Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lumnije Mehmeti. Vad ska jag prata om?  "Historisk tillbakablick" – vilka är albanerna? – vad är kännetecknande för albansk kultur ?  ”Livslinje” –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lumnije Mehmeti. Vad ska jag prata om?  "Historisk tillbakablick" – vilka är albanerna? – vad är kännetecknande för albansk kultur ?  ”Livslinje” –"— Presentationens avskrift:

1 Lumnije Mehmeti

2 Vad ska jag prata om?  "Historisk tillbakablick" – vilka är albanerna? – vad är kännetecknande för albansk kultur ?  ”Livslinje” – krav och förväntningar?  "Albaner i Sverige" – livet? – förväntningar? – integration?

3 Historisk tillbakablick Det albanska folket – illyrierna

4 Historiska utvecklingen på Balkan  Romarriket  Ottomanska riket  Första världskriget  ”Titos rike”

5 Hur gick det för albanerna?

6 Albanien

7 Kosovo  Oenigheter sedan Jugoslaviens födelse  Kärnfrågan: vem tillhör Kosovo?

8 Konflikten handlar om?  Serberna: medeltida centrum och symbol för serbisk identitet  Albanerna: Kosovos urbefolkning och dominerande i området  Starka motsättningar med minimal interaktion mellan serber och albaner  Assimileringspolitik och inflyttning av serber till området  Förbud och kränkning av politiska och kulturella rättigheter  Albanerna – aniserbisk och antijugoslavisk hållning → socialt och kulturellt isolerade

9 Minoriteterna  Kamp om överlevnad som etnisk grupp  Dålig integrering i respektive land  Albansk etnisk tillhörighet

10 Gemensamt för albanerna  Språket  Etniska sammanhållningen  Kollektivismen  Blodsfejder

11 Språket  Indoeuropeisk språkgrupp  Gegiska och toskiska

12 Etniska sammanhållningen  Överlevnad som etnisk grupp  Stark nationalism  Nationalkänslan ännu dominerande  Musik och symboler ”Albanismen är albanernas religion”

13 Årets hit – kuq e zi ”Njëmijë e tetëqind e shtatedhjetë e tetë, n’Prizren u vendos për jetë, mos me u ndah kurrë, as vëlla as motër” ”E kam emrin Shqipëtar, dua bashkim kombëtar, ose sot ose kurrë, na bashkon një flamur” ”Artonhundra sjuttioåtta bestämdes i Prizren att vi, bröder och systrar, aldrig skulle splittras” ”Jag kallas Alban, jag vill ha nationell albansk enighet, nu eller aldrig, vi förenas under en flagga”

14 Kollektivismen

15 Kanuni i Lekë Dukagjinit  Lagsamling från 1400- talet  Sammanfattning av dåvarande sedvanerätt - 1263 paragrafer, 12 kategorier varav 4 är att betrakta som grundbultar: hedern, gästvänligheten, beteendet och stammen/klanen  Detaljerade regler som reglerar även vardagssysslor  Rättesnöre – vanliga sedvänjor

16 Hedern i Kanuni  Grundbult för lagsamlingen  Genomsyrar de andra paragraferna  Omfattar inte kvinnor i samma utsträckning  ”Hederlig” – tillstånd som måste råda

17 Utdrag ur Kanuni  21 § : Familjeöverhuvudet ansvarar för att de resterande familjemedlemmarna inte bryter mot gällande regler och för skam över familjen. Denne bär ansvaret för att hålla ”rättvisans linje” levande inom familjen  22 § : Kvinnans ansvarsområden omfattar allt som rör hemmet. Dock ska denna inte hantera ekonomi eller bedriva handel  30 – 31 §§ : Äktenskapet arrangeras av föräldrarna och enbart när överhuvud inte finns är det tillåtet för sönerna att intressera sig för en partner  32 – 33 §§: Den äkta mannen och äkta kvinnan ska i sin rollutövning ”vara rädd om mannens respektive kvinnans heder”

18 Blodsfejder  Rätt att utkräva blod för orätt mot familjen/släkten  Hot mot alla av det manliga könet i familjen/släkten  Kvinnor omfattas inte  Kvinnans heder skyddas, sammankopplad med hennes manliga släktingars heder  Endast mannens heder behandlas

19 Hedersproblemtiken utifrån en albansk kontext  Heder = nder  A och O för respekt

20 Livslinjen

21 Födsel  Gärna minst en son – ärva och föra vidare familjenamnet  Fram till tonåren ”vanlig” uppfostran med fokus på inskolning inför framtida rollerna

22 Barnuppfostran  Mamman – huvudansvarig enligt normen  Pappan – familjeförsörjare  Äldre barn  ansvar: pappan  sönerna och mamman  döttrarna  Felaktig livsstil – mamman beskylls  Sönerna – medvetna om sin albanska identitet och vikten av att upprätthålla samt föra denna vidare  Flickorna – begränsade  hålla sig inom bestämda ramar  Mammorna – upprätthåller den skvallerkultur som finns

23 Förlovning & Samboskap  Förlovning – offentliggörande av en relation  Samboskap – ny företeelse i den albanska kulturen

24 Äktenskapet  Viktigaste institutionen i livet  ”Det är först när man gifter sig som livet börjar på riktigt”  Olika bröllopsceremonier beroende på religiös tillhörighet  När bör man gifta sig?  Vem ”får” man gifta sig?  Giftermål inom släkten/klanen  totalförbjudna

25 Skilsmässa & Omgifte  Juridiskt – traditionellt  Legitimt att skilja sig när…?  Arrangerat äktenskap  Lydiga flickor ”köper” sig frihet  Omgifte  Männen förlorarna i Sverige

26 Albaner i Sverige  Sverige – det nya hemlandet?  Kulturkrock  Var hör man hemma?

27 Men… vilka är albanerna idag?  Milaim Zeka – journalist  Moder Teresa  Emir Bajrami – svenska landslaget  Agon Mehmeti & Dardan Rexhepi – MMF  Kosovare Asllani – Damallsvenskan  Mejreme Berisha – entreprenör, affärskvinna  Adnan Dibrani, riksdagsledamot (S)

28

29 Var finns albanerna?  Södra delarna av landet  Landskrona  Sedan 80 – 90 – talet  Ca. 45 000 – 50 000  Faktorer för gemensam identitet: språket, flykten, dubbla identiteten

30 Albanska ungdomar i Sverige  Svårt att hitta sin plats mellan två parallella kulturer  Identitetssvårigheter  Försvenskning = ”avalbanisering”

31 Albanska föräldrar i Sveige  Negativ syn på försvenskning  Bottnar i känslan av fortsatt kamp om överlevnad som etnisk grupp  Försvenskning = ”avalbanisering” = dåligt föräldraskap  ”Förlorat” sina barn till ”svenskheten” och det albanska kulturella arvet har gått förlorat  Fortsatt kamp om ”etnisk överlevnad” i det nya landet

32 Svenskhet?  Negativ syn på svenskhet – särskilt bland killar  Kontroll genom övervakning av systrar

33 Vilka friheter respektive begränsningar har man som albansk ungdom i Sverige?

34 Friheter och begränsningar Gemensamt för båda könen: - Val av äktenskapspartner - Förutbestämda regler och normer som reglerar det sociala livet - Inte tillåtet att flytta hemifrån förrän man har gift sig - Striktare tolkning av regler och normer när det gäller tjejer

35 Vad händer om man väljer fel partner?

36 I vilken riktning går utvecklingen?  Friare tolkning av normer och regler  Fler bryter normer


Ladda ner ppt "Lumnije Mehmeti. Vad ska jag prata om?  "Historisk tillbakablick" – vilka är albanerna? – vad är kännetecknande för albansk kultur ?  ”Livslinje” –"

Liknande presentationer


Google-annonser