Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter 8.0 Nyheter 8.0. Nyheter fördelade på land NorgeSverigeHolland Systemförbättringar Kunduppföljning Kundservice Telemarketing Produktservice Grafisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter 8.0 Nyheter 8.0. Nyheter fördelade på land NorgeSverigeHolland Systemförbättringar Kunduppföljning Kundservice Telemarketing Produktservice Grafisk."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter 8.0 Nyheter 8.0

2 Nyheter fördelade på land NorgeSverigeHolland Systemförbättringar Kunduppföljning Kundservice Telemarketing Produktservice Grafisk kalender Nya och användaranpassede aktivitetslistor Utökat aktivitetskort Koppla flera kontakter, kontaktpersoner och anställda Boka resurser Skapa offert och dokument från aktivitetskort Skapa flera order baserat på en aktivitet Egendefinerade fält, aktivitetskort Nye flikar, aktivitetsmodul Nya guider, aktivitetsmodul Nya användar - och modulinställningar, aktivitetsmodul Export av aktivitetsdata till pivot/Excel Nya rapportformat Favorittrapporter Nya aktivitetsrapporter Nya tidrapporter

3 Nyheter fördelade på land NorgeSverigeHolland Ny prislista E-Commerce Medlemshantering/login Redigerbar text priskolumn web-shop Valfritt format för visning av pris Én klient kan ha ha flera hemsidor Redovisning Nationsoberoende nyheter Utkjøring av endringsoppgave for L/T-oppgave Kontoplan med konti i 6000-serien Produkt/offert/order/faktura Export av fil med orderinformation Nya sök/urval KID-formatet ”Norsk regnskapsreform” Mer användarvänlig offertmodul

4 Nyheter fördelade på produkt WebCont.C&SOfficeEnterpr SSPSSPSSPSSP345C Systemforbättringar Kunduppföljning KundeserviceTTTT TelemarketingTTTT ProduktserviceTTTT Grafisk kalender Nya og användaranspassade aktivitetslistor Utökat aktivitetskort Koppla flera kontakter, kontaktpers. och anställda Boka resurser TTTT Skapa offert och dokument från aktivitetskort Skapa flera order baserat på aktivitet Egendefinerade fält, aktivitetskort Nya flikar, aktivitetsmodul Nya guider, aktivitetsmodul Nya användar- och modulinst, aktivitetsmodul Export av aktivitetsdata til pivot/Excel TTTT Nya rapportformat Favorittrapporter Nya aktivitetsrapporter Nya tiderapporter

5 Nyheter fördelade på produkt WebCont.C&SOfficeEnterpr SSPSSPSSPSSP345C Ny prislista E-Commerce Medlemshantering/loginTTTT Redigerbar text priskolumn webshop Valfritt format för visning av pris Én klient kan ha ha flera hemsidor TTTT Redovising Utkjøring av endringsoppgave for L/T-oppgave Kontoplan med konti i 6000-serien Alle øvrige nyheter Produkt/offert/order/faktura Export av fil med orderinformation Nya sök/urval KID-formatet ”Norsk regnskapsreform” Mer användarvänlig offertmodul

6 Tilläggsprodukter Mamut Web Mamut Contact Mamut CRM&Sales Mamut Office Mamut Enterprise Mamut Enterprise System Mamut Add-Ons Domän Tilläggslicens enanvändare POP3 Handböcker Mamut Academy Mamut Musica

7 System

8 System System Förbättrad uppdateringsprocess Förbättrad uppdateringsprocess Översikt och administration av licensinformation Översikt och administration av licensinformation Sök och urvalsfunktionaliteten är utvidgad och implementerad i flera moduler Sök och urvalsfunktionaliteten är utvidgad och implementerad i flera moduler Mamut Import/Export tillgänglig i alla produkter Mamut Import/Export tillgänglig i alla produkter Ny design/GUI Ny design/GUI Lima: Kontrollerar licens per installasjon, inte per påloggad/samtidig användare (i.f.t licensavtalen) Lima: Kontrollerar licens per installasjon, inte per påloggad/samtidig användare (i.f.t licensavtalen)

9 Kunduppföljning

10 Kunduppföljning Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul Ny och utbyggd aktivitetsmodul Kundservice Kundservice Telemarketing Telemarketing Produktservice Produktservice Grafisk kalender Grafisk kalender Nya och användaranpassede aktivitetslistor Nya och användaranpassede aktivitetslistor Ny design aktivitetskort Ny design aktivitetskort Utbyggt aktivitetskort Utbyggt aktivitetskort

11 Kunduppföljning Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Utbyggt aktivitetskort Utbyggt aktivitetskort Nytt fält för ”ämne” Nytt fält för ”ämne” Styra standard varaktighet Styra standard varaktighet Styra uppdatera sluttid Styra uppdatera sluttid Ange olika egenskaper på aktivitetstyperna Ange olika egenskaper på aktivitetstyperna Utökad statusfunktionalitet Utökad statusfunktionalitet Förbättrad alarmfunktionalitet Förbättrad alarmfunktionalitet Välja olika storlekar på noteringsfältet Välja olika storlekar på noteringsfältet Användarnamn och tid vid registrering i noteringsfältet Användarnamn och tid vid registrering i noteringsfältet En rad nya flikar En rad nya flikar Koppla flera kontakter, kontaktpersoner och anställda Koppla flera kontakter, kontaktpersoner och anställda Boka resurser Boka resurser

12 Kunduppföljning Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Nya flikar Nya flikar Produkt Produkt Koppla flera produkter Koppla flera produkter Produkter till service och fakturering Produkter till service och fakturering Upprätta order Upprätta order Hämta resurser från huvudkortet Hämta resurser från huvudkortet Offert Offert Skapa offert baserad på aktivitet Skapa offert baserad på aktivitet Order/Faktura Order/Faktura Upprätta flera order basert på en aktivitet Upprätta flera order basert på en aktivitet Dokument Dokument Skapa flera dokument baserat på en aktivitet Skapa flera dokument baserat på en aktivitet Koppla dokument Koppla dokument Diverse Diverse Egendefinierade fält Egendefinierade fält

13 Kunduppföljning Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Ny guide vid generering av gruppaktiviteter Ny guide vid generering av gruppaktiviteter Exkludera kontakter från urvalet Exkludera kontakter från urvalet Rapporter för kontakter/kontaktpersoner det blir/har blivit uprättat kontakter mot Rapporter för kontakter/kontaktpersoner det blir/har blivit uprättat kontakter mot Ny guide för att ändra värden på urval av aktiviteter Ny guide för att ändra värden på urval av aktiviteter Ändra flera värden Ändra flera värden Exkludera aktiviteter från urvalet Exkludera aktiviteter från urvalet Rapporter för vilka aktiviteters värden som skall ändras /har blivit ändrade Rapporter för vilka aktiviteters värden som skall ändras /har blivit ändrade Nya användarinställningar för aktivitetskort Nya användarinställningar för aktivitetskort Nya modulinställningar Nya modulinställningar Export av aktivitetsdata till pivot i Excel (Status/Analys) Export av aktivitetsdata till pivot i Excel (Status/Analys)

14 Kunduppföljning Kunduppföljning Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Ny och utbyggd aktivitetsmodul, forts. Grafisk kalender Grafisk kalender Visar aktiviteter i en kalender och uppgiftslista Visar aktiviteter i en kalender och uppgiftslista Kalendervisning: 1-5-7 dagar, 1 måned Kalendervisning: 1-5-7 dagar, 1 måned Kontinuerlig öppen kalender, oberoende av fönster Kontinuerlig öppen kalender, oberoende av fönster Rapporter Rapporter Nya format Nya format Rapporter til PDF och RTF (Word) Rapporter til PDF och RTF (Word) Förbättrat HTML-stöd (från rapportmodulen och direkt utskrift frn modulerna) Förbättrat HTML-stöd (från rapportmodulen och direkt utskrift frn modulerna) Användarguide betr. infoga e-post Användarguide betr. infoga e-post Favorittrapporter Favorittrapporter Upprätta favorittrapporter Upprätta favorittrapporter Upprätta rapportpaket (samlad utskrift) Upprätta rapportpaket (samlad utskrift)

15 Rapporter, forts. Rapporter, forts. Aktivitetsrapporter Aktivitetsrapporter 25 nya 25 nya Egen flik i rapportmodulen Egen flik i rapportmodulen Tidsrapporteringsrapporter Tidsrapporteringsrapporter 3 nya grupperade på resp. produkt, prosjekt og kunde 3 nya grupperade på resp. produkt, prosjekt og kunde Prislista Prislista Per kund. Pris med och utan rabatt Per kund. Pris med och utan rabatt

16 Ekonomistyrning Ekonomistyrning

17 Bokföring Bokföring Valfri standard vertyp vid öppnande av modul Valfri standard vertyp vid öppnande av modul Sortering av verifikat efter reg.tidpunkt Sortering av verifikat efter reg.tidpunkt Upprätta ny kontakt Upprätta ny kontakt Från verifikatregistrering Från verifikatregistrering Huvudbokskonto kan väljas att inte visas i kontolista i verifikatregistreringen Huvudbokskonto kan väljas att inte visas i kontolista i verifikatregistreringen Kolumn för period i verifikatgridden Kolumn för period i verifikatgridden Gruppering på match-ID Gruppering på match-ID Kostnadskonto på leverantören Kostnadskonto på leverantören

18 Bokföring, forts. Bokföring, forts. Möjlighet att i verifikatregistreringen, stänga av visning av momskoder Möjlighet att i verifikatregistreringen, stänga av visning av momskoder Lista över alla snabbtangenter Lista över alla snabbtangenter Funktion för att öppna en låst reskontrapost Funktion för att öppna en låst reskontrapost Valfri uppdateringsform av verifikatlista Valfri uppdateringsform av verifikatlista Möjligheter att överstyra remittering/ej-remittering i verifikatregistreringen Möjligheter att överstyra remittering/ej-remittering i verifikatregistreringen

19 Säljautomatisering Säljautomatisering

20 Produkt/Offer/Order/Faktura Produkt/Offer/Order/Faktura Export av fil med orderinformation Export av fil med orderinformation 3. partssamarbete 3. partssamarbete Två format Två format Tom fil. Bara information om vilken order som är behandlad Tom fil. Bara information om vilken order som är behandlad Fullständig XML-export av order- och orderradsinfo. Fullständig XML-export av order- och orderradsinfo. Nya sök/urval Nya sök/urval Mer användarvänlig offertmodul Mer användarvänlig offertmodul Nya fälttexter Nya fälttexter Ny offert, ny offertmall, ny repeterande offert, direkt från verktygsraden Ny offert, ny offertmall, ny repeterande offert, direkt från verktygsraden Reduserat antal steg för offertgenerering Reduserat antal steg för offertgenerering

21 Internet/E-handel

22 E-commerce E-commerce Diverse Diverse Redigerbar text priskolumn webshop Redigerbar text priskolumn webshop Valfritt format för visning av pris Valfritt format för visning av pris Én klient kan ha flera hemsidor Én klient kan ha flera hemsidor Förutsätter licens för flera hemsidor Förutsätter licens för flera hemsidor

23 Mamut Enterprise System (MES) Samlingsbegrepp på Mamut Enterprise huvudprodukter samt tillval som bara skall säljas tillsammans med Mamut Enterprise huvudprodukter Samlingsbegrepp på Mamut Enterprise huvudprodukter samt tillval som bara skall säljas tillsammans med Mamut Enterprise huvudprodukter Nya produkter och indelning Nya produkter och indelning Önskan om en starkare positionering av produktnamnet Mamut Enterprise Önskan om en starkare positionering av produktnamnet Mamut Enterprise Önskan om uppgradering av existerande kunder Önskan om uppgradering av existerande kunder Någon ny och någon ”gammal” produkt Någon ny och någon ”gammal” produkt

24 Utökning MES - Webpack De tidigare tilläggsprodukterna De tidigare tilläggsprodukterna skall nu kunna säljas i paket Mamut Enterprise Web Design Mamut Enterprise Web Design 50 MB extra hosting 50 MB extra hosting 1000 extra produkter till webshop 1000 extra produkter till webshop Extra hemsida + webshop Extra hemsida + webshop Extra designmallar, hemsida Extra designmallar, hemsida Extra designmallar, webshop Extra designmallar, webshop Hemsida utan Mamut-logo Hemsida utan Mamut-logo Mamut Enterprise Partner Web Mamut Enterprise Partner Web 100 MB extra hosting 100 MB extra hosting 4000 extra produkter i webshop 4000 extra produkter i webshop Extra hemsida + webshop Extra hemsida + webshop Extra designmallar, hemsida Extra designmallar, hemsida Extra designmallar, webshop Extra designmallar, webshop Hemsida utan Mamut-logo Hemsida utan Mamut-logo Inloggning hemsida (ny) Inloggning hemsida (ny)

25 Utökning MES - Servicepack Mamut Enterprise Helpdesk Mamut Enterprise Helpdesk Kundservice (ny) Kundservice (ny) Produktservice (ny) Produktservice (ny) Serviceorder- och servicefaktura (“gammal”) Serviceorder- och servicefaktura (“gammal”) Kundeservice Kundeservice Uppföljning av enskilda kunder via aktivitetsmodulen Uppföljning av enskilda kunder via aktivitetsmodulen Utvidgad användning av aktivitetslistor (som kan anpassas) Utvidgad användning av aktivitetslistor (som kan anpassas) En rad rapporter En rad rapporter Produktservice Produktservice Fokus mot de som hanterar service på egna Fokus mot de som hanterar service på egna eller andras produkter Resursbokning Resursbokning Serienummerhantering Serienummerhantering Vidarefakturering av material och tid Vidarefakturering av material och tid En rad rapporter En rad rapporter

26 Utökning MES - Servicepack Mamut Enterprise Telemarketing Mamut Enterprise Telemarketing Hjälper företag som använder telefon, telefax, e-post och brev för att sälja produkter/tjänster Hjälper företag som använder telefon, telefax, e-post och brev för att sälja produkter/tjänster Utökat användning av aktivitetslistor (som kan anpassas) Utökat användning av aktivitetslistor (som kan anpassas) En rad rapporter En rad rapporter

27 Utökning MES - Diverse Mamut Enterprise Konvertering Mamut Enterprise Konvertering Visualisering av tjänsten Visualisering av tjänsten

28 Utökning MES Nyheter Produktnamn Pris SEK lic/ Pris SEK sa/12 Regel Mamut Enterprise Web Design 3.9001.800 Per klient Mamut Enterprise Partner Web 4.9002.400 Per klient Mamut Enterprise Helpdesk 4.9003.600 Per klient Mamut Enterprise Telemarketing 4.9003.600 Per klient Mamut Enterprise Konvertering 4.900/e.a.0 Per klient

29 Utökning MES ”Befintliga” Produktnavn Pris SEK/lic Pris SEK sa/12 Regel Mamut Enterprise API 10.0003.600 Per företag Mamut Enterprise Partner-API 010.000 Per företag Mamut Enterprise Provider-API 02.500 Per företag Mamut Enterprise S4-API 1.0000 Per företag Mamut Enterprise Staus/Analyse 4.9001.200 Per bruker

30 Utökning MES GruppProduktnamn Pris SEK licens Pris SEK sa/12 Regel Mamut Enterprise Extensions 100 klienter 5.0001.000 Per företag 999 klienter 10.0001.000 Per företag

31 Internet/E-handel

32 E-commerce E-commerce Medlemshantering Medlemshantering Eget användarkonto med användarnamn/lösenord Eget användarkonto med användarnamn/lösenord Individuella avtal/rabatt för resp. kund Individuella avtal/rabatt för resp. kund Kundmatchning Kundmatchning Regler för lösenordsskydd Regler för lösenordsskydd Ingen Ingen Hela hemsidan Hela hemsidan Webshop Webshop Frivillig påloggning och registrering i kassa Frivillig påloggning och registrering i kassa

33 E-commerce, forts. E-commerce, forts. Regler för godkännelse av nya registreringar Regler för godkännelse av nya registreringar Automatisk godkännelse på hemsidan Automatisk godkännelse på hemsidan Manuell Manuell Ingen godkänningsrutin på hemsidan Ingen godkänningsrutin på hemsidan E-post i.f.t medlemshanteringen E-post i.f.t medlemshanteringen Vid registrering på hemsidan Vid registrering på hemsidan Ändring av kunddata på hemsidan Ändring av kunddata på hemsidan Glömt lösenord Glömt lösenord Statusändring av hemsidor Statusändring av hemsidor

34 E-commerce, forts. E-commerce, forts. Rabattmöjligheter Rabattmöjligheter Pri 1: Kundrabatt/orderabatt Pri 1: Kundrabatt/orderabatt Pri 2: Kombinationer kundkategori/produktgrupp Pri 2: Kombinationer kundkategori/produktgrupp Pri 3: Generell rabatt i webshop Pri 3: Generell rabatt i webshop Produkter fritagen från rabatt Produkter fritagen från rabatt Högsta rabatt gäller alltid Högsta rabatt gäller alltid


Ladda ner ppt "Nyheter 8.0 Nyheter 8.0. Nyheter fördelade på land NorgeSverigeHolland Systemförbättringar Kunduppföljning Kundservice Telemarketing Produktservice Grafisk."

Liknande presentationer


Google-annonser