Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forum för Vårdbyggnadsforskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forum för Vårdbyggnadsforskning"— Presentationens avskrift:

1 Forum för Vårdbyggnadsforskning
Framtida logistik i dagens sjukhus Varför bör man utreda lönsamheten av ett modernt transportsystem i ett befintligt sjukhus? Anna Holm Forum för Vårdbyggnadsforskning

2 Disposition Sweco - Vilka är vi? Sjukhuslogistik
Infrastrukturlösningar Exempel Frågor?

3 Sweco Industry, logistik
Vi har lång erfarenhet från flertalet industrier och verksamheter som hanterar person och produktflöden. Vi är dessutom oberoende logistikkonsulter inom branscherna: Verkstadsindustrin Processindustrin Infrastruktur Läkemedelsindustrin Sjukhus Livsmedelsindustrin

4 Vad är logistik? Logistik är ett samlingsnamn för alla aktiviteter som gör att resurser och information finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet.

5 Försörjningsprincip inom sjukhus
Internt gods Gods In Gods Ut Avdelning Människor IT

6 Flöden inom sjukvården
Intern logistik Flödesgrupper Typ Personella Patienter/ Personal/ Beledsagare/ Besökare Material Mat/ Livsmedel/ Blodprover/ Lab. prover/ Ren tvätt/ Smutstvätt/ Lättgods/ Tunggods/ Post/ Läkemedel/ Sterilgods/ Journaler/ Förbrukningsartiklar/ Avfall Information Fakturor/ Transaktioner/ eRecept/ Lagerdata/ Order/ Journaler Finansiella Flöden Penning

7 Säker och kostnadseffektiv sjukvård
Patient-säkerhet Lägre kostnad VNS JIT Yt- effektivitet Effektivitet Arbets- effektivitet Ergonomi

8 Tekniska infrastrukturlösningar
Autotruck Smågodstransportör Sop- och tvättsug Patientdos Textilautomater för personalkläder

9 Autotruck (AGV) Stödbenstruck Ryggbärare Användningsområde Vinster
JBT Swisslog MLR Användningsområde Förbrukningsmaterial Kost Rena textilier Smutsiga textilier Läkemedel Övrigt bulkgods Vinster Ergonomisk arbetsmiljö Förbättrad transportmiljö Säkrare transporter Utjämnad belastning Låg drift- och underhållskostnad VårdNära Service Att tänka på Anpassning av funktioner, lokaler och utrymmen Ytbegränsningar Hissar, styrsystem och lyftkapacitet Branddörrar och passager Underhållsnivå kulvertar Automatisering av sop- och tvättstörtrum Utformning av lastbärare

10 Smågodstransportör Vinster Användningsområde Att tänka på
Sjukhusövergripande system Säkerhet Spårbarhet Tillgänglighet Lägre transportkostnad Medicinsk säkerhet Effektiviseringspotential VNS Låg drift och UH kostnad Arbetsmiljö Användningsområde Prover Transfusionsprodukter Läkemedel, Cytostatika Sterilgods Pengar Att tänka på Funktionskrav Rördragning Ytbegränsningar Anpassning av lokaler Bildkälla: Hanter Ingenjörsteknik AB

11 Patientdos i smågodstransportsystem
Händelsekedja Läkares recept digitalt (automatiskt) Apoteket plockar patientdoser (automatiskt) Laddar patroner till smågodstransportör (automatiskt)  Sänder till avdelning (automatiskt) Till Patient

12 Sop- och tvättsug Vinster Användningsområde Att tänka på
Ergonomisk arbetsmiljö Låg drift- och underhållskostnad God hygien Mindre hantering Möjlig hantering av flera fraktioner Användningsområde Avfall Orena textilier Att tänka på Anpassning av funktioner, lokaler och utrymmen Svårframkomlighet vid rördragning Ytbegränsningar Källa: Envac

13 Textilautomater Beställning & lager data Uttag DCS Retur Tvätteri
Person DCS Uttag Retur Beställning & lager data Tvätteri Bildkälla Kannegiesser

14 Exempel – AGV investering på KS, Huddinge
Besparing Ersättning av befintligt föråldrat transportsystem Framtida sträckning Transporter 400 transporter/dag tur och retur 17 Autotruckar Pay off Investeringskostnad autotrucksystem = 4,3 år Besparingar Investering Autotrucksystem ca 20 MSEK Hissar ca 30 MSEK Rivning/Återställning kedjan ca 20 MSEK Ej medräknade vinster Förbättrad arbetsmiljö

15 Exempel – RP investering på KS, Huddinge
Besparingar Manuella transporter Transporter 900 transporter/vardag tjänster/vardag Pay off Investeringskostnad = 70 MSEK/år = 5 år Besparingar 15 MSEK Investering Totalt 70 MSEK, 90 stationer Ej medräknade vinster VNS Medicinsk säkerhet Effektiviseringspotential och ergonomi på lab Patientdos Framtida utbyggnad

16 Arbetsgång Analys Projektering Genomförande Resultat Uppföljning
Förstudie Projektdefinition Logistikplan Detaljplanering Investeringsplan Målsättningar Projektering Genomförande Leverera lösning Resultat Måluppfyllelse Effekter Mäta Återkoppla Förbättra Uppföljning Utbildning Engagemang Ansvar

17 Har sjukvården råd att inte utreda vilka besparingar som är möjliga?
Summering Varför man bör utreda lönsamheten av ett modernt transportsystem i ett befintligt sjukhus! Har sjukvården råd att inte utreda vilka besparingar som är möjliga?

18 Ett urval av uppdragsgivare inom sjukvården är:
Karolinska Universitetssjukhuset – Solna & Huddinge Universitetssjukhuset Malmö Allmänna Sjukhus (UMAS) – Malmö Region Skåne – Region Fastigheter Akershus Universitetssjukhus (AHUS) – Oslo Danderyds Sjukhus AB Universitetssjukhuset i Linköping Universitetssjukhuset i Umeå Locum AB, Stockholm Södra Älvsborgs sjukhus, Borås Södersjukhuset, Stockholm St. Olavs Hospital, Trondheim


Ladda ner ppt "Forum för Vårdbyggnadsforskning"

Liknande presentationer


Google-annonser