Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

i byggnader Venture Challenge - REHACT Control the Flow

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "i byggnader Venture Challenge - REHACT Control the Flow"— Presentationens avskrift:

1 i byggnader www.rehact.se Venture Challenge - REHACT Control the Flow
Svante Bengtsson, CEO REHACT AB Norrtullsgatan 6, 6tr SE Stockholm, SWEDEN Control the Flow 1

2 REHACT i korthet Vi levererar framtidens inomhusklimat
>> Verksamhetsbeskrivning: Utveckling och försäljning av lösningar som optimerar energianvändning för uppvärmning, kylning och ventilation i alla typer av fastigheter >> Unikt system: REHACT kan erbjuda system som minskar behovet av köpt energi för värme, kyla och frisk luft med upp till 85 % >> Patent: REHACT har idag 9 beviljade patent på teknologin. Patenten täcker bl.a. USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien >> Bland de mest prisbelönta miljöbolagen i Sverige >> Erfaren ledning och styrelse med stort ägande Internationellt prisbelönt klimatsystem Handlas på NASDAQ OMX First North Marknadsvärde: MSEK

3 Venture Challenge - REHACT
Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation CO2 Hum. Temp Temperatureismainlyhandled byradiantfloorheating. The RVUproductsets thetemperatureofthefreshair,thisprovidingunparallelledcomfortin thebuilding. Samecomponentsusedforcoolingandheating,savinginstallationcost. Energi källa Sol fångare Fri kylning Återvinning Control the Flow 3

4 Traditionella system: 100 % köpt energi
Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation 85 % Energibesparing Traditionella system: 100 % köpt energi Utrymmessnål: Maximerar säljbar yta och volym RES: 85 % självförsörjning Återbetalningsperiod ca 3 år Högre komfort Byggnadens klimatskal: ex. isolering, solavskärmning, lufttäthet Lokal energiproduktion: ex. solfångare, solceller, termisk värme och kyla Människors beteende: ex förbrukningsmätning, reglerad komfortnivå Lokala komfortsystem: ex. radiatorer, golvvärme, RVU Traditionell lösning: Vanliga komfortsystem samverkar inte effektivt och medför därför högre externt energibehov Rehact Energy System: REHACTs komfortsystem ger ökad synergi vilket möjliggör lägre externt energibehov Externt tillförd energi: ex. fjärrvärme, olja, el, pellets, gas

5 Önskad rumstemperatur
Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation 85 % Energibesparing >> Ett helhetskoncept - Effektiv distribution av energi mellan uppvärmning, varmvattenproduktion, ventilation och kylning >> Arbetar med små temperaturskillnader och CO2 -styrda luftflöden >> Återvinning av energi >> Effektivare användning av lokala energikällor >> Effektivisering av luftflöden i byggnaden >> Stabilisering av energitillskotten via golvvärme Operativ temperatur Önskad rumstemperatur

6 Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation Utrymmessnål: Maximerar säljbar yta och volym >> Decentraliserat system – undviker ventilation av obrukbara utrymmen >> Eliminering av tilluftskanaler >> Diskreta luftinsläpp >> Montering i eller i anslutning till ytterväggen >> Syns inte och tar inte någon plats i rummet En helt oanvändbar våning!

7 Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation Högre komfort >> Undviker ”hot spots”, ”cold spots” >> Minimerar turbulenta flöden >> Hörs inte (ventilationen arbetar med låga hastigheter) >> Överför energi med strålning

8 Nyckelkomponenten: Rehact Ventilation Unit
RVU – nyckelkomponenten som möjliggör Rehact Energy System En nykonstruerad tilluftanordning med inbyggd värmeväxlare: REHACTs patenterade värmeväxlare, RVU, monteras i eller i anslutning till ytterväggen: syns inte, hörs inte och tar ingen plats i rummet. >> Flyttar värme till varmvattenproduktion >> Säkerställer god ventilation med CO2-kontroll >> Arbetar med låga luftflöden >> Arbetar med låga temperaturdifferenser >> Utnyttjar vatten som värmebärare (vatten har ca 3500 gånger större värmekapacitet än luft)

9 Stor marknad >> 1/3 av driftskostnaderna för fastigheter utgörs av energiförbrukning >> 80 % av hyresgäster ställer ökade krav på miljö och klimat när det gäller värme, kyla och frisk inneluft >> Över 50 % av fastighetsägarna har planer på förvärv av eller nybyggnation av Green Building-certifierade byggnader >> Marknaden för gröna teknologier i byggnader estimerades år 2012 till USD 156 miljarder, med stark förväntad tillväxt >> Bindande EU-direktiv med syftet att senast år 2021 göra all nybyggnation energineutral >> REHACT har beviljade patent i världens största industriländer – USA, Kina, Ryssland, Japan, m.m.

10 Priser och erkännanden
WWF Venture Challenge + One big thing Kuwait Science Club Globe Award Nordic Council

11 Innehav styrelse & ledning
Information om Aktien Marknadsvärde 55 MSEK Antal aktier Handelsplats NASDAQ OMX First North Aktieägare [1.500] Innehav styrelse & ledning [X %]

12 Styrelsen Nicole Norrestad, jur.kand., är Senior Manager vid konsultbolaget Financial Compliance Group AB där hon arbetar med rådgivning inom regelefterlevnad, riskhantering och juridik mot finansiella företag. Nicole Norrestad har en bred och omfattande affärsjuridisk erfarenhet och har arbetat som bolagsjurist för ett flertal företag, såväl nationella som internationella, däribland Collector, Relacom och Tele2. Aktieinnehav: 40 000 B-aktier Erik Branting, fil.kand. vid Stockholms universitet med inriktning på företagsekonomi, är sedan många år bosatt och verksam i Polen där han äger och driver konsultföretaget EBRA Ltd i Warszawa med inriktning på affärsrådgivning, försäljning (Business to Business), tillverknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföring. Han var tidigare VD i Ojega Polska Ltd, som säljer inredning till kontor och lager och som ingår i den svenska koncernen AJ Produkter AB. Parallellt var han styrelsemedlem i produktionsbolaget AJ Furniture Factory och aktivt involverad i nybyggnation och maskininvesteringar. Erik Branting har också varit vice verkställande direktör och styrelsemedlem i New Europe Business Services S.A. i Polen. I sitt tidigare arbete på Grant Thornton i Stockholm var han revisor med ansvar för revision av företag inom bland annat byggsektorn. Aktieinnehav: A-aktier Johan Gorecki, utbildad i ekonomi vid Hull University, arbetar som Business Area Manager på Bonnier Publishing AB. Han grundade år 2003 Globe Forum, en visionär marknadsplats inom innovation och hållbar utveckling för innovatörer, entreprenörer och investerare med verksamhet i flera europeiska länder, och var VD för företaget fram till Globe Forum lever vidare, nu som en del i Bonnierkoncernen. Johan Gorecki är också medförfattare till boken ”Sustainagility – How Smart Innovation and Agile companies Will Help Protect Our Future”. Boken beskriver de enorma förändringar och affärstillfällen som uppstår i samband med att omställningen till ett mer hållbart samhälle genomdrivs steg för steg. Aktieinnehav: 65 000 B-aktier

13 Styrelsen Ola Alterå är civilingenjör i teknisk fysik. Han har omfattande erfarenheter av internationella energifrågor och strategisk bolagsstyrning som statssekreterare hos förra näringsminister Maud Olofsson Han har varit landschef för United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) i Kenya och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Under åren var han partisekreterare i Centerpartiet. Ola Alterå är sedan 1 februari 2014 VD för Sust – nationellt centrum för energieffektivisering. Aktieinnehav: B-aktier Jerzy Hawranek är utbildad inom mekanisk konstruktion och termodynamik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt Gliwice Tekniska Högskola i Polen. Jerzy Hawranek föddes i Polen men flyttade efter sina studier till Sverige och är i dag svensk medborgare. Han är medgrundare av REHACT och för närvarande åter verksam i Polen. Jerzy Hawranek har tidigare skapat stora värden i en av världens ledande tillverkare av produkter för bilsäkerhet, Autoliv AB, genom två patent som resulterade i produkter som sålts i uppskattningsvis mer än 100 miljoner exemplar. Han har under många år arbetat med export av svensk teknik till Polen och har mycket goda kontakter inom byggsektorn. Under 1990-talet var han en av pionjärerna som byggde upp marknaden för golvvärme och värmepumpar i Polen. Han har även varit inbjuden att föreläsa om bland annat REHACTs teknik vid AGH University of Science and Technology, Tekniska högskolan i Krakow. Aktieinnehav: 155 750 A-aktie, 740 000 B-aktier Svante Bengtsson är fil.kand. och har studerat IT och juridik vid Stockholms universitet, management vid Handelshögskolan i Stockholm och Global Entrepreneurial Leadership vid Stanford center for Professional Development. Han är medgrundare av REHACT och har varit VD sedan Dessförinnan var han medarbetare och delägare i en av Europas största patentbyråer, AWAPATENT AB. Svante Bengtsson driver egna företag sedan 1996. Aktieinnehav: 208 551 A-aktie, B-aktier


Ladda ner ppt "i byggnader Venture Challenge - REHACT Control the Flow"

Liknande presentationer


Google-annonser