Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till en presentation om EGA – En God Arbetsplats Stellan Larsson tf avdelningschef och ledningskonsult Konsult och Service Mališa Kukulović projektledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till en presentation om EGA – En God Arbetsplats Stellan Larsson tf avdelningschef och ledningskonsult Konsult och Service Mališa Kukulović projektledare."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till en presentation om EGA – En God Arbetsplats Stellan Larsson tf avdelningschef och ledningskonsult Konsult och Service Mališa Kukulović projektledare och IT-konsult E-post:Stellan.Larsson@ldc.lu.se Stellan.Larsson@ldc.lu.se Malisa.Kukulovic@ldc.lu.se förbättraddatormiljö för ännu fler förbättrad datormiljö för ännu fler

2 Bakgrund – om LDC Till din tjänst 45 medarbetare som kan HelpdeskHelpdesk EGAEGA Konsult på platsKonsult på plats ServiceavtalServiceavtal DatorhotellDatorhotell WebbhotellWebbhotell BackupBackup ProgramförmedlingProgramförmedling UtbildningUtbildning SystemutvecklingSystemutveckling Datorsäkerhet - brandväggarDatorsäkerhet - brandväggar NättjänsterNättjänster

3 Tidningsrubriker

4 Ser du de dolda kostnaderna?

5 TCO-modellen från Gartner KostnaderFörklaring Direkta kostnader Hårdvara och mjukvara Kapitalkostnaden för servrar, arbetsstationer och licenser. Drift, underhåll och användarsupport Direkta kostnaden för löner och konsulter som IT-avdelningen har för att förvalta IT- miljön. Administration Administrativa kostnader inom IT- avdelningen som utbildningskostnader (användare och IT-personal) samt kostnader för IT-chefen. Direkta kostnader Slutanvändarkostnader Indirekta kostnader som användaren har som support mellan användare, utbildning samt självlärande. Driftsavbrott, stillestånd Kostnader som genereras då IT-stödet är otillgängligt.

6 Fördelning enligt Gartner Direkta kostnader Per år Kapitalkostnader 19 % Ca 15.000 Administration 14 % Ca 11.000 Support och helpdesk 10 % Ca 7.850 Systemutveckling 2,5 % Ca 1.900 Kommunikation 2.5 % Ca 1.900 Indirekta kostnader Användare 38 % Ca 30.000 Driftsavbrott (stillestånd) 14 % Ca 11.000 Ca 20 procent är kapitalkostnader Ca 50 procent är indirekta kostnader

7 Kostnadstyp Kostnader per klient och år Direkta kostnader 61 431 kr Indirekta kostnader 23 626 kr Totalt 85 057 kr Kostnadstyp Kostnader per anv. och år Direkta kostnader 25 207 kr Indirekta kostnader 9 694 kr 9 694 kr Totalt 34 901 kr ”Värdet indikerar en hög TCO kostnad per klient mycket baserad på universitetets splittrade miljöer med stora skillnader i hantering av daglig drift. I jämförelse med andra organisationer så är universitetets TCO per klient hög” Ca 1500 Anställda 7800 Studenter 4000 Klienter 300 servers Uppgifter från Luleå universitet

8 Kostnadstyp Totala kostnader Direkta kostnader 234 422 046 kr Indirekta kostnader 90 157 234 kr 90 157 234 kr Totalt 324 579 280 kr Simulering mot ”best practice” visar på en besparingspotential per år på 23,5 Mkr eller ca 7,2 % Uppgifter från Luleå universitet

9 Det mesta är strunt för det mesta Det mesta är inget att ha Visst vore det bra om det bästa blev bättre så det blev bra Evolution – av Alf Henriksson

10 Bakgrund – projektet EGA Varje enhet drev sin egen IT-miljöVarje enhet drev sin egen IT-miljö Stora olikheterStora olikheter –Operativsystem –Programvaror –Funktioner, rutiner & användning DubbelarbeteDubbelarbete –Dålig kommunikation mellan enheter/avdelningar –Minimalt kompetensutbyte (kunskap/erfarenheter)

11 EGA: Allmän beskrivning 1 Att för användaren skapa trygghet i det dagliga arbetet!Att för användaren skapa trygghet i det dagliga arbetet! Enhetlig miljö & centraliseringEnhetlig miljö & centraliseringAnvändbarEnkelStabiltSäkertStödjandeSnabbtSpännande

12 EGA: Allmän beskrivning 2 För att få fart från första början (och hålla tidsplanen) arbetades det parallellt och LDC tog in expert hjälp från Lutteman Consulting: Milestone 2 Integration AD, server och infrastruktur Paketering av applikationer Utveckling av klient ”Allt till ett” Milestone 1 Uppbyggnad Milestone 3 Utrullning Utrullning

13 EGA: Allmän beskrivning 3 20032004 Idag Fas IFas I –Start 2003-08-04  Klart 2003-11-01 Drygt 100 användareDrygt 100 användare Fas IIFas II –Start 2004-03-01  Klart 2004-10-01 Ca 300 – 500 användareCa 300 – 500 användare Fas2 Fas 2 Fas1 Fas 1 Utvärdering junaug,sep dec dec,  mar mar,apr okt okt,jan Förstudie  Fas2+ Fas 2+ Fas3 Fas 3 2005

14 EGA: Allmän beskrivning 4 Standardiserad StandardiseradHårdvaraMjukvara Standardiserad mjukvara oberoende av hårdvara Standardiserad mjukvara oberoende av hårdvara Minimalt underhåll Snabba automatiska installationer Snabba automatiska uppdateringar Kort utvecklingstid Kort utvecklingstid Max 3 månader för fas I Kompetensförstärkning Kompetensförstärkning

15 EGA: Teknisk beskrivning 1 Certifierad hårdvara Certifierad hårdvara Central lagring & styrning Central lagring & styrning Alla dokument och inställningar lagras i nätverket Favoriter och inställningar Genvägar till centrala lagringsplatser ”Mina Dokument” kopplad till hemmakatalog Flerspråkig (MUI)Flerspråkig (MUI) Svenska, Engelska, Tyska, Franska, Spanska

16 EGA: Teknisk beskrivning 2 Bas programutbud SP1 SP1 Typsnitt (LU standard) Tillval

17 EGA: Teknisk beskrivning 3 Som grundförutsättning byggdes en ny servermiljö i befintlig infrastruktur: Enhetlig iPlanet / Administrerbar AD och LDAP Säker Windows Update Software Update Services Systems Management Server Symantec AntiVirus Övervakad2005

18 EGA: Teknisk beskrivning 4 Användarens data kopieras innan den nya arbetsplatsen installeras:Användarens data kopieras innan den nya arbetsplatsen installeras: –PC Grundinstallation Boot via nät eller CDBoot via nät eller CD InstallationInstallation –OS, SP, QFE –AntiVirus –Basprogramvara (Campus Agreement) UppdateringUppdatering –SUS –AntiVirus Processen sker:Processen sker: –Över nätverket –Är Automatisk –Administrerad via AD RIS DHCPOS Apps Drivers Scripts HotFix F1 2

19 EGA: Erfarenheter FaktaFakta Mycket nöjda användare! (Mera utbildning i Outlook 2003) Lågt supportbehov! Inga virus, maskar eller ohyra!!! Lite mjukvaruproblem! Vid hårdvarufel – kort åtgärdstid (Döda moderkort/disk) Standardiserad hård- och mjukvaraStandardiserad hård- och mjukvara 16 certifierade modeller Identisk mjukvara oavsett hårdvara Snabba automatiska installationerSnabba automatiska installationer Effektiv tid ca 15 – 20 min / PC UtvecklingstidUtvecklingstid 2 ¾ månad KompetensförstärkningKompetensförstärkning Utbildning av LDC:s personal FramtidssäkerFramtidssäker

20 Supportorganisation LDC Partners Server Team Client Team HelpDesk http://ega.ldc.lu.se/

21 EGA: Sammanfattning

22 Projektets resultat klart att användas brett inom LU Utrustning med kapacitet att mångdubbla antalet EGA- arbetsplatserUtrustning med kapacitet att mångdubbla antalet EGA- arbetsplatser De flesta programvarorna är ”förpackade” på den centrala servern och klara att ”tryckas ut”De flesta programvarorna är ”förpackade” på den centrala servern och klara att ”tryckas ut” Det finns upparbetade rutiner för snabb distribution av uppdateringarDet finns upparbetade rutiner för snabb distribution av uppdateringar Avtal med leverantörer av certifierad hårdvaraAvtal med leverantörer av certifierad hårdvara Bred kunskap inom LDCBred kunskap inom LDC Erfarenhet från driftsättning av ca 400 arbetsplatserErfarenhet från driftsättning av ca 400 arbetsplatser Erfarenhet från omläggning från lokala servrar till centrala servrarErfarenhet från omläggning från lokala servrar till centrala servrar IT-enheten som garant för fortsatt utveckling av konceptetIT-enheten som garant för fortsatt utveckling av konceptet Vad finns och vad blir nästa steg

23 Passar konceptet alla arbetsplatser Ja – men kostnaden blir lägre om man tar en hel grupp men kostnaden blir lägre om man tar en hel grupp av arbetsplatser av arbetsplatser Surfa gärna in på http://ega.ldc.lu.se

24 Frågestund Frågestund

25 Tack för visat intresse! Besök oss gärna i vår monter på mässan! Stellan Larsson Mališa Kukulović


Ladda ner ppt "Välkomna till en presentation om EGA – En God Arbetsplats Stellan Larsson tf avdelningschef och ledningskonsult Konsult och Service Mališa Kukulović projektledare."

Liknande presentationer


Google-annonser