Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globalisering och internationalisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globalisering och internationalisering"— Presentationens avskrift:

1 Globalisering och internationalisering

2 Internationalisering
Transinternationalisering Globalisering

3 Giddens Globalisering är en ekonomisk, kulturell och politisk process som innebär att världens länder knyts närmare varandra.

4 VAD?

5 Ekonomi Politik Kultur Kommunikationer Social relationer

6 Multinationella företag
Varor och tjänster Kapitalflödet Kommunikation via mobil, internetuppkoppling, sociala media Resandet Migration Media, nyheter, filmer Risker och miljöproblem

7 Globaliseringen Tid och rum komprimeras – allt går så mycket fortare

8 Världen är jäktad och går snart mot sitt slut

9 Världen är jäktad och går snart mot sitt slut
(ärkebiskop Wulfstan från York, 1014)

10 Globalisering Kapitalismens utveckling
Utökad världsbild (inte lokalt förankrad) Nationella ekonomier tvinnas samman (ett västerländskt perspektiv?)

11 Bauman, pessimistisk, men visar på möjligheter
Giddens, positiv/accepterande, men visar på svårigheter som måste beaktas En skenande värld. Hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv.

12 Två frågor Finns globaliseringen? Är den bra eller dålig?

13 Som Bauman tar Giddens avstamp i historien, långt perspektiv samt kort från industrialiseringen

14 Föränderlig värld Människan på jorden ½ miljon år Jordbruket 12 000 år
Stora civilisationerna år Jordbruket några minuter före midnatt Moderna samhällen sista halvminuten

15 Civilisationerna Städer Klass - Makt Kungar Skriftspråk
Konst och vetenskap Men Endast en mindre del av befolkningen inte sysselsatt med produktion av mat

16 Industrialiseringen Arbetet förändras Urbanisering Anonymt
Politiska systemen utvecklas – starka nationalstater Kolonialismens verkningar

17 1500: 2 stater Engl, Fr 1800: 6 stater Br, Fr, Sp, Port, Holl, USA 1900: 30 stater 1923: 45 medl NF 1945: 51 medl FN 1960: 99 medl FN 1970: 127 medl FN 2006: 192 medl FN

18 Utvecklingsländerna - Fattiga utvecklingsländer – under 1990 talet ökad fattigdom Afrika söder om Sahara Newly industrialized countries (NIC) Brasilien, Hong Kong, Syd Korea, Taiwan, Kina, Indien, Thailand

19 Varför så stora förändringar i modern tid?
Kulturella förklaringar Ekonomiska förklaringar Politiska förklaringar

20 Globaliseringen En värld Ömsesidigt beroende
Skapas av samverkan mellan ekonomiska, politiska, sociala och kulturella faktorer

21 Vad förklarar/har bidragit till dess uppkomst?
Kommunikationsteknologin Informationsflödet har gett ett globalt perspektiv Sociala ansvaret tar inte slut vid nationsgränsen, försvar av mänskliga rättigheter Nationalstaten som identitetskälla minskar

22 Ekonomiska faktorer - elektroniska ekonomin transnationella företag
globala varukedjor

23 Omsättning på valutamarknaden
4 000 miljarder dollar per dag Hur mycket är det?

24 Politiska förändringar
Kommunismens sammanbrott Utvecklingen av internationella och regionala styrelseformer Internationella och överstatliga organisationer

25 Globaliseringen Utvecklingen leds från väst Starka spår USA
Men även USA berörs av globaliseringen

26 Finns globaliseringen?
Hyperglobalister Skeptiker Omvandlare

27 Hyperglobalister, el radikaler
Den globala marknaden mer utv än 1970 Oberoende av nationella gränser Nationerna är rena konstruktioner

28 Skeptiker Ekonomiskt utbyte mellan regioner av länder
Historiska resonemang om att återkommande våg Ofta vänster ? Arg för välfärdsstaten vilket kräver nationella regeringar

29 3:e industriella revolutionen
Globaliseringsprocesser sent 1800-tal och sent 1900-tal eller samma med avbrott? Likheter och skillnader

30 Liberalisering – öppna gränser
Universalisering – ökat utbyte

31 Befolkningsutvecklingen
Hur många människor på jorden? Hur många är det? Hur många bor i Sverige? Var bor resten? Hur ser befolkningsutvecklingen ut, från förr till nu? I framtiden?

32 Befolkning 1 Kina 1 344 130 000 2 Indien 1 241 491 960 3 USA
1 344 130 000 2 Indien 1 241 491 960 3 USA 311 591 917 4 Indonesien 242 325 638 5 Brasilien 196 655 014 6 Pakistan 176 745 364 7 Nigeria 162 470 737 8 Bangladesh 150 493 658 9 Ryssland 141 930 000 10 Japan 127 817 277

33 Kan man räkna befolkningen?

34

35 Befolkningsutveckling
Befolkningstillväxt Medellivslängd

36 Antal barn

37 Medellivslängd Sverige Ökar Beror på bl a folkhälsan

38 Förväntad livslängd 168 Somalia 50,9 169 Ekvatorialguinea 50,8 170
Angola 50,7 171 Burundi 49,9 172 Zimbabwe 173 Moçambique 49,7 174 Tchad 49,2 175 Zambia 48,5 176 Swaziland 48,3 177 Afghanistan 178 Kongo-Kinshasa 48,1 179 Guinea-Bissau 47,7 180 Centralafrikanska republiken 47,6 181 Sierra Leone 47,4 182 Lesotho

39 Medellivslängd 2007 Swaziland kvinnor 29 år män 30,5 år Botswana kvinnor 32,4 år män 34,4 år

40 Hiv/Aids Tuberkolos Malaria Infektionssjukdomar ffa barn, mässling m fl Mödradödlighet

41 Befolkningsutveckling
Antal födda Medellivslängd ”kullar”

42 Demografiska transitionen


Ladda ner ppt "Globalisering och internationalisering"

Liknande presentationer


Google-annonser