Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kan naturen bidra till förbättrad folkhälsa? MD, PhD Matilda Annerstedt Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi Fakulteten för Landskapsplanering,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kan naturen bidra till förbättrad folkhälsa? MD, PhD Matilda Annerstedt Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi Fakulteten för Landskapsplanering,"— Presentationens avskrift:

1 Kan naturen bidra till förbättrad folkhälsa? MD, PhD Matilda Annerstedt Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi Fakulteten för Landskapsplanering, SLU, Alnarp Urbanforskningens dag, 8:e juni, 2012, Malmö

2 Varför blir man doktor i landskapsplanering med inriktning folkhälsa? Does it make any sense?

3 Är det inte bättre att folk rycker upp sig?

4 Spelar miljön verkligen någon roll för hur vi mår? Var är det enklast att leva hälsosamt?

5 “You can identify poor neighbourhoods from space” (Google Earth) “Urban trees can reveal income inequality”can reveal income inequality

6 Mitchell & Popham, The Lancet, 2008

7 Urbanisering Källa: Rydin et al.2012. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban Environments in the 21 st century. The Lancet;379:2079-108

8 Befolkningsökning Källa: Rydin et al.2012. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban Environments in the 21 st century. The Lancet;379:2079-108

9 Urbanisering & hälsa Hälften av världens befolkning (69% 2050) Kroniska sjukdomar, ”techno-stress”, sociala ojämlikheter Mental ohälsa (Peen et al. 2010, Acta Psychiatr Scand; Krabbendam & van Os 2005, Schizophr Bull) Kausalitet (longitudinella studier: van Os et al. 2010, Nature) Urban miljö – hjärna; social stress, kronisk stress Är vår kapacitet för att hantera stress påverkad?

10 Urban miljö & stress Lederbogen et al. 2011. City living and urban upbringing affect neural social stress processing in humans. Nature. 3 oberoende fMRI-studier Jämfört urban med lantlig miljö Påverkar limbiska systemet (minne, känslor och stresshantering) Distinkt mekanism i centrala nervsystemet Urban miljö påverkar sårbarheten för stress

11 Rädsla/oro/osäkerhet Isolering Dålig miljö Dålig livsstil STRESS Fria radikaler Skada på mitokondrier Vicario et al., 2012. Chronic psychosocial stress induces reversible mitochondrial damage and Corticiotropin-releasing factor receptor typ-1 Upregulation in the rat intestine and IBS-like gut dysfunction. Psychoneuroendocrinology

12 Stress - Mitokondrieskada Diabetes Cancer Hjärt-kärlsjukdomar Demens

13 Biofilihypotesen Biofilihypotesen E.O Wilson Genetisk predisposition Skydd och säkerhet Omedelbar avslappning Natur verkar skydda mot stressStress - Natur Wilson, 1984 Biophilia: The human bond with other species; Ulrich, 1991 Stress recovery during exposure to natural and urban environments J of Env Psych

14 Uppmärksamhetsteorin Riktad Spontan Energikrävande, begränsad Kräver inte ansträngning Fyller på hjärnans mentala kapacitet Natur verkar skydda mot stressStress - Natur Kaplan & Kaplan, 1989 The experience of nature: A psychological perspective Kaplan et al. 1989 With people in mind: Design and management of everyday nature

15 Varför skyddar natur mot stress? Fraktaler Fraktaldimension EEG-mätningar 1,3 Lugn, harmoni, reflektion Hägerhäll C et al. 2004. Fractal dimension of landscape silhouette outlines as a predictor of landscape preference. J of Env Psychol Hägerhäll C et al. 2008. Investigations of human EEG response to viewing fractal patterns. Perception 37(10): 1488.

16 Fraktaler

17 Ljudintryck Hur tolkar vi ljudet? Hunter et al. 2010. Subjektiv upplevelse – objektiv reaktion. fMRI-studie. Förbättrade hjärnförbindelser. S Hunter et al. 2010. The state of tranquility: Subjective perception is shaped by contextual modulation of auditory connectivity. NeuroImage, 53(2), 611-618 Samma ljud Olika synintryck Olika tolkning – reaktion Prefrontala cortex

18 Virtuell natur

19

20 Stress-test Jönsson P, Wallergård M et al. 2010. Cardiovascular and cortisol reactivity and habituation to a virtual reality version of the Trier Social Stress Test: A pilot study. Psychoneuroendocrinology

21 Stressmarkörer Saliv-Kortisol Puls (HR) EKG: T-wave amplitude (TWA) Heart Rate Variability (HRV) Linjär relation mellan HRV & parasympaticus

22 Ökad aktivitet i parasympaticus/ lugn & ro-systemet VR-natur + ljud Kontroll VR-natur, inget ljud F linear =7.55; p=.003

23 Global Burden of Disease Tiderna har förändrats Sjukdomar & hälsa Patienter & befolkningar Vetenskap & teknologi Samhälle & kultur Natur - livsstil

24 Non-Communicable Diseases (NCDs) Diabetes Cancer Hjärt- och kärlsjukdomar Fetma Kronisk lungsjukdom Mentala åkommor 35 miljoner dödsfall (2005) Natur - livsstil

25 Prevention och promotion  80% av hjärt-kärl-sjukdomar, inkl stroke  40% av vissa cancerformer  majoriteten av diabetes typ II kan förhindras eller försenas!! 80% av dödsfallen i NCDs sker i utvecklingsländer WHO: The global report on chronic disease prevention and management, 2005 Natur - livsstil

26 Prioritet i hälsovinster (i “willingness to pay”) 1.Individuellt finansierad trafiksäkerhet 2.Samhälleligt finansierad trafiksäkerhet 3.Sjukvård (intervention) 4.Läkemedelsterapi av hälsorelaterade besvär 5.. 6.. 7.. 8.Förebyggande insatser för hälsosam livsstil… ©Matilda Annerstedt

27 Natur som promotion och prevention Gör det enklare att leva hälsosamt… Koppla ihop grön stadsplanering med folkhälsovård. Kostnadseffektivt. Bygg en grön och hållbar stad där det är enkelt att leva hälsosamt – minskad stress, mer fysisk aktivitet, bättre livsstil En ökad medvetenhet om naturens effekter på hälsan stimulerar också till ett ekologiskt beteende. Är det bevisat att naturen är bra för oss?

28 Tidigare forskning - Natur & hälsa Snabbare återhämtning från sjukdom Lägre stress hos trafikanter Fysisk aktivitet ”Coping” vid livskriser Lägre kriminalitet Minskade hälsoskillnader orsakade av socialgruppstillhörighet

29 Fysisk aktivitet

30 Grönområden och fysisk aktivitet OR GREENERY Ellaway & Macintyre BMJ 2005;331;611-2

31 Bell et al 2008 Am J Prev Med;35(6):547–553 Två barngrupper – mer eller mindre grönt På två år hade de 4-åriga flickorna med avsaknad av grönt ökat 1,6 kg mer i vikt (pojkar 2 kg) och de 16-åriga flickorna 5,1 kg mer (pojkar 5,9 kg).

32 Fridfull, rymdskapande natur och fysisk aktivitet skyddar mot mental ohälsa Annerstedt et al. 2012. Green qualities in the neighbourhood and mental health - results from a longitudinal cohort study in southern Sweden BMC Public Health 2012, 12:337

33 natur stress oxytocin Generositet mot främlingar Empati Natur och socialt beteende Uvnäs-Moberg K & Petersson M, 2006. Antistress, well-being, empathy and social support. In Arnetz & Ekman: Stress in health and disease

34 Hjärnans funktion & plasticitet BeteendeMiljö genom stress hormoner fraktaler patologi Uppmärksamhet koncentrationbelöningssystem Neuronala nätverk kroppsfunktioner Sinnesintryck amygdala prefrontala kortex natur biodiversitet urbanisering ekonomi kultur social miljö upplevelser kunskap information personlighet historia relationer motivation känslor tankar vilja psykologi klimatförändring miljövänligt lugn självreflektion lojal empatisk aggressiv ”coping” fysiskt aktiv

35 Politik

36 Ecosystem Services (Ekosystemtjänster) FOLKHÄLSA! Fysisk aktivitet Stressåterhämtning Source: www.maweb.org

37 Minskade ekosystemtjänster orsakar signifikanta försämringar för människors hälsa och välbefinnande Förlust av icke- marknadsmässiga tjänster Ofta är det ekonomiska värdet av dessa högre än de marknadssatta nyttigheterna Timmer och bränsle stod för mindre än en tredjedel av det totala ekonomiska värdet av skogen i åtta medelhavsländer. Source: www.maweb.org

38 SAMARBETE Samarbete -Fundamentalt socialt beteend e -Neurohormonellt -Dopamin -Belöning Interdisciplinaritet, transdisciplinaritet Grön sektor + vit sektor Miljöorganisationer + hälsoorganisationer Evidensbaserade beslut + erfarenhet och kvalitativa metoder ”What a wonderful world….”

39

40 Tack för visat intresse! Matilda.annerstedt@slu.se


Ladda ner ppt "Kan naturen bidra till förbättrad folkhälsa? MD, PhD Matilda Annerstedt Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi & Miljöpsykologi Fakulteten för Landskapsplanering,"

Liknande presentationer


Google-annonser