Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Positionsbaserade Tjänster Umeå Universitet 2002-03-18 Nya Medier, 5p Lars Rådman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Positionsbaserade Tjänster Umeå Universitet 2002-03-18 Nya Medier, 5p Lars Rådman."— Presentationens avskrift:

1 Positionsbaserade Tjänster Umeå Universitet 2002-03-18 Nya Medier, 5p Lars Rådman

2 Positioneringstekniker Generellt sett av två typer: ”Trackning systems” (pejlingssystem, t.ex. GSM). ”Beacon systems” (fyrsystem, t.ex. GPS). Inomhus är det besvärligt: Signaldämpning. Reflektion och fädning. Kraven på precision ökar.

3 Positionering Inomhus Genom att utnyttja befintliga RF-källor: Wireless LAN - nät. Bayesiansk positionsbestämning. Genom att montera upp speciella sändare: GPS-pseudoliter. Mappning mellan verklig och digital rymd: Globalt system – GPS. Lokalt system med konverteringsdata.

4 Dagsläget för Mobiltelefoni Mobila nätet: Inbyggd ”lo-fi” positionering på basstationsnivå. FCC-krav i USA – E911: Steg I: Lokalisering av basstation (”lo-fi”). Steg II: Inom 50 meter för 67% av alla anrop, inom 150 meter för 95% av alla anrop. Villkorslös positionering vid nödsamtal. 2001-10-01: Två operatörer satsar på E-OTD (AT&T Wireless och Cingular Wireless), tre andra på A-GPS (Nextel, Sprint och Verizon Wireless). A-GPS-telefoner finns ute på marknaden i USA!

5 Integritet: Kommersialism ”Push”-tjänster dröjer, en integritetsfråga! CTIA vill skynda långsamt. ”Opt-in” lösning på förslag. Gula Sidorna-liknande tjänster Exempel från USA: Go2…

6 Integritet: Tjänster och Spel Telias FriendFinder: Krypterar Id/telefonnummer. Kräver att bägge parter tillåter positionering. ItsAlive BotFighters: Alias-identitet; lösenordsskyddat och knutet till telefonen. ”Påskyndar acceptans för positionering”.

7 Integritet: Individ och Artefakt Positionering av mobil enhet, inte individ. Ger en viss integritet. Öppnar risk för missbruk. Koppling enhet-individ kan ske obemärkt: SmartFloor fottryck-identifiering. ID-märkning av människor i framtiden?!?

8 Enkel Social Interaktion Hummingbirds: Små RF-tranceivers som känner av varandras närhet. Ger ifrån sig ett brummande ljud. Gav känsla av ”kontakt” trots att bärarna inte såg varandra. Tänkbar associeringsmetod: SmartIt.

9 Mer Social Interaktion! GeoNotes: Positionsbundna digitala ”Post-It”-lappar. Placeras ut av användarna med hjälp av position och platsnamn. Platsnamn i omgivningen tillgängligt via lookup vid utplacering av ny note. Push- och pull-läsning av notes i aktuell position. Sökning och filtrering problematik av www-kaliber! Enkel textsökning. Spårning av favorit-användare. Poängsystem. Beteendeloggning och jämförelser. …

10 Positionsrelaterad Information Cyberguide (1996) – en modern klassiker?! PDA för guidad tur genom universitetslabb (GeorgiaTech). Positionsbestämning m.h.a. simpel IR-teknik!

11 Positionsrelaterad Information Mer Cyberguide… Testad på olika plattformar och OS. Testad inomhus (IR) och utomhus (GPS). Modulär uppbyggnad med kartläsare, biblotekarie, navigatör och budbärare i ett:

12 Position Med Ett Kameraöga Kamera + PDA + GPS + GSM = Sant! Serverbaserad bildbearbetning för positionsbestämning och bildtolkning/översättning.

13 Summering Mobiltelefoniteknik långt framme m.a.p. positionering och GPS-teknik. Positionering inomhus ställer speciella krav. Integritet stor och viktig fråga. Kommersiella tjänster ”pull” i första hand. Avancerade lösningar med kamera etc. möjliga. Sociala applikationer med klar potential finns. Hur kommer våra sociala mönster att påverkas?


Ladda ner ppt "Positionsbaserade Tjänster Umeå Universitet 2002-03-18 Nya Medier, 5p Lars Rådman."

Liknande presentationer


Google-annonser