Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

//Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 1 SBL/ Bemanning (rekrytering/avveckling) Rekrytering Behov av nyanställning Annonsutformning Urval.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "//Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 1 SBL/ Bemanning (rekrytering/avveckling) Rekrytering Behov av nyanställning Annonsutformning Urval."— Presentationens avskrift:

1 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 1 SBL/ Bemanning (rekrytering/avveckling) Rekrytering Behov av nyanställning Annonsutformning Urval interjuver Förslag om anställning Avveckling Arbetsbrist Turordning Omplacering Uppsägning Löne- sättning/ändring Lönediskussion med den som ska anställas/få ny lön Diskussion med PO Ny lön fastställes

2 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 2 SBL/ Ansvarig chef Arbets- platsgrupp SVG PC/Ap (Personalcontroller) PO Diskuterar Förankrar Förslag till beslut Samråd BeslutSamråd Överens Ej överens InitierarInitierar Bemanning (rekrytering/avveckling) Rekry- tering Avveck- ling Förhand- ling

3 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 3 SBL/ Ansvarig chef Arbets- platsgrupp SVG PC/Ap (Personalcontroller) Registra- tor Urval interjuver Förslag till beslut Diarienr Beslut Förhand- ling Överens Ej överens Detaljut- formning annons Rekrytering (annons/urval 1) Förslag till annons PO Ansök- ningar Annons- sering Beslut Förhand- ling Överens Ej överens Inter- juver

4 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 4 SBL/ Ansvarig chef Arbets- platsgrupp SVG PC/Ap (Personalcontroller) Registra- tor Förslag till beslut Info vem som anställts Beslut Förhand- ling Överens Ej öve- rens Anställer Rekrytering (interjuver 2) PO Arbetsgrp Interjuvar Info om urval Presenta- tion Info om val Erbjuder anställning Annons/urval

5 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 5 SBL/ Ansvarig chef Av PO utsett UGS-organ PC/Ap (Personalcontroller) Registra- tor Lönesättning/löneändring Initierar (i god tid) Beslut Förhand- ling Förslag till lönesättning Överens Ej överens Samråd Info lönesättning Meddelar lön/ny lön PO

6 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 6 SBL/ Ansvarig chef Av PO utsett UGS-organ PC/Ap (Personalcontroller) Registra- tor TNS/TNS-ändring Initierar (i god tid) Beslut Överlägg- ning Förslag till TNS Överens Ej öve- rens Samråd Info lönesättning PO

7 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 7 SBL/ Ansvarig chef PO PC/Ap (Personalcontroller) Registra- tor Avveckling (arbetsbrist 1) (ej UGS) Initierar ( avveckling) Beslut Övergripande förhand- ling Förhandl- ling Överens Ej öve- rens SamrådArbetsbrist Info arbetsbrist Turordnigs- kretsar

8 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 8 SBL/ Ansvarig chef PO PC/Ap (Personalcontroller) Registra- tor Avveckling (turordning 2) (ej UGS) Initierar (arbetsbrist) Beslut Övergripande förhand- ling Förhandl- ling Överens Ej överens SamrådTurordning Info turordning Uppsägning

9 //Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 9 SBL/ Ansvarig chef PO PC/Ap (Personalcontroller) Registra- tor Avveckling (uppsägning 3) (ej UGS) Initierar (uppsägning) Beslut Övergripande förhand- ling Förhandl- ling Överens Ej öve- rens Samråd Uppsäg- ning Info uppsäg- ning Uppsägning


Ladda ner ppt "//Fs3/data/doc/st_smhi/gruvan/rekryte ring/sbl.ppt 1 SBL/ Bemanning (rekrytering/avveckling) Rekrytering Behov av nyanställning Annonsutformning Urval."

Liknande presentationer


Google-annonser