Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förutsättningar + + = vi har infrastruktur vi har kompetens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förutsättningar + + = vi har infrastruktur vi har kompetens"— Presentationens avskrift:

1

2 Förutsättningar + + = vi har infrastruktur vi har kompetens
vi har behov att fylla =

3 Förutsättningar infrastruktur vi har redan betalt
vilka servicepunkter ska vi nå vilka skolor ska vi nå vad mer vill vi nå vi har redan betalt

4 Förutsättningar teknik Men
vi har terminalteknik för person-till-person kommunikation, vi vet hur vi ska utforma rum och arbetsmiljöer för denna kommunikation Men för undervisningsituationer och grupp- användning måste vi konfigurera/utveckla komponenterna vidare

5 förändring Men hur åstadkomma perspektiv de ingredienser som behövs
för att skapa uthållig förändring vi har alla dessa, vad hindrar oss då nya användningar

6 förändring Men hur åstadkomma perspektiv nya idéer och produkter
vs etablerade organisation och arv Att bryta hierarkier och vanor samordning, samutnyttjning, nya arbetssätt ... hotar existerande revir och tankemodeller

7 KTH och Stiftelsen Folkets Hubb
Centrum för Hållbar Kommunikation på KTH, arbetar med distanslösningar, modeller och metoder som möjliggör att ett samhälle – som måste/vill bry sig om koldioxidutsläpp och som måste/vill minska på personligt resande faktiskt fungerar – det är ett hållbart samhälle. (Viktiga partners är Telia, Boverket, Ericsson, Inlandskommunernas Ek. Förening, Bonniers mfl.) Stiftelsen Folkets Hubb stödjer metoder baserade på samhällets omfattande fibertillgångar som ger alla i landet tillgång till kultur, utbildning och samhällstjänster och lånar ut utrustningen som behövs till forskare och andra som experimenterar

8 Vad siktar vi på att göra tillsammans med er?
Metoder för personligt möte o samarbete mellan människor på distans Metoder som gör kultur, utbildning och samhällstjänster tillgängliga i hela länet. Fiberbaserad infrastruktur i hela Dalarna

9 För att gles och landsbygd ska ha samma villkor – tekniskt, kulturellt och utbildning
Varför behövs IKT för ett Hållbart Samhälle Vad borde bredband vara på riktigt Vad kan vi göra om vi får det Finns det förutsättningar Vad är Riksnätet Hur gör vi Bredbandskokboken för er som inte blir serverade

10 Varför behövs IKT för ett Hållbart Samhälle

11 Sustainable Communications
Centre for Sustainable Communications idé 1 hållbarhet idé 2 fixar vi med ICT - IKT distansmöten I stället för fysisk transport informationsekonomi virtualisering göra samhällstjänster tillgängliga och effektivisera deras produktion

12 Vad borde bredband vara på riktigt

13 SYMMETRISKT Bredband till alla - på riktigt = fiber på riktigt PTS´
99% 2M 10M 100M 1 G 10 G SYMMETRISKT teknik vad behövs log Bredbands-budget hem: HDTV M (ggr ?) p2p M mail … 2M Bästa pris/prestanda idag opto bredbands-budget jobb och service: Bio.. 3Gbit/s TV ,5Gbit/s .... Myndigheter M ….

14 Som nätverk ska va! Använd den fiber som redan finns först Regionnät
Regional knutpunkt mitt i byn/medborgarkontor Servicepunkten På ICA/OK/Lanthandel/ bibliotek... ABF/Medborgarskolan/Folkhögskolor/ universitet/lärcenter Läkare/distriktssköterska/apotek Hem Lokal knutpunkt 1Gbit/s internet mm. Claes Ohlson/Biltema/Post/bank AF/Kassan/Skatten/kommunen 1Gbit/s Hem 1Gbit/s Använd den fiber som redan finns först Flera Gbit/s + 1 Gbit/s internet Kan vara samma plats 1Gbit/s över fiber går några mil Hem Regionnät Byanät Stadsnät Samfällighet Digital Samlingslokal med teater, bio, konferens, universitet,evenemang och dans – allt på distans Hem

15 Vad kan vi göra om vi får det (ett nätverk somär som det ska vara)

16 Lokala nätverk & IP-baserat stöd
Folkets Hubb Servicepunkten mitt i byn i lokalsamhället Bor hos Statoil, OK, ICA, biblioteket, eller… Klenshyttans bystuga – en servicepunkt? Vision Stora Rummet Evenemang Lokala nätverk & IP-baserat stöd Lilla Rummet För alla. Mbit/s 1,5-12Gbit/s Digital Bio Opera 25 – 270 Mbit/s Läkar journaler Byalagsnät 24h-myndigheten VISAM* Utbildning Distansvård Teater Kamera styrning Klassrum tillsammans Applikatio nsdelning Konferens Eye-commerce** Religion Professio-nellt stöd VPN IP-TV Ett mediebaserat nät som kommunicerar kultur, utbildning och samhällstjänster med hjälp av ljud och bildteknik till digitala samlingslokaler över hela landet. *Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Skattemyndighet mfl statliga, regionala och kommunala organisationer **Clas Ohlson, Apoteket, Biltema, ICA, Coop. Praktisk leverans med det pånyttfödda Lantbrevbärarnätet – som kör ända hem!

17 Stiftelsen Folkets Hubb Arbetsförmedlingen i Dalarna: nästa steg
Mötesplatser med ögonkontakt i2i Omkoppling är enkelt som att ringa Ingen fördröjning –man kan prata i mun på varann ... ”till skillnad mot annan videokonferensteknik – används och är lönsam” nästa steg koppla ihop mer än 2 platser ...

18 VASALOPPETS TV-SYSTEM
1 Starten i Berga 8kameror Switch 32x32 Alla bilder med tillhörande ljud är tillgängliga i okomprimerad form i kontollrum i Mediacentret och i komprimerad form över nätet. Producerade strömmar levereras till alla kontroller och alla sponsorer och andra användargrupper som kan få en produktion som är anpassad till just deras profil. IBM-Kista producerar ett antal olika ”produkter” för mobilmarknaden. 10 510m 2 Smågan 8kameror Switch 32x32 13 264m 3 Mångsbodarna 8kameror Switch 32x32 10 720m 4 Risberg 8kameror Switch 32x32 12 608m 5 Evertsberg 8kameror Switch 64x64 K-rum 1 Studio A 14 653m 6 Oxberg 8kameror Switch 32x32 K-rum 2 Studio B 9193m K-rum 3 Studio C 7 Hökberg 8kameror Switch 32x32 10 216m K-rum 4 Box 1 8 Eldris 8kameror Switch 32x32 8920m K-rum 5 Box 1 9 Målet i Mora 16kameror K-rum 6 Box 1 Dalhalla Idre Fjäll K-rum 7 Box 1 Sälen CWDM/DWDM/DTM TV/Media-center Mora Ejendals Alla kamerasignaler IBM-Kista Ljud följer med alla kamerasignaler. Mora Parken Över IP

19 Användargrupper med intresse i programformen
Produktionsväven Användargrupper med intresse i programformen Självproducerat ”Bio” 4K 10Gbit Evenemang HDTV 1,5Gbit Tittande Transkodering Återanvändning & 4K 1 Gbit FastaKameror Rörliga kameror 2K 150Mbit Produktionshus HDTV 15 Mbit DVB or IP TV 6Mbit OB-enheter TV 3 Mbit Webb 0,5Mbit ”Hemma” DVB-H 3G Reaktionsproduktion ”Moderator” ”Mobilt” Självproducerat

20 Finns det förutsättningar?

21 På kraftledningar – ägs av oss (STaten)

22 Förut bara radiolänkar - nu mer och mer fibrer

23 Det här har vi betalt på teleräkningen – numera kallas det KGB eller Skanova Access och ska som av Telia helägt bolag serva alla, inte bara Telia

24 På kraftledningarna till alla? Kommuner.
....också Staten

25 Delvis byggt av Vattenfall.
Ägs av Danmarks telekombolag

26 Här kommer Staten igen! I de flesta banvallar.

27 Även Norge har en massa fiber runt vårt avlånga land...
Telenor Även Norge har en massa fiber runt vårt avlånga land...

28 IT-Norrbotten Telenor ...åsså finns det regionala nät som går från byarna som Karesuando in till städer och andra samhällen som Råneå

29 Mer Telia-Sonera IT-Norrbotten Telenor ..och då måste ju Telia ha ett likadant men bara nästan – inte till Karesuando och Nikkaluokta. ...och det är bara IT-Norrbotten och Banverket som tar sig över till Norge

30 I Härjedalen finns också Herjenet
Mer Glesbygdsnät Mer Telia-Sonera IT-Norrbotten Telenor I Härjedalen finns också Herjenet ..och i Dalarna har Malungs energi byggt en hel del och Teracom lite grann.

31 Mer Glesbygdsnät Mer Telia-Sonera IT-Norrbotten Telenor …dessutom har vi IP-Only Lunet Stokab Gotnet VB-Energi Älvsbyns Kommun Skekraft IT-Västerbotten Luftfartsverket Universiteten Mora Kommunät Colt Jämtkraft Hudik Stadsnät Umenet Ludvika Stadsnät Herjenet Telias lokala nät Bredbandsbolaget ….och många många fler! Stadsnät, energibolag, nätbolag, kommunnät, regionnät, telebolag och akademi

32 Vad är Riksnätet?

33 Riksnätet för Kultur, Utbildning och Samhällsservice det fjärde R:et – R4 R4 tillgängliggör för landsbygd, glesbygd & förort Sprider Riksutställningar, Riksteatern och Rikskonserter över hela landet och bär publikens reaktioner och kommentarer tillbaks. Sprider opera som kommer från Göteborg, Stockholm, Malmö, KTH och Laino By - skickar publik tillbaks Sprider Digital Biofilm som skapats i Sverige, Europa och övriga Världen Till Kiruna, Ystad, Idre, Torslanda, Knivsta, Degerfors, Arvidsjaur, Emmaboda och 60 till i år. Skattemyndigheten, Banken, Arbetsförmedlingen, Doktorn, Försäkringskassan Skolan, Folkhögskolan, Universitetet, lärcentret ….och alla andra Stefan Fölster i Idre I statliga infrastrukturer som Teracom, Vattenfall, Banverket och Svenska Kraftnät All kultur ska vara tillgänglig i hela landet Alla universitet och skolor nås i hela landet Alla Teatrar, Konsertlokaler, Dalhalla, Is- hotellet, Operor, Folkparker är källor Alla lokaler med digital projektion och bra ljud är mottagare och allt kan gå båda vägar Kommunikation när det är som bäst

34 Landsbygdskommitténs digitala rådslag = Riksnätsdemo
Norrut Stokab - Gävle-Söderhamn - Hudiksvall - Nordanstig -Servanet – Banverket - Gällivare Mellansverige Stokab - Gävle-Söderhamn - Hudiksvall - Nordanstig - Servanet - Ånge Dala Telia – Mora - Idre Västerut Stokab -Teracom – Fortum – Vattenfall -Dalslandsnät-Bengtsfors Lite söderut Stokab – Banverket - Tekniska Verken Linköping – MWNet - Vökby Bredband – Boxholm

35 Stiftelsen Folkets Hubb får landsbygdsmedel för att utveckla visionen Riksnätet – ett mediebaserat nät till alla regioner. Vi ska övertyga Näringsdepartementet om att Riksnätet ska få använda Statens fibrer Vi förväntar oss att Svenska Kraftnät och Banverket ska hjälpa till – och gärna Vattenfall Vi är säkra på att de kommersiella som Skanova Access (Telia), Fortum och andra också vill vara med och lära sig... Regionala och lokala nät tar hand om sista biten fram till de Digitala Mötesplatserna och servicepunkterna. Finansiering med Landsbygdsmedel, KTH, engagerade deltagare, kommuner mfl.

36 = Växlar * = på plats 1-7 = planerade Stiftelsen Folkets Hubb/Centrets tänkta tillgängliga nät sommaren 2010 (=Riksnätets demo) W Gällivare 2 W Idre * W Vihelmina6 W Fiber i drift Planerad fiber Strömsund Särna7 Umeå Östersund 1 W Älvdalen * W Bräcke Sälen Ånge Mora * W Sundsvall * W Sveg Malung Vansbro Hudik * W Borlänge3 Norsbro5 W Fredriksberg Uppsala Lindbacka4 W Västerås SMXC * Bengtsfors Strängnäs W60 Kista * W Södertälje KMXC * W50 Göteborg

37 Hur gör vi Bredbandskokboken för er som inte blir serverade

38 Bredbandskokboken – för er som inte blir serverade
Manual för den som vill ta saken i egna händer när det kommersiella och kommunala inte räcker till Hur, hur mycket, med vem, vem har gjort det, vad går inte, hur löser man det? Vem kan man ansluta till, var kan man köpa, var finns det tjänster? Hur får vi kommunala, kulturella och statliga tjänster ända hem till byn?

39 Vi tar hjälp av PTS och Glesbygdsverket
Vi använder PTS Bredbandskartläggning 2007 – en geografisk översikt av grundläggande förutsättningar för tillgång till bredband - PTS-ER-2008:5 som en av våra utgångspunkter Vi kommer att tala med kommuner, länsstyrelser, nätägare och såna som redan byggt själva Landsbygdsmedel, Glesbygdsverket, KTH m.fl bildar finansieringen Resultatet uppdateras löpande och kommer som webb eller i posten – det är ju tillför alla som inte har tillräckligt internet eller inget alls....

40 Vad kan vi göra just med er?
Låta er vara med på våra demonstrationer och forskningsprojekt Hjälpa er att bli inkopplade på det fasta nätet på bästa och billigaste sätt Stödja er när ni vill göra projekt med andra deltagare Förmedla kunskap från erfarna användare

41 Vad ni måste göra för att vara med
Delta med engagerade människor Ha tid att att ta ansvar för er del i projektet Delta i ansökningar för att finansiera Hålla kontakt med lokala partners som Kommun, Länsstyrelse och andra Vara kreativa, krävande och positiva

42 Kreativa Krävande Positiva


Ladda ner ppt "Förutsättningar + + = vi har infrastruktur vi har kompetens"

Liknande presentationer


Google-annonser