Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljontrappan Avkastning på 1 mkr från dag 1…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljontrappan Avkastning på 1 mkr från dag 1…"— Presentationens avskrift:

1 Miljontrappan Avkastning på 1 mkr från dag 1… www.sipnordic.se/mt
…1 mkr plus avkastning tillbaka på slutdagen!

2 Vad är Miljontrappan? - En unik investeringsplan för företag
Miljontrappan är ett helt nytt sätt för företagare att investera säkert och tryggt med kapitalskydd. Företag köper en kapitalskyddad 5 årig RBS obligation om 1 mkr. Istället för att kontant erlägga hela det nominella beloppet så betalas 300 tkr initialt, och sedan amorteras 200 tkr var 12:e månad i 4 år. Effekten innebär att man från dag 1 har 1 mkr avkastningsgrundande kapital. Efter 4 år har totalt 1,1 mkr erlagts och kapitalskydd på 1 mkr erhålls vid löptidens slutdag efter 5 år.

3 Miljontrappan ger en låg risknivå
Kapitalskyddad placering om 1 mkr RBS emittent A rating Max förlust vid 0% avkastning är 10% 100 tkr fördelat under en 5 års period uppgår till 20 tkr (2% per år) Breakeven nivå 10% avkastning (2% per år) Lägsta historiska avkastning för Top Select uppgår till 61,44% (rullande 5 årsplacering förfall jun 06-juni 11) Lägsta historiska avkastning för Top Select Multiasset 23.16% (rullande 5 års avkastning förfall augusti 03-juli 11)

4 Miljontrappan - Användningsområden
Säkert sparande för företagare Direktpension Komplement / alternativ till tjänstepension Incentiveprogram för ägare / nyckelpersoner i kombination med SIP Option På kampanjsite finns: Daglig uppföljning av resultat Djupgående information om underliggande index All dokumentation och ansökningshandlingar för Top Select och SIP option Ex på utfästelse och panthandling direktpension

5 Miljontrappans fördelar?
Hävstång på investerat kapital med 1 mkr arbetande kapital från dag 1 100% kapitalskydd på nominellt belopp + avkastning på slutdagen Två investeringsval av lågriskkaraktär båda med ”bäst av funktion”

6 Miljontrappan två olika investeringsval som med fördel kan kombineras
Trappobligation Top Select Multi Asset ger exponering i efterhand mot den bäst presterande portföljen enligt nedan vikter Trappobligation Top Select ger exponering mot 3 högpresterande förvaltningsmodeller okorrelerade mot börsen Genom att placera enligt 50/50 i de två obligationerna erhålls en mycket god diversifiering och möjlighet till avkastning oavsett börs eller konjunkturutveckling

7 Index i Top Select Multi Asset
Guld Guldpriset är noterat i US dollar per ounce och uppdateras två gånger dagligen.

8 5-års Graf Obligationer, Guld, Råvaror och MSCI World

9 Index i Top Select Multi Asset (Aktier)

10 5-års Graf MSCI World och Underliggande Aktieindex

11 Trappobligation Top Select Multi Asset Backtest utfall löpande 5 års investering (produkt inkl asian tail) Max 175.14% Min 123.16% Average 144.25%

12 Miljontrappan - Underliggande placering
RBS Trappobligation - Top Select Top Select är ett samarbete mellan RBS och de tre internationella stjärnförvaltarna Victor Sperandeo, Thomas Morrow och Joel Greenblatt. Exponering mot två CTA-strategier (Commodities Trading Advisers), signerade Victor Sperandeo och Thomas Morrow. En marknadsneutral aktiestrategi baserat på ett index skapat av Joel Greenblatt. I och med att CTA-strategier har en låg korrelation med aktiemarknader kan man genom att kombinera dessa modeller med en aktiestrategi, uppnå en mycket god diversifiering i en portfölj. På slutdagen erhålls de två bästa strategiernas avkastning med en 50/50 fördelning.

13 Miljontrappan - Underliggande placering
CTA-strategi och aktiestrategi ger god diversifiering CTA-strategier även kallat Managed Futures-strategier är världens största hedgefondsklass. Låg korrelation mot aktiemarknaderna. Möjligheten att kunna generera avkastning under alla typer av marknadsförhållanden. Högre avkastning i kombination med en lägre risknivå historiskt sett jämfört med investeringar direkt i aktieindex. Passar investerare som söker en stabil avkastning till låg risk och som samtidigt ser fördelarna med en aktivt förvaltad placeringsstrategi. Marknadsneutral aktiestrategi bestående av en aktiekorg med 25 aktier som valts ut baserat på aktiepris och avkastningspotential.

14 Förvaltning & Index i placeringen Top Select
Risk Stabilised TVI 1 Strategy (USD) av Victor Sperandeo En kapitalförvaltare av världsklass som har skrivit flera kritikerrosade böcker. Utsedd av tidningen Barrons till ”The Ultimate Wall Street Pro” och invald i Trader Hall of Fame. TVI är framtaget för att kunna prestera under olika typer av marknadsvillkor och tar månadsvis en lång eller kort position i 24 terminskontrakt på valutor räntor och råvaror.

15 Förvaltning & Index i placeringen Top Select
VC Aquantum Pegasus Zeus Index av Tom Morrow 20 års erfarenhet från systematisk trading och rankas som en av de mest kunniga CTA-experterna i branschen. Hans index är en marknadsneutral handelsstrategi baserad på råvaruterminer.

16 Förvaltning & Index i placeringen Top Select
Gotham Alpha US Strategy (USD) av Joel Greenblatt En Wall Street legend som skrivit bestsellern "The Little Book That Beats The Market” och nu senast "The Little Book That Still Beats the Market". Även professor vid Columbia Business School och sitter i ledningen för investeringsbolaget Gotham Capital. Marknadsneutralt index bestående av en aktiekorg med 25 aktier som valts ut baserat på aktiepris och avkastningspotential. "You only want to invest in companies that are good and cheap – It´s as simple as that”

17

18 Trappobligation - Top Select Indexutveckling

19 Top Select utbetalar de två bästa indexen efter 5 år
Funktionen Top Select innebär att investeraren på slutdagen erhåller avkastningen från de två av tre index som utvecklats bäst under löptiden. I och med att deltagandegraden i placeringen är 100% blir avkastningen i produkten det genomsnittliga värdet av de två bästa indexen, vilka alltså ges lika vikt.

20 Trappobligation - Top Select Indexutveckling Värdet av att erhålla de två bästa strategierna
Period: 21-Jun Jun-11 Top Select Likaviktad Korg Max % % Medel % % Min % %

21 Miljontrappan – Direktpension Tjänstebeskattning av grundkapital och tillväxt

22 Miljontrappan – Direktpension Andel av tillväxten netto efter skatt

23 Miljontrappan - SIP-optionen
Ett naturligt komplement till Miljontrappan Företaget tecknar sig för 1 mkr i 100% kapitalskyddad placering. Företaget ställer ut en option till företagets ägare alternativt en anställd, efter 5 år erhålls all eventuell avkastning över 25%. Optionspremien uppgår till kr.

24 Miljontrappan – Direktpension med SIP Option Kapitalbeskatta värdetillväxten via fondoptioner

25 Miljontrappan – Direktpension med SIP Option Andel av tillväxten netto efter skatt

26 Miljontrappan – FAQ Vad händer om företaget inte vill fullfölja betalningen efter 12 mån? Obligationen förvaras i en SIP depå och är pantsatt till förmån för SIP Nordic Finance AB. Om inte investeringsplanen följ så säljs produkten och aktuellt marknadsvärde minus restskuld återbetalas till företaget. Går det att sälja placeringen i förtid? Ja. RBS ställer marknadspris dagligen. Hur bokförs Miljontrappan? Produkten bokförs som en tillgång i företagets balansräkning restskulden som en skuld. Mer info om Miljontrappan hittar du på kampanjsite

27 Start i Stockholm 2006 Verksamhet i Sverige, Storbritannien, USA och Finland Exklusivt samarbete med The Royal Bank of Scotland (RBS) 105 anställda Verksamhet inom: Börshandlade instrument Fondförvaltning Strukturerade produkter SIP Nordic Fondkommission har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

28 Grundad 1727, och är en av världens äldsta banker
Ett mycket framstående finansiellt institut globalt sett Ägs till ca. 84% av Brittiska staten A+ kreditvärdering från S&P Mer än anställda i 40 länder Ca. 40 miljoner kunder världen över Sedan år 2000 har RBS gjort ett flertal intressanta uppköp

29 Detta produktblad utgör endast marknadsföring och har sammanställts av SIP Nordic Fondkommission AB. Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av prospekt och slutliga villkor, vilka finns tillgängliga på: innan ett investeringsbeslut tas. Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen. Att genomföra en transaktion i de finansiella instrumenten: Innehållet i detta dokument är indikativt och kan komma att ändras utan underrättelse. Detta dokument är ämnat enbart för dig för att du, innan du träder in i denna transaktion, eller annan liknande transaktion, skall försäkra dig om att du förstår riskerna och avkastningen med denna transaktion, eller annan liknande transaktion, och för att du skall kunna avgöra om transaktionen är lämplig för dig givet dina mål, din erfarenhet, dina finansiella och operativa resurser, samt andra relevanta omständigheter. Du bör konsultera med de rådgivare du anser nödvändigt för att hjälpa dig att fatta detta beslut. SIP Nordic Fondkommission AB kommer inte agera som din rådgivare eller ta på sig något förvaltningsansvar gentemot dig i samband med denna transaktion och/eller någon liknande transaktion. SIP Nordic Fondkommission AB gör inga förespeglingar eller förbindelser utifrån detta material, och frånsäger sig allt ansvar för hur du eller dina rådgivare använder sig av innehållet i detta dokument. SIP Nordic Fondkommission och dess närstående företag, samarbetande företag, anställda eller kunder kan komma att ha ett intresse i finansiella instrument av det slag som beskrivs i detta dokument och/eller i liknande finansiella instrument. Detta intresse kan omfatta handel, innehav, att agera som market maker för sådana instrument, och kan gälla banktjänster, krediter och andra finansiella tjänster till något annat bolag eller emittent av värdepapper eller finansiella instrument av det slag som nämns här.


Ladda ner ppt "Miljontrappan Avkastning på 1 mkr från dag 1…"

Liknande presentationer


Google-annonser