Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVENSKUNDERVISNING VID LETTLANDS UNIVERSITET (LU, grundat 1919), FAKULTETEN FÖR HUMANIORA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVENSKUNDERVISNING VID LETTLANDS UNIVERSITET (LU, grundat 1919), FAKULTETEN FÖR HUMANIORA."— Presentationens avskrift:

1 SVENSKUNDERVISNING VID LETTLANDS UNIVERSITET (LU, grundat 1919), FAKULTETEN FÖR HUMANIORA

2 2 Runinskrift på Mervalla-stenen (Södermanland, ungef. 1000-talet):Sigrid lät resa denna sten efter Sven, sin make. Han ofta seglat till Semgallen med dyrbar knarr om Domesnäs.

3 3 Stormaktstidens Sverige under 1660-talet; Lettlands territorium efter 1629

4 4 Lettlands Universitet, Huvudbyggnad (Rīga; Raiņa boulevard, 19)

5 5 LU, Fakulteten för Humaniora ( Rīga; Visvalža gata, 4 A)

6 6 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT: 1928 – 1940: ¤ 1928 – Svenska Lektoratet instiftas, Harry Gunnar Vallin (f. 1900, fil.kand.: Stokholms Harry Gunnar Vallin (f. 1900, fil.kand.: Stokholms Högskola 1923) tjänstgör som den första Högskola 1923) tjänstgör som den första svensklektorn och privatdocenten i Sveriges svensklektorn och privatdocenten i Sveriges historia (1928-1936); historia (1928-1936); ¤ 1929 Tor Helge Kjellin (f. 1885, disp.: Lunds Universitet, fil.dr. 1918, ord. professor: Tartu Universitet 1921- fil.dr. 1918, ord. professor: Tartu Universitet 1921- 1924, även docent i Lund) tjänstgör som 1924, även docent i Lund) tjänstgör som extraordinarie professor i Konsthistoria (1929- extraordinarie professor i Konsthistoria (1929- 1931); 1931);

7 7 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT: 1928 – 1940: ¤ 1937 William Frej (f. 1906, fil.mag.: Uppsala Universitet 1930, organiserade svenskkurser i Kaunas, Litauen 1930, organiserade svenskkurser i Kaunas, Litauen 1931) tjänstgör som svensklektor (1937-1940); 1931) tjänstgör som svensklektor (1937-1940); ¤ 1938 Dag Trotzig (f. 1914, fil.kand.: Stokholms Högskola 1937) tjänstgör som docent i Etnologi (1938-1940); 1937) tjänstgör som docent i Etnologi (1938-1940); - ” - Konferenser i Rīga 1938: - ” - Konferenser i Rīga 1938: 1) för samarbete mellan de studerande i Sverige 1) för samarbete mellan de studerande i Sverige och de Baltiska länderna, och de Baltiska länderna, 2) för intellektuellt samarbete mellan Norden och 2) för intellektuellt samarbete mellan Norden och de Baltiska länderna. de Baltiska länderna.

8 8 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT: 1990 –.... : ¤ 1990 Utsända lektorer från Norge och Sverige börjar arbete vid LU; börjar arbete vid LU; ¤ 1991 en lektor även från Danmark, vid Fakulteten för Moderna Språk, LU, grundas Fakulteten för Moderna Språk, LU, grundas den Nordiska/Skandinaviska Avdelningen; den Nordiska/Skandinaviska Avdelningen;

9 9 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT: ¤ sedan mitten av 1990-talet: - undervisning i dem Skandinaviska Språken som - undervisning i dem Skandinaviska Språken som huvudämnen på BA-nivå vid den Nordiska Avdelningen, LU ( 4 års studier, 6-20 studenter, 50% av ämnen – Anglistik, 50% - antingen Dansk, Norsk eller Svensk filologi, BA- slutuppsats), huvudämnen på BA-nivå vid den Nordiska Avdelningen, LU ( 4 års studier, 6-20 studenter, 50% av ämnen – Anglistik, 50% - antingen Dansk, Norsk eller Svensk filologi, BA- slutuppsats), - undervisning i Svenska som ett ”C-ämne”, dvs. – ett fritt valämne för alla specialiteters studerande vid Lettlands Universitet (cirka 60-70 studenter varje termin); - undervisning i Svenska som ett ”C-ämne”, dvs. – ett fritt valämne för alla specialiteters studerande vid Lettlands Universitet (cirka 60-70 studenter varje termin);

10 10 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT: ¤ 1996/97 Svenska och Engelska BA-filologistudier infördes, innan och sedan dess har tjänstgjort infördes, innan och sedan dess har tjänstgjort utsända SI-lektorer, bland dem – utsända SI-lektorer, bland dem – Bengt Lagerstedt (i 6 år), Christian Bengt Lagerstedt (i 6 år), Christian Sandahl, Anna Trolin, Kjell Rindar, Per Shapiro Sandahl, Anna Trolin, Kjell Rindar, Per Shapiro och Cecilia Wargelius (för närvarande) och Cecilia Wargelius (för närvarande) ävensom inhemska lärare – ävensom inhemska lärare – assoc. prof., PhD Ineta Balode och assoc. prof., PhD Ineta Balode och assoc. prof.,, PhD Ivars Orehovs, assoc. prof.,, PhD Ivars Orehovs, ¤ 1997 en konferens om historiefrågor med inbjudna föreläsare från 4 Nordiska länder, inbjudna föreläsare från 4 Nordiska länder, vid Nordiska/Skandinaviska Avdelningen, LU; vid Nordiska/Skandinaviska Avdelningen, LU;

11 11 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT: ¤ under 1990- och 2000-talet: - gästföreläsningar och lektioner, till exempel, - gästföreläsningar och lektioner, till exempel, från Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, från Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Mälardalens Högskola (PhD Magnus Jansson); Mälardalens Högskola (PhD Magnus Jansson); - författarbesök (Torgny, Lindgren, Per Olov - författarbesök (Torgny, Lindgren, Per Olov Enquist, Juris Kronbergs); Enquist, Juris Kronbergs);

12 12 SVENSKUNDERVISNING VID LU – HISTORISKT: ¤ under 1990- och 2000-talet: - samarbetsprojekt: - samarbetsprojekt: a) ”Balsam”-projektet (2005-2007) – ett antal a) ”Balsam”-projektet (2005-2007) – ett antal Nordiska, Baltiska och Nord-Väst-Ryska Nordiska, Baltiska och Nord-Väst-Ryska universitet och högskolor omfattande projekt universitet och högskolor omfattande projekt (forskare-lärare och studenter), leddes av (forskare-lärare och studenter), leddes av Tartu Universitet (EST), Tartu Universitet (EST), b) ”Nord Ud”-projektetet (2008-2012) – Universitet b) ”Nord Ud”-projektetet (2008-2012) – Universitet i Baltikum (forskare-lärare och studenter), i Baltikum (forskare-lärare och studenter), ledas av Vilnius Universitet (LT), ledas av Vilnius Universitet (LT), c) ”Swedish as a Foreign Language in the Perspective of c) ”Swedish as a Foreign Language in the Perspective of Democratisation” (2009-2011), ledas av Mälardalens Democratisation” (2009-2011), ledas av Mälardalens Högskola (SE); Högskola (SE);

13 13 SVENSKUNDERVISNING VID LU: - samarbetsprojekt: d) ”Bolognaprocessen, akademisk rörlighet och internationellt samarbete inom språkundervisning” (2011-2013), ledas av Mälardalens Högskola (SE); ¤ Framtidsutsikter: - planer om införande av” Regionala Studier för - planer om införande av” Regionala Studier för Nordeuropa” – studier i Skandinavistik vid sidan av Fenno-Ugriska studier, Nordeuropa” – studier i Skandinavistik vid sidan av Fenno-Ugriska studier, - att arrangera den XXIX. IASS (International Association for Scandinavian Studies)- studiekonferensen under rubriken ”Litteratur och Lag” vid LU (Rīga och Daugavpils, augusti 2012). - att arrangera den XXIX. IASS (International Association for Scandinavian Studies)- studiekonferensen under rubriken ”Litteratur och Lag” vid LU (Rīga och Daugavpils, augusti 2012). http://www.hzf.lu.lv/zinas/t/11156/


Ladda ner ppt "SVENSKUNDERVISNING VID LETTLANDS UNIVERSITET (LU, grundat 1919), FAKULTETEN FÖR HUMANIORA."

Liknande presentationer


Google-annonser