Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT i utbildningen – nu och i framtiden Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Carina Bois och Helen Gelin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT i utbildningen – nu och i framtiden Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Carina Bois och Helen Gelin."— Presentationens avskrift:

1 IT i utbildningen – nu och i framtiden Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Carina Bois och Helen Gelin

2 Agenda dag 1  Introduktion  Presentationsrunda  Förväntningar inför kursen  Om kursen  Lärandemål och examination  Kursupplägg  Dagens verktyg  Externa bloggar  Ping Pong: Diskutera, Internbloggar och Loggbok  KIs Wikitjänst

3 Era förväntningar från enkäten  Vill inte bli en fossil i undervisningssammanhang  Vill öka min kännedom om samt användning av den nya informationsteknologin.  Vill bli ”vän" med ny teknik så jag vågar använda den i min undervisning  Lära mig mer om verktyg för blended learning  Öka min kunskap om IT -teknik. Kunna möta studenters behov av bland annat variation i undervisning.  Lära mig grunder i nya IT funktioner som kan användas som stöd i undervisningen  Lära mig fördelar och eventuella problem med olika IKT verktyg i undervisningen och hur dessa kan stimulera lärande.  Få tid att öva mig i hur verktygen används så att jag efter kursen kan självständigt använda dem.

4 Era förväntningar från enkäten  Lära mig fler IT-tekniker för att stötta lärarna i deras arbeta med att utveckla distansutbildningar.  Vinster med IKT – tex: Ge studenter möjlighet att gå tillbaka och titta på vissa moment via videoinspelning och därmed fördjupa minnet.  Att hitta lösningar som skulle kunna förbättra vår kommunikation  Denna kurs kommer säkert att ge mig en massa nya insikter eftersom jag vet så lite förnärvarande.  Få inspiration och få diskutera med andra.  Ett tillfälle för att nätverka med experter på KIB och andra som arbetar med undervisning på KI.  Få se inspirerande exempel om hur de kan användas på bästa sätt!

5 Era farhågor från enkäten  -i would like to know if i need to bring my own laptop for day 1 and 2. -Att det är svårt och kommer att bygga på grundkunskaper jag kanske inte har. -jag har en mycket pressad arbetssituation som lärare i vår enhet och jag är rädd att jag hinner inte lägga tid för kursens aktiviteter i den mån jag borde göra för att kunna göra ett bra arbete som "student". -Min huvudsakliga farhåga är att det ska gå för fort, så att jag inte hinner tillgodogöra mig materialet och inte får tillräcklig färdighet för att gå vidare på egen hand sedan. Jag lär mig bäst när jag ser strukturen bakom det som förmedlas så att jag hinner förstå den, men det kräver tid. -nej -Att webbkameran inte kommer att bli reparerad i tid och att detta kommer att göra att jag inte får ut maximalt av kursen. Att mitt pressade tidsschema gör att jag inte kommer att kunna hänga med i kursens tempo. -Är det inte finns tillräckligt med tid avsatt för att ta tillvara utbildningen optimalt och att det finns risk att glömma det jag lärt mig. -Inte egentligen. Möjligtvis att de tekniska bitarna kommer att gå väldigt fort fram. -Jag är lite orolig över att tiden inte ska räcka till för de uppgifter vi ska göra på distans pga. hög arbetsbelastning i övrigt. IT-standarden är undermålig för oss i KI:s utmarker (SÖS), så tekniken är också en faktor att oroa sig för. -Hej Carina, Idag hade jag och Cecilia rustat en egen lokal kopplats upp oss och var i full startposition då följande händer: Vi sitter ju i landskap på KI SÖS och tänker att det blir bra att hyra ett eget rum med uppkoppling från KI. Sagt och gjort, jag kopplade upp mig i salen allt gick fint tills vi skulle lyssna på Michelles film. Cecilia fick gå ner till institutionen 3 ggr fär att byta bärbar PC. Stackars Mats som är IT-tekniker på SÖS försökte allt för att vi skulle komma igång. Dagen slutade med att vi kunde fixa diskussionsforumet på KI SÖS och sedan blev det hemfärd. Glad och lycklig plockade jag fram min bärbara dator från CKU ledingen på KI med VPN-klient och vad händer? Datorna svara att jag inte har någon säkerhet och pingpong lyser rosa. Vad stundar.....älskling kan jag få låna din privat och fixa kursen, det är sanslöst..... Nu har jag gjort mina uppgifter och tänker på vilket problem vi har som sitter som KI:s B-lag på SÖS och Danderyd rent datatekniskt. Nu arbetar KI Rune Fransson och sjukshusledningen på some sort of solution. We will never give up!!! -Som jag också skrev i samband med den andra enkäten, är jag lite rädd att innehållet, själva utbildningen, kan lätt drunka i den teknologiska utformningen. Jag upplever många aspekter av vårt samhälle idag som form utan innehåll. Dessutom är jag lite skraj för att inte riktigt hänga med, eftersom jag vet så lite förnärvarande om det som kursen lär ut. -Inga för tillfället ;-)

6 Matchar de lärandemålen?  Kunna använda KIs lärplattform Pingpong för att stödja studentens lärande samt ge lärare möjlighet att både distribuera kursmaterial samt följa studenters läranderesultat.  Reflekterat över hur man kan använda IT-pedagogiska verktyg för att stödja lärande via sk Web 2.0 tjänster.  Testat ett flertal IT-pedagogiska verktyg samt sett användningen av dessa i olika sammanhang både från läraren och studentens perspektiv.  Beskriva ett upplägg för hur du skulle använda IT-pedagogiskt stöd i ett visst kursmoment.  Fått information om hur Creative Commons-licenser används för material som publiceras på Internet och/eller används inom undervisning.

7 Återkoppling Reflektion Bearbeta Kollaboration Lärandemål Examination Nya (IT-pedagogiska) verktyg

8 Michelle Pacansky Brock: P64: “the tools themselves are not important, it is the experiences they create that are critical” Tools… categories organized to convey how they can achieve particular goals: To share content, to increase communications with your students and to create participatory, collaborative learning activities. http://www.teachingwithoutwalls.com/ “…the tools themselves are not important, it is the experiences they create that are critical..”

9 Farhågor  Eftersom jag inte har en aning om vad t.ex. wikis är för något så kan jag känna en viss oro för terminologin och mina möjligheter att förstå hur jag kan använda verktygen om det blir alltför tekniskt eller förutsätter att man t. ex. redan bloggar. Vilket jag inte gör..  Att jag inte ska vara tillräckligt teknisk  En viss farhåga är att jag inte ska hänga med eftersom jag känner att jag har begränsningar av att använda IT.  Att tiden ägnas åt sådant som jag inte är motiverad för. Att tekniken ska vara svår att hantera. Att begreppen kommer att kännas främmande. Att jag efter veckan inte har något påtagligt resultat att kunna sätta in i mina kurser.

10 2.0

11 Webbstödet i Ping Pong Glöm inte att prata ihop dig med din projektgrupp inför distansarbetet

12 Bikupa: Olika former av reflektion  Studenterna i filmen beskriver sina erfarenheter av olika former av reflektioner som de har varit med om under sin läkarutbildning.  Berätta för din granne hur du uppfattade budskapet i filmen  Förekommer ”reflektera” bland dina lärandemål?  Hur får du dina studenter att reflektera i dag?  Hur ser uppgiften ut?  Hur och av vem får studenten återkoppling?

13 Bloggegenskaper Blog = Web + log – som en journal/loggbok/dagbok Reflektivt skrivande (personligt) Dela individuella erfarenheter med en grupp Kommunikation mellan studenter OCH lärare Lärande genom feedback från kurskamrater och lärare

14 Skapa en egen blogg  Instruktioner och lathund i Ping Pong  Skriv ett inlägg där du kort beskriver hur det känns att skriva ett blogginlägg i detta sammanhang. Är det roligt? Eller är du nervös inför uppgiften?  Inlämningsuppgift: Skapa externblogg: skicka in adressen till din blogg via kommentarfältet.  Klicka på Externblogg i vänstermenyn. och lägg in adressen till din blogg i fältet ”Externblogg”

15 http://www.flickr.com/photos/mknowles/3134373590/sizes/z/in/photostream/  Reflektera i Ping Pong  Bikupa: vilka funktioner finns i Ping Pong för att studenten ska skriva reflektioner? Kan du ge exempel på tillämpning?

16 Reflektionsverktyg i Ping Pong 1  Internblogg  Under Kommunikation > Blogg  Lägg till din granne bland dina kontakter  Vad tycker du om internbloggen? Skriv ett inlägg under Diskutera  Loggbok (lärandelogg)  Skriv ett inlägg i din individuella loggbok (du går via projektgruppens loggbok)  Skriv ett inlägg i projektgruppens loggbok  Besvara några inlägg

17 Wikis Utvecklas över tid (Evolves) Ju fler människor bidrar till en wiki desto bättre den blir den Kollegial granskning, inbördes granskning, granskning studenter emellan Sammankopplingar – eller sammanhang mellan olika koncept (hyperlänkar)

18 Wikis vs bloggar WIKI – editera/redigera Kollaborera Utvecklas Hyperlänkade BLOGGAR – journalförande, dagboksskrivande Kommentarer Återkoppling RSS Wikis är kollaborativa Bloggar är inte så kollaborativa, de bygger på feedback WIKI – editera/redigera Kollaborera Utvecklas Hyperlänkade BLOGGAR – journalförande, dagboksskrivande Kommentarer Återkoppling RSS Wikis är kollaborativa Bloggar är inte så kollaborativa, de bygger på feedback

19 Reflektionsfrågor dag 1 Skriv ett blogginlägg (ca 200) där du funderar över följande: Välj ut ett av nedanstående verktyg. Beskriv kortfattat hur skulle du använda verktyget för främja lärandet i din undervisning?  en extern blogg  Ping Pongs internblogg  en wiki Skriv en kommentar till din learning partners blogginlägg


Ladda ner ppt "IT i utbildningen – nu och i framtiden Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Carina Bois och Helen Gelin."

Liknande presentationer


Google-annonser