Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2011. skane.com Gästnätter län, juni 2011 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping Källa: SCB och Tillväxtverket,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2011. skane.com Gästnätter län, juni 2011 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping Källa: SCB och Tillväxtverket,"— Presentationens avskrift:

1 skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2011

2 skane.com Gästnätter län, juni 2011 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

3 skane.com Gästnattsutveckling län, juni 2011 (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

4 skane.com Gästnätter län, jan-jun 2011 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

5 skane.com Gästnattsutveckling län, jan-jun 2011 (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

6 skane.com Kommentarer länsutvecklingen Under juni månad redovisade de skånska boendeanläggningarna 458 097 gästnätter. Antalet gästnätter hade ökat med 7% vilket motsvarade 28 831 gästnätter fler jämfört med juni 2010. I Skåne var det hotellen och campingplatserna som redovisade tillväxt i antal gästnätter. De skånska boendeanläggningarna hade utvecklats sämre än både riket och de övriga storstadslänen. Stockholms län redovisade en total gästnattsökning på 11% och Västra Götalands län redovisade en tillväxt på 13%. Hela riket redovisade en gästnattsökning på 13%. Under första halvåret 2011 rapporterade de skånska boendeanläggningarna 1 769 256 övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser. Det motsvarade en ökning på 6% eller 96 453 gästnätter mer än året innan. Boendeanläggningarna i Skåne redovisade samma tillväxttakt för perioden januari-juni som hela riket och de övriga storstadslänen. Av de jämförda länen redovisade Blekinge den kraftigaste gästnattökningen med 10% medan Dalarna redovisade den svagaste utvecklingen med en gästnattsminskning på 9%.

7 skane.com Gästnätter efter nationalitet Skåne juni 2011 hotell Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research NationalitetG ä stn ä tter Utveckling j ä mf ö rt med samma period f ö reg å ende å r Sverige 205 5993% Danmark 10 499-7% Norge 4 38519% Finland 2 680-10% Island 14710% Tyskland 12 95612% Storbritannien 5 65616% Irland 228-3% Nederl ä nderna 2 5404% Schweiz 1 33625% Italien 1 464-14% Spanien 1 03053% Polen 2 0898% Ryssland 2 138-30% Ungern 24871% Tjeckien 295-8% USA 4 01921% Kina 1 52453%

8 skane.com Gästnätter efter nationalitet Skåne jan-jun 2011 hotell Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research NationalitetG ä stn ä tter Utveckling j ä mf ö rt med samma period f ö reg å ende å r Sverige 1 033 5605% Danmark 56 901-5% Norge 15 9350% Finland 8 760-3% Island 93859% Tyskland 35 01412% Storbritannien 23 36010% Irland 886-52% Nederl ä nderna 8 973-7% Schweiz 4 43535% Italien 7 6149% Spanien 4 75349% Polen 6 35519% Ryssland 10 250-13% Ungern 927-7% Tjeckien 828-41% USA 14 87624% Kina 5 32877%

9 skane.com Gästnätter efter nationalitet Skåne juni 2011 stugby/vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research NationalitetG ä stn ä tter Utveckling j ä mf ö rt med samma period f ö reg å ende å r Sverige 36 7727% Danmark 2 63146% Norge 748-12% Finland 177-61% Island 46318% Tyskland 3 17056% Storbritannien 172-23% Irland 61239% Nederl ä nderna 4374% Schweiz 2146% Italien 1329% Spanien 67-19% Polen 902-41% Ryssland 56-49% Ungern 16-74% Tjeckien 96-7% USA 2305% Kina 35-53%

10 skane.com Gästnätter efter nationalitet Skåne jan-jun 2011 stugby/vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research NationalitetG ä stn ä tter Utveckling j ä mf ö rt med samma period f ö reg å ende å r Sverige 116 891-3% Danmark 9 32027% Norge 1 312-57% Finland 666-37% Island 333-26% Tyskland 7 64519% Storbritannien 699-36% Irland 219398% Nederl ä nderna 2 51543% Schweiz 68266% Italien 281-47% Spanien 595-14% Polen 4 5502% Ryssland 548150% Ungern 224-40% Tjeckien 4940% USA 1 03240% Kina 18219%

11 skane.com Gästnätter efter nationalitet Skåne juni 2011 hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research NationalitetG ä stn ä tter Utveckling j ä mf ö rt med samma period f ö reg å ende å r Sverige 242 3714% Danmark 13 1300% Norge 5 13313% Finland 2 857-17% Island 19333% Tyskland 16 12618% Storbritannien 5 82814% Irland 28914% Nederl ä nderna 2 9774% Schweiz 1 55022% Italien 1 596-12% Spanien 1 09745% Polen 2 991-14% Ryssland 2 194-31% Ungern 26428% Tjeckien 391-8% USA 4 24920% Kina 1 55946%

12 skane.com Gästnätter efter nationalitet Skåne jun-jul 2011 hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research NationalitetG ä stn ä tter Utveckling j ä mf ö rt med samma period f ö reg å ende å r Sverige 1 150 4514% Danmark 66 221-1% Norge 17 247-10% Finland 9 426-7% Island 1 27122% Tyskland 42 65913% Storbritannien 24 0597% Irland 1 105-41% Nederl ä nderna 11 4881% Schweiz 5 11738% Italien 7 8955% Spanien 5 34837% Polen 10 90511% Ryssland 10 798-10% Ungern 1 151-16% Tjeckien 1 322-30% USA 15 90825% Kina 5 51074%

13 skane.com Gästnätter efter nationalitet Skåne juni 2011 camping Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research NationalitetG ä stn ä tter Utveckling j ä mf ö rt med samma period f ö reg å ende å r Sverige109 14712% Danmark4 261-28% Norge1 137-16% Finland593-26% Tyskland15 54951% Storbritannien298-79% Nederl ä nderna3 033-13% Schweiz1 241-11% Polen34086% Frankrike171-53% Italien9210% ö vriga l ä nder1 4553%

14 skane.com Gästnätter efter nationalitet Skåne jan-jun 2011 camping Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research NationalitetG ä stn ä tter Utveckling j ä mf ö rt med samma period f ö reg å ende å r Sverige260 6428% Danmark10 568-24% Norge2 2584% Finland737-34% Tyskland18 45634% Storbritannien1 006-61% Nederl ä nderna4 143- Schweiz1 7687% Polen1 34463% Frankrike55033% Italien1367% ö vriga l ä nder2 405-46%

15 skane.com Kommentarer nationalitetsutveckling Under juni månad redovisade boendeanläggningarna i Skåne 106 579 utländska gästnätter. Andelen utländska gästnätter uppgick till 23%. Stugbyarna/vandrarhemmen var de boendeformer som redovisade högst exportandel på 24% medan campingplatserna redovisade lägst exportandel på 21%. Tyskarna utgjorde den största utländska turistgruppen under juni månad med 31 675 övernattningar, vilket utgjorde 30% av de utländska gästnätterna. De tyska gästnätterna hade ökat kraftigt med 32% jämfört med året innan. Danskarna var den andra största utländska turistgruppen med 17 391 gästnätter följt av norrmännen som stod för 6 270 gästnätter. För perioden januari-juni redovisade de skånska boendeanläggningarna 358 163 utländska gästnätter vilket motsvarade en exportandel på 20%. Antalet utländska gästnätter hade ökat kraftigt med 9% och det var främst de tyska gästnätterna som hade ökat under första halvåret men även de kinesiska, amerikanska, franska, schweiziska och spanska gästnätterna hade ökat kraftigt. Under första halvåret utgjorde danskarna den största utländska turistgruppen med 76 789 övernattningar.

16 skane.com Hotellnätter storstäder, juni 2011 Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

17 skane.com Utveckling hotellnätter storstäder, juni 2011 (procent, jämfört med samma period föregående år) Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

18 skane.com Hotellnätter storstäder, jan-jun 2011 Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

19 skane.com Utveckling hotellnätter storstäder, jan-jun 2011 (procent, jämfört med samma period föregående år) Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

20 skane.com Kommentarer hotellmarknaden, storstäder Under juni månad ökade antalet gästnätter kraftig i både Stockholm och Göteborg. Av de jämförda skånska kommunerna var det bara hotellen i Malmö som redovisade en gästnattstillväxt. Hotellen i Lund redovisade lika många gästnätter som året innan och Helsingborgs hotell redovisade en svag gästnattsminskning. Hotellen i Stockholm redovisade den högsta rumsbeläggningen med 77% medan Malmös hotell redovisade lägst rumsbeläggning med 57%. Hotellrummen i Stockholm var dyrast med ett snittpris per belagt rum på 1 157 kronor och hotellrummen i Helsingborg var billigast med ett snittpris per belagt rum på 787 kronor. Ackumulerat för perioden januari-juni var det bara hotellen i Helsingborg som redovisade en gästnattsminskning. Stockholms hotell redovisade den högsta rumsbeläggningen på 64%. Lägst rumsbeläggning redovisade både Lund och Malmö med en genomsnittlig beläggning på 57%. För perioden januari-juni redovisade Stockholms hotell de högsta rumspriserna med ett snittpris på 1 128 kronor per belagt rum. Billigast hotellrum för perioden fanns i Helsingborg med ett snittpris på 829 kronor per belagt rum.

21 skane.com Gästnätter juni 2011, skånska regioner hotell, stugby, vandrarhem och camping Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

22 skane.com Utveckling gästnätter juni 2011, skånska regioner hotell, stugby, vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

23 skane.com Gästnätter jan-jun 2011, skånska regioner hotell, stugby, vandrarhem och camping Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

24 skane.com Utveckling gästnätter jan-jun 2011, skånska regioner hotell, stugby, vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

25 skane.com Gästnätter juni 2011, NORDOST hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

26 skane.com Utveckling gästnätter juni 2011, NORDOST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

27 skane.com Gästnätter jan-jun 2011, NORDOST hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

28 skane.com Utveckling gästnätter jan-jun 2011, NORDOST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

29 skane.com Kommentarer NORDOST I juni 2011 redovisade boendeanläggningarna i nordöstra Skåne 26 855 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Antalet gästnätter hade ökat med 3 598 övernattningar vilket motsvarade en ökning på 15%. Hotellen i Kristianstad redovisade en genomsnittlig rumsbeläggning på 47% vilket var lägre än snittet för hela Skåne som uppgick till 51%. Hotellrummen kostade i snitt 812 kronor vilket även det var lägre än snittet för Skåne som uppgick till 875 kronor. Hässleholms hotell redovisade en genomsnittlig rumsbeläggning för juni månad på 35% och genomsnittspriset per belagt hotellrum uppgick till 900 kronor. Ackumulerat för perioden januari-juni redovisade nordöstra Skåne 116 403 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Antalet gästnätter hade ökat kraftigt med 12% vilket motsvarade 12 411 fler övernattning jämfört med 2010. I Kristianstad rapporterade hotellen en genomsnittlig beläggningsgrad på 43% under första halvåret 2011. Ett hotellrum kostade i snitt 779 kronor. Det kan jämföras med den genomsnittliga beläggningen i hela Skåne som var 49% och genomsnittspriset per belagt rum som uppgick till 907 kronor. Hotellen i Hässleholm redovisade en genomsnittlig beläggningsgrad på 36% och genomsnittspriset per belagt rum uppgick till 866 kronor.

30 skane.com Gästnätter juni 2011, NORDVÄST hotell, stugby och vandrarhem * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

31 skane.com Utveckling gästnätter juni 2011, NORDVÄST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

32 skane.com Gästnätter jan-jun 2011, NORDVÄST hotell, stugby och vandrarhem * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

33 skane.com Utveckling gästnätter jan-jun 2011, NORDVÄST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

34 skane.com Kommentarer NORDVÄST I nordvästra Skåne rapporterade hotellen, stugbyarna och vandrarhemmen 100 381 gästnätter för juni 2011. Nordvästra Skåne redovisade den svagaste tillväxten för juni med drygt 1% ökning. Den kraftigaste gästnattstillväxten i området redovisade boendeanläggningarna i Klippan med en ökning på 59% vilket motsvarade 1 506 gästnätter fler jämfört med 2010. Den svagaste utvecklingen redovisade boendeanläggningarna i Ängelholm där antalet gästnätter minskade med 7%. Hotellen i Helsingborg redovisade den högsta rumsbeläggningen i området med 64% och hotellen i Klippan redovisade den lägsta rumsbeläggningen i området med 34%. Det kan jämföras med snittet för hela Skåne som uppgick till 51%. Hotellrummen var dyrast i Båstad där genomsnittspriset per belagt hotellrum uppgick till 1 119 kronor och rummen var billigast i Klippan där genomsnittspriset per belagt rum uppgick till 755 kronor. Det kan jämföras med länssnittet som för juni månad uppgick till 875 kronor. Under första halvåret 2011 redovisade nordvästra Skåne 421 367 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Antalet gästnätter var oförändrat jämfört med samma period 2010. Boendeanläggningarna i Klippan rapporterade den kraftigaste gästnattstillväxten med en ökning på 33% och anläggningarna i Ängelholm redovisade den svagaste utvecklingen med en gästnattsminskning på 6%. Hotellen i Helsingborg redovisade den högsta rumsbeläggningen med 60% och hotellen i Höganäs och i Klippan redovisade lägst rumsbeläggning med 32%. Hotellrummen i Båstad var dyrast med ett genomsnittspris per belagt hotellrum på 1 160 kronor medan de billigaste hotellrummen fanns i Klippan och Ängelholm där snittpriset uppgick till 752 kronor.

35 skane.com Gästnätter juni 2011, SYDOST hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

36 skane.com Utveckling gästnätter juni 2011, SYDOST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

37 skane.com Gästnätter jan-jun 2011, SYDOST hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

38 skane.com Utveckling gästnätter jan-jun 2011, SYDOST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

39 skane.com Kommentarer SYDOST För juni månad 2011 rapporterade boendeanläggningarna i sydöstra Skåne 31 687 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det motsvarade en gästnattsökning på 8% jämfört med juni 2010. Hotellen i Ystad redovisade högst rumsbeläggning med en genomsnittlig beläggningsgrad på 57% och hotellen i Tomelilla redovisade lägst rumsbeläggning med 36%. Det kan jämföras med snittet för Skåne som uppgick till 51%. Hotellrummen i Ystad var dyrast med ett genomsnittspris för juni månad på 1 003 kronor och de billigaste hotellrummen fanns i Simrishamn där genomsnittspriset uppgick till 906 kronor. Det var högre än snittet för hela Skåne som uppgick till 875 kronor. Under första halvåret 2011 redovisade sydöstra Skåne 107 644 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Det motsvarade en gästnattsökning på 6%. För perioden januari-juni rapporterade hotellen i Ystad den högsta rumsbeläggningen i området med 52% och hotellen i Tomelilla rapporterade den lägsta rumsbeläggningen med 33%, vilket var lägre än snittet för Skåne som var 49%. Hotellrummen var dyrast i Ystad där genomsnittspriset per belagt rum uppgick till 986 kronor och de billigaste hotellrummen fanns i Simrishamn där genomsnittspriset per belagt rum uppgick till 886 kronor.

40 skane.com Gästnätter juni 2011, SYDKUSTEN hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

41 skane.com Utveckling gästnätter juni 2011, SYDKUSTEN (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

42 skane.com Gästnätter jan-jun 2011, SYDKUSTEN hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

43 skane.com Utveckling gästnätter jan-jun 2011, SYDKUSTEN (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

44 skane.com Kommentarer SYDKUSTEN Den skånska sydkusten rapporterade 15 573 gästnätter för juni månad. Området redovisade den kraftigaste gästnattstillväxten i länet på 16% vilket motsvarade 2 141 fler gästnätter jämfört med 2010. I Vellinge rapporterade hotellen en genomsnittlig rumsbeläggning på 51% vilket var på samma nivå som snittet för hela Skåne. Genomsnittspriset per belagt hotellrum uppgick till 762 kronor vilket var lägre än länssnittet på 875 kronor. Trelleborgs hotell redovisade en relativt låg rumsbeläggning för juni månad på 27% och rumspriserna uppgick i snitt till 903 kronor per belagt rum. Ackumulerat för första halvåret 2011 redovisade den skånska sydkusten 65 355 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Även ackumulerat för året redovisade området den kraftigaste gästnattstillväxten med 16%. För perioden januari-juni uppgick den genomsnittliga rumsbeläggningen på Vellinges hotell bara till 37% vilket kan jämföras med snittet för hela Skåne som var 49%. Genomsnittspriset per belagt hotellrum uppgick till 746 kronor vilket var även det var lägre än snittet för hela Skåne som var 907 kronor. Beläggningsgraden i Trelleborg var för perioden januari-juni 32% och hotellrummen kostade i snitt 863 kronor.

45 skane.com Gästnätter juni 2011, SYDVÄST hotell, stugby och vandrarhem * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

46 skane.com Utveckling gästnätter juni 2011, SYDVÄST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

47 skane.com Gästnätter jan-jun 2011, SYDVÄST hotell, stugby och vandrarhem * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

48 skane.com Utveckling gästnätter jan-jun 2011, SYDVÄST (procent, jämfört med samma period föregående år) hotell, stugby och vandrarhem * Inkl. stugby och vandrarhem Källa: SCB och Tillväxtverket, bearbetat av HUI Research

49 skane.com Kommentarer SYDVÄST Skånes största område redovisade 146 284 gästnätter för juni 2011. Antalet gästnätter hade ökat med 4% vilket motsvarade 6 233 fler övernattningar jämfört med 2010. Hotellen i Malmö redovisade en hög rumsbeläggning på 57% vilket var högre än snittet för Skåne på 51%. Ett hotellrum i Malmö kostade i snitt 852 kronor under juni månad. Det var billigare än snittet för hela Skåne som uppgick till 875 kronor. I Lund uppgick den genomsnittliga rumsbeläggningen i juni till 58% och genomsnittspriset per belagt hotellrum uppgick till 967 kronor. Hotellen i Höör redovisade den lägsta rumsbeläggningen i länet med 21%. Genomsnittspriset per belagt hotellrum uppgick till 730 kronor. Under första halvåret 2011 rapporterade boendeanläggningarna i sydvästra Skåne 754 474 gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem. Antalet gästnätter ökade med 7% jämfört med året innan och motsvarade 49 976 fler övernattningar jämfört med året innan. Både Malmös och Lunds hotell redovisade en genomsnittlig rumsbeläggning på 57%. Det var betydligt högre än beläggningsgraden i Höör som uppgick till 20%. Den genomsnittliga rumsbeläggningen i Skåne var under samma period 49%. Hotellrummen i Malmö kostade i snitt 924 kronor. Lunds hotell redovisade ett genomsnittspris på 992 kronor per belagt rum och i Höör kostade hotellrummen i snitt 762 kronor. Det kan jämföras med snittet för hela Skåne som uppgick till 907 kronor.


Ladda ner ppt "Skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2011. skane.com Gästnätter län, juni 2011 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping Källa: SCB och Tillväxtverket,"

Liknande presentationer


Google-annonser