Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Maths Jesperson Initiativtagare till PO-Skåne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Maths Jesperson Initiativtagare till PO-Skåne"— Presentationens avskrift:

1 Personligt Ombud (PO) - ett konkret exempel på supported decision-making
Maths Jesperson Initiativtagare till PO-Skåne (tidigare projektledare, numera vice ordförande)

2 WHO & The World Bank WORLD REPORT ON DISABILITY
p. 138 Box 5.1. Personal ombudsmen for supported decision-making in Sweden Examples of decision-making support models can be found in Canada and Sweden. The Personal Ombud (PO) programme in Skåne, the southernmost province of Sweden, supports people with psychosocial disabilities, helping them assert their legal rights and make major decisions about their lives (11). PO-Skåne employs individuals with a professional degree – such as law or social work – who have the ability and interest to interact well with people with psychosocial disabilities. They do not work from an office but go out to meet the people they work with, wherever they are based. Only a verbal agreement is required to set up the service, which is confidential. This allows a relationship of trust to be established, even with individuals who have had experience of abuse by authorities claiming to help. Once the PO relationship has been set up by agreement, the PO can act only on specific requests – for instance, to help the person obtain government benefits. Often, the greatest need is to talk about life. The PO may also be asked to help resolve long-standing problems, such as creating a better relationship with the family. The PO programme has helped many people to manage their lives. The initial costs can be high, as people assert their rights and make full use of the services. But the costs fall as situations are resolved and the need for support declines.

3 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Antagen av FN:s generalförsamling 13 december 2006 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ratificerad av Sveriges riksdag 10 oktober 2008 och därmed juridiskt bindande i Sverige

4 Förbud för överflyttning av beslutsfattande till annan person (förmyndare, förvaltare etc)
Artikel 12 Likhet inför lagen 2. Konventionsstaterna ska erkänna att personer med funktionsnedsättning åtnjuter rättskapacitet på lika villkor som andra i alla hänseenden. 3. Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att erbjuda personer med funktionsnedsättning tillgång till det stöd de kan behöva för att utöva sin rättskapacitet.

5 Substituted decision-making till Supported decision-making
Paradigmskifte från Substituted decision-making till Supported decision-making

6 Substituted / Supported decision-making

7 Stort intresse för PO-Skåne i hela världen
2006 föreläsning i FN-huset i New York 2006- föreläsningar i Oslo, Köpenhamn, Dublin, Killarney, Bryssel, Berlin, Alzey, Wien, Lissabon, Florens, Ljubljana, Belgrad, Sofia, Budapest, Prag och Riga – ofta på departementsnivå 2007- Studiebesök från hälsoministerier i Japan och Moldavien, samt nationellt human rights-institut i Israel 2007 Kapitel om i boken Alternatives Beyond Psychiatry, Berlin/Eugene/Shrewsbury (p ) på engelska och tyska – senare översatt också till grekiska och hindi 2013 Artikel i den psykiatriska facktidskriften Vertex, Argentina

8 Innovativ idé av psykiatrireformen 1995
pilotprojekt finansierade av staten som en del av psykiatrireformen – brukarorganisationen RSMH-Skåne som ett av de 10 projekten Vetenskaplig utvärdering av pilotprojekten visar fantastiska resultat – även i ekonomiska termer Oenighet bland remissorganen om huvudmanna- skap: kommunalt eller fristående Riksdagsbeslut om stegvis utbyggnad över hela landet – med statliga bidrag till 50 % 2000 Brukarorganisationen RSMH-Skåne och anhörig- organisationen IFS-Skåne bildar PO-Skåne

9 PO-Skåne (Personligt Ombud i Skåne)
Ideell organisation med brukarorganisationen RSMH-Skåne och anhörigorganisationen IFS-Skåne som huvudmän Styrelsen tillsätts med hälften från vardera organisationen Ordförande väljs separat (Lars-Olof Ljungberg, tidigare chef för psykiatrin i Malmö) Verksamhetschef (Ann-Christine Engdahl Olesen) 15 personliga ombud i 10 kommuner Avtal med 10 kommuner i Skåne Finansiering 50 % staten + 50 % kommunerna Hemsida:

10 Rollen som Personligt Ombud
Ett PO är en professionell, välutbildad person som arbetar till 100 % på sina klienters uppdrag enbart. Ett PO är inte i allians med psykiatrin, socialtjänsten eller någon annan myndighet, och inte heller med klientens släktingar eller andra personer i dennes omgivning. Ett PO gör endast det som hans klient vill att han skall göra. Eftersom det kan ta lång tid – ibland flera månader – innan klienten vet och vågar berätta vad slags hjälp han vill ha, så måste ett PO vara berett att vänta och inte göra någonting, även om många saker är kaotiska och i en enda röra. Detta betyder att ett PO måste utveckla ett långtidsengagemang för sina klienter, ofta under flera år.

11 Några riktlinjer för PO-arbetet inom PO-Skåne
Ett PO arbetar inte enbart kontorstid måndag-fredag. Ett PO har inget kontor, eftersom ”kontor är makt”. Ett PO träffar sina klienter i deras hem eller på neutrala platser ute i stan. Ett PO arbetar i första hand utifrån en relationsmodell. Ett PO bedriver uppsökande verksamhet för att nå de med störst problematik som inte själva aktivt söker hjälp. Ett PO får man inte genom något ansökningsförfarande, utan genom att svara Ja på frågan Vill du jag skall bli ditt PO? Ett PO bevarar inga anteckningar om klienten när relationen är avslutad – alla handlingar tillhör klienten och överlämnas till denne, eller förstörs tillsammans med klienten.


Ladda ner ppt "Maths Jesperson Initiativtagare till PO-Skåne"

Liknande presentationer


Google-annonser