Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ENDOKRIN OFTALMOPATI. Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus2 Graves sjukdom ACROPATI DERMOPATI OFTALMOPATI STRUMA HYPER- TYREOS Hjärtklappning Arytmi Svettningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ENDOKRIN OFTALMOPATI. Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus2 Graves sjukdom ACROPATI DERMOPATI OFTALMOPATI STRUMA HYPER- TYREOS Hjärtklappning Arytmi Svettningar."— Presentationens avskrift:

1 ENDOKRIN OFTALMOPATI

2 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus2 Graves sjukdom ACROPATI DERMOPATI OFTALMOPATI STRUMA HYPER- TYREOS Hjärtklappning Arytmi Svettningar Viktminskning Tremor Ångest, sömnstörning Muskelsvaghet Svullen sköldkörtel - hormonella symtom - inflammatoriska symtom

3 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus3 OFTALMOPATI STRUMA HYPER- TYREOS Radiologisk 70-100% ”Klinisk” 30-50% ”Kliniskt svår” 5-15%

4 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus4  USA: Endokrin oftalmopati 16 kvinnor/ 3 män per 100,000  I Stockholm 25 patienter m Graves sjukdom per 100000/år 1.5 milj invånare  375 nyinsjuknade patienter per år  150 nya oftalmopatier (40% oftalmopati)  15 nya ”svåra oftalmopatier” (10% svår oftalmopati)

5  Insjuknande i förhållande till hypertyreosdiagnos Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus5

6 Eutyroid oftalmopati  Ovanligt (5% hos icke-hypertyreota patienter)  Initialt eutyroida, senare toxiska  Autoimmuna markörer positiva oftast, inte alltid  Kopplat till autoimmun hypotyreos ovanligt  Fel diagnos (radiologi? biopsi?)  Malignitet?  Idiopatisk orbital inflammation?  Autoimmun systemsjukdom? Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus6

7 Endokrin oftalmopati – kliniska varianter Bahn RS. N Engl J Med 2010;362:726-738. Muskelexpansiv oftalmopati Fettexpansiv oftalmopati Kombination

8 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus8 Histopatologi 1.Inflammation/Infiltration av inflammatoriska celler [T helper, B celler, Plasma celler, Makrofager] 2. Fettexpansion 3. Ackumulering av glukosamino- glukaner

9 Model of Interactions between Orbital Fibroblasts and the Autoimmune Process Leading to the Tissue Changes Characteristic of Graves' Ophthalmopathy. Bahn RS. N Engl J Med 2010;362:726-738.

10 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus10 Endokrin oftalmopati – kliniska tecken 1.Ögonlocksretraktion 2.Mjukdelssvullnad 3.Exoftalmos 4.Restriktiv myopati 5.Opticusneuropati

11 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus11 CAS (clinical activity score) 1.Retrobulbär smärta 2.Retrobulbär smärta vid ögonrörelse 3.Ögonlockssvullnad 4.Ögonlocksrodnad 5.Karunkelsvullnad 6.Konjunktival rodnad 7.Konjunktival svullnad (chemos) 2 symtom + 5 kliniska tecken = SUMMA max 7 poäng

12 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus12 1.Ögonlocksretraktion 2.Mjukdelssvullnad 3.Exoftalmos 4.Restriktiv myopati 5.Opticusneuropati ”Opticustriaden” 1. Central synnedsättning 2. Afferent pupilldefekt 3. Färgsinnesdefekt

13 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus13 Kirurgi Lyssna/stödja Steroider, mmSekundärprofylax Lokalbehandling

14 Minska riskerna (sekundärprofylax) ”Konstitutionellt”  Män  Genetiska faktorer  Ålder >50-60 år  Rökning Relaterat till Graves sjd  Svår hypertyreos  Höga initiala TRAk och låga antiTPO  Höga kvarstående TRAk under behandling Relaterat till behandling  Radiojodbehandling  Hypotyreos efter behandlingsstart Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus14 Inte så mycket att göra åt, Indikerar högre risk, vilket 1. motiverar att inte tillföra flera potentiella riskfaktorer 2. Motiverar sänka ribban för immunmodulerande behandling Påverkbar riskfaktor Ev påverkbar riskfaktor

15 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus15 Rökning  Flera med oftalmopati  Svårare oftalmopati  Sämre behandlingseffekt av steroider

16 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus16 Relaterat till Graves sjd  Svår hypertyreos  Snabb kontroll över hypertyreosen

17 Relaterat till Graves sjd  Höga initiala TRAk och låga antiTPO  Höga kvarstående TRAk Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus17 Eckstein AK, Plicht M, Lax H, Neuhäuser M, Mann K, Lederbogen S, Heckmann C, Esser J, Morgenthaler NG. Thyrotropin receptor autoantibodies are independent risk factors for Graves' ophthalmopathy and help to predict severity and outcome of the disease.

18 Relaterat till Graves sjd  Höga kvarstående TRAk  Undvika Radiojod?  Tyreoideaablation?  Tyreostatika? Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus18 TSH-receptor autoimmunity in Graves' disease after therapy with anti-thyroid drugs, surgery, or radioiodine: a 5-year prospective randomized study. Laurberg P, Wallin G, Tallstedt L, Abraham-Nordling M, Lundell G, Törring O. Eur J Endocrinol January 1, 2008 158 69-75

19 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus19 Relaterat till behandling  Radiojodbehandling

20 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus20 Tallstedt L, Lundell G, Törring O, Wallin G, Ljunggren J-G, Blomgren H, Taube A. Occurrence of ophthalmopathy after treatment for Graves’ hyperthyroidism. The Thyroid Study Group. N Engl J Med. 1992 326:1733-8

21 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus21 Träisk F, Tallstedt L, Abraham-Nordling M, Andersson T, Berg G, Calissendorff J Hallengren B, Hedner P, Lantz M, Nyström E, Ponjavic V, Taube A, Törring O, Wallin G, Asman P, Lundell G; Thyroid Study Group of TT 96. Thyroid-associated ophthalmopathy after treatment for Graves' hyperthyroidism with antithyroid drugs or iodine-131. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Oct;94(10):3700-7

22 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus22 Bartalena L, Marcocci C, Bogazzi F, Manetti L, Tanda ML, Dell'Unto E, Bruno-Bossio G, Nardi M, Bartolomei MP, Lepri A, Rossi G, Martino E, Pinchera A. Relation between therapy for hyperthyroidism and the course of Graves' ophthalmopathy. N Engl J Med. 1998 8;338:73-8

23 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus23 Relaterat till behandling  Hypotyreos efter behandlingsstart Tallstedt L, Lundell G, Blomgren H, Bring J. Does early administration of thyroxine reduce the development of Graves’ ophthalmopathy after radioiodine treatment? Eur J Endocrinol 1994 ;130:494-7.

24 Riskfaktorbedömning inför radiojod - inte bara ”oftalmopati innan behandling”! Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus24 Träisk F et al. Thyroid-associated ophthalmopathy after treatment for Graves' hyperthyroidism with antithyroid drugs or iodine- 131. J Clin Endocrinol Metab. 2009 Oct;94(10):3700-7

25 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus25 Ponto KA, Zang S, Kahaly GJ.The tale of radioiodine and Graves' orbitopathy. Thyroid. 2010 Jul;20(7):785-93. Kandidat för radiojodbehandling Kliniskt uppenbar endokrin oftalmopati Steroider (0.2-0.3 mg/kg 6-8 veckor) Riskfaktorer: Rökning Höga TRAk Svår hypertyreos >60 år, man Inga steroider ja nej

26 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus26 Kandidat för radiojodbehandling Kliniskt uppenbar lågaktiv endokrin oftalmopati Steroider Aktiv oftalmopati 0.4-0.5 mg/kg 1mån med uttrappning Endast riskfaktorer 0.2-0.3 mg/kg 6-8 veckor Riskfaktorer: Rökning Höga TRAk Svår hypertyreos >60 år, man Inga steroider ja nej Medel/Högaktiv oftalmopati

27 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus27 Lokalbehandling  Tårsubstitut, salva  Solglasögon  Presson-prismor

28 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus28 Immunosuppression  Steroider  Strålning  Kemoterapeutika ”Modern” immunterapi

29 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus29 Tidig aktiv Sen inaktiv Klinisk bedömning Aktiv inflammation Glukosaminoglukan Ödem Adipogenes Utveckling av fibros Fibros Ingen inflammation Inget ödem

30 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus30 Tid Aktivitet Svårighetsgrad Steroider Strålning

31 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus31 Steroidindikation  Uttalad infiltrativ oftalmopati med kraftiga subjektiva besvär  Progredierande exoftalmus  Motilitetspåverkan  Uttalad proptos med corneal påverkan  Opticuskompression Biverkningar  Viktuppgång  Psykisk biverkan  Magkatarr/sår  Månansikte  Muskelförtvining  Benurkalkning  mm

32 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus32 Synhotande (opticuskompression, svår korneal skada)  Intravenöst 0.5-1 g 3 dagar under en vecka Aktiv svår behandlingskrävande oftalmopati  3 månaders iv behandling [500 mg/v 6veckor, 250 mg/v 6 veckor]  Bättre effekt jämfört med Po behandling  Färre biverkningar  Risk för leverskada, ssk om >6-8g ackumulerad dos  Po 40-60 mg initialdos Aktiv måttlig men behandlingskrävande oftalmopati  Po 20-30 mg initialdos

33 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus33 Strålbehandling  20 Gy fördelat på 10 doser (dagar)  effekt inom 1-6 månader  Särskilt om motilitetspåverkan  inga biverkningar (?)  ej till till diabetiker (Cochrane-review 2012)

34 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus34 Annan medicinsk behandling  ciclosporin  intravenös gammaglobulin  intravenös steroidbehandling  plasmaferes  somatostatin  methotrexate  ciamexone  colchicine  andra cytostatika

35 B cell T cell IGF-1 Rec Antibodies TSH Rec Antibodies 1 54 3 2 Orbital fibroblast Orbital muscle Inflammation Muscle Antibodies Adipogenesis Hyaluronan accumulation TSHRIGF-1R Potentiella nya terapeutiska angreppspunkter 1.Inhibition av T and B cellsaktivering (CTLA4Ig, Alefacept) 2. Inhibition av B cellsmognad och autoantikroppsproduktion (Rituximab) 3. Inhibition av receptorbinding till IGF-1R och TSHR (anti-IGF1R/TSHR Ak) 4. Inhibition av adipogenes (PPAR-gamma antagonister) 5. Minska inflammation (NSAID, Anticytokine preparat, tex TNFalfa block, adalimumab, etanercept) Khoo, Bahn. Thyroid. 2007 Oct;17(10):1013-8

36 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus36 Kirurgi  Dekompression  Ögonmuskelkirurgi  Ögonlockskirurgi

37 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus37 Dekompression

38 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus38

39 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus39

40 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus40  90% får enkelseende i primär- och läsposition efter en eller två operationer Strabism

41 Endokrin oftalmopati…  Betydande livskvalitetspåverkan  Svår endokrin oftalmopati relativt ovanligt  Fördelning av rollerna mellan endokrin och ögon viktig att klargöra  Nödvändiga parametrar att ta hänsyn till inför val av behandling av hypertyreosen och orbitala inflammationen  Riskfaktorprofil  Klinisk aktivitet  Plastikkirurgisk konsultation bör erbjudas generöst i inaktivt skede

42 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus42 -tätare kontroller -tätare provtagning -högre tröskel för radiojod -lägre tröskel för kirurgisk tyreoidectomi -lägre tröskel för steroider


Ladda ner ppt "ENDOKRIN OFTALMOPATI. Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus2 Graves sjukdom ACROPATI DERMOPATI OFTALMOPATI STRUMA HYPER- TYREOS Hjärtklappning Arytmi Svettningar."

Liknande presentationer


Google-annonser