Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgruppsmöte till psykiatriprojektet för huvudmännen 28 januari 2011 2014-08-21 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgruppsmöte till psykiatriprojektet för huvudmännen 28 januari 2011 2014-08-21 1."— Presentationens avskrift:

1 Referensgruppsmöte till psykiatriprojektet för huvudmännen 28 januari

2 Läkemedelsbehandling vid psykos/schizofreni

3 Sakkunniga Eva Lindström docent, ordförande Mats Berglund professor emeritus Anniqa Foldemo med dr Lennart Lundin leg psykolog Annika Nilsson patientsakkunnig Gunilla Ringbäck med dr Carl-Olav Stiller docent Projektledning Sofia Tranæus Mikael Nilsson Kickan Håkanson

4 Områden Livskvalitet Prodromal, yngre Äldre Typiska/atypiska/placebo – effekt och biverkningar Terapirefraktära patienter Beredningsformer Hjärnan Graviditet Missbruk Prognos Systematiska översikter av god kvalitet!

5 Diagnostik och behandling av ADHD och autismspektrumtillstånd

6 Projektgrupp Lars Jacobsson, ordförande Stephan Ehlers, Göteborg Viviann Nordin, Stockholm Mikaela Starke, Göteborg Ylva Benderix, Växjö Margareta Ahlström, Stockholm Eva Billstedt, Göteborg Anne-Liis von Knorring, Uppsala Bo Söderpalm, Göteborg Martin Grann, Stockholm Margareta Söderström, Lund Rurik Löfmark, Stockholm Jean-Luc af Geijerstam, projektledare Maria Ahlberg, assistent Thomas Davidson, hälsoekonom Anders Norlund, hälsoekonom Sally Saad, informationsspecialist Sofia Tranæus, biträdande projektledare Pernilla Östlund, projektledare sakkunniga kansli

7 Huvudfrågor Vilken evidens finns för de diagnostiska metoder som används för att ställa diagnoserna ADHD och autismspektrumtillstånd? Vilken evidens finns för farmakologisk och icke-farmakologisk behandling som används vid ADHD och autismspektrumstörning? UPP-centrums nationella inventering ”Barn- och ungdomspsykiatrins metoder”

8 Tidsplan decemberHalvtid SBU:s råd januariAlla studier tabellerade Januari–februariSyntes och evidensgradering VårManusförfattande Mars–AprilManus till kansliet JuniManus till externa granskare SeptemberTill SBU:s Råd och Nämnd DecemberRapport till Socialdepartementet 2012Slutbearbetning, tryck och spridning

9 Resultat litteratursökningar/-granskning (september 2010) Antal träffar i sökningar: Antal beställda artiklar i fulltext:

10 Övrigt Press utifrån att lämna ut handlingar som rör projektet. Två överklaganden i Kammarrätten och en JO-anmälan. Tidspress!

11 Diagnostik och uppföljning vid förstämningssjukdomar hos barn, vuxna och äldre

12 Projektgrupp Per Allard, äldrepsykiatri, Umeå Kristina Boström Bengtsson, allmänmedicin, Skövde Lisa Ekselius, psykiatri, Uppsala Ingvar Krakau, allmänmedicin, Stockholm Mia Ramklint, barn/vuxenpsykiatri, Uppsala Charlotta Sunnqvist, psykiatri, Lund Cecilia Svanborg, psykiatri, Stockholm Maria Tillfors, psykologi, Örebro Petter Gustavsson, psykologi, Stockholm

13 Huvudfrågor Förbättras omhändertagandet om diagnostiska instrument och skattningsskalor används, jämfört med en klinisk bedömning? Är intervjuguider och skattningsskalor tillförlitliga? Överensstämmer läkarens skattning med självskattning?

14 Rapportens huvuddelar Vetenskapligt underlag baserat på systematisk litteraturöversikt (ca abstrakts) ”Inventering” – en praktisk sammanställning

15 Patientens röst

16 Vårt projekt Om patientens röst vid psykos/schizofreni (ICD 10-; F20-29) och neuropsykiatriska diagnoser (ADHD och autismspektrumtillstånd)

17 Sakkunniga: Bengt Mattsson, professor (ordförande) Lennart Lundin, leg psykolog Rurik Löfmark, etiker Svenny Kopp, barnpsykiater Från SBU Sophie Werkö, projektledare Sofia Tranaeus, bitr projektledare Elisabeth Gustafsson, projektassistent Projektgruppen

18 Vad menar vi med patientens röst? Delaktighet Erfarenheter/upplevelser Bemötande Behov/önskemål Anhörigas röst & vårdpersonalens

19 Arbetet pågår Drivs som eget projekt men utgör ett kapitel i respektive gul rapport. Litteratursökning klar (ca 1400 abstrakt), granskning pågår av fulltextartiklar (ca 500 st)

20 Preliminära teman För schizofreni/psykos Beslutsmedverkan vid behandling Recovery, återhämtning Familjens börda Anhörigas roll Diskriminering Följsamhet till behandling Syn på återhämtning

21 För ADHD/autism inlärning/skola kommunikation genus familjen diagnos identitet coping samhällets stöd och attityder

22 Vård av personer med schizofreni, ADHD eller autismspektrumtillstånd – organisatoriska aspekter

23 Projektgrupp Ing-Marie Wieselgren Ingela Skärsäter Lars Borgquist Per Nettelbladt

24 Preliminära frågor Jämförelser mellan –Integrerade team och vård inom befintliga strukturer –Primärvård och specialiserad psykiatri –Specialiserad rehab/habilitering och rehab/habilitering inom befintliga strukturer –Öppenvård och slutenvård –Organisationsformer som omfattar modern teknik och befintliga organisationsformer Kontinuitetens betydelse

25 Implementering av psykiatrisk evidens i primärvården

26 Projektgrupp Malin André Lars Wallin Tord Forsner Agneta Pettersson

27 Frågor Vilka metoder kan underlätta att införa psykiatrisk evidens/riktlinjer i primärvården? Ger komplexa interventioner bättre effekt än enkla? Bibehålls effekten?

28 Praxisundersökningar inom projektet

29 Registerstudie, schizofreni Öppen- och slutenvårdade med schizofrenidiagnos –vilka preparat som används –dödlighet –byte läkemedel –återinskrivning –et c Mindre mängd data än förväntat…

30 Praxisstudier ADHD/autismspektrumtillstånd Praxisstudier Diagnostik och behandling av ADHD inom vuxenpsykiatrin Registerstudie Förskrivningsmönster (ålder, kön, regionala skillnader, trender över tid) av läkemedelsbehandling vid ADHD

31 Diagnostik förstämningssjukdomar Enkät till primärvård, psykiatri, barnpsykiatri Fokusgrupper primärvårdsläkare Fokusgrupper patienter i primärvården

32 Test av implementeringsmetoder Randomiserad studie planeras Implementeringsstöd för rapporten om diagnostik vid förstämningstillstånd


Ladda ner ppt "Referensgruppsmöte till psykiatriprojektet för huvudmännen 28 januari 2011 2014-08-21 1."

Liknande presentationer


Google-annonser