Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Banverkets elanläggningar Repetitionsutbildning i elsäkerhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Banverkets elanläggningar Repetitionsutbildning i elsäkerhet."— Presentationens avskrift:

1 Banverkets elanläggningar Repetitionsutbildning i elsäkerhet

2 Regelverk Ansvar, befogenheter och förutsättningar Risker med el, elsäkerhetsplanering, riskområde och närområde samt normala skötselåtgärder m.m. Olika typer av banarbeten där risk med el måste beaktas Arbetsmaskiner, uppställningsregler, trädfällning, lastning/lossning etc. Arbeta på oregelbundna tider Innehållet i denna utbildning 2

3 Regelverk för elsäkerhet 3

4 Elsäkerhetsverket gör ibland arbetsplatskontroller på Banverkets anläggningar. Vilka är de 4 frågor – som är mycket viktigt att kunna svara på? Övningsuppgifter Svar: 1.Vem är elarbetsansvarig? 2.Vilken arbetsmetod använder ni i detta arbete? 3.Vem är installatör för detta arbete? 4.Vem utför kontrollen? 4 Vilken kompetens ska en person ha för att manövrera frånskiljare i BV Kontaktledningsanläggningar?...och för att manövrera frånskiljare i ett högspänningsställverk? Svar: Instruerad person (lokförare, tkl etc..) Svar: Fackkunnig

5 Anläggningsansvar Arbetsmiljöansvar Installatörsansvar 6 Ansvar, befogenheter och förutsättningar

6 7 Fördelning av elolycksfall 1997–2009

7 8 Skadade och döda i elolyckor 1937–2009

8 Risker med El 9

9 BVF 1921 Kap 6.1.3 Elsäkerhetsplanering 10 - Arbetsledningen gör inledande riskbedömning - elektrisk risk? > Ja > arbetsledningen utser en elarbetsansvarig - Elarbetsansvarig och arbetsledning väljer någon av de elektriska arbetsmetoderna Arbete med spänning, Arbete nära spänning och Arbete utan spänning. När föreligger det elektrisk fara? Om arbetare riskerar att komma inom närområdet med kroppsdel, verktyg eller annat föremål. Då S-rälen bryts. Då skyddsledare avlägsnas. Då driftjordledare avlägsnas.

10 BVF 1921 Kap 6.1.3 Elsäkerhetsplanering 11

11 Arbetsprocess - arbete nära spänning 12

12 Övningsuppgift Grävmaskin vid spår Om arbete med grävmaskin ska utföras utanför 4 meter från kontaktledning, vilken arbetsmetod ska då användas? 13 Svar: Ingen av de tre arbetsmetoderna. Arbetet sker utanför 4 meter. Elarbetsansvarig behövs inte.

13 Närområde och riskområde BVF 1921 Kap 5.4, 5.5 Riskområde (mm)Närområde (mm) Lågspänningsanläggning (≤ 1 kV) Tågvärmeanläggning (1 kV) Kontaktledningsanläggning (≤ 30 kV) Ingen beröring 300 200 300 400 1400 14

14 15

15 Övningsuppgift normala skötselåtgärder Ge några exempel på arbetsuppgifter som är normala skötselåtgärder? 16 Svar: byte av lampor på bangårdar, ishackning i tunnlar, byte av högspänningssäkringar, kontroll av isolatorer genom knackning, kopplingar, olika mätningar och provningar. Vilken kompetens krävs för att få utföra normala skötselåtgärder Svar: Personalen ska vara instruerad för den aktuella skötselåtgärden. Verktyg och utrustning som används ska vara godkända för den aktuella skötselåtgärden och underhållas enligt tillverkarens anvisningar. Normala skötselåtgärder får utföras på spänningssatt anläggning, utan att någon av arbetsmetoderna

16 17 Växelvärme Växelvärmen kan göra att rälen får farlig spänning. Har man förstått riskerna överallt?

17 18 Banarbeten med bruten S-räl

18 Övningsuppgifter Vad ska kontrolleras hos överkopplingslinan innan den tas i bruk? 19 Svar: Att den är oskadad På vilka andra sätt kan returströmkretsen säkerställas? Svar: I-rälen får också användas om den saknar isolerskarvar på sträckan.

19 Övningsuppgifter 31 Vad är mycket viktigt att kontrollera vid byte av rälsskarvjärn? Svar: den som utför arbetet ska kontrollera att det över rälsskarven finns en kontaktförbindning och att denna är hel Svar: Rälsskarven måste först överkopplas med en överkopplingslina. Vad gör man om kontaktförbindning saknas eller är skadad?

20 Du upptäcker ett rälsbrott.... Rälsbrott Svar: behöver inte ha kontaktledning spänningslös, men måste använda överkopplingslina! På linje med AT-system eller återledning, vad gör du? På linje utan återledning, vad gör du? Svar: spänningslös kontaktledning – ingen överkopplingslina 21

21 22 Skyddsledare och driftjordledare Hur ser du skillnad på skyddsjord och driftjord? Vad gör du om du är osäker?

22 23 Skyddsledare och driftjordledare En tillfällig jordklämma kan göras vibrationssäker exempelvis med hjälp av dubbla muttrar

23 24 Byte av räl med ansluten skyddsledare

24 Arbetsmaskiner och kranar Skyddsjordade arbetsmaskiner som inte är spårgående 25

25 Icke-skyddsjordade arbetsmaskiner som inte är spårgående Arbetsmaskiner och kranar 26

26 BVF 1921 Kap 5 27 Övningsuppgifter uppställningsregler Tänk på elfaran p.g.a. klättring, vid uppställning av arbetsfordon! Var tror du att uppställning av klättringsbara arbetsmaskiner är tillåten? I vilka situationer kan uppställning av klättringsbara arbetsmaskiner kan vara tillåten under en spänningssatt kontaktledning? Svar: t ex På spår utan kontaktledning, eller där den kan frånskiljas. Svar: Om arbetsfordonet är under betryggande uppsikt

27 Övningsuppgift övriga arbeten Ge några exempel på övriga arbeten med särskilda elsäkerhetsregler. Svar: Arbeten i kontaktledningsstolpar och kontaktledningsbryggor Trädröjning vid kontaktledningsanläggningar Lastning och lossning under spänningssatt kontaktledning i samband med arbeten Brobyggen över kontaktledningsanläggning Arbeten på plattformstak Sprängning vid elektrifierad järnväg Tillfällig uppläggning vid elektrifierad järnväg 28

28 Arbeten i Kontaktledningsstolpar och bryggor 3. Det finns undantag från denna regel. Ange ett par sådana arbeten. Svar: Målningsarbeten, underhåll på signaler, högtalare etc. 4. Vilka är förutsättningarna för att undantagen ska gälla? Svar: Att arbetare inte riskerar att komma inom närområdet Det är förbjudet att klättra upp i kontaktledningsstolpar utan att någon av arbetsmetoderna Arbete utan spänning, Arbete med spänning eller Arbete nära spänning tillämpas. 29

29 30 Trädfällning och röjning vid kontaktledning När föreligger det elektrisk fara? Vad gäller om en elektrisk fara föreligger? Vad krävs av personal och utrustning för att man ska kunna tillämpa någon av dessa arbetsmetoder? Svar: När arbetare riskerar att komma i närområdet med kroppsdel eller utrustning Svar: Man måste då tillämpa någon av arbetsmetoderna Arbete med spänning, arbete utan spänning eller arbete nära spänning Svar: Det ska alltid finnas en av arbetsledningen utsedd elarbetsansvarig, arbetare ska använda godkänd utrustning och veta hur den används. Övningsuppgift

30 31 Lastning och lossning och tillfällig uppläggning Vilka regler gäller vid handlastning och handlossning av öppna vagnar i samband med arbeten? Svar: Personalen ska vara instruerad om gällande elsäkerhetsregler och riskerna vid arbete under spänningssatta ledningar. Den som lastar eller lossar ska uppehålla sig på ett plan vars avstånd till kontaktledningen är minst 3.5 m. Lastning och lossnig ska utföras så att personal eller last inte kan komma in i närområdet. Övningsuppgift

31 Arbeta på oregelbundna tider 32

32 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Banverkets elanläggningar Repetitionsutbildning i elsäkerhet."

Liknande presentationer


Google-annonser