Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.rehact.com Energieffektiva system för värme, kyla och ventilation i byggnader www.rehact.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.rehact.com Energieffektiva system för värme, kyla och ventilation i byggnader www.rehact.se."— Presentationens avskrift:

1 www.rehact.com Energieffektiva system för värme, kyla och ventilation i byggnader www.rehact.se

2 www.rehact.com REHACT i korthet Vi levererar framtidens inomhusklimat Internationellt prisbelönt klimatsystem Handlas på NASDAQ OMX First North Marknadsvärde: 55 MSEK >> Verksamhetsbeskrivning: Utveckling och försäljning av lösningar som optimerar energianvändning för uppvärmning, kylning och ventilation i alla typer av fastigheter >> Unikt system: REHACT kan erbjuda system som minskar behovet av köpt energi för värme, kyla och frisk luft med upp till 85 % >> Patent: REHACT har idag 9 beviljade patent på teknologin. Patenten täcker bl.a. USA, Kina, Ryssland, Japan, Australien >> Bland de mest prisbelönta miljöbolagen i Sverige >> Erfaren ledning och styrelse med stort ägande

3 www.rehact.com Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation Återvinning Sol fångare Fri kylning Energi källa Temp Hum. CO 2

4 www.rehact.com 85 % Energibesparing Utrymmessnål: Maximerar säljbar yta och volym Utrymmessnål: Maximerar säljbar yta och volym Högre komfort RES: 85 % självförsörjning Återbetalningsperiod ca 3 år Traditionella system: 100 % köpt energi Traditionell lösning: Vanliga komfortsystem samverkar inte effektivt och medför därför högre externt energibehov Rehact Energy System: REHACTs komfortsystem ger ökad synergi vilket möjliggör lägre externt energibehov Byggnadens klimatskal: ex. isolering, solavskärmning, lufttäthet Lokal energiproduktion: ex. solfångare, solceller, termisk värme och kyla Människors beteende: ex förbrukningsmätning, reglerad komfortnivå Lokala komfortsystem: ex. radiatorer, golvvärme, RVU Externt tillförd energi: ex. fjärrvärme, olja, el, pellets, gas Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation

5 www.rehact.com 85 % Energibesparing >> Ett helhetskoncept - Effektiv distribution av energi mellan uppvärmning, varmvattenproduktion, ventilation och kylning >> Arbetar med små temperaturskillnader och CO 2 -styrda luftflöden >> Återvinning av energi >> Effektivare användning av lokala energikällor >> Effektivisering av luftflöden i byggnaden >> Stabilisering av energitillskotten via golvvärme Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation Operativ temperatur Önskad rumstemperatur

6 www.rehact.com Utrymmessnål: Maximerar säljbar yta och volym >> Decentraliserat system – undviker ventilation av obrukbara utrymmen >> Eliminering av tilluftskanaler >> Diskreta luftinsläpp >> Montering i eller i anslutning till ytterväggen >> Syns inte och tar inte någon plats i rummet Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation En helt oanvändbar våning!

7 www.rehact.com Högre komfort >> Undviker ”hot spots”, ”cold spots” >> Minimerar turbulenta flöden >> Hörs inte (ventilationen arbetar med låga hastigheter) >> Överför energi med strålning Rehact Energy System Ett helhetskoncept för värme, kyla, varmvatten och ventilation

8 www.rehact.com >> Flyttar värme till varmvattenproduktion >> Säkerställer god ventilation med CO2-kontroll >> Arbetar med låga luftflöden >> Arbetar med låga temperaturdifferenser >> Utnyttjar vatten som värmebärare (vatten har ca 3500 gånger större värmekapacitet än luft) En nykonstruerad tilluftanordning med inbyggd värmeväxlare: REHACTs patenterade värmeväxlare, RVU, monteras i eller i anslutning till ytterväggen: syns inte, hörs inte och tar ingen plats i rummet. Nyckelkomponenten: Rehact Ventilation Unit RVU – nyckelkomponenten som möjliggör Rehact Energy System

9 www.rehact.com Stor marknad >> 1/3 av driftskostnaderna för fastigheter utgörs av energiförbrukning >> 80 % av hyresgäster ställer ökade krav på miljö och klimat när det gäller värme, kyla och frisk inneluft >> Över 50 % av fastighetsägarna har planer på förvärv av eller nybyggnation av Green Building-certifierade byggnader >> Marknaden för gröna teknologier i byggnader estimerades år 2012 till USD 156 miljarder, med stark förväntad tillväxt >> Bindande EU-direktiv med syftet att senast år 2021 göra all nybyggnation energineutral >> REHACT har beviljade patent i världens största industriländer – USA, Kina, Ryssland, Japan, m.m.

10 www.rehact.com Priser och erkännanden Kuwait Science Club

11 www.rehact.com Information om Aktien Marknadsvärde 55 MSEK Antal aktier 4.333.281 Handelsplats NASDAQ OMX First North Aktieägare [1.500] Innehav styrelse & ledning [X %]

12 www.rehact.com Styrelsen Nicole Norrestad, jur.kand., är Senior Manager vid konsultbolaget Financial Compliance Group AB där hon arbetar med rådgivning inom regelefterlevnad, riskhantering och juridik mot finansiella företag. Nicole Norrestad har en bred och omfattande affärsjuridisk erfarenhet och har arbetat som bolagsjurist för ett flertal företag, såväl nationella som internationella, däribland Collector, Relacom och Tele2. Aktieinnehav: 40 000 B-aktier Erik Branting, fil.kand. vid Stockholms universitet med inriktning på företagsekonomi, är sedan många år bosatt och verksam i Polen där han äger och driver konsultföretaget EBRA Ltd i Warszawa med inriktning på affärsrådgivning, försäljning (Business to Business), tillverknings- och utvecklingsprojekt samt marknadsföring. Han var tidigare VD i Ojega Polska Ltd, som säljer inredning till kontor och lager och som ingår i den svenska koncernen AJ Produkter AB. Parallellt var han styrelsemedlem i produktionsbolaget AJ Furniture Factory och aktivt involverad i nybyggnation och maskininvesteringar. Erik Branting har också varit vice verkställande direktör och styrelsemedlem i New Europe Business Services S.A. i Polen. I sitt tidigare arbete på Grant Thornton i Stockholm var han revisor med ansvar för revision av företag inom bland annat byggsektorn. Aktieinnehav: 3 000 A-aktier Johan Gorecki, utbildad i ekonomi vid Hull University, arbetar som Business Area Manager på Bonnier Publishing AB. Han grundade år 2003 Globe Forum, en visionär marknadsplats inom innovation och hållbar utveckling för innovatörer, entreprenörer och investerare med verksamhet i flera europeiska länder, och var VD för företaget fram till 2012. Globe Forum lever vidare, nu som en del i Bonnierkoncernen. Johan Gorecki är också medförfattare till boken ”Sustainagility – How Smart Innovation and Agile companies Will Help Protect Our Future”. Boken beskriver de enorma förändringar och affärstillfällen som uppstår i samband med att omställningen till ett mer hållbart samhälle genomdrivs steg för steg. Aktieinnehav: 65 000 B-aktier

13 www.rehact.com Svante Bengtsson är fil.kand. och har studerat IT och juridik vid Stockholms universitet, management vid Handelshögskolan i Stockholm och Global Entrepreneurial Leadership vid Stanford center for Professional Development. Han är medgrundare av REHACT och har varit VD sedan 2008. Dessförinnan var han medarbetare och delägare i en av Europas största patentbyråer, AWAPATENT AB. Svante Bengtsson driver egna företag sedan 1996. Aktieinnehav: 208 551 A-aktie, 512 677 B-aktier Styrelsen Jerzy Hawranek är utbildad inom mekanisk konstruktion och termodynamik vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt Gliwice Tekniska Högskola i Polen. Jerzy Hawranek föddes i Polen men flyttade efter sina studier till Sverige och är i dag svensk medborgare. Han är medgrundare av REHACT och för närvarande åter verksam i Polen. Jerzy Hawranek har tidigare skapat stora värden i en av världens ledande tillverkare av produkter för bilsäkerhet, Autoliv AB, genom två patent som resulterade i produkter som sålts i uppskattningsvis mer än 100 miljoner exemplar. Han har under många år arbetat med export av svensk teknik till Polen och har mycket goda kontakter inom byggsektorn. Under 1990-talet var han en av pionjärerna som byggde upp marknaden för golvvärme och värmepumpar i Polen. Han har även varit inbjuden att föreläsa om bland annat REHACTs teknik vid AGH University of Science and Technology, Tekniska högskolan i Krakow. Aktieinnehav: 155 750 A-aktie, 740 000 B-aktier Ola Alterå är civilingenjör i teknisk fysik. Han har omfattande erfarenheter av internationella energifrågor och strategisk bolagsstyrning som statssekreterare hos förra näringsminister Maud Olofsson 2006-2010. Han har varit landschef för United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) i Kenya och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Under åren 1998-2001 var han partisekreterare i Centerpartiet. Ola Alterå är sedan 1 februari 2014 VD för Sust – nationellt centrum för energieffektivisering. Aktieinnehav: 2 000 B-aktier


Ladda ner ppt "Www.rehact.com Energieffektiva system för värme, kyla och ventilation i byggnader www.rehact.se."

Liknande presentationer


Google-annonser