Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syftet med föreläsningen www.islamforelasningar.se Syftet med den här föreläsningsserien är att på önskade och utvalda kvällar använda de här kortare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syftet med föreläsningen www.islamforelasningar.se Syftet med den här föreläsningsserien är att på önskade och utvalda kvällar använda de här kortare."— Presentationens avskrift:

1

2 Syftet med föreläsningen www.islamforelasningar.se Syftet med den här föreläsningsserien är att på önskade och utvalda kvällar använda de här kortare föreläsningssessionerna till att både påminna och ge varandra nya kunskaper inom olika viktiga områden inom islam.

3 Målet med föreläsningen www.islamforelasningar.se Målet med den här föreläsningsserien är att den ska användas bland familjer, vänner, stora och små sällskap för att ge ökade kunskaper och påminnelser som ska leda till bredare förståelse och vägledning inom tron.

4 www.islamforelasningar.se Innehåll  Första Kvällen – Al – Khushoo’ i bönen  Andra Kvällen – Hur viktigt är Dua?  Tredje Kvällen – Vi är de som hör och lyder  Fjärde Kvällen – Att visa godhet mot föräldrar  Femte Kvällen – Att påbjuda det goda  Sjätte Kvällen – Det blinda hjärtat (1)  Sjunde Kvällen – Det blinda hjärtat (2)  Åttonde Kvällen – Vår fiende Shaytan  Nionde Kvällen – Shaytans Agenda  Tionden Kvällen – Skydden mot Shaytan  Elfte Kvällen – Hycklarna inom islam  Tolfte Kvällen – Vikten av att följa Sunnahn  Trettonde Kvällen – Innovation  Fjortonde Kvällen – De olika nivåerna på tro

5 www.islamforelasningar.se  Femtonde Kvällen – Vikten av tålamod  Sextonde Kvällen – Gravens prövning (1)  Sjuttonde Kvällen – Gravens prövning (2)  Artonde Kvällen – Gravens straff  Nittonde Kvällen – Allmaktens Natt  Tjugonde Kvällen – Helvetet  Tjugoförsta Kvällen – Helvetet folk (1)  Tjugoandra Kvällen – Helvetets folk (2)  Tjugotredje kvällen – Helvetets Straff (1)  Tjugofjärde Kvällen – Helvetets Straff (2)  Tjugofemte Kvällen – Paradiset  Tjugosjätte Kvällen – Maten i Paradiset  Tjugosjunde Kvällen – Paradisets boning  Tjugoåttonde Kvällen – Paradisets folk  Tjugonionde Kvällen – Paradisets Glädje Innehåll

6 www.islamforelasningar.se  The Final Day PARADISE AND HELL In The Light of The Qur’an and Sunnah (Skriven av: Dr. Umar Sulaiman Al - Ashqar) (Översatt av: Nasiruddin Al Khattab)  JANNAH The Garden from the Qur’an and Hadith (Skriven av: Adem Yakup) (Översatt av: Ron Evans)  AL – KHUSHOO’ Humility and Devotion in Prayer (Skriven av: Muhammad Saalih Al - Munajjid)  Koranens Budskap (Översatt av: Mohammed Knut Bernström)  THE GRAVE – Punishment and Blessings (Skriven av: Husayn Al – Awayishah) (Översatt av: Huda Khattab)  Understanding the Evil of Innovation BID’AH (Skriven av: Abu Muntasir Ibn Mohar ’Ali)  Föräldrarnas rättigheter (Skriven av: Ibrahim Abdallah) Källor till alla föreläsningar Böcker

7 www.islamforelasningar.se Källor till alla föreläsningar Videoföreläsningar  The blind Heart Av: Dr. Bilal Philips  The World of Jinn Av: Sheikh Riad Ouarzazi  Satans Agenda Exposed Av: Imam Karim Abu Zaid  Blessings of Emaan Av: Sheikh Yasir Qadhi  The Truth Requires Patience Av: Sheikh Ibrahim Zidan Hemsidor  http://www.islamforelasningar.sehttp://www.islamforelasningar.se  http://www.koranensbudskap.sehttp://www.koranensbudskap.se  http://www.islamguiden.comhttp://www.islamguiden.com  http://www.portentillkunskap.sehttp://www.portentillkunskap.se  http://www.tafsir.comhttp://www.tafsir.com  http://www.qtafsir.comhttp://www.qtafsir.com  http://www.sahihalbukhari.sehttp://www.sahihalbukhari.se

8 www.islamforelasningar.se Första Kvällen Al – Khushoo’ i bönen

9 ”Sök med tålamod [Guds] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår [väg] utom för de ödmjuka (Al – Khaashi’een).” (Koranen 2:45) Gud (Allah) säger i koranen: Al – Khushoo’ i bönen www.islamforelasningar.se

10 Profeten (saws) har sagt: ”En slav kan be och inte ha något tillgodoräknat (belöning) för det förutom en tiondel av det, eller en niondel, eller en åttondel, eller en sjundedel, eller en sjättedel, eller en femtedel, eller en fjärdedel, eller en tredjedel, eller hälften.” (Ahmad)

11 www.islamforelasningar.se Första Kvällen SLUT!


Ladda ner ppt "Syftet med föreläsningen www.islamforelasningar.se Syftet med den här föreläsningsserien är att på önskade och utvalda kvällar använda de här kortare."

Liknande presentationer


Google-annonser