Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nästa bild – Enter Avsluta – Esc Datakommunikation och nätverk Maria Kihl Jens A. Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nästa bild – Enter Avsluta – Esc Datakommunikation och nätverk Maria Kihl Jens A. Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Nästa bild – Enter Avsluta – Esc Datakommunikation och nätverk Maria Kihl Jens A. Andersson

2 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 2.1 Omvandling mellan talsystem.

3 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 2.2 En analog signal.

4 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 2.3 En samplad kontinuerlig signal.

5 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 2.4 Kvantisering av en samplad signal.

6 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 2.5 3-bitars kodning av en kvantiserad signal.

7 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 2.6 Icke-förstörande datakomprimering.

8 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 2.7 Endimensionell DCT.

9 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 2.8 Sekvens av I-, B-, och P-ramar i MPEG.

10 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.1 Två datorer som skall kommunicera.

11 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.2 Optiska fibrer.

12 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.3 Kommunikation mellan två applikationer.

13 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.4 En kanal.

14 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.5 NRZ-kodning av en bitström.

15 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.6 Manchesterkodning av en bitström.

16 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.7 Differential Manchesterkodning av en bitström.

17 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.8 Exempel på sinusvågor. (a)g(t)=sin(t), (b)g(t)=sin(t+p/2), (c)g(t)=sin(2t).

18 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.9 Exempel på amplitudmodulering.

19 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.10 Exempel på frekvensmodulering.

20 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.11 Exempel på fasmodulering: (a)2-PSK; (b)4-PSK.

21 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.12 DSSS-exempel utan bitfel.

22 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.13 DSSS-exempel med bitfel.

23 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.14 Multiplexeri ng.

24 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.15 Frekvensmultip lex.

25 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.16 Tidsmultipl ex.

26 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 3.17 Statistisk multiplexering. Ramar har kommit först på kanal 1, sedan kanal 3, 2, 1 osv. De första två ramarna har sänts vidare, de två nästa väntar på att sändas.

27 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.1 Kommunikation mellan människor och datorer.

28 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.2 Ett datapaket.

29 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.3 Applikationsproto koll.

30 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.4 Funktionen hos en länkhanterare.

31 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.5 Ramstrukt ur.

32 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.6 Jämn paritet.

33 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.7 Polynomdivision mellan B(x) och C(x).

34 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.8 Sändaren s beräkning ar.

35 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.9 Mottagarens beräkningar.

36 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.10 En paketförlust har inträffat.

37 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.11 Stop-and- wait.

38 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.12 Sändfönst er.

39 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.13 Go-back-n med sändfönsterstorlek = 4.

40 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.14 Go-back-n vid förlorat paket.

41 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 4.15 PPP:s ramstruktur.

42 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.1 Nättopologie r: (a)buss, (b)ring, (c)stjärna, (d)trådlöst nät.

43 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.2 Polling.

44 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.3 Datorer kopplade i en ring.

45 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.4 ALOHAN ET.

46 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.5 Datorer kopplade till en länk.

47 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.6 Kommunikation mellan två datorer i ett lokalt nät.

48 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.7 802.3- och Ethernet- ram.

49 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.8 Protokollarkitektur för en switch.

50 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.9 Ett trådlöst lokalt nät.

51 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.10 RTS/CTS-mekanismen och NAV.

52 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 5.11 En switch med VLAN- programvara.

53 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.1 Ett stort datanät.

54 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.2 Dataöverföring i paketförmedlande nät.

55 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.3 Arkitekturen hos en vägväljare.

56 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.4 En modell av ett datanät.

57 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.5 Sammankopplade nät. LAN = local area network, MAN = metropolitan area network, WAN = wide area network.

58 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.6 Två värddatorer i olika nät.

59 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.7 Ett kommunikationsnät från användarens perspektiv.

60 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.8 Funktionen hos ett transportprotokoll.

61 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.9 Dataöverföring på olika nivåer.

62 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.10 Protokoll i flera skikt.

63 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.11 Segmenteri ng.

64 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.12 Datakommunikation över flera nät.

65 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.13 OSI- modellens 7 nivåer.

66 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.14 Nätstruktur, OSI- nivå 1.

67 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.15 Nätstruktur, OSI- nivå 2.

68 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 6.16 Nätstruktur, OSI- nivå 3.

69 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.1 Internetprotokoll en.

70 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.2 Jämförelse mellan OSI-modellen och Internets protokollstack.

71 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.3 (a)Full mesh; (b)Knutpun kt.

72 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.4 Klassindelade IP- adresser.

73 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.5 Ett exempel på subnetting.

74 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.6 IPv4-datagrammets format.

75 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.7 Flera nät mellan sändare och mottagare.

76 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.8 Maximum transfer unit (MTU).

77 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.9 En IPv6- adress.

78 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.10 Förkortning av IPv6- adresser.

79 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.11 Ett IPv6- datagram.

80 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.12 Bas-headern i IPv6.

81 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.13 Nätexempel för att beskriva funktionen hos ARP.

82 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.14 ICMP- headern

83 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.15 Innehåll i ett ICMP- felmeddelande.

84 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.16 Inkapsling av en ICMP- förfrågan.

85 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.17 Ett exempel på hur tunnling fungerar.

86 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 7.18 Exempel på domäner.

87 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.1 En routers uppbyggnad.

88 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.2 Exempel som visar grundprincipen för distance vector.

89 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.3 Bellman-Fords algoritm.

90 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.4 Exempelnät för distance vector.

91 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.5 Exempel som visar grundprincipen i link state.

92 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.6 Dijkstras algoritm SPF.

93 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.7 Exempelnät för link state.

94 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.8 (a)Startträdet för Rtr3; (b)Trädet efter att nät B markerats som permanent.

95 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.9 (a)Trädet efter Rtr1 och Rtr2 markerats som permanenta; (b)Trädet efter nät C och Rtr4 markerats som permanenta.

96 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.10 (a)Trädet efter att Rtr5 införts; (b)trädet efter att nät F och Rtr6 markerats som permanenta.

97 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 8.11 Det slutgiltiga trädet.

98 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.1 Tre autonoma system som är sammankopplade med routrar.

99 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.2 Olika routingprotokoll.

100 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.3 Ett autonomt system.

101 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.4 Områden inom ett autonomt system.

102 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.5 Transient link; (a)verkligt nät, (b)representation i OSPF.

103 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.6 Stub link.

104 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.7 Ett exempel på multicast.

105 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.8 Ett exempel på reverse path forwarding. Kortaste väg från router N till källan S är via nät B.

106 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.9 Ett nät som använder IGMP.

107 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.10 Lokalt nät med NAT- router.

108 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.11 Label switching: (a) ett nät med tre switchar; (b) switchingtabell för switch 1.

109 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.12 Nätstruktur med MPLS i kärnnätet.

110 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 9.13 MPLS-header: (a)nkapsling av IP- datagram; (b)header-format.

111 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.1 Funktionen hos ett transportprotokoll.

112 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.2 Användandet av socket- adresser.

113 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.3 UDP- headern.

114 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.4 TCP- headern.

115 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.5 Uppkoppling av en TCP- förbindelse.

116 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.6 Nedkoppling av TCP- förbindelse.

117 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.7 Dataöverföring i TCP.

118 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.8 TCP:s dataöverföring när inga fel inträffar.

119 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.9 Omsändning med duplicerad ACK.

120 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.10 RTP- headern.

121 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 10.11 Cwnd som funktion av omgångar i en TCP-session.

122 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.1 Krypterad kommunikation.

123 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.2 Skydd mot ändrade data.

124 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.3 Autentisering av enheter.

125 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.4 Digital signatur.

126 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.5 Key distribution center (KDC).

127 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.6 Brandvä gg.

128 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.7 En brandvägg med packet filtering.

129 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.8 IPsec: (a)transport mode, (b)tunnel mode.

130 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.9 ESP i transport mode.

131 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 11.10 VPN- exempel.

132 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.1 Användarmodeller på internet: (a)klient/server; (b)peer-to-peer.

133 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.2 TELNET:s funktion.

134 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.3 Protokollstack för SSH.

135 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.4 En ftp- session.

136 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.5 Exempel på en www-session dokumentets delar hämtas från flera olika servrar.

137 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.6 Strukturen på en URL.

138 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.7 Formatet för request- och response- meddelanden.

139 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.8 Request- och status-rad.

140 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.9 Header- format.

141 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.10 Ett exempel på hur http fungerar.

142 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.11 Protokollstack för SSL.

143 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.12 Generell arkitektur för elektronisk post. UE= User agent, MTA = Message transfer agent, MAA = Message access agent.

144 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.13 E-post- format.

145 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.14 Command och response i SMTP.

146 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.15 H.323- nät

147 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.16 Ett SIP- nät.

148 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 12.17 En illustration av Skypes P2P- arkitektur.

149 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 13.1 Det fasta telenätets uppbyggnad.

150 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 13.2 Det hierarkiska telefonnätet.

151 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 13.3 Blockschema över en vanlig telefon.

152 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 13.4 En lokalstation.

153 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 13.5 Kopplingsdel en.

154 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 13.6 Styrdele n.

155 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 13.7 xDSL-enheter hemma hos användaren.

156 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 13.8 Dataöverföring mellan modem och internet.

157 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.1 Del av ett mobilt accessnät.

158 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.2 Ett exempel på hur kanaler kan återanvändas i olika celler. Varje cell (representerad som en hexagon) med samma färg har samma kanaler.

159 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.3 Access- och kärnnät i GSM/UMTS. UE = User equipment; BSC = Base station controller; RNC = Radio network controller; MSC = Mobile switching center; CS-MGW = Circuit Switched Media Gateway; SGSN = Serving GPRS support node; GGSN = Gateway GPRS support node; HLR = Home location register; VLR = Visiting location register; PSTN = Public service telephone network

160 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.4 Exempel på parade bärfrekvenser i GSM.

161 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.5 TDMA i GSM.

162 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.6 UTRAN.

163 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.7 WCDMA-FDD, kanaluppdelning.

164 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.8 Ett exempel på dynamisk allokering av bandbredd.

165 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.9 Ett exempel på fast scheduling. Basstationen skickar till den UE som för tillfället har bäst sändningsförhållanden.

166 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.10 Access- och kärnnät i LTE. UE = User equipment; eNode B: Evolved Node B; MME: Mobility management entity; SGW: Serving gateway; PDN GW: Packet data network gateway; HSS = Home subscriber server.

167 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.11 Illustration av Circuit Switched Fallback.

168 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.12 IEEE 802.16.

169 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.13 Grundläggande termer för Mobile IP.

170 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.14 Header-format för agent advertisement. Endast de relevanta fälten visas.

171 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 14.15 Routing av data i Mobile IP.

172 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.1 Överföringshastigheter i SDH.

173 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.2 En STM-1.

174 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.3 En STM-N.

175 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.4 En ATM- cell.

176 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.5 Protokollskikt i ATM.

177 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.6 Ett ATM- nät.

178 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.7 Exempel på VP och VC.

179 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.8 OptoSUNET på systemnivå.

180 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 15.9: Principskiss för GigaLUNET (publicerad med tillstånd av Gunnar Knutsson, Lunds universitet).

181 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 16.1 En illustration av ett ad- hoc nät.

182 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 16.2 Nätgraf för ett ad-hoc-nät: (a)rsprunglig graf, (b)rafen när nod E har flyttat sig.

183 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 16.3 En illustration av hur DSDV fungerar.

184 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 16.4 Ett exempel av val av MPR- noder.

185 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 16.5 Ett exempel på hur AODV fungerar.

186 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 16.6 Ett exempel på greedy forwarding.

187 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 16.7 En illustration av ett sensornät.

188 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 16.8 Ett ZigBee- nät.

189 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.1 Trafikens inverkan på (a)ördröjning, (b)genomströmni ng.

190 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.2 Exempel på bandwidth-delay-produkten. Bandbredden (B) är 1 bps och fördröjningen (D) är 4 sekunder.

191 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.3 Tre generella trafikprofiler: (a)konstant bithastighet; (b)variabel bithastighet; (c)skuraktig.

192 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.4 Leaky bucket.

193 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.5 Priority Queuing.

194 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.6 Ett distribuerat system.

195 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.7 Belastningsregler ing.

196 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.8 Ett dataflöde med krav på QoS.

197 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 17.9 Funktioner i RSVP: (a)Path message; (b)Resv message; (c)Beräkning av bandbredds- reservation.

198 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 18.1 Ett exempel på hur ping fungerar.

199 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 18.2 Ett exempel på hur traceroute fungerar.

200 Kompletterande material till Datakommunikation och nätverk © Författarna och Studentlitteratur Figur 18.3 Ett exempel på hur Nslookup fungerar.


Ladda ner ppt "Nästa bild – Enter Avsluta – Esc Datakommunikation och nätverk Maria Kihl Jens A. Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser