Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankefel som komplicerar livet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankefel som komplicerar livet."— Presentationens avskrift:

1 tankefel som komplicerar livet

2 Vad är tankefel? Det är misstag i vårt sätt att tänka kring saker som händer i våra liv. Vi ”borde” ha vetat bättre … Alla gör misstag. Små och obetydliga – tröjan ut och in Stora och ödesdigra – brustet hjärta

3 Tankefelen Får oss Att : Feltolka Våra erfarenheter
Felbedöma andra människor Felbedöma oss själva

4 tankefelen Har sin grund i våra tankeprocesser – minne, hur vi resonerar, analyserar, uppfattar och förstår olika saker om vår omvärld Ställer till svårigheter för oss Får oss att må jättedåligt Handlar om reaktioner som vi kan undvika om vi var i stånd att tänka klart och förnuftigt på dem

5 De tio vanligaste tankefelen
Katastrof tänkande Tankeläsning Att ta det personligt Att tro sin egen PR-agent Att tro på sin kritiker Perfektionism Jämförelsenoja Tänk om … Det kategoriska borde Ja, men …

6 Nu ska vi gå igenom dessa tankefel och se vilka av dem som smyger sig in och ställer till förtret och svårigheter för oss …

7 Katastroftänkande

8 Diagnos = Katastroftänkande
Jag överreagerar vid mindre problem Andra anklagar mig för att förstora upp allting Jag har lätt för att hetsa upp mig Det är ingen idé att jag försöker eftersom jag vet att det inte kommer att fungera Jag vet redan på förhand att saker och ting kommer att gå på tok

9 hur tänker katastrof tänkare?
Realistiska tänkare förnekar inte att det värsta är omöjligt, men de kontrollerar inte heller om det värsta garanterat kommer att inträffa. De utgår reflexmässigt från att det inte finns något de kan göra åt saken = GER UPP Automatiska tankar, som fortlöper som en inre dialog. Om jag missar tåget kommer jag att missa mitt avtalade möte och det blir ingen affär. Blir det ingen affär kommer det att skada mitt anseende på jobbet. Om man förlorar förtroendet för mig på jobbet kommer jag att få sparken.

10 Hur bryter man katastroftankar?
Ifrågasätt dina tankar när du märker att du jagar upp dig. Vad menar jag? Avvärj katastrofen genom att analysera dina tankar, att utgå från dina värsta slutsatser och arbeta dig bakåt. - Stämmer verkligen det här? Syna bevisen: Hur vet jag det? Notera dina tankar: varför tänker jag så här? Är jag verkligen säker på det här? Vad är det värsta som kan hända? Försvara dig själv – finns det andra tänkbara förklaringar? Vad är det som inte stämmer med den här bilden?

11 tankeläsning

12 Diagnos = tankeläsning
Jag kan förstå vad andra tänker Folk som står mig nära borde kunna förstå vad jag vill Jag kan alltid se vad folk tänker på deras kroppsspråk Folk som umgås mycket med varandra lär sig läsa av varandras tankar Det har hänt att jag blivit upprörd över något som jag trott att någon tänkt – för att sedan upptäcka att jag tagit fel

13 vad innebär tankeläsning?
ILLUSION som kan uppträda i två varianter: 1) man utgår från att man kan säga vad andra människor tänker (”Det är ingen idé att jag söker jobbet, jag vet ändå att han aldrig skulle anställa en kvinna, eller någon i min ålder eller en sån som mig”). 2) man utgår från att andra människor inte endast kan, utan också bör förstå vad det är vi tänker utan att behöva förklara det för dem.

14

15 Ju närmare relation, desto större illusion
Känner man någon tillräckligt väl, kan man ofta gissa sig till hur han/hon vill ha det. Man kan inte heller veta vad en annan människa tänker om man inte frågar eller talar om vad man tänker. Att utgå från att något är på ett visst vis innebär att man kan ha fel.

16 Vi och våra antaganden Alla gör i större/mindre utsträckning antaganden om andra människors Tankar Önskningar Behov Handlar om ett duktigt detektivarbete, att notera ledtrådar och dra slutsatser utifrån dem.

17 Att tolka ledtrådar Använder våra sinnen  hörsel, syn, känsel, lukt, smak Tolkar vad som hänt eller inte har hänt Kroppsspråk  minspel, gester och hållning

18 tolka

19 Fallgropar med att tro sig kunna läsa tankar
Utgår utifrån hur du själv skulle tänka i samma situation … Du drar din slutsats utifrån tidigare beteende … Du drar din slutsats utifrån vad du förväntar dig – du har redan skrivit slutet på historien … Du sluter dig till något utifrån vad du själv vill höra. Du drar din slutsats utifrån ett bristfälligt faktaunderlag … I din slutsats bortser du från kulturella eller personlighetsmässiga skillnader … Du feltolkar olika visuella eller verbala ledtrådar …. Någon annan skickar ut falska signaler …

20 Att ta det personligt

21 Diagnos = Ta det personligt
Det ankommer på mig att göra mina nära och kära lyckliga När saker och ting går på tok känns det som det är mitt fel Jag tycker att jag blir mer kritiserad än andra Jag inser när folk angriper mig – de behöver inte uttrycka sig klart eller ens nämna mitt namn Jag tycker jag blivit orättvist anklagad för sådant som ligger utanför min kontroll

22 Vad innebär det att ta saker och ting personligt?
”Det innebär att du tolkar andras kommentarer, frågor och handlingar som ett angrepp på ditt människovärde, eller ditt utseende, din intelligens eller ditt yrkeskunnande”

23 exempel om Du passerar två främlingar på gatan och hör den ene brista i skratt, finns två möjliga förhållningssätt: Du kan ta skrattet personligt, dvs. du utgår från att de pratar om och skrattar åt dig. Du kan uppfatta skrattet som något neutralt. Förmodligen har den ene sagt något lustigt, något som inte har med dig att göra.

24 Följden av att ta det personligt
känner sig sårad När du uppfattar något som en förolämpning fast det inte var avsett så, är smärtan självförvållad. ökar ilskan Den som känner sig sårad blir arg och återvänder ständigt till gamla orättvisor och fyller på med nya ”bevis” ger nytt bränsle åt vreden och håller den aktiv.

25 Följden av att ta det personligt
slöseri med energi du förbrukar stora mängder med energi genom att hålla utkik efter möjliga problem och älta gamla orättvisor som antingen inte existerar eller som är uppförstorade. krymper dina möjligheter Ingen tycker om att bli sårad eller avvisad och det kan göra att man försöker undvika sådana situationer igen. Följden blir att man avvisar sig själv för att ingen annan ska få göra det.

26 Följden av att ta det personligt
leder till skuldkänslor Det blir en tung börda att släpa på om man gör sig själv ansvarig för alla olyckor, felaktigheter och begränsningar. hämmar förmåga att leva sig in i andras situation Man kan inte förstå att andra människor har samma behov som en själv, t.ex. tycker det är roligt att vinna ett spel.

27 Att analysera sig bort från personfixering
Att ta saker och ting personligt är en automatisk reaktion. Nyckeln för att kunna hantera de problem som är förknippade med att ta saker och ting personligt är att: hejda sig: STOPP! Granska sina tankegångar: Vad är det egentligen jag tänker? Vad är det för speciell innebörd jag tillskriver de här handlingarna eller orden? Analysera sina tankar: erinra dig i detalj vad det var som sas eller gjordes. Hur löd orden som yttrades? Det exakta beteendet? Överväg om det skulle kunna finnas någon förklaring till de här orden eller det här beteendet som du uppfattar är en förolämpning mot dig.

28 Att tro sin pr-agent

29 Diagnos = att tro på sin pr-agent
Jag hamnar i svårigheter på grund av självöverskattning Mitt goda självförtroende tycks reta andra Min uppfattning är att om man lyckas inom ett område, kan man bli lika framgångsrik inom vilket område som helst Andra bär skulden för mina misslyckanden När du väl lyckats med vad du föresatt dig kan du slappna av, därför att framgången försäkrar dig om fortsatt framgång

30 Optimism vs. pessimism Optimism är positivt i lagom dos – ”det här klarar jag!” Pessimism –”Det här kommer aldrig att gå …” Viktigt att tänka realistiskt och se alla delar av verkligheten.

31 Hur kan en överdos av positiva tankar få negativa följder?
Livet är dynamiskt och föränderligt Överdrivet självförtroende som sätter en i klistret

32 Pr-agenter i det vanliga livet
Föräldrar – ”Talar alltid om hur fantastisk du är!” Kan leda till att man inte tar ansvar för sin del i livet Vänner – ”Smickra och berömma till varje pris!” Affärskontakter – ”Egenintresse och för bonus” Anställda – ”Ja-sägare som inte vågar säga sanningen!” Arbetsgivare – ”Ser mellan fingrarna på saker som inte fungerar” Religion – ”Gud prövar dig” kan leda till skuldkänslor Folk som vill peppa dig – ”Jag klarar körkortet  läser inte på inför provet”

33 Den inre högljudde pr-agenten
Risk för … Du ber aldrig om andras uppfattning Lyssnar inte när andra framför sina åsikter, behov och önskemål Tar för givet att alla andra vill samma sak som du själv vill

34 verklighetsprövning När folk betraktar sig själva som de stod över de regler som gäller för andra människor, säger man ofta att deras ego, är för stort. Ego = självupptagenhet, högmod, arrogans Individer med sunda egon tror inte på alla sina tidningsklipp. De är inte oövervinneliga bara för att deras beundrare säger så. Tidigare framgångar är inte någon garanti för framgång också i framtiden.

35 Fråga sig själv Vad vet jag om det här? Positiva och negativa sidor
Bedöma risker för att få en realistisk bild

36 Att tro sina kritiker

37 Diagnos = Att tro sina kritiker
Folk har en förmåga att hacka på sådant jag är mest känslig för Jag har ett sjätte sinne för kritik. Jag vet alltid när det är mig folk menar Jag tar illa vid mig av negativa kommentarer från andra, de kan till och med få mig att känna mig deprimerad Jag hör bara de negativa kommentarerna och slår bort komplimangerna Jag tycker att alla kommentarer har lika stor betydelse

38 Att tro sina kritiker Låg självkänsla och självförtroende
Går omkring och Känner sig som en förlorare, bedragare och bluff Somliga mer känsliga för kritik än andra Inre kritiker som säger ”Vad var det jag sa?”

39 kritik Man reagerar inte likadant på alla former av kritik. Det är först om kritiken drabbar något område där vi känner oss särskilt sårbara som vi börjar vibrera. Områden där vi känner oss trygga och säkra har vi inga problem att slå bort som dum och obefogad kritik. Områden där vi känner oss sårbara kan vara: yrke, relationer, utseende eller något annat och det som är så konstigt är att ett enda ord eller ögonkast behövs för att utlösa en automatisk reaktion.

40 Automatisk reaktion Som gör att du: Hör det Tror på det Förstorar upp det ytterligare = MÅR DÅLIGT

41 Varför blir vi känsliga för kritik?
Den vanligaste läxan de flesta människor lär sig om kritik är att svälja den. Som barn intutas vi att ”inte säga emot sina föräldrar” Barn får lära sig att när föräldrar, lärare och andra auktoritetspersoner kritiserar dem, har de här personerna alltid rätt …

42 Vad är tanken då? Förmodligen i all välmening att lära barnen de regler som gäller i familjen och de samhället som de växer upp i (livslögnerna …) Regler från olika kulturer, traditioner, normer och värderingar

43 Att handskas med kritik
Avfärda kritiken Om kritiken inte är värd att lyssna på, om innehållet inte är till nytta, om du genom att rätta dig efter kritiken inte på något sätt skulle förbättra din situation … GLÖM KRITIKEN! Vägra ta strid! Du kan acceptera och avvisa kritiken på en och samma gång Det finns ingen lag som säger att du måste reagera på all kritik eller rätta all orättvis kritik.

44 Att handskas med kritik
Du kan dra nytta av den Kritik kan hjälpa dig att förbättra din egen insats. Om du får insikt i att du saknar vissa färdigheter, kan du ta steg för att skaffa dig dessa. Om du aldrig får veta – eller vägrar tro – att du har en lucka i din kompetens som behöver fyllas ut, kommer du aldrig att göra något åt bristen.

45 perfektionism

46 Diagnos = perfektionism
Att bli betraktad som ”bara genomsnittlig” eller ”en i mängden” är en förolämpning Hellre än att lämna ifrån mig ett arbete som ligger under min nivå väljer jag att inte lämna ifrån mig något alls. Det är viktigt att andra betraktar mig som någon som aldrig tummar på krav på perfektion Också ett litet misstag räcker för att förstöra min dag – eller mitt liv

47 Vad skulle folk säga om de visste?
Vad är perfektionism? En Önskan om att inte skämma ut sig inför andra människor, omgivningen, skolan, kärestan … Vad skulle folk säga om de visste?

48 Vara good enough på ditt eget sätt
Innebär att inse att allt inte behöver vara perfekt. Du gör så gott du kan och det räcker Testa och se: Vad händer om du en dag låter bli att bädda sängen? Diska hela porslinssamlingen? Överlevde du?

49 Vara good enough på ditt eget sätt
Poängen är att det är du som sätter kravet på dig själv att allt ska vara perfekt och det resulterar i ångest och obehag om du inte kan leva upp till det. så istället för att tänka att ”ALLT MÅSTE VARA PERFEKT” tänk att du är unik och har gjort så gott du har kunnat för att det ska bli bra!

50 jämförelsenoja

51 Diagnos = jämförelsenoja
Jämfört med andra, är jag en född förlorare Jag är mycket tävlingsinriktad Att höra om andras framgångar får mig ur balans Att inte ha hunnit så långt som jag borde vid det här laget, får mig att känna mig nere Jag anser att man måste jämföra sig med andra för att vara framgångsrik

52 Jämförelsenojans symtom
Du ger upp alla försök att förverkliga ett mål Det vanligaste följderna av jämförelsenoja är att man ger upp. Du förstör för andra snarare än hjälper dig själv Du känner dig mindre värd och klankar ner på andra.

53 Verklighetscheck Vad är det du jämför?
Här krävs det att du noga granskar dig själv och när du känner dig mindre värd än andra. Vad är det mer exakt du tänker på? Gäller det utseende, framgång, status, popularitet, lycka, familjeförhållanden? Hur korrekt är din jämförelse? Det är lätt att tro att andra inte har några problem, i synnerhet om du inte känner de här personerna särskilt väl eller inte alls. När du jämför din egen tillvaro med det här livet som du har tänkt ut åt andra, är det bara alltför lätt att känna sig misslyckad.

54 verklighetscheck Drar du slutsatser om personens hela liv utifrån det enda faktum du är säker på? Poängen är att om du inte känner till hela historien, varför då utgå från att andra har det så mycket bättre än dU? Att förverkliga ideal och verklighet Att jämföra sig med andra hämmar drivkraften att utvecklas och förkovra sig

55 Tänk om …

56 Diagnos = tänk om … Världen är full av hotande faror
Det gäller att tänka noga på vad man gör och säger om man inte ska hamna i trubbel Jag tycker inte om att ta risker Jag har gått miste om en del tillfällen därför att jag inte varit beredd på att ta en risk Jag undviker att göra något som jag tror att jag skulle kunna bli sårad eller avvisad

57 Bekymmer, bekymmer, bekymmer …
Oro över sådant som inte existerar Oro över konkreta hot mot hälsa och lycka Oro för verkliga hot som hämmar din förmåga att ta itu med svårigheterna istället för att stärka din handlingskraft

58 Tänk om de avvisar mig? Tänk om bron rasar? Tänk om proverna visar något farligt? Tänk om älgen hade sprungit ut genom stängslet och krockat med bilen?

59 Tänk om – frågor får dig att känna dig Sårbar Utsatt Paralyserad
Energi och orkeslös

60 Bryta tänk om -tänkande
Genom att Undersök faktabevis. Testa hypoteser. Vad är det värsta som kan hända? Vad är det bästa som kan hända? Det mest sannolika? Bli statistiker. Skilj på möjligt och troligt. Ta fram och följ upp bilden av den yttersta katastrofen

61 Det kategoriska borde

62 Diagnos = det kategoriska ”borde”
Jag drabbas av skuldkänslor för sådant som jag borde ha gjort i det förflutna Jag tycker det är viktigt med fasta normer När jag betraktar mitt förflutna ser jag fler misslyckanden än framgångar Jag känner mig pressad att handla rätt Jag känner mig överväldigad av allt jag måste göra

63 Borde Är en handling utan tanke Är fingret som höjs under näsan på dig
Handlar ofta om värderingar som vi fått inpräntat i oss från barndomen av våra föräldrar

64 Praktiska borden Praktiska borden att ha vissa bestämda regler vad vi får och inte får göra  praktiskt & Tryggt

65 Problematiska borden Problematiska borden som styr din tillvaron och blir problematiska när du: låter bli att göra något du tycker att du borde göra  dåligt samvete När du lät bli att göra något i det förflutna och ångrar dig bittert När andra lät bli att göra något de borde ha gjort  du känner dig sårad & arg När du gör något du anser att du borde men helst skulle vilja slippa och känner dig missbelåten och skuldmedveten När du har för avsikt att göra något du inte borde och känner dig skuldmedveten, nervös och pressad När sådant du anser vara rätt och riktigt (dina borden) kolliderar med andras övertygelser

66 Ringa in … Vad är det du borde göra som du inte gör?
Vad är det du borde ha gjort som du inte har gjort? Vad är det andra gör fel som har betydelse för dig? Vilka av de plikter du fullgör får dig att känna dig arg? Finns det någon handling du överväger som du bryter mot dina normer?

67 Ja, men …

68 Diagnos = ja, men … Andras åsikter bekommer mig inte
Folk beskyller mig för att inte lyssna på dem Jag hamnar lätt i försvarsställning när folk ber mig – eller säger till – att göra något Jag tycker att saker och ting ska göras på mitt sätt eller också inte alls Jag har en benägenhet att skjuta upp vad som ska göras, till och med sådant som är viktigt

69 Ja, men … Är en teknik som innebär att man först erkänner det positiva men sedan följer upp med något negativt – ibland omedelbart, ibland efter en kortare paus – som tar bort all tillfredsställelse, all glädje över det som tidigare skedde.

70 Men, men, men … Och så följer alla skälen till att det inte tjänar något till att Hoppas Försöka Glädja sig över vad man hittills har uträttat

71 Bli medveten Lyssna på dig själv och bli medveten om vad du tänker: nedvärderar jag det jag gör? Skyddar jag mig själv från att försöka skaffa mig det jag verkligen vill ha? Vad blir effekten av att jag avfärdar mig själv för att inte någon annan ska få chans att göra det? Blir jag mer motiverad, mer framgångsrik eller känner jag mig tom och handlingsförlamad? Nedvärderar jag andras insatser? ökar jag avståndet från mig själv till andra genom att gräla på dem? Vill jag verkligen göra andra arga?

72 Fråga andra i din omgivning
Hustru, man, barn, arbetskamrater Uppträder jag så här? Hur upplever ni det?


Ladda ner ppt "Tankefel som komplicerar livet."

Liknande presentationer


Google-annonser