Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter 8.0.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter 8.0."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter 8.0

2 Nyheter fördelade på land
Norge Sverige Holland Systemförbättringar Kunduppföljning Kundservice Telemarketing Produktservice Grafisk kalender Nya och användaranpassede aktivitetslistor Utökat aktivitetskort Koppla flera kontakter, kontaktpersoner och anställda Boka resurser Skapa offert och dokument från aktivitetskort Skapa flera order baserat på en aktivitet Egendefinerade fält, aktivitetskort Nye flikar, aktivitetsmodul Nya guider, aktivitetsmodul Nya användar - och modulinställningar, aktivitetsmodul Export av aktivitetsdata till pivot/Excel Nya rapportformat Favorittrapporter Nya aktivitetsrapporter Nya tidrapporter

3 Nyheter fördelade på land
Norge Sverige Holland Ny prislista E-Commerce Medlemshantering/login Redigerbar text priskolumn web-shop Valfritt format för visning av pris Én klient kan ha ha flera hemsidor Redovisning Nationsoberoende nyheter Utkjøring av endringsoppgave for L/T-oppgave Kontoplan med konti i 6000-serien Produkt/offert/order/faktura Export av fil med orderinformation Nya sök/urval KID-formatet ”Norsk regnskapsreform” Mer användarvänlig offertmodul

4 Nyheter fördelade på produkt
Web Cont. C&S Office Enterpr S P 3 4 5 C Systemforbättringar Kunduppföljning Kundeservice T Telemarketing Produktservice Grafisk kalender Nya og användaranspassade aktivitetslistor Utökat aktivitetskort Koppla flera kontakter, kontaktpers. och anställda Boka resurser Skapa offert och dokument från aktivitetskort Skapa flera order baserat på aktivitet Egendefinerade fält, aktivitetskort Nya flikar, aktivitetsmodul Nya guider, aktivitetsmodul Nya användar- och modulinst, aktivitetsmodul Export av aktivitetsdata til pivot/Excel Nya rapportformat Favorittrapporter Nya aktivitetsrapporter Nya tiderapporter

5 Nyheter fördelade på produkt
Web Cont. C&S Office Enterpr S P 3 4 5 C Ny prislista E-Commerce Medlemshantering/login T Redigerbar text priskolumn webshop Valfritt format för visning av pris Én klient kan ha ha flera hemsidor Redovising Utkjøring av endringsoppgave for L/T-oppgave Kontoplan med konti i 6000-serien Alle øvrige nyheter Produkt/offert/order/faktura Export av fil med orderinformation Nya sök/urval KID-formatet ”Norsk regnskapsreform” Mer användarvänlig offertmodul

6 Tilläggsprodukter Mamut Web Mamut Contact Mamut CRM&Sales Mamut Office
Mamut Enterprise Mamut Enterprise System Mamut Add-Ons Domän Tilläggslicens enanvändare POP3 Handböcker Mamut Academy Mamut Musica

7 System

8 System Förbättrad uppdateringsprocess
Översikt och administration av licensinformation Sök och urvalsfunktionaliteten är utvidgad och implementerad i flera moduler Mamut Import/Export tillgänglig i alla produkter Ny design/GUI Lima: Kontrollerar licens per installasjon, inte per påloggad/samtidig användare (i.f.t licensavtalen)

9 Kunduppföljning

10 Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul Kundservice
Telemarketing Produktservice Grafisk kalender Nya och användaranpassede aktivitetslistor Ny design aktivitetskort Utbyggt aktivitetskort

11 Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts.
Utbyggt aktivitetskort Nytt fält för ”ämne” Styra standard varaktighet Styra uppdatera sluttid Ange olika egenskaper på aktivitetstyperna Utökad statusfunktionalitet Förbättrad alarmfunktionalitet Välja olika storlekar på noteringsfältet Användarnamn och tid vid registrering i noteringsfältet En rad nya flikar Koppla flera kontakter, kontaktpersoner och anställda Boka resurser

12 Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Nya flikar
Produkt Koppla flera produkter Produkter till service och fakturering Upprätta order Hämta resurser från huvudkortet Offert Skapa offert baserad på aktivitet Order/Faktura Upprätta flera order basert på en aktivitet Dokument Skapa flera dokument baserat på en aktivitet Koppla dokument Diverse Egendefinierade fält

13 Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts.
Ny guide vid generering av gruppaktiviteter Exkludera kontakter från urvalet Rapporter för kontakter/kontaktpersoner det blir/har blivit uprättat kontakter mot Ny guide för att ändra värden på urval av aktiviteter Ändra flera värden Exkludera aktiviteter från urvalet Rapporter för vilka aktiviteters värden som skall ändras /har blivit ändrade Nya användarinställningar för aktivitetskort Nya modulinställningar Export av aktivitetsdata till pivot i Excel (Status/Analys)

14 Kunduppföljning Rapporter Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts.
Grafisk kalender Visar aktiviteter i en kalender och uppgiftslista Kalendervisning: dagar, 1 måned Kontinuerlig öppen kalender, oberoende av fönster Rapporter Nya format Rapporter til PDF och RTF (Word) Förbättrat HTML-stöd (från rapportmodulen och direkt utskrift frn modulerna) Användarguide betr. infoga e-post Favorittrapporter Upprätta favorittrapporter Upprätta rapportpaket (samlad utskrift)

15 Rapporter, forts. Tidsrapporteringsrapporter Prislista
Aktivitetsrapporter 25 nya Egen flik i rapportmodulen Tidsrapporteringsrapporter 3 nya grupperade på resp. produkt, prosjekt og kunde Prislista Per kund. Pris med och utan rabatt

16 Ekonomistyrning

17 Bokföring Valfri standard vertyp vid öppnande av modul
Sortering av verifikat efter reg.tidpunkt Upprätta ny kontakt Från verifikatregistrering Huvudbokskonto kan väljas att inte visas i kontolista i verifikatregistreringen Kolumn för period i verifikatgridden Gruppering på match-ID Kostnadskonto på leverantören

18 Bokföring, forts. Möjlighet att i verifikatregistreringen, stänga av visning av momskoder Lista över alla snabbtangenter Funktion för att öppna en låst reskontrapost Valfri uppdateringsform av verifikatlista Möjligheter att överstyra remittering/ej-remittering i verifikatregistreringen

19 Säljautomatisering

20 Produkt/Offer/Order/Faktura
Export av fil med orderinformation 3. partssamarbete Två format Tom fil. Bara information om vilken order som är behandlad Fullständig XML-export av order- och orderradsinfo. Nya sök/urval Mer användarvänlig offertmodul Nya fälttexter Ny offert, ny offertmall, ny repeterande offert, direkt från verktygsraden Reduserat antal steg för offertgenerering

21 Internet/E-handel

22 E-commerce Diverse Redigerbar text priskolumn webshop
Valfritt format för visning av pris Én klient kan ha flera hemsidor Förutsätter licens för flera hemsidor

23 Mamut Enterprise System (MES)
Samlingsbegrepp på Mamut Enterprise huvudprodukter samt tillval som bara skall säljas tillsammans med Mamut Enterprise huvudprodukter Nya produkter och indelning Önskan om en starkare positionering av produktnamnet Mamut Enterprise Önskan om uppgradering av existerande kunder Någon ny och någon ”gammal” produkt

24 Utökning MES - Webpack De tidigare tilläggsprodukterna
skall nu kunna säljas i paket Mamut Enterprise Web Design 50 MB extra hosting 1000 extra produkter till webshop Extra hemsida + webshop Extra designmallar, hemsida Extra designmallar, webshop Hemsida utan Mamut-logo Mamut Enterprise Partner Web 100 MB extra hosting 4000 extra produkter i webshop Inloggning hemsida (ny)

25 Utökning MES - Servicepack
Mamut Enterprise Helpdesk Kundservice (ny) Produktservice (ny) Serviceorder- och servicefaktura (“gammal”) Kundeservice Uppföljning av enskilda kunder via aktivitetsmodulen Utvidgad användning av aktivitetslistor (som kan anpassas) En rad rapporter Produktservice Fokus mot de som hanterar service på egna eller andras produkter Resursbokning Serienummerhantering Vidarefakturering av material och tid

26 Utökning MES - Servicepack
Mamut Enterprise Telemarketing Hjälper företag som använder telefon, telefax, e-post och brev för att sälja produkter/tjänster Utökat användning av aktivitetslistor (som kan anpassas) En rad rapporter

27 Utökning MES - Diverse Mamut Enterprise Konvertering
Visualisering av tjänsten

28 Utökning MES Nyheter Produktnamn Pris SEK lic/ Pris SEK sa/12 Regel
Mamut Enterprise Web Design 3.900 1.800 Per klient Mamut Enterprise Partner Web 4.900 2.400 Mamut Enterprise Helpdesk 3.600 Mamut Enterprise Telemarketing Mamut Enterprise Konvertering 4.900/e.a.

29 Utökning MES ”Befintliga” Produktnavn Pris SEK/lic Pris SEK sa/12
Regel Mamut Enterprise API 10.000 3.600 Per företag Mamut Enterprise Partner-API Mamut Enterprise Provider-API 2.500 Mamut Enterprise S4-API 1.000 Mamut Enterprise Staus/Analyse 4.900 1.200 Per bruker

30 Utökning MES Grupp Produktnamn Pris SEK licens Pris SEK sa/12 Regel
Mamut Enterprise Extensions 100 klienter 5.000 1.000 Per företag 999 klienter 10.000

31 Internet/E-handel

32 E-commerce Regler för lösenordsskydd Medlemshantering
Eget användarkonto med användarnamn/lösenord Individuella avtal/rabatt för resp. kund Kundmatchning Regler för lösenordsskydd Ingen Hela hemsidan Webshop Frivillig påloggning och registrering i kassa

33 E-commerce, forts. Regler för godkännelse av nya registreringar
Automatisk godkännelse på hemsidan Manuell Ingen godkänningsrutin på hemsidan E-post i.f.t medlemshanteringen Vid registrering på hemsidan Ändring av kunddata på hemsidan Glömt lösenord Statusändring av hemsidor

34 E-commerce, forts. Rabattmöjligheter Pri 1: Kundrabatt/orderabatt
Pri 2: Kombinationer kundkategori/produktgrupp Pri 3: Generell rabatt i webshop Produkter fritagen från rabatt Högsta rabatt gäller alltid


Ladda ner ppt "Nyheter 8.0."

Liknande presentationer


Google-annonser