Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgruppsmöte till psykiatriprojektet för huvudmännen 28 januari 2011 2014-08-21 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgruppsmöte till psykiatriprojektet för huvudmännen 28 januari 2011 2014-08-21 1."— Presentationens avskrift:

1 Referensgruppsmöte till psykiatriprojektet för huvudmännen 28 januari 2011 2014-08-21 1

2 Läkemedelsbehandling vid psykos/schizofreni 2014-08-21 2

3 Sakkunniga Eva Lindström docent, ordförande Mats Berglund professor emeritus Anniqa Foldemo med dr Lennart Lundin leg psykolog Annika Nilsson patientsakkunnig Gunilla Ringbäck med dr Carl-Olav Stiller docent Projektledning Sofia Tranæus Mikael Nilsson Kickan Håkanson 2014-08-21 3

4 Områden Livskvalitet Prodromal, yngre Äldre Typiska/atypiska/placebo – effekt och biverkningar Terapirefraktära patienter Beredningsformer Hjärnan Graviditet Missbruk Prognos Systematiska översikter av god kvalitet! 2014-08-21 4

5 Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd 2014-08-21 5

6 Projektgrupp Lars Jacobsson, ordförande Stephan Ehlers, Göteborg Viviann Nordin, Stockholm Mikaela Starke, Göteborg Ylva Benderix, Växjö Margareta Ahlström, Stockholm Eva Billstedt, Göteborg Anne-Liis von Knorring, Uppsala Bo Söderpalm, Göteborg Martin Grann, Stockholm Margareta Söderström, Lund Rurik Löfmark, Stockholm Jean-Luc af Geijerstam, projektledare Maria Ahlberg, assistent Thomas Davidson, hälsoekonom Anders Norlund, hälsoekonom Sally Saad, informationsspecialist Sofia Tranæus, biträdande projektledare Pernilla Östlund, projektledare sakkunniga kansli 2014-08-21 6

7 Huvudfrågor Vilken evidens finns för de diagnostiska metoder som används för att ställa diagnoserna ADHD och autismspektrumtillstånd? Vilken evidens finns för farmakologisk och icke-farmakologisk behandling som används vid ADHD och autismspektrumstörning? UPP-centrums nationella inventering ”Barn- och ungdomspsykiatrins metoder” 2014-08-21 7

8 Tidsplan 2010 17 decemberHalvtid SBU:s råd 2011 12 januariAlla studier tabellerade Januari–februariSyntes och evidensgradering VårManusförfattande Mars–AprilManus till kansliet JuniManus till externa granskare SeptemberTill SBU:s Råd och Nämnd DecemberRapport till Socialdepartementet 2012Slutbearbetning, tryck och spridning 2014-08-21 8

9 Resultat litteratursökningar/-granskning (september 2010) Antal träffar i sökningar:10 558 Antal beställda artiklar i fulltext:1 081 2014-08-21 9

10 Övrigt Press utifrån att lämna ut handlingar som rör projektet. Två överklaganden i Kammarrätten och en JO-anmälan. Tidspress! 2014-08-21 10

11 Diagnostik och uppföljning vid förstämningssjukdomar hos barn, vuxna och äldre 2014-08-21 11

12 Projektgrupp Per Allard, äldrepsykiatri, Umeå Kristina Boström Bengtsson, allmänmedicin, Skövde Lisa Ekselius, psykiatri, Uppsala Ingvar Krakau, allmänmedicin, Stockholm Mia Ramklint, barn/vuxenpsykiatri, Uppsala Charlotta Sunnqvist, psykiatri, Lund Cecilia Svanborg, psykiatri, Stockholm Maria Tillfors, psykologi, Örebro Petter Gustavsson, psykologi, Stockholm 2014-08-21 12

13 Huvudfrågor Förbättras omhändertagandet om diagnostiska instrument och skattningsskalor används, jämfört med en klinisk bedömning? Är intervjuguider och skattningsskalor tillförlitliga? Överensstämmer läkarens skattning med självskattning? 2014-08-21 13

14 Rapportens huvuddelar Vetenskapligt underlag baserat på systematisk litteraturöversikt (ca 16 000 abstrakts) ”Inventering” – en praktisk sammanställning 2014-08-21 14

15 Patientens röst 2014-08-21 15

16 Vårt projekt Om patientens röst vid psykos/schizofreni (ICD 10-; F20-29) och neuropsykiatriska diagnoser (ADHD och autismspektrumtillstånd) 2014-08-21 16

17 Sakkunniga: Bengt Mattsson, professor (ordförande) bengt.mattsson@allmed.gu.se Lennart Lundin, leg psykolog lennart.lundin@vgregion.se Rurik Löfmark, etiker rurik.lofmark@telia.com Svenny Kopp, barnpsykiater svenny.kopp@vgregion.se Från SBU Sophie Werkö, projektledare werko@sbu.se Sofia Tranaeus, bitr projektledare traneus@sbu.se Elisabeth Gustafsson, projektassistent gustafsson@sbu.se Projektgruppen 2014-08-21 17

18 Vad menar vi med patientens röst? Delaktighet Erfarenheter/upplevelser Bemötande Behov/önskemål Anhörigas röst & vårdpersonalens 2014-08-21 18

19 Arbetet pågår Drivs som eget projekt men utgör ett kapitel i respektive gul rapport. Litteratursökning klar (ca 1400 abstrakt), granskning pågår av fulltextartiklar (ca 500 st). 2014-08-21 19

20 Preliminära teman För schizofreni/psykos Beslutsmedverkan vid behandling Recovery, återhämtning Familjens börda Anhörigas roll Diskriminering Följsamhet till behandling Syn på återhämtning 2014-08-21 20

21 För ADHD/autism inlärning/skola kommunikation genus familjen diagnos identitet coping samhällets stöd och attityder 2014-08-21 21

22 Vård av personer med schizofreni, ADHD eller autismspektrumtillstånd – organisatoriska aspekter 2014-08-21 22

23 Projektgrupp Ing-Marie Wieselgren Ingela Skärsäter Lars Borgquist Per Nettelbladt 2014-08-21 23

24 Preliminära frågor Jämförelser mellan –Integrerade team och vård inom befintliga strukturer –Primärvård och specialiserad psykiatri –Specialiserad rehab/habilitering och rehab/habilitering inom befintliga strukturer –Öppenvård och slutenvård –Organisationsformer som omfattar modern teknik och befintliga organisationsformer Kontinuitetens betydelse 2014-08-21 24

25 Implementering av psykiatrisk evidens i primärvården 2014-08-21 25

26 Projektgrupp Malin André Lars Wallin Tord Forsner Agneta Pettersson 2014-08-21 26

27 Frågor Vilka metoder kan underlätta att införa psykiatrisk evidens/riktlinjer i primärvården? Ger komplexa interventioner bättre effekt än enkla? Bibehålls effekten? 2014-08-21 27

28 Praxisundersökningar inom projektet 2014-08-21 28

29 Registerstudie, schizofreni Öppen- och slutenvårdade med schizofrenidiagnos –vilka preparat som används –dödlighet –byte läkemedel –återinskrivning –et c Mindre mängd data än förväntat… 2014-08-21 29

30 Praxisstudier ADHD/autismspektrumtillstånd Praxisstudier Diagnostik och behandling av ADHD inom vuxenpsykiatrin Registerstudie Förskrivningsmönster (ålder, kön, regionala skillnader, trender över tid) av läkemedelsbehandling vid ADHD 2014-08-21 30

31 Diagnostik förstämningssjukdomar Enkät till primärvård, psykiatri, barnpsykiatri Fokusgrupper primärvårdsläkare Fokusgrupper patienter i primärvården 2014-08-21 31

32 Test av implementeringsmetoder Randomiserad studie planeras Implementeringsstöd för rapporten om diagnostik vid förstämningstillstånd 2014-08-21 32


Ladda ner ppt "Referensgruppsmöte till psykiatriprojektet för huvudmännen 28 januari 2011 2014-08-21 1."

Liknande presentationer


Google-annonser