Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga)"— Presentationens avskrift:

1 Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga)
Logisk-analytisk förmåga (att dra korrekta slutsatser) Psykomotilitet (flexibilitet i tanken) Minnesprocessen Analytisk-syntetisk förmåga (att sätta samman delar till en helhet) Psykospatial förmåga (att orientera sig i rummet) Gestaltminne (helhetsminne)

2 Verbal förmåga individens vetande medvetenhet.
kunna många ord, vilket berör det semantiska minnet, och individens vetande medvetenhet. sätta ord till tankar och känslor så att vår omgivning förstår vad vi menar, vilket berör det episodiska minnet, och individens självmedveten medvetenhet. När man rökt hasch i ca två år så: blir man sämre på att hitta ord till det man vill beskriva. får man ett konkretare tankesätt.

3 Verbal förmåga fattig i själen, eftersom man inte befäster
Som haschrökare: begränsad möjlighet att ta till sig film osv. fattig i själen, eftersom man inte befäster fina grejor inom sig, behållning bara för stunden. orden är inte alltid kopplade till känslor. Som f d haschrökare god behållning av film, böcker och musik kan man läsa böcker. helt ny förmåga att uttrycka sig.

4 Logisk-Analytisk förmåga
att kunna göra en kritisk granskning av det man säger och gör, vilket berör elaboreringsprocessen (omsorgsfull bearbetning). analysera hur dessa misstag har uppstått och rätta till dem. att föra logiska resonemang. När man rökt hasch i ca två år så: förlorar man långsamt den här förmågan. noterar man att misstagen upprepas men har förlorat förmågan att se vad det beror på.

5 Logisk-Analytisk förmåga
Som haschrökare: tänkte man inte innan man svarade. ville man lösa problemet konkret, sen ska det vara löst en gång för alla. trodde man att man var aktiv bara för att man hade projekt på gång. Som f d haschrökare: granskar orsaken till varför saker sker. märker jag att jag utvecklas när jag tänker tillbaka. kan jag ligga på kvällen och lösa problemen med abstrakt tänkande.

6 Psykomotilitet kunna göra många saker samtidigt.
uppmärksamhet och koncentration. kunna göra många saker samtidigt. lägga märket till, jämföra och tänka efter. dialog. tala med någon. sortera intryck. När man rökt hasch i ca två år så: får svårt att rikta uppmärksamheten på ett adekvat sätt. inlärningsförmågan försämras. talar till och inte med andra.

7 Psykomotilitet Som haschrökare:
inlärningsförmågan mycket sämre. visst kan man tänka kvickt men det är inte säkert att man träffar rätt i tanken. man kunde inte lösa 1 problem med 3 bra lösningar till hands, man kunde inte bestämma sig. Som f d haschrökare: man lägger märke till mycket mer. man kan engagera sig, koncentrera sig på information. kan man lösa 3 problem samtidigt.

8 Minnesfunktionen och har en omedelbar funktion och förlängs
korttidsminnet/arbetsminnet ger tidsmedvetenhet och har en omedelbar funktion och förlängs via repetition. långtidsminnet; episodiskt - självkännedom semantiskt - kunskap När man rökt hasch i ca två år så: ganska lätt glömmer vad man pratar om. glömmer avtal, tider, möten etc. får svårt att uppskatta tiden. får svårt att föreställa sig längre tidsintervaller.

9 Minnes förmågan Som haschrökare:
minnesspåren går ihop, så att man blandar ihop det. ingen framförhållning, man vill inte påverka situationen, utan vill bara bli av med den. tänkte dag för dag. Som f d haschrökare: man tar informationen med hem och kan sitta och tänka. lättare att hålla tråden och inte sväva ut i tankebanorna vid samtal. kan jag utan vidare komma ihåg var jag har lagt saker, och vad jag gjorde i förra veckan.

10 Elaborering Repetition Arbetsminne Output
Input via uppmärksamhet Arbetsminne Output Hågkomst Igenkänning Kodning LÅNGTIDSMINNE Propositionsminne Procedurminne Episodminne-självkännedom Semantisktminne-kunskap Emotioner Drogrelaterat Episodminne-drogrelaterad självkännedom

11 Analytisk-Syntetisk förmåga
är en process som hjälper oss att skapa åsikter, moral, värderingar och helhetsbild, på grundval av de övriga 6 funktionerna När man rökt hasch i ca två år så: får man svårt att sortera informationsflödet på ett korrekt sätt. får man svårt att urskilja vad som är väsentlig information.

12 Analytisk-Syntetisk förmåga
Som haschrökare: andras inkonsekvenser tillåter mig att röka hasch. förr kretsade allt kring hasch. detta får haschrökaren att alienera sig med andra människor, han ser/har en insikt som ingen annan har. Som f d haschrökare: man kan ge sig in i en diskussion, och hela tiden sköta en diskussion med sig själv för att komma med nya infallsvinklar. går man djupare in i åsikterna. tänka efter vad andra säger och tar hänsyn till detta när jag formulerar orden.

13 Psykospatial förmåga avläsa omgivningen skapa dags- och veckorutiner.
se relationer mellan människor När man rökt hasch i ca två år så: bleknar omgivningen bort. bryr man sig inte om relationer mellan människor. planerar man inte sin dag.

14 Psykospatial förmåga Som haschrökare: tar det som det kommer.
ingen kontinuitet i relationer. såg man bara "1 meter" framför sig. Som f d haschrökare: jag kan uppleva musik likadant som innan, men då följde jag bara en basgång, nu följer jag hela låten. man reagerar mycket mer på hur folk i omgivningen reagerar känslomässigt. planerar sin vardag bättre.

15 Gestaltminnesfunktionen
skapa mönster och bilder så att det bildar sk scheman. bibehålla dags- och veckorutiner. sätta namn till ansikten. När man rökt hasch i ca två år så: får man svårigheter med att återskapa mönster. får man svårt att komma ihåg vilka relationer olika personer har till varandra. låter man sig styras av de nu rådande omständigheterna.

16 Gestaltminnesförmågan
Som haschrökare: man isolerar sig. inga eller få vardagsrutiner. många holkar är bara vana, nattaholken. Som f d haschrökare: märker att man automatiskt skapar rutiner. mår mycket bättre, vaknar en kvart innan klockan ringer och stiger upp direkt utan att ligga och dra mig.

17 En typisk haschrökare Problem med att finna exakt ord till det han vill beskriva. Begränsad förmåga att läsa böcker, se en film, teater osv. Känslor av tristess och tomhet i det dagliga livet, ensamhet. Det är aldrig hans fel, externalisering eller projicering av sina problem. Han är övertygad om att han fungerar adekvat. Är ej förmögen till kritisk granskning av sitt eget beteende. Känslor av att vara otillräcklig och misslyckad. Oförmögen att vidmakthålla en dialog. Problem med koncentration och uppmärksamhet. Rigida åsikter och färdiga svar. Jag är annorlunda, jag är unik.


Ladda ner ppt "Kognitiva funktioner Verbal förmåga (språklig förmåga)"

Liknande presentationer


Google-annonser