Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Löne- sättning/ändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Löne- sättning/ändring"— Presentationens avskrift:

1 Löne- sättning/ändring
SBL/ Bemanning (rekrytering/avveckling) Avveckling Arbetsbrist Turordning Omplacering Uppsägning Rekrytering Behov av nyanställning Annonsutformning Urval interjuver Förslag om anställning Löne- sättning/ändring Lönediskussion med den som ska anställas/få ny lön Diskussion med PO Ny lön fastställes //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt

2 (Personalcontroller)
SBL/ Bemanning (rekrytering/avveckling) PO Rekry- tering Ansvarig chef Samråd Förhand- ling Beslut I n i t i e r a Avveck- ling Arbets- platsgrupp Diskuterar Förankrar Ej överens SVG Förslag till beslut Överens PC/Ap (Personalcontroller) Samråd //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt

3 (Personalcontroller)
SBL/ Rekrytering (annons/urval 1) PO Ansvarig chef Förslag till annons Förhand- ling Beslut Förhand- ling Beslut Inter- juver Arbets- platsgrupp SVG Ej överens Ej överens Förslag till beslut Urval interjuver Överens Överens PC/Ap (Personalcontroller) Detaljut- formning annons Annons- sering Registra- tor Diarienr Ansök- ningar //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt

4 (Personalcontroller)
SBL/ Rekrytering (interjuver 2) PO Ansvarig chef Förhand- ling Beslut Erbjuder anställning Annons/urval Arbets- platsgrupp Info om urval Presenta- tion Info om val SVG Ej öve- rens Arbetsgrp Interjuvar Förslag till beslut Överens PC/Ap (Personalcontroller) Anställer Registra- tor Info vem som anställts //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt

5 (Personalcontroller)
SBL/ Lönesättning/löneändring PO Meddelar lön/ny lön Ansvarig chef Initierar (i god tid) Förhand- ling Beslut Av PO utsett UGS-organ Ej överens Förslag till lönesättning Överens PC/Ap (Personalcontroller) Samråd Samråd Info lönesättning Registra- tor //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt

6 (Personalcontroller)
SBL/ TNS/TNS-ändring PO Ansvarig chef Initierar (i god tid) Överlägg- ning Beslut Av PO utsett UGS-organ Ej öve- rens Förslag till TNS Överens PC/Ap (Personalcontroller) Samråd Samråd Info lönesättning Registra- tor //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt

7 (Personalcontroller)
SBL/ Avveckling (arbetsbrist 1) (ej UGS) Ansvarig chef Initierar (avveckling) Övergripande förhand- ling Beslut Turordnigs- kretsar PO Ej öve- rens Förhandl- ling Överens PC/Ap (Personalcontroller) Samråd Arbetsbrist Info arbetsbrist Registra- tor //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt

8 (Personalcontroller)
SBL/ Avveckling (turordning 2) (ej UGS) Ansvarig chef Initierar (arbetsbrist) Övergripande förhand- ling Beslut Uppsägning PO Ej överens Förhandl- ling Överens PC/Ap (Personalcontroller) Samråd Turordning Info turordning Registra- tor //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt

9 (Personalcontroller)
SBL/ Avveckling (uppsägning 3) (ej UGS) Ansvarig chef Initierar (uppsägning) Övergripande förhand- ling Beslut Uppsägning PO Ej öve- rens Förhandl- ling Överens PC/Ap (Personalcontroller) Samråd Uppsäg- ning Info uppsäg- ning Registra- tor //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekrytering/sbl.ppt


Ladda ner ppt "Löne- sättning/ändring"

Liknande presentationer


Google-annonser