Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Runinskrift på Mervalla-stenen (Södermanland, ungef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Runinskrift på Mervalla-stenen (Södermanland, ungef"— Presentationens avskrift:

1 SVENSKUNDERVISNING VID LETTLANDS UNIVERSITET (LU, grundat 1919), FAKULTETEN FÖR HUMANIORA

2 Runinskrift på Mervalla-stenen (Södermanland, ungef
Runinskrift på Mervalla-stenen (Södermanland, ungef talet):Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han ofta seglat till Semgallen med dyrbar knarr om Domesnäs.

3 Stormaktstidens Sverige under 1660-talet; Lettlands territorium efter 1629

4 Lettlands Universitet, Huvudbyggnad (Rīga; Raiņa boulevard, 19)

5 LU, Fakulteten för Humaniora ( Rīga; Visvalža gata, 4 A)

6 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT:
1928 – 1940: ¤ 1928 – Svenska Lektoratet instiftas, Harry Gunnar Vallin (f. 1900, fil.kand.: Stokholms Högskola 1923) tjänstgör som den första svensklektorn och privatdocenten i Sveriges historia ( ); ¤ Tor Helge Kjellin (f. 1885, disp.: Lunds Universitet, fil.dr. 1918, ord. professor: Tartu Universitet 1921- 1924, även docent i Lund) tjänstgör som extraordinarie professor i Konsthistoria (1929- 1931);

7 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT:
1928 – 1940: ¤ William Frej (f. 1906, fil.mag.: Uppsala Universitet 1930, organiserade svenskkurser i Kaunas, Litauen 1931) tjänstgör som svensklektor ( ); ¤ Dag Trotzig (f. 1914, fil.kand.: Stokholms Högskola 1937) tjänstgör som docent i Etnologi ( ); - ” - Konferenser i Rīga 1938: 1) för samarbete mellan de studerande i Sverige och de Baltiska länderna, 2) för intellektuellt samarbete mellan Norden och de Baltiska länderna.

8 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT:
1990 – .... : ¤ Utsända lektorer från Norge och Sverige börjar arbete vid LU; ¤ en lektor även från Danmark, vid Fakulteten för Moderna Språk, LU, grundas den Nordiska/Skandinaviska Avdelningen;

9 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT:
¤ sedan mitten av 1990-talet: - undervisning i dem Skandinaviska Språken som huvudämnen på BA-nivå vid den Nordiska Avdelningen, LU ( 4 års studier, 6-20 studenter, 50% av ämnen – Anglistik, 50% - antingen Dansk, Norsk eller Svensk filologi, BA-slutuppsats), - undervisning i Svenska som ett ”C-ämne”, dvs. – ett fritt valämne för alla specialiteters studerande vid Lettlands Universitet (cirka studenter varje termin);

10 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT:
¤ 1996/97 Svenska och Engelska BA-filologistudier infördes, innan och sedan dess har tjänstgjort utsända SI-lektorer, bland dem – Bengt Lagerstedt (i 6 år), Christian Sandahl, Anna Trolin, Kjell Rindar , Per Shapiro och Cecilia Wargelius (för närvarande) ävensom inhemska lärare – assoc. prof., PhD Ineta Balode och assoc. prof.,, PhD Ivars Orehovs, ¤ en konferens om historiefrågor med inbjudna föreläsare från 4 Nordiska länder, vid Nordiska/Skandinaviska Avdelningen, LU;

11 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT:
¤ under och 2000-talet: - gästföreläsningar och lektioner, till exempel, från Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Mälardalens Högskola (PhD Magnus Jansson); - författarbesök (Torgny, Lindgren, Per Olov Enquist, Juris Kronbergs);

12 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT:
¤ under och 2000-talet: - samarbetsprojekt: a) ”Balsam”-projektet ( ) – ett antal Nordiska, Baltiska och Nord-Väst-Ryska universitet och högskolor omfattande projekt (forskare-lärare och studenter), leddes av Tartu Universitet (EST), b) ”Nord Ud”-projektetet ( ) – Universitet i Baltikum (forskare-lärare och studenter), ledas av Vilnius Universitet (LT), c) ”Swedish as a Foreign Language in the Perspective of Democratisation” ( ), ledas av Mälardalens Högskola (SE);

13 SVENSKUNDERVISNING VID LU:
- samarbetsprojekt: d) ”Bolognaprocessen, akademisk rörlighet och internationellt samarbete inom språkundervisning” ( ), ledas av Mälardalens Högskola (SE); ¤ Framtidsutsikter: - planer om införande av” Regionala Studier för Nordeuropa” – studier i Skandinavistik vid sidan av Fenno-Ugriska studier, - att arrangera den XXIX. IASS (International Association for Scandinavian Studies)- studiekonferensen under rubriken ”Litteratur och Lag” vid LU (Rīga och Daugavpils, augusti 2012).


Ladda ner ppt "Runinskrift på Mervalla-stenen (Södermanland, ungef"

Liknande presentationer


Google-annonser