Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Litteraturhistoria.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Litteraturhistoria."— Presentationens avskrift:

1 Litteraturhistoria

2 Varför började man skriva?

3 Skrivkonsten De äldsta medeltidsskrifterna är runskrifterna
Hittas främst på gravstenar, eller andrar typer av stenar. Skrevs som minnen av stora berömda män. Runverser har också hittats vilka liknar hjältedikter som ingår i den äldre ”Eddan”

4 Första skrivna verken När kristendomen kom till Sverige (med sitt latinska alfabet) började bokstäverna flöda. (1100) Den katolska kyrkan var tidig med att skriva litteratur. Det var oftast munkar som skrev. De kopierade också redan skrivna verk, för hand och mycket arbete låg också i att få verken vackra. Ofta var det teologiska verk, läroböcker, helgonlegender och predikningar som kopierades. Nästan allt skrevs på latin, de intellektuella använde latin. Det första som skrevs var landskapslagarna, 1200-talet. (varje landskap hade sin egen lag då Sverige inte var enat)

5 Exempel Landskapslag om hor:
”Nu gör kvinnan hor och går i den säng, som en annan kvinna är gift till. Blir hon tagen där av den kvinna som lagligen gift till den sängen , blir hennes näsa eller öron stympade eller syns reva på hennes kläder, då skall för detta icke gäldas böter, och hon ska böta till hustrun för sängrånet tre marker; det skall vara hennes ensak och däri har varken karl eller konung någon del. Den kvinnan skall sedan heta stympad horkona.”

6 Tidig europeisk litteratur
Beowulf (500-talet) talet Kung Arthur och riddarna av runda bordet (800-talet) Rolandssången-från 1100-talet om riddaren Roland Tristan och Isolde (1100-talet) Snorre Sturlasson- Heimskringla och Eddan Ballader Hjälte och riddarsånger Dantes- Divina Commedia/Den gudomliga komedin Heliga Birgittas- dokument och dikter

7 Ballader Berättande dikter som oftast hade anonyma författare.
De kunde innehålla dialoger och berätta vad som sker, ofta ett triangeldrama. Hjälten i balladerna var oftast en ”fager ungersven” dvs. en yngling och flickan var en stolt jungfru. talet Balladen levde vidare och på 1600-talet började man kalla dem för folkvisor.

8 Rolandssången En riddardikt (800-talet) som många människor kände till under medeltiden. Roland var en modig och tapper riddare som offrade sitt liv för kungen. Ex. ” Karl har förhärjat Spanien med sin makt, vräkt borgar kull och städer ödelagt. Nu är mitt fälttåg slut, har kejsarn sagt, och hemåt mot det ljuva landet drar han…..

9 Kung Arthur 800-talet Geoffrey av Monmouth
Legendarisk ledare som enligt äventyrsberättelser ledde försvaret av Storbritannien i början av 500-talet.

10 Riddardikter Riddardikterna tillkom då höviskheten blev allt mer viktig för krigaradeln under 1100-talet. Höviskhet kommer från ordet hov och innebar att en riddare skulle föja sin herres ord. Strängare etikettsregler infördes, som absolut skulle följas. I och med detta användes dikter och berättelser allt mer, och de anpassades efter höviskheten. I litteraturen framställdes samhället och människorna som mycket bättre än vad det egentligen var. I dikterna var riddarna alltid tappra och detta är Tristan ett typiskt exempel på. Tristan hade en enorm styrka som kunde övervinna alla andra riddare. Han kämpade oftast för sitt eget bästa och hade alltid modet och viljan som krävdes för alla situationer.

11 Exempel……

12 Tristan och Isolde Ca 1100-talet
Prosa berättelse om kärlek mellan ett par som inte kan få varandra. Ursprungligen en keltisk saga men som på 1100-talet finns i olika versioner av den. Antal bearbetningar och flera franska versioner Parvis rimmade rader. Varje kapitel börjar med ett citat på tyska

13

14

15 Beowulf “utspelas under 500-talet, kämpar Beowulf, en av geaternas hjältar, mot tre fiender: Grendel, som föröder Heorot och dess invånare i Danmark, Grendels moder, och senare i sitt liv (efter att ha återvänt hem och blivit kung), en drake. Beowulf blir dödligt sårad i det slutliga slaget. “ (wikipedia)

16

17 Heliga Birgitta Giftes bort som 14-åring, fick åtta barn och blev sedan änka. Birgitta hade en religiös kris och började få gudomliga uppenbarelser. Hon gick i kloster och fick sina uppenbarelser nedskrivna. Det är dessa skrifter som är den svenska medeltidens litterära huvudverk. Hon reste till Rom för att vädja om att få grunda en egen ordensregel (samling föreskrifter som medlemmar förbinder sig att följa) men Påven vägrade. Hon tilläts dock att bygga ett eget kloster. Grundare av Vadstena Kloster Citat ur Heliga Birgittas Uppenbarelser, band 3

18

19 Snorre Sturlasson Isländsk författare som levde på 1200-talet.
Snorre-Eddan (ej blandas ihop med den äldre, poetiske Eddan) och Heimskringla Eddan inleds med två stora poem: Völuspa och Havamal. Völupsa handlar om världens skapelse, förfall och undergång, ragnarök samt uppkomsten av en ny behagligare värld. Havamal (odens sång)är den längsta dikten i verket och och är ett ordspråksliknande tankespråk med levnadsregler för olika situationer i livet. Senare delen av Eddan består av en rad hjältedikterdär hjältar monster och kungar dras in i dramatiska händelser. Men där finns också dikter somhandar om defornnordiska gudarna bla. Tor och Oden Ex. ” Upp steg Ode, åldrige härskarn, och Sleipner sadel lade. Han red ded därifrån åt Nivihel till och mötte hunden, som från Hels rike kom” ur Balders drömmar

20 Canterbury tales "Canterburysägner", en samling berättelser på vers
Geoffrey Chaucer. På en resa i Italien kom Chaucer i kontakt med Dantes och Boccaccios verk, översatte Decamerone och bestämde sig för att skriva något liknande. Resultatet blev hans berömda Canterburysägner, som består av 24 berättelser på vers. Författaren presenterar ett sällskap som samlats på ett värdshus i London för att göra en pilgrimsfärd till katedralen i Canterbury. Sällskapet består av folk ur olika stånd, i skilda åldrar och med olika uppfattningar om det mesta. För att fördriva tiden under resan kommer de överens om att var och en skall berätta fyra historier, två på resan dit och två på hemvägen. Berättelserna är roliga, frispråkiga och ger realistiska glimtar från det medeltida England. Chaucer växlar stil och språk så att berättarnas karaktärer speglas i de historier de återger, t ex så berättar riddaren en hövisk roman, abbedissan en helgonlegend, och den försupna mjölnaren berättar en fabliau. Canterbury tales anses som en milstolpe i den engelskspråkiga litteraturen. I och med den överger man den tidigare förhärskande allittererade versen och övergår till rimmad vers.

21 Francois Villon Egentligen François de Montcorbier, född 1431, död efter 1463, var en fransk författare. Villon studerade till präst vid universitetet i Paris och inledde sin kriminella bana med att mörda just en präst. Han blev dock inte dömd utan endast relegerad från skolan. Efter detta började han livnära sig på sina dikter som var skrivna på folkspråket franska vilket var en nyhet eftersom dikter tidigare alltid skrivits på latin. I sina dikter skrev han om samhällets bottenskikt, horor och fattiga och han kritiserade även de styrande. Slutligen blev han oskyldigt dömd till döden och medan han väntade på sitt straff skrev han dikten "de hängdas ballad". Han blev dock aldrig hängd utan utvisades ur landet och försvann spårlöst. Villon har under århundradenas lopp inspirerat många visdiktare, bland andra Evert Taube i dikten Vinterballad och Cornelis Vreeswijk. Uttrycket "den snö som föll ifjol" kommer ursprungligen från Villon - Mais où sont les neiges d'antan? vilket är en refräng i balladen om Damerna av fordom Ballade des Dames du Temps Jadis.

22

23 Dante Dante Alighieri, även Durante Alaghieri, kallad Dante 1265
Dante räknas som en av västvärldens största författare genom tiderna. Mest känd är han för sitt epos Divina Commedia, som var begynnelsen till att latinet undanträngdes till förmån för italienskan, och vars handling förnyade berättarkonsten. För eftervärlden är Commedia också ett dokument om världsbilden vid tiden för verkets tillkomst

24 Divina Commedia Verket omfattar 100 sånger (canti) på ca 150 rader vardera, uppdelade i tre delar; Inferno (Helvetet 33 sånger), Purgatorio (Skärselden 33 sånger) samt Paradiso, (Paradiset 33 sånger) I början finns det även en inledande sång, alltså blir det 100 sånger allt som allt. Originalet är skrivet på en föregångare till det italienska skriftspråket, med ett av Dante själv påfunnet versmått, terzinen. Handlingen utspelas jubelåret 1300. I verket skildras Dantes vandring genom helvete och skärseld, i vilka han får bevittna de olika nivåer av straff och rening de syndiga själarna får utstå efter döden, samt upp i Paradiset där han får träffa sin ungdomskärlek Beatrice som han tidigare skrivit om i Vita Nuova.

25 Ur Divina Commedia Jag stod i mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann, där ej mer väg och stig jag kunde ana. Ej vet jag längre hur jag skildra kan en skog så full av grymheten och nöden; vid minnet än mig skräcken slår i bann. Den ödslig var som tomheten, som döden - men skall jag säga er hur tröst jag fann, så må jag måla färdens alla öden. Ur Divina Commedia, Första sången, vers 1-9 (övers. Åke Ohlmarks)

26 Decarmerone 1353 Giovanni Boccaccios absolut största verk.
100 berättelser samt en ramberättelse som binder ihop hela historien. Intrigen går i stora drag ut på att pesten kommer till Florens, och tio ungdomar (7 kvinnor och 3 män) flyr till Fiesole utanför Florens. Där sysselsätter de sig genom att varje dag berätta en historia vardera, i tio dagar. På så vis har de, när den tionde dagen är slut, sammanlagt berättat 100 berättelser. Titeln är en kombination av två grekiska ord som betyder "tio" (δέκα déka) och "dag" (ἡμέρα hēméra). ... De tio stegen

27 Arthur För länge sedan, när England var söndrat och stod utan kung, invaderades landet av barbarer som ödelade landsbygden. Människorna ropade efter en rättskaffens man som kunde kasta ut fienden och återställa lag och ordning. Men bara den som kunde lossa ett förtrollat svärd från en förtrollad sten hade rätt till tronen. Många försökte men ingen lyckades, inte förrän en ung pojke plötsligt uppenbarade sig och, till allas förvåning, lyckades dra loss svärdet. Människorna jublade, man hade fått sin kung och hans namn var Arthur. Arthur tog genast itu med att bygga upp sitt rike. Han uppförde ett starkt fäste, Camelot, och grundade en orden av krigare, kallad Riddarna av det runda bordet. Tillsammans med dessa red konungen ut och besegrade de fiender som hotade riket. Hans folk jublade och gladde sig åt det humana styre som kung Arthur förde, riket blomstrade och till drottning valde konungen den vackra Lady Guinevere.

28 Forts….. Även sjukdomar lyckades man blidka under Arthurs regeringstid. Hans undersåtar fann den heliga Gral, en bägare som innehöll ett hemligt botemedel mot alla världens farsoter. Men när, som så ofta händer, människorna har det bra uppstår avundsjuka. Ett uppror mot kung Arthur utbröt, ledd av hans brorson Modred. Men bakom det hela låg mörka, sataniska krafter ledda av den mystiska, outgrundliga häxan Morganna. I ett avgörande slag besegrades Modred samtidigt som Morganna tillintetgjordes av Merlin, Arthurs hovtrollkarl. Men allt gick inte bra, Arthur själv blev dödligt sårad. Konungens sista önskan på dödsbädden var att hans magiska svärd, Excalibur, skulle kastas i en förtrollad sjö som offer åt en sjögudinna. Så skedde; just innan svärdet träffade vattenytan dök en arm upp ur sjön och drog ned vapnet i djupet. När Arthur var nära döden kom tre jungfrur, alla klädda i vitt, och förde bort honom till den mystiska ön Avalon. De flesta säger att han dog på ön och begravdes där, men några tror att Arthurs själ inte finns bland de döda. Man säger att han sover och att han en dag skall återvända.

29 Kung Arthurs svärd Riddarna av runda bordet Kung Arthurs död

30 Nya tiden Boktryckarkonst (ca 1450) Columbus resa till Amerika (1492)
Luthers kritik av kyrkan (1517) Vändpunkt i Europas historia Tiden efter 1500 kallas därefter för Nya tiden Bibeln på svenska (1541)

31 Don Quijote

32 William Shakespeare


Ladda ner ppt "Litteraturhistoria."

Liknande presentationer


Google-annonser