Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilhelmina 26-27 november 2009. 2 Förutsättningar vi har infrastruktur vi har kompetens vi har behov att fylla + = +

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilhelmina 26-27 november 2009. 2 Förutsättningar vi har infrastruktur vi har kompetens vi har behov att fylla + = +"— Presentationens avskrift:

1 Vilhelmina 26-27 november 2009

2 2 Förutsättningar vi har infrastruktur vi har kompetens vi har behov att fylla + = +

3 Vilhelmina 26-27 november 2009 Förutsättningar infrastruktur vilka servicepunkter ska vi nå vilka skolor ska vi nå vad mer vill vi nå vi har redan betalt

4 Vilhelmina 26-27 november 2009 Förutsättningar teknik vi har terminalteknik för person-till-person kommunikation, vi vet hur vi ska utforma rum och arbetsmiljöer för denna kommunikation Men för undervisningsituationer och grupp- användning måste vi konfigurera/utveckla komponenterna vidare

5 Vilhelmina 26-27 november 2009 Men hur åstadkomma förändring nya användningar perspektiv de ingredienser som behövs för att skapa uthållig förändring vi har alla dessa, vad hindrar oss då

6 Vilhelmina 26-27 november 2009 Att bryta hierarkier och vanor samordning, samutnyttjning, nya arbetssätt... hotar existerande revir och tankemodeller organisation och arv Men hur åstadkomma förändring perspektiv nya idéer och produkter vs etablerade

7 Vilhelmina 26-27 november 2009 Centrum f ö r H å llbar Kommunikation p å KTH, arbetar med distansl ö sningar, modeller och metoder som m ö jligg ö r att ett samh ä lle – som m å ste/vill bry sig om koldioxidutsl ä pp och KTH och Stiftelsen Folkets Hubb Stiftelsen Folkets Hubb st ö djer metoder baserade p å samh ä llets omfattande fibertillg å ngar som ger alla i landet tillg å ng till kultur, utbildning och samh ä llstj ä nster och l å nar ut utrustningen som beh ö vs till forskare och andra som experimenterar som m å ste/vill minska p å personligt resande faktiskt fungerar – det ä r ett h å llbart samh ä lle. ( Viktiga partners är Telia, Boverket, Ericsson, Inlandskommunernas Ek. Förening, Bonniers mfl.)

8 Vilhelmina 26-27 november 2009 Vad siktar vi p å att g ö ra tillsammans med er? Metoder f ö r personligt m ö te o samarbete mellan m ä nniskor p å distans Metoder som g ö r kultur, utbildning och samh ä llstj ä nster tillg ä ngliga i hela l ä net. Fiberbaserad infrastruktur i hela Dalarna

9 Vilhelmina 26-27 november 2009 F ö r att gles och landsbygd ska ha samma villkor – tekniskt, kulturellt och utbildning Varf ö r beh ö vs IKT f ö r ett H å llbart Samh ä lle Vad borde bredband vara p å riktigt Vad kan vi g ö ra om vi f å r det Finns det f ö ruts ä ttningar Vad ä r Riksn ä tet Hur g ö r vi Bredbandskokboken f ö r er som inte blir serverade

10 Vilhelmina 26-27 november 2009 Varf ö r beh ö vs IKT f ö r ett H å llbart Samh ä lle

11 Vilhelmina 26-27 november 2009 Centre for Sustainable Communications idé 1 hållbarhet idé 2 fixar vi med ICT - IKT göra samhällstjänster tillgängliga och effektivisera deras produktion distansmöten I stället för fysisk transport informationsekonomi virtualisering

12 Vilhelmina 26-27 november 2009 Vad borde bredband vara p å riktigt

13 Vilhelmina 26-27 november 2009 Bredband till alla - på riktigt = fiber 10 G 1 G100M10M 2M på riktigt PTS ´ 99% vad behövs Bredbands-budget hem: HDTV.. 20M (ggr ?) p2p.. 20M mail … 2M teknik log Bästa pris/prestanda idag opto bredbands-budget jobb och service: Bio.. 3Gbit/s TV 1,5Gbit/s.... Myndigheter 270M …. SYMMETRISKT

14 Vilhelmina 26-27 november 2009 Hem AF/Kassan/Skatten/kommunen Servicepunkten mitt i byn/medborgarkontor På ICA/OK/Lanthandel/ bibliotek... Claes Ohlson/Biltema/Post/bank Läkare/distriktssköterska/apotek Digital Samlingslokal med teater, bio, konferens, universitet,evenemang och dans – allt på distans 1 Gbit/s internet mm. 1 Gbit/s 1 Gbit/s över fiber går några mil 1 Gbit/s Flera Gbit/s + 1 Gbit/s internet Regional knutpunkt Lokal knutpunkt Som nätverk ska va! Använd den fiber som redan finns först Regionnät Byanät Stadsnät Samfällighet Kan vara samma plats ABF/Medborgarskolan/Folkhögskolor/ universitet/lärcenter

15 Vilhelmina 26-27 november 2009 Vad kan vi g ö ra om vi f å r det (ett n ä tverk som ä r som det ska vara)

16 Vilhelmina 26-27 november 2009 Läkar journaler 25 – 270 Mbit/s Eye- commerce** 24h- myndigheten VISAM* Applikatio nsdelning Professio- nellt stöd Religion Vision Stora Rummet Evenemang Lilla Rummet För alla. Lokala nätverk & IP-baserat stöd Byalagsnät Kamera styrning IP-TV Digital Bio TeaterOperaKonferens Utbildning 1,5-12Gbit/s 100-1000 Mbit/s Ett mediebaserat nät som kommunicerar kultur, utbildning och samhällstjänster med hjälp av ljud och bildteknik till digitala samlingslokaler över hela landet. *Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Skattemyndighet mfl statliga, regionala och kommunala organisationer **Clas Ohlson, Apoteket, Biltema, ICA, Coop. Praktisk leverans med det pånyttfödda Lantbrevbärarnätet – som kör ända hem! Klassrum tillsammans Klenshyttans bystuga – en servicepunkt? Folkets Hubb Servicepunkten mitt i byn i lokalsamh ä llet Bor hos Statoil, OK, ICA, biblioteket, eller … VPN Distansvård

17 Vilhelmina 26-27 november 2009 Stiftelsen Folkets Hubb Arbetsförmedlingen i Dalarna: Mötesplatser med ögonkontakt i2i Omkoppling är enkelt som att ringa Ingen fördröjning –man kan prata i mun på varann... ”till skillnad mot annan videokonferensteknik – används och är lönsam” nästa steg koppla ihop mer än 2 platser...

18 Vilhelmina 26-27 november 2009 2 Smågan 3 Mångsbodarna 4 Risberg 5 Evertsberg 6 Oxberg 7 Hökberg 8 Eldris 1 Starten i Berga 9 Målet i Mora Box 1 Studio A Studio B Studio C K-rum 1 K-rum 2 K-rum 3 Box 1 K-rum 4 K-rum 5 K-rum 6 K-rum 7 10 510m 13 264m 10 720m 12 608m 14 653m 9193m 10 216m 8920m 8 kameror Switch 32x32 Switch 64x64 8 kameror Switch 32x328 kameror Switch 32x32 8 kameror 16 kameror 8 kameror IBM-Kista Alla kamerasignaler Ljud följer med alla kamerasignaler. VASALOPPETS TV-SYSTEM Idre Fjäll Dalhalla Sälen TV/Media-center Mora Switch 32x32 Alla bilder med tillhörande ljud är tillgängliga i okomprimerad form i kontollrum i Mediacentret och i komprimerad form över nätet. Producerade strömmar levereras till alla kontroller och alla sponsorer och andra användargrupper som kan få en produktion som är anpassad till just deras profil. IBM-Kista producerar ett antal olika ”produkter” för mobilmarknaden. Mora Parken Ejendals CWDM/DWDM/DTM Över IP

19 Vilhelmina 26-27 november 2009 Produktionsväven Evenemang Rörliga kameror OB-enheter Produktionshus Transkodering & Återanvändning HDTV 1,5Gbit HDTV 15 Mbit TV 6Mbit Webb 0,5Mbit 3G Tittande Reaktionsproduktion ”Moderator” Användargrupper med intresse i programformen FastaKameror DVB-H 2K 150Mbit TV 3 Mbit ”Bio” ”Mobilt” DVB or IP ”Hemma” Självproducerat 4K 10Gbit 4K 1 Gbit

20 Vilhelmina 26-27 november 2009 Finns det f ö ruts ä ttningar?

21 Vilhelmina 26-27 november 2009 På kraftledningar – ägs av oss (STaten)

22 Vilhelmina 26-27 november 2009 Förut bara radiolänkar - nu mer och mer fibrer

23 Vilhelmina 26-27 november 2009 Det här har vi betalt på teleräkningen – numera kallas det KGB eller Skanova Access och ska som av Telia helägt bolag serva alla, inte bara Telia

24 Vilhelmina 26-27 november 2009 På kraftledningarna till alla? Kommuner.....också Staten

25 Vilhelmina 26-27 november 2009 Delvis byggt av Vattenfall. Ägs av Danmarks telekombolag

26 Vilhelmina 26-27 november 2009 Här kommer Staten igen! I de flesta banvallar.

27 Vilhelmina 26-27 november 2009 Telenor Även Norge har en massa fiber runt vårt avlånga land...

28 Vilhelmina 26-27 november 2009 Telenor IT-Norrbotten...åsså finns det regionala nät som går från byarna som Karesuando in till städer och andra samhällen som Råneå

29 Vilhelmina 26-27 november 2009 Telenor IT-Norrbotten Mer Telia-Sonera..och då måste ju Telia ha ett likadant men bara nästan – inte till Karesuando och Nikkaluokta....och det är bara IT- Norrbotten och Banverket som tar sig över till Norge

30 Vilhelmina 26-27 november 2009 Telenor IT-Norrbotten Mer Telia-Sonera Mer Glesbygdsnät I Härjedalen finns också Herjenet..och i Dalarna har Malungs energi byggt en hel del och Teracom lite grann.

31 Vilhelmina 26-27 november 2009 Telenor IT-Norrbotten Mer Telia-Sonera Mer Glesbygdsnät … dessutom har vi IP-Only Lunet Stokab Gotnet VB-Energi Älvsbyns Kommun Skekraft IT-Västerbotten Luftfartsverket Universiteten Mora Kommunät Colt Jämtkraft Hudik Stadsnät Umenet Ludvika Stadsnät Herjenet Telias lokala nät Bredbandsbolaget ….och många många fler! Stadsnät, energibolag, nätbolag, kommunnät, regionnät, telebolag och akademi

32 Vilhelmina 26-27 november 2009 Vad ä r Riksn ä tet?

33 Vilhelmina 26-27 november 2009 Riksn ä tet f ö r Kultur, Utbildning och Samh ä llsservice det fj ä rde R:et – R4 R4 tillg ä ngligg ö r f ö r landsbygd, glesbygd & f ö rort Sprider Riksutst ä llningar, Riksteatern och Rikskonserter ö ver hela landet och b ä r publikens reaktioner och kommentarer tillbaks. Sprider opera som kommer fr å n G ö teborg, Stockholm, Malm ö, KTH och Laino By - skickar publik tillbaks Sprider Digital Biofilm som skapats i Sverige, Europa och ö vriga V ä rlden Till Kiruna, Ystad, Idre, Torslanda, Knivsta, Degerfors, Arvidsjaur, Emmaboda och 60 till i å r. Skattemyndigheten, Banken, Arbetsf ö rmedlingen, Doktorn, F ö rs ä kringskassan Skolan, Folkh ö gskolan, Universitetet, l ä rcentret ….och alla andra  I statliga infrastrukturer som Teracom, Vattenfall, Banverket och Svenska Kraftnät  All kultur ska vara tillgänglig i hela landet  Alla universitet och skolor nås i hela landet  Alla Teatrar, Konsertlokaler, Dalhalla, Is- hotellet, Operor, Folkparker är källor  Alla lokaler med digital projektion och bra ljud är mottagare och allt kan gå båda vägar  Kommunikation när det är som bäst Stefan Fölster i Idre 20070215

34 Vilhelmina 26-27 november 2009 Landsbygdskommitt é ns digitala r å dslag = Riksn ä tsdemo Norrut Stokab - Gävle-Söderhamn - Hudiksvall - Nordanstig -Servanet – Banverket - Gällivare Mellansverige Stokab - Gävle-Söderhamn - Hudiksvall - Nordanstig - Servanet - Ånge Dala Telia – Mora - Idre Västerut Stokab -Teracom – Fortum – Vattenfall - Dalslandsnät-Bengtsfors Lite söderut Stokab – Banverket - Tekniska Verken Linköping – MWNet - Vökby Bredband – Boxholm

35 Vilhelmina 26-27 november 2009 Stiftelsen Folkets Hubb f å r landsbygdsmedel f ö r att utveckla visionen Riksn ä tet – ett mediebaserat n ä t till alla regioner. Vi ska ö vertyga N ä ringsdepartementet om att Riksn ä tet ska f å anv ä nda Statens fibrer Vi f ö rv ä ntar oss att Svenska Kraftn ä t och Banverket ska hj ä lpa till – och g ä rna Vattenfall Vi ä r s ä kra p å att de kommersiella som Skanova Access (Telia), Fortum och andra ocks å vill vara med och l ä ra sig... Regionala och lokala n ä t tar hand om sista biten fram till de Digitala M ö tesplatserna och servicepunkterna. Finansiering med Landsbygdsmedel, KTH, engagerade deltagare, kommuner mfl.

36 Vilhelmina 26-27 november 2009 UmeåSärna 7 Malung Borlänge 3 Sveg Strömsund Göteborg Bengtsfors Ånge Idre * Lindbacka 4 Vihelmina 6 Sundsvall * Gällivare 2 Kista *Hudik * Mora * Norsbro 5 Östersund 1 Älvdalen * KMXC * SMXC * Västerås Uppsala Södertälje = Växlar * = på plats 1-7 = planerade Fiber i drift Planerad fiber Strängnäs Sälen Vansbro Fredriksberg Stiftelsen Folkets Hubb/Centrets tänkta tillgängliga nät sommaren 2010 (=Riksnätets demo) Bräcke

37 Vilhelmina 26-27 november 2009 Hur g ö r vi Bredbandskokboken f ö r er som inte blir serverade

38 Vilhelmina 26-27 november 2009 Bredbandskokboken – f ö r er som inte blir serverade Manual f ö r den som vill ta saken i egna h ä nder n ä r det kommersiella och kommunala inte r ä cker till Hur, hur mycket, med vem, vem har gjort det, vad g å r inte, hur l ö ser man det? Vem kan man ansluta till, var kan man k ö pa, var finns det tj ä nster? Hur f å r vi kommunala, kulturella och statliga tj ä nster ä nda hem till byn?

39 Vilhelmina 26-27 november 2009 Vi tar hj ä lp av PTS och Glesbygdsverket Vi anv ä nder PTS Bredbandskartl ä ggning 2007 – en geografisk ö versikt av grundl ä ggande f ö ruts ä ttningar f ö r tillg å ng till bredband - PTS- ER-2008:5 som en av v å ra utg å ngspunkter Vi kommer att tala med kommuner, l ä nsstyrelser, n ä t ä gare och s å na som redan byggt sj ä lva Landsbygdsmedel, Glesbygdsverket, KTH m.fl bildar finansieringen Resultatet uppdateras l ö pande och kommer som webb eller i posten – det ä r ju tillf ö r alla som inte har tillr ä ckligt internet eller inget alls.... www.bredbandskokboken.se

40 Vilhelmina 26-27 november 2009 Vad kan vi g ö ra just med er? L å ta er vara med p å v å ra demonstrationer och forskningsprojekt Hj ä lpa er att bli inkopplade p å det fasta n ä tet p å b ä sta och billigaste s ä tt St ö dja er n ä r ni vill g ö ra projekt med andra deltagare F ö rmedla kunskap fr å n erfarna anv ä ndare

41 Vilhelmina 26-27 november 2009 Vad ni m å ste g ö ra f ö r att vara med Delta med engagerade m ä nniskor Ha tid att att ta ansvar f ö r er del i projektet Delta i ans ö kningar f ö r att finansiera H å lla kontakt med lokala partners som Kommun, L ä nsstyrelse och andra Vara kreativa, kr ä vande och positiva

42 Vilhelmina 26-27 november 2009 Kreativa Kr ä vande Positiva


Ladda ner ppt "Vilhelmina 26-27 november 2009. 2 Förutsättningar vi har infrastruktur vi har kompetens vi har behov att fylla + = +"

Liknande presentationer


Google-annonser