Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© 2013 Deloitte AB 1footer Projektuppslag Sven-Arne Nilsson Examensarbete VT 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© 2013 Deloitte AB 1footer Projektuppslag Sven-Arne Nilsson Examensarbete VT 2014."— Presentationens avskrift:

1 © 2013 Deloitte AB 1footer Projektuppslag Sven-Arne Nilsson Examensarbete VT 2014

2 © 2013 Deloitte AB 2footer Identifiering av immateriella tillgångar i förvärv IFRS 3 innebär ökade krav på identifiering av immateriella tillgångar Noterade företag i Sverige som förvärvat åren 2005-2012 finns sammanställda Uppsatser, inkl. om fortsatta studier, har skrivits de senaste åren men mer går att studera, exv. Dam, Y & Drotz, S, vt 2012 Magnusson, K J & Sköld C-M, vt 2012 Barhanko, D, Lindholm, L & Örtenvik, M, vt 2013

3 © 2013 Deloitte AB 3footer Värdeprövning av goodwill, ev. nedskrivning IAS 36 innebär årlig värdeprövning av bl.a. goodwill istället för avskrivning Noterade företag i Sverige med goodwill åren 2005-2012 finns också sammanställda Internationellt och i Sverige finns eller pågår studier etc. inom området Uppsatser, inkl. om fortsatta studier, har skrivits de senaste åren men mer går att studera, exv. Bojmar, E & Petersson, M, vt 2013

4 © 2013 Deloitte AB 4footer Hållbarhetsredovisning Hållbarhet var temat för höstens ämneskonfe- rens i företagsekonomi Hållbarhetsredovisning lyftes visserligen inte fram men är en aspekt på detta Däremot lyfts den fram i en paneldebatt: http://www.far.se/Press-och-opinion/Basta-hallbarhetsredovisning/Inbjudan- Basta-hallbarhetsredovisning-2013/ http://www.far.se/Press-och-opinion/Basta-hallbarhetsredovisning/Inbjudan- Basta-hallbarhetsredovisning-2013/ Uppsatser, inkl. om fortsatta studier, har skrivits även inom detta område de senaste åren

5 © 2013 Deloitte AB 5footer IFRS-värdering av tillgångar och skulder Värdering av tillgångar och skulder har varit en starkt kontroversiell fråga de senaste åren En fyllig nyansering av debatten finns i IASBs Discussion Paper Conceptual Framework (juli 2013): http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB- Projects/Conceptual-Framework/Pages/Conceptual-Framework- Summary.aspx En debattartikel nyligen av Johan Lorentzon: http://www.tidningenbalans.se/debatt/verkligt-varde-redovisning- missar-malet/


Ladda ner ppt "© 2013 Deloitte AB 1footer Projektuppslag Sven-Arne Nilsson Examensarbete VT 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser