. Vid årsskiftet var samtliga garageplatser uthyrda. Ett MC/ mopedgarage om 9 platser har iordningsställts.

4 Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Information om verksamheten (3) Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för verksamheten registrerad av Bolagsverket 13 september 2006. Tillstånd att upplåta bostadsrätt erhölls av Bolagsverket och den 20 september 2006. Byggnadens anskaffningskostnad är 244 750 000 kr,( inkl. likviditetsreserv 50 000 kr) finansierad genom lån om 52 000 000 kr, insatser med 72 753 000 kr och upplåtelseavgifter med 119 997 000 kr. Föreningens lån på totalt 52 mkr är fördelade på tre lån som omplacerats under året, mer om detta senare. Tomrättsavgälden, 1 755 000 kr, gäller oförändrad i 10 år t.o.m. 1 januari 2016.

5 Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Information om verksamheten (4) Avsättning till fonden för yttre underhåll görs årligen med minst 25 kr per kvm lägenhetsyta enligt föreningens stadgar. Fastigheten är enligt lag befriad från fastighetsskatt under fem år, från 2008 till 2012 - därefter utgår fastighetsavgift, mer om detta senare. För garage och lokal utgår fastighetsskatt. Föreningen erhåller räntebidrag som successivt avvecklas under en femårsperiod och kommer att vara helt avvecklat 2012. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar Stockholm Avgiften höjdes med 2% för 2011 till 729 kr per kvm, även för 2012 har avgiften höjts med 2 %.

6 Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Föreningsfrågor(5) UBC har skött föreningens ekonomi 2011. Nytt avtal med Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB gällande från 1.1.2012. JM AB har skött teknisk förvaltning och fastighetsförvaltning 2011. Nytt avtal skrevs med firma Allgranth AB gällande från 1.1.2012. Nytt hyresavtal av föreningens lokal skrevs med firma Allgranth AB gällande från 1.1. 2012. El, fastprisavtal, 3 år, med Fortum gällde fr.o.m. 2008-12-01 t.o.m. 2011- 11-30. Nytt avtal, gällande till vidare skrevs med Fortum i slutet av året. För fjärrvärme gäller tillsvidareavtal med Fortum. Garantiarbeten med påföljande slutbesiktning av garage/golvet genomfördes under hösten.

7 Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Föreningsfrågor(6) För 250 kr per natt kan föreningslokalen hyras av medlemmarna. Antalet uthyrningsnätter har under året varit 146(150). Föreningens hemsida www.sjostadsviken.se har kontinuerligt uppdaterats. Medlemmarna har även informerats i aktuella frågor via anslagstavlor i trapphusentréerna och i brevlådorna.www.sjostadsviken.se En gemensamhetsförvaltning (GA) mellan bostadsrättsföreningarna Sjöstadsviken och Sjöstadsparterren har bildats för förvaltning av gemensamma ytor: innergård och garage. Föreningen har varit delaktig i Sjöstadens Östra Sopsug Samfällighetsförening. Föreningen är medlem i Sjöstadsföreningen, Hammarby Sjöstad samt Bostadsrätterna (intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsför- eningar i Sverige).

8 Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Föreningsfrågor(7) Föreningens ekonomi är god och styrelsen kommer även fortsättningsvis att verka för konsolidering med varsam utgiftshantering. Nödvändiga underhållsinvesteringar kommer att göras. Projekt inom energibesparingar kommer att startas. En underhållsplan för de närmaste åren kommer att utarbetas. Fortsatt samverkan med grannföreningarna främst brf Sjöstadsparterren.


Ladda ner ppt "Fövaltningsberättelse räkenskapsåret 2011 Brf Sjöstadsviken."

Liknande presentationer


Google-annonser