Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya Religioner VT 2011 Religionshistoria, Stockholms universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya Religioner VT 2011 Religionshistoria, Stockholms universitet"— Presentationens avskrift:

1 Nya Religioner VT 2011 Religionshistoria, Stockholms universitet
Esoterism och ockultism från talet och framåt Kennet Granholm

2 Teosofiska samfundet Grundades i New York, USA, 1875
Helena Petrovna Blavatsky ( ), Henry Steel Olcott ( ), William Quan Judge ( ) Stadgar: Universellt brödraskap; Studiet av all religion, filosofi och vetenskap; Människans psykiska och andliga krafter Flytt till Indien 1878 Introducerade Indiska koncept som reinkarnation, Karma och Chakras till väst Presenterade Jiddu Krishnamurti som den nya världsläraren 1910

3 Teosofiska samfundet Lära om upphöjda mästare, det stora vita brödraskapet, som bor i Himalayas Isis Unveiled (1877), typiskt västerländskt fokus The Secret Doctrine (Den hemliga läran, 1888), fokus på Indisk religiositet Teosofi idag Theosophical Society (Adyar) Theosophical Society (Pasadena) United Lodge of Theosophists

4 Antroposofiska sällskapet
Rudolf Steiner ( ), tidigare ledare för Teosoferna i Tyskland, grundar sällskapet 1912 Opponerade sig mot det Indiska fokuset i Teosofin, ansåg Kristus vara mer central Akasha-registret – andlig kunskap invävt i universums struktur Stor påverkan utanför rörelsen genom t.ex. Waldorf-pedagogik (Steiner skolan)och Biodynamisk odling

5 1800-talets ”ockulta väckelse”
Eliphas Lévi (Alphonse-Louis Constant, ), verkade i Paris Dogme et ritual de la haute magie (Den höga magins dogm och ritual, ), Historie de la magie (Magins historia, 1860), La Clef des Grands Mystères (Nyckeln till de stora hemligheterna, 1861) ”Den första moderna magikern” – magi som en teknik, inte en religiös aktivitet

6 Den gyllene gryningens hermetiska sällskap
Grundades i London 1888 William Wynn Westcott ( ), William Robert Woodman ( ), Samuell Liddell ”McGregor” Mathers ( ) Kris 1900, orden börjar falla isär Initiationssystem baserat på Kabbalans Sefirot Graderna 0-4 – den yttre orden, teori Graderna 5-7 – den inre orden, praktik Graderna 8-10 – omöjliga att nå som människa G.D. och dess initiationssystem har influerat så gott som alla senare magiska sällskap

7 Golden Dawn idag Stella Matutina verksam till 1970-talet, passiv fr. 40-t Israel Regardie publicerade S.M. ritualerna på , nypublikation 1980-t Ett flertal olika Golden Dawn-grupper idag Rosicrucian Order of Alpha+Omega Isis-Nuit templet grundat i Stockholm 1991 Harpakrat Cyber Temple öppnat 2002 Sodalitas Rosae Crucis & Solis Alati ”G.D. traditionen” & gnosticism, Kristen teurgi & alkemi Grundat 2002, Oslo och Stockholm huvudorter Dion Fortune ( ) – Society of Inner Light Walter E. Butlers Servants of Light verksam i Sverige

8 Aleister Crowley 1875-1947 Med i Golden Dawn 1898-1900
Lagens bok (1904) ”Do what thou Wilt shall be the whole of the law” Thelema – viljans religion Grundade A:.A: – graderna 8-10 i Golden Dawn-systemet Abbey of Thelema Den kanske mest inflytelserika ockultisten/magikern i modern tid

9 Ordo Templi Orientis (O.T.O.)
Sannolikt grundat 1912 då Theodor Reuss och Aleister Crowley träffades (enligt legend dock grundat kring 1904) Leddes av Aleister Crowley , tynande tillvaro därefter Grady McMurty tog över 1969 –> Kalifatiska O.T.O. 13 primära grader i 3 triader, 8 sekundära grader Grad 0 en provgrad Grad X reserverat för ordens nationella ledare Grad XII reserverat för ordens internationella ledare Till Sverige 1990

10 Sexmagi Paschal Beverly Randolph (1825-1875), USA Crowley & O.T.O.
Anses vara den första inom västerländsk esoterism att utveckla en systematisk sexmagi Sex som verktyg för andlig utveckling, för gifta par Lärorna spreds vidare av Hermetic Brotherhood of Luxor ( ) Crowley & O.T.O. Räknas ofta som de främsta populariserarna av sexmagi Kopplingar till Tantra görs, trots att Randolph är mer central Även icke-heterosexual sexmagi, inte enbart för gifta par Sexmagi främst i graderna 8, 9 och 11 i O.T.O.

11 Esoteriska strömningar som diskurskomplex
Diskurs = ett specifikt sätt att förstå och kommunicera sin förståelse av världen eller delar av den, ett specifikt meningssystem. Fokus på språkanvändningen i skapandet av social verklighet En esoterisk strömning är en samling specifika diskurser i en specifik kombination Dessa formar vilken den ”högre kunskapen” man söker är och metoderna för att nå den

12 Den vänstra handens väg
Esoterisk strömning som uppkommit under senare hälften av 1900-talet Termen lånats från den Indiska Tantrans Vāmāmārga – ung. ”vänster väg” En mycket pejorativ term i tidigare esoterism Nyckeldiskurser: Individualism Självdeifikation Antinomianism

13 Kenneth Grant (1924-2011) Crowleys sekreterare och elev 1945
Ledare för ”Tyfonska” O.T.O. sedan 1950-talet, ombildad som Typhonian Order 2008/9 Läror spridits främst genom hans tre ”Tyfonska trilogier”, publicerade mellan 1972 och 2002 Kopplade samman Crowley med Tantra En av de första att ha en positiv bedömning av begreppet den vänstra handens väg

14 Church of Satan/Satanism
Church of Satan, grundat av Anton Szandor LaVey 1966 Satanic Biblie (1969), Satanic Rituals (1972) Första Satanistiska organisationen Materialistisk, ”sekulär” religion Senare former har kallats ”traditionell Satanism” Satanism är ett problematiskt samlingsbegrepp

15 Dragon Rouge Grundades 1990 i Stockholm, av Thomas Karlsson (f. 1972)
Markant ökning i medlemmar i mitten av 90-talet pga ökat mediaintresse Stark tillväxt i medlemmar utanför Sverige på 2000-talet Grupper i Sverige, Tyskland, Italien, Finland Initiationssystem i 11 grader baserade på Kliffot – Kabbalans skuggsida

16 Temple of Set Grundades i San Francisco 1975, utbrytargrupp ur Church of Satan Michael Aguino, grundare och första högste präst Kallar sig själva Setianer, inte Satanister Egyptisk mytologi: guden Set, begreppet Xeper Det subjektiva och objektiva universet Lägre (Lesser) och Högre (Greater) svart magi Relativt stort medlemskap i Finland

17 Kaosgnosticism Misantropiska Lucifer Orden (MLO), 1995-
Jon Nödtveidt (Dissection) central figur, självmord 2006 Medhjälpare till mord på homosexuell man 1997 Omformat som Temple of the Black Light Liber Azerate (2002), Liber Falxifer (2008) ”Antikosmisk kaosgnosticism” – kosmos styrt av demiurgen, kaos det ursprungliga Negativ syn på världen och mänskligheten Liten grupp, tar inte längre in medlemmar

18 Kaosmagi Ny magisk strömning från slutet av 1970-talet
Väldigt svårt att definiera. Utmärkande drag: Extrem eklekticism; Undvikan av dogmer; ”Avprogrammering”; Psykologiserad magi; Sigillisering; kaosteori – att påverka sannolikheter Peter J. Carroll (f. 1953) – Liber Null (1978), Psychonaut (1981), Liber Kaos (1992) Illuminates of Thanateros; grundad av Carroll 1978 Ray Sherwin – The Book of Results (1979), The Theatre of Magick (1982) Paul Hine – Prime Chaos (1993), Condensed Chaos (1995), The Pseudonomicon (1996)

19 Nypaganism Diskurser om naturens gudomlighet, det feminina gudomliga & återuppväckandet av Europeiska förkristna religioner Rötterna i Romantiken Völkisch-rörelsen, Guido von Lists ( ) runyoga och Guido von List-sällskap (fr. 1910) Ordet nypaganism myntades 1891 av den Kristna apologeten W.F. Barry som ett skällsord för romantiseradet kring förkristen religion

20 Wicca/modern häxtro Gerald Gardner ( ), bakgrund i rosenkorsordnar och kännedom om Crowley High Magic’s Aid (1949), Witchcraft Today (1954) Häxeri olagligt i England till 1951 Gardner påstod sig ha initierats i en av de sista kvarvarande häxgrupperna i England Inspiration från Charles Godfrey Lelands Aradia (1899) och Margaret Murrays The Witch-Cult in Western Europe (1921) & The God of the Witches (1931) Många typer av Wicca idag, t.ex. Gardneriansk, Alexandrisk, ”Solitary”, Dianisk

21 Andra former av nypaganism
Dianisk Wicca/Gudinnedyrkan Feminism som central faktor, Gudinnan WITCH – Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell – 1968 – Amerikans feministisk Wicca Druidism Nypagansk Druidism från 1960/70-talen (Ny)hedendom/Asatro/Fornsed Det kulturella i fokus Ibland med rasistiska förtecken Nyschamanism Carlos Castaneda & Michael Harner

22 Traditionalism Antimodernt, anti-västerländskt, ”äkta tradition”
René Guénon ( ) Kritik av ockultism, initiation och mot-initiation Den ”äkta traditionen” i Islam/Sufism & Hinduism Bl.a. East and West (1924), Crisis of the Modern World (1927), Oriental Metaphysics (1939) Julius Evola ( ) Den ”äkta traditionen” först i Romesk hedendom, sedan i Hinduism/Tantra Involverad i både Italiensk fascism och Tysk nazism Bl.a. Heathen Imperialism (1928), Revolt Against the Modern World (1934), The Yoga of Power (1949)

23 Radikal Traditionalism
Senare utveckling där fokus läggs på Europeisk förkristen religion och kultur Tidskriften Tyr främsta språkrör Visst intresse för radikal ekologi och Alan de Benoists ”Nya höger” Rune-Gild (1980, Texas) Edred Thorsson (Stephen Flowers), grundare och Yrmin Drighten Fokus på runor och forngermansk/-nordisk mytologi och kultur Kopplingar till Temple of Set

24 Esoterism och religionsforskning
Eranos-möten i Ascona, Schweitz, sedan 1933 Deltagare bl.a. Carl G. Jung ( ), Gershom Scholem ( ), Mircea Eliade ( ), Joseph Campbell ( ) Esoteriska impulser in i religionsforskningen Philosophia Perennis i en akademisk form – sökandet efter universella strukturer Eliade och shamanismen Jung och psykologiseringen av alkemi Dessa författare stor inspiration för esoteriker Också Antoine Faivre har deltagit i Eranos


Ladda ner ppt "Nya Religioner VT 2011 Religionshistoria, Stockholms universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser