Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT i utbildningen – nu och i framtiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT i utbildningen – nu och i framtiden"— Presentationens avskrift:

1 IT i utbildningen – nu och i framtiden
Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Carina Bois och Helen Gelin (Bakgrund till kursen mm presentera oss själv 10min kort självpresentation deltagare 10 min) Vi presentera oss själva och jag berättar lite fakta om den här kursen IT i utbildningen är en beställning från Styrelsen för grundutbildning Startade 2007, ca 130 pers har gått kursen Dessför innan hade vi ett antal halvdags kurser i olika IT-verktyg Har fram till nu getts som en enveckas kurs där deltagarna varit på plats en hel vecka och vi har märkt att det varit mycket svårt för många att få till den här sammanhängande tiden för kursen. Därför har vi valt att dela upp den i två sjok med tid emellan för eget arbete. Vi hoppas att det här nya formatet ska fungera bra för er! För det är ju så att vi alla har andra saker samtidigt som pockar på, ett arbete t.ex. som ska löpa på parallellt med den här kursen, familj osv. Vi har gett totalt XX kurtillfällen (kan inte hitta denna siffra) Ca 130 personer har gått kursen.

2 Agenda dag 1 Introduktion Förväntningar inför kursen Om kursen
Presentationsrunda Förväntningar inför kursen Om kursen Lärandemål och examination Kursupplägg Dagens verktyg Externa bloggar Ping Pong: Diskutera, Internbloggar och Loggbok KIs Wikitjänst Helen förväntningar från enkäten kontra lärandemål 10 min Introduktion: snabb presentation av dem själva, vilka de är, vad de gör. Efter detta tar vi upp en slide där vi har kopierat enkätresultatet från Förhoppningar in i slide

3 Era förväntningar från enkäten
Vill inte bli en fossil i undervisningssammanhang Vill öka min kännedom om samt användning av den nya informationsteknologin. Vill bli ”vän" med ny teknik så jag vågar använda den i min undervisning Lära mig mer om verktyg för blended learning Öka min kunskap om IT -teknik. Kunna möta studenters behov av bland annat variation i undervisning. Lära mig grunder i nya IT funktioner som kan användas som stöd i undervisningen Lära mig fördelar och eventuella problem med olika IKT verktyg i undervisningen och hur dessa kan stimulera lärande. Få tid att öva mig i hur verktygen används så att jag efter kursen kan självständigt använda dem. Helen Hämtar svaren från enkäten Ni hade många förväntningar: har försökt koka ner dem Sammanfattning: Ni vill lära er mer om olika IKT-pedagogiska verktyg, bli vän med dem och vissa för att våga använda dem skarpt i undervisningen Dels hur ni kan använda dem för att stödja undervisningen, stimulera lärande och även skapa variation i form av Blended learning Tid att öva – för att självständigt kunna använda dessa

4 Era förväntningar från enkäten
Lära mig fler IT-tekniker för att stötta lärarna i deras arbeta med att utveckla distansutbildningar. Vinster med IKT – tex: Ge studenter möjlighet att gå tillbaka och titta på vissa moment via videoinspelning och därmed fördjupa minnet. Att hitta lösningar som skulle kunna förbättra vår kommunikation Denna kurs kommer säkert att ge mig en massa nya insikter eftersom jag vet så lite förnärvarande. Få inspiration och få diskutera med andra. Ett tillfälle för att nätverka med experter på KIB och andra som arbetar med undervisning på KI. Få se inspirerande exempel om hur de kan användas på bästa sätt! Helen Hämtar svaren från enkäten Lära er IT-teknik för att kunna stötta lärare att utveckla deras kurser För att ge studenter möjligheter till bättre lärande, ni nämner tillgång till filmer som de kan se om ,repetera Lösningar för kommunikation Få insikter Inpiration genom exempel och diskussioner Möjlighet att nätverka

5 Era farhågor från enkäten
-i would like to know if i need to bring my own laptop for day 1 and 2. -Att det är svårt och kommer att bygga på grundkunskaper jag kanske inte har. -jag har en mycket pressad arbetssituation som lärare i vår enhet och jag är rädd att jag hinner inte lägga tid för kursens aktiviteter i den mån jag borde göra för att kunna göra ett bra arbete som "student". -Min huvudsakliga farhåga är att det ska gå för fort, så att jag inte hinner tillgodogöra mig materialet och inte får tillräcklig färdighet för att gå vidare på egen hand sedan. Jag lär mig bäst när jag ser strukturen bakom det som förmedlas så att jag hinner förstå den, men det kräver tid. -nej -Att webbkameran inte kommer att bli reparerad i tid och att detta kommer att göra att jag inte får ut maximalt av kursen. Att mitt pressade tidsschema gör att jag inte kommer att kunna hänga med i kursens tempo Är det inte finns tillräckligt med tid avsatt för att ta tillvara utbildningen optimalt och att det finns risk att glömma det jag lärt mig. -Inte egentligen. Möjligtvis att de tekniska bitarna kommer att gå väldigt fort fram. -Jag är lite orolig över att tiden inte ska räcka till för de uppgifter vi ska göra på distans pga. hög arbetsbelastning i övrigt. IT-standarden är undermålig för oss i KI:s utmarker (SÖS), så tekniken är också en faktor att oroa sig för. -Hej Carina, Idag hade jag och Cecilia rustat en egen lokal kopplats upp oss och var i full startposition då följande händer: Vi sitter ju i landskap på KI SÖS och tänker att det blir bra att hyra ett eget rum med uppkoppling från KI. Sagt och gjort, jag kopplade upp mig i salen allt gick fint tills vi skulle lyssna på Michelles film. Cecilia fick gå ner till institutionen 3 ggr fär att byta bärbar PC. Stackars Mats som är IT-tekniker på SÖS försökte allt för att vi skulle komma igång. Dagen slutade med att vi kunde fixa diskussionsforumet på KI SÖS och sedan blev det hemfärd. Glad och lycklig plockade jag fram min bärbara dator från CKU ledingen på KI med VPN-klient och vad händer? Datorna svara att jag inte har någon säkerhet och pingpong lyser rosa. Vad stundar älskling kan jag få låna din privat och fixa kursen, det är sanslöst..... Nu har jag gjort mina uppgifter och tänker på vilket problem vi har som sitter som KI:s B-lag på SÖS och Danderyd rent datatekniskt. Nu arbetar KI Rune Fransson och sjukshusledningen på some sort of solution. We will never give up!!! -Som jag också skrev i samband med den andra enkäten, är jag lite rädd att innehållet, själva utbildningen, kan lätt drunka i den teknologiska utformningen. Jag upplever många aspekter av vårt samhälle idag som form utan innehåll. Dessutom är jag lite skraj för att inte riktigt hänga med, eftersom jag vet så lite förnärvarande om det som kursen lär ut. -Inga för tillfället ;-) Helen Hämtar svaren från enkäten

6 Matchar de lärandemålen?
Kunna använda KIs lärplattform Pingpong för att stödja studentens lärande samt ge lärare möjlighet att både distribuera kursmaterial samt följa studenters läranderesultat. Reflekterat över hur man kan använda IT-pedagogiska verktyg för att stödja lärande via sk Web 2.0 tjänster.  Testat ett flertal IT-pedagogiska verktyg samt sett användningen av dessa i olika sammanhang både från läraren och studentens perspektiv. Beskriva ett upplägg för hur du skulle använda IT-pedagogiskt stöd i ett visst kursmoment.  Fått information om hur Creative Commons-licenser används för material som publiceras på Internet och/eller används inom undervisning. Hela kursen ligger i pingpong Vi kommer att titta på funktioner i pingpong idag.

7 Nya (IT-pedagogiska) verktyg
Lärandemål Bearbeta Återkoppling Nya (IT-pedagogiska) verktyg Helen Kursupplägget Dessa fyra nyckelord kommer att ständigt vara närvarande under kursen. Oavsett om vi testar Bloggar, Wikis, funktioner i Ping Pong, filmer eller ljud. Nyckelorden är ord som vi ser återkommer ständigt när man talar om pedagogik, modern pedagogik. Ibland dominerar någon mer än någon annan. Ibland är det alla samtidigt ibland några av dem. De fyra orden är grunden för modern pedagogik, borde finnas i all undervisningen på olika nivåer. De i sig är inga nyheter. IT-pedagogiska verktygen ger dig nya sätt att skapa förutsättningar för att verkställa de här fyra även via nätbaserad utbildning. Verktygen inga nyheter bloggar, wikis mm. Många artiklar används i universitetsvärlden, andra länder USA, England. Läs vår delicious länksamling taggen: wikis och bloggar Kursen handlar om fyra pedagogiska spår – grund för pedagogik röd tråd för pedagogik Ej viktigt verktygen i sig, utan vad de används för, handlar om pedagoisk vinst man vill uppnå med ett nytt sätt Dessa begrepp är inte nytt främmande för dem i sin undervisning utan grundläggande för all pedagogik HUR man kan få till detta med hjälp av ny teknologi Vi vill hjälpa er att utforska den här nya verktygslådan för att ni lättare ska kunna ta beslut Vi får nya vektyg – vi är ibland fas i traditionella sättet att examinera – textbundet. Ändra sättet att examinera, eller vägen dit (foramtive assessement). Summative assessment is characterized as assessment of learning and is contrasted with formative assessment, which is assessment for learning. Att istället för att göra en bedömning AV lärandet är det en bedömnin FÖR att öka lärandet, under resans gång. Att få feedback under resans gång. Nya möjligheter till formative assessement. Studenter kan göra uppgifter och du kan ge feedback på nya sätt. Ge återkoppling I andra former än bara text. Reflektion Kollaboration Examination

8 Michelle Pacansky Brock:
P64: “the tools themselves are not important, it is the experiences they create that are critical” Tools… categories organized to convey how they can achieve particular goals: To share content, to increase communications with your students and to create participatory, collaborative learning activities. “…the tools themselves are not important, it is the experiences they create that are critical..” Michelle Pacansky – Brook – ni har sett en introduktionsfilm som hon har gjort för en av sina kurser Building Online Community with Social Media (skapa förutsättningar för gemensamt kunskapsbyggande kollaboration och kommunikation) Här är ett citat av henne. Att göra innan kursen, ni fick svara på några frågor Begreppet web 2.0 Tools… categories organized to convey how they can achieve particular goals: To share content, to increase communications with your students and to create participatory, collaborative learning activities. Det är inte verktygen I sig som är viktiga – utan de erfarenheter de skapar som är det relevanta En hjälp för att välja verktyg?: Dela in/kategorisera verktygen utifrån hur man med dessa kan uppnå specifika mål: Dela innehåll Uppmuntra främja kommunikation med dina studenter Kreera lärandeaktiviteter de lär genom gemensamt kunskapsbyggande

9 Farhågor Eftersom jag inte har en aning om vad t.ex. wikis är för något så kan jag känna en viss oro för terminologin och mina möjligheter att förstå hur jag kan använda verktygen om det blir alltför tekniskt eller förutsätter att man t. ex. redan bloggar. Vilket jag inte gör..  Att jag inte ska vara tillräckligt teknisk En viss farhåga är att jag inte ska hänga med eftersom jag känner att jag har begränsningar av att använda IT.  Att tiden ägnas åt sådant som jag inte är motiverad för. Att tekniken ska vara svår att hantera. Att begreppen kommer att kännas främmande. Att jag efter veckan inte har något påtagligt resultat att kunna sätta in i mina kurser. KANSKE ATT UTMANA ÖDET MEN JAG GILLADE BILDEN OCH EFTERSOM DE UTTRYCKER FARHÅGOR KRING TEKNIK TYCKTE JAG DEN VAR ROLIG

10 2.0 Grupp diskussion –Vad betyder det här begreppet?? 5 minuter
Class snabb redovisning Helen kynter ihop påsen. Referera till filmen. web 2.0 kort bikupa 5 min plus redovisning 15 min, webb 2.0, är ett samlingsbegrepp som myntades av Tim O'Reilly 2004  Ni kommer att få testa flera sk web 2.0 tjänster som används mycket i undervisning över världen. Gemensamt för Web 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. Enligt O'Reilly ska en webbsida uppfylla fyra villkor för att få kallas Web 2.0: Användaren ska själv kunna vara med och bidra till sajtens innehåll, se användarskapat innehåll. Användaren ska kunna ha kontroll över sin information. Designen ska vara fyllig, interaktiv och användbar. . Tankarna om vad Web 3.0 kommer att innehålla är många, och inkluderar bland annat webbens transformation till en samverkande databas av information, utökad användning av teknik för artificiell intelligens, den Semantiska webben eller 3D-webben. Michelle Pacinski – Verktygen kan om de används i undervisning bidra till att Skapa lärmiljö för socialbaserat lärande som är väldigt motiverande för studenter Kollaborativt lärande genom deltagande Uppmuntrar till sociala kontakter – motverkar isolering som är vanligt i onlinekurser och resulterar i avhopp Kritiskt tänkande, möjlighet att tolka verkligheten Skapa innhåell tillsammans också kritiskt tänkande värdering av andras tankar, reflektion

11 Glöm inte att prata ihop dig med din projektgrupp inför distansarbetet
Innan kaffet ifall det är tidigt Carina Kursupplägget – glöm inte att hänvisa till alla sidor under Om kursen. De loggar in. Innan dess ska jag snabbt visa er aktiviteten för kursen …. De ska har tillgång till denna aktivitet som deltagare. De är studenter i denna. Förklarar hur det fungerar med Mål och framsteg och hur de hittar till de olika övningar. Dokument mm. Under veckan ska de jämföra PP med de andra verktyg t ex blogg och wiki dvs Web 2.0 tjänster. Övningsmiljöer PP. DISTANSARBETE ska presenteras. Webbstödet i Ping Pong Glöm inte att prata ihop dig med din projektgrupp inför distansarbetet

12 Bikupa: Olika former av reflektion
Studenterna i filmen beskriver sina erfarenheter av olika former av reflektioner som de har varit med om under sin läkarutbildning. Berätta för din granne hur du uppfattade budskapet i filmen Förekommer ”reflektera” bland dina lärandemål? Hur får du dina studenter att reflektera i dag? Hur ser uppgiften ut? Hur och av vem får studenten återkoppling? Carina Under kursveckan kommer du att testa ett flertal IT-pedagogiska verktyg som kan användas som redskap för studenterna som ska reflektera över olika aspekter av sin utbildning. titta på en kort film där studenter beskriver nyttan av att skriva reflektioner en lärandelogg. Tilll sist ska du skriva ett inlägg själv i vårt diskussionsforum (se nedan): Studenterna i filmen beskriver sina erfarenheter av olika former av reflektioner som de har varit med om under sin läkarutbildning. Om du skulle sammanfatta filmen i en mening, hur skulle du göra det? Diskutera med din granne (Skriv ett inlägg (skapa ett ämne enligt Ping Pongs språk) under Diskutera i menyn till vänster om du vill dokumentera under tiden) (De pratar fort men uppgiften kräver att du fångar upp den allmänna uppfattningen om värdet av reflektionsövningar i deras utbildning) Bikupa först med punkterna för diskussion Återkoppling från paren till klassen. Syftet är att veta hur de gör idag för att veta vilket plattform de använder idag? Pedagogiska företeelsen ”reflektion” på meta nivå innan man dyker ned på ett av verktygen.

13 Blog = Web + log – som en journal/loggbok/dagbok
Bloggegenskaper Blog = Web + log – som en journal/loggbok/dagbok Reflektivt skrivande (personligt) Dela individuella erfarenheter med en grupp Kommunikation mellan studenter OCH lärare Lärande genom feedback från kurskamrater och lärare Vad är en blogg. Öppna bloggen Detta är en riktig studentblogg från en implementering på KI Utförande Laborationen bestod i ett projekt på fyra dagar. Varje dag skulle studenterna göra inlägg på sin blogg. De skulle redovisa resultat och svara på två frågor.  Vid formuleringen av frågorna tänkte vi på att de skulle träna studenten att uppfylla målen. Studenterna delades in i grupper om fyra studenter. Förutom att de skulle skriva egna inlägg skulle de också kommentera minst ett inlägg av de övriga tre studenterna i gruppen. Vi uppmuntrade studenterna att ställa frågor till varandra om saker de var osäkra på. Vi ville också att frågorna skulle vara så pass öppna, så att studenterna stimulerades till  att fundera över sina resultat, och inte kunde räkna ut vad som var ett förväntat, ”bra” svar. Exempel på frågor: Vilka kontroller har du som gör att du kan lita på resultatet? Om resultatet blev misslyckat; vad tror du är den troligaste orsaken till att det misslyckades? Vad är det viktigaste som du har lärt dig under laborationen? Kommentera följande egenskaper för en blogg En blogg (fr. eng. ”weblog”) innehåller löpande uppdateringar i form av inlägg på en webbsida Inläggen är ordnade i kronologisk ordning med det färskaste inlägget högst upp Oftast personlig ton som reflekterar skribentens intressen, tankar och åsikter Bloggens besökare kan kommentera inläggen – visa kommentarer Prenumeration på uppdateringarna med hjälp av en RSS-läsare Möjlighet att anpassa bloggen utseendemässigt, gör det till din egen, lägga till egna gadgets osv berätta att det finns många mallar som man Två typer av bloggar för lärande: Lärarbloggar: dela ut uppgifter, ge feedback, kommentarer från studenter Studentbloggar: publicera uppgifter, reflektera över sitt lärande, portfölj

14 Skapa en egen blogg Instruktioner och lathund i Ping Pong
Skriv ett inlägg där du kort beskriver hur det känns att skriva ett blogginlägg i detta sammanhang. Är det roligt? Eller är du nervös inför uppgiften? Inlämningsuppgift: Skapa externblogg: skicka in adressen till din blogg via kommentarfältet. Klicka på Externblogg i vänstermenyn. och lägg in adressen till din blogg i fältet ”Externblogg” Carina Skriv ut lathunden.

15 Reflektera i Ping Pong Bikupa: vilka funktioner finns i Ping Pong för att studenten ska skriva reflektioner? Kan du ge exempel på tillämpning? Helen Helen: Ping pong verktyg för reflektion och återkoppling/dialog dvs skapa internblogg, bjud in kontakter i klassen, Bloggen ligger i toppmenyn och vilka man delar sin blogg med bestämmer man genom att bjuda in dem själv. Det är inte beroende på aktivitet utan du kan ha kompisar från olika aktiviteter i Ping pong. Om man så som vi ska nu bjuda in varandra från samma aktivitet är det lättast att göra det genom att klicka i vänstermenyn på medlemmar. Bocka för alla och välja lägg till minak ontakter (till vänster) Nu listas allla mina kontakter till vänster och jag kan gå in och göra illägg på deras bloggar. Bloggen i pingpong är som en enda lång sida men du kan precis som över allt annars i pingpong infoga bilder, filmklipp, länkar, ljudfiler till din sida. skriv ett inlägg om vad du tyckte om externblogg och kommentera en person. Vi ska också titta på diskutera, ni har redan varit där och skrivit en kort presentation om er själva. Avsluta med en kort diskussionsinlägg under Diskutera med en fördel och en nackdel med PPs internblogg. Uppsamling i klassen – jämföra verktygen.

16 Reflektionsverktyg i Ping Pong 1
Internblogg Under Kommunikation > Blogg Lägg till din granne bland dina kontakter Vad tycker du om internbloggen? Skriv ett inlägg under Diskutera Loggbok (lärandelogg) Skriv ett inlägg i din individuella loggbok (du går via projektgruppens loggbok) Skriv ett inlägg i projektgruppens loggbok Besvara några inlägg Carina Loggbok bara om vi har tid!! Först ska de skriva inlägg i Diskussionsforumet

17 Sammankopplingar – eller sammanhang mellan olika koncept (hyperlänkar)
Wikis Utvecklas över tid (Evolves) Ju fler människor bidrar till en wiki desto bättre den blir den Kollegial granskning, inbördes granskning, granskning studenter emellan Sammankopplingar – eller sammanhang mellan olika koncept (hyperlänkar) En wiki är en webbplats som vem som helst kan redigera Wikisidor skapas genom kollaborativt skrivande av enskilda personer, en grupp av ett fåtal eller många personer En wiki kan vara sluten (t.ex. lösenordsskyddad) eller öppen Ändringshistorik finns för alla sidor Alla versioner av en sida sparas En sida kan återställas till en tidigare version Prenumerera på ändringar av sidor för bevakning Diskussion kan föras kring en sidas innehåll Att skriva för en riktig publik främjar reflektion och ansvarstagande

18 Wikis vs bloggar WIKI – editera/redigera Kollaborera Utvecklas
Hyperlänkade BLOGGAR – journalförande, dagboksskrivande Kommentarer Återkoppling RSS Wikis är kollaborativa Bloggar är inte så kollaborativa, de bygger på feedback

19 Reflektionsfrågor dag 1
Skriv ett blogginlägg (ca 200) där du funderar över följande: Välj ut ett av nedanstående verktyg. Beskriv kortfattat hur skulle du använda verktyget för främja lärandet i din undervisning? en extern blogg Ping Pongs internblogg en wiki Skriv en kommentar till din learning partners blogginlägg


Ladda ner ppt "IT i utbildningen – nu och i framtiden"

Liknande presentationer


Google-annonser