Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Taxonomi – Vad är det, vad gör det och vad är det bra för NAMN DATUM 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Taxonomi – Vad är det, vad gör det och vad är det bra för NAMN DATUM 1."— Presentationens avskrift:

1 Taxonomi – Vad är det, vad gör det och vad är det bra för NAMN DATUM 1

2 1.Inledning 2.Aktuell situation 3.Grunder och principer för taxonomin 4.Utveckling av taxonomin 5.Vidareutveckling av taxonomin 6.Klassomfång 7.Fördelar med taxonomibaserad klassificering 8.Centralt team 9.Tillämpning av taxonomin 10.Sammanfattning ÖVERSIKT Översikt 2

3 Förfining av Niceklassificeringen INLEDNING 3

4 Samarbetsinsats INLEDNING KHIMNationella kontor WipoAnvändarorganisationer 4

5 Aktuell situation INLEDNING 5

6 Niceklassificeringen AKTUELL SITUATION Aktuell klassificeringssituation Harmoniserad databas 6

7 AKTUELL SITUATION Aktuell klassificeringssituation 7 Class 39 Båttransporter, Tjänster avseende flygtransporter, Anordnande av eskort för resenäre,r Ambulanstransporter, Uthyrning av rullstolar, Lossning av laster, Pipelinetransporter, Passagerartransporter, Uthyrning av tävlingsbilar, Chaufförstjänster, Taxitransporter, Anordnande av kryssningar, Järnvägstransporter, Transportmäkleri,Eldistributionstjänster, Fartygstransporter, Undervattensbärgning, Uthyrning av dykarklockor, Tjänster avseende uthyrning av containrar, Leveranser av pizzor, Vattendistribution och vattenförsörjning, Vattendistribution och vattentillförsel Färjetransporter Nice Class Headings Transporter, Emballering/paketering och förvaring av gods, Samordning av researrangemang för individer och grupper

8 Taxonomins grunder och principer 8

9 hur den tillämpas på klassificering Taxonomins grunder Vad en taxonomi är – GRUNDER 9

10 Taxonomins principer Niceklassificeringen är grunden PRINCIPER 10 Taxonomin byggs ovanpå

11 Taxonomins principer Termer, grupper och grupptitlar PRINCIPER 11

12 Taxonomins principer PRINCIPER 12 Class 39 GPS-navigeringstjänsterBåttransporterGodsmagasineringResenärer (Transport av -)Värmeförsörjning [distribution] Leverans av postordervarorSjötransporterTjänster avseende flygtransporterBiltransporterRäddning av fartyg i nöd (transport) TrafikinformationFärjetransporterAnordnande av eskort för resenärerPråmtransporterFlygbolags- och frakttjänster, ingående i klassen Uthyrning av förvaringscontainrarUtdelning av dagstidningarAmbulanstransporterKanalpråmtransporterTransporter med tankfartyg GarageuthyrningDagstidningsutdelningUthyrning av rullstolar TransportinformationLossning av lasterTransporter med persontågLossningstjänster Räddning av båtlasterBusstransporterPipelinetransporterUthyrning av sittvagnarLedning av rundturer Flottagning av fartygBepansrade biltransporterPassagerartransporter Bogsering till sjöss Lastbilstransport VaruleveranserBevakade transporter av värdeföremålUthyrning av tävlingsbilar Reseinformation SpeditionUpplåtande av förvaringsplatser för båtarChaufförstjänsterTransporter på banor med enkelspårTransporter med passagerarfartyg BåtuthyrningBiluthyrningTaxitransporterUthyrning av motorcyklarPaketleveranser Fordons- och farkostsuthyrningAnordnande av kryssningar LotsningDistribution av energiJärnvägstransporterPersonliga guidetjänster för rundturerPlanering av färdvägar Uthyrning av lagerlokalerForsling av bagageAnordnande av resor Uthyrning av kylskåpVattendistributionEldistributionstjänsterTransporter (Spårvagns -) Bokning av hyrbilar Fartygstransporter Gasförsörjning [distribution] VarutransporterGodstransporter via järnvägUndervattensbärgning Transporter med propellerplanMeddelanden (Utbärning av -)Uthyrning av dykarklockorBärgning av bilar Vattenförsörjning Transporter och leveranser av varorTjänster avseende uthyrning av containrarUtbärning av meddelanden BefraktningUthyrning av lagringsutrymme i lagerlokaler Utbärning av meddelanden Magasinering Upplåtande av kajplatserFörvaring och leverans av varorLeveranser av pizzorFartyg (Flottagning av -)Lufttransport KurirtjänsterVattendistribution och vattenförsörjning Transporttjänster avseende nöjesbåtarLeverans och förvaring av varorVattendistribution och vattentillförselFlygnavigeringstjänster LastspårningstjänsterFörvaring av pälsar Uthyrning av flygplansmotorerBilparkeringar Transporter med turbojetplanVattenförsörjning Parkeringsplatser Resor (Arrangerande av -)Bogsering av flygplanManövrering av färjor

13 Taxonomins principer PRINCIPER 13 Class 39 GPS-navigeringstjänsterBåttransporter Godsmagasinering Resenärer (Transport av -) Värmeförsörjning [distribution] Leverans av postordervarorSjötransporterTjänster avseende flygtransporterBiltransporter Räddning av fartyg i nöd (transport) TrafikinformationFärjetransporterAnordnande av eskort för resenärerPråmtransporterFlygbolags- och frakttjänster, ingående i klassen Uthyrning av förvaringscontainrar Utdelning av dagstidningarAmbulanstransporter KanalpråmtransporterTransporter med tankfartyg Garageuthyrning DagstidningsutdelningUthyrning av rullstolar TransportinformationLossning av laster Transporter med persontåg Lossningstjänster Räddning av båtlasterBusstransporterPipelinetransporterUthyrning av sittvagnarLedning av rundturer Flottagning av fartygBepansrade biltransporterPassagerartransporter Bogsering till sjöss Lastbilstransport VaruleveranserBevakade transporter av värdeföremålUthyrning av tävlingsbilar Reseinformation Spedition Upplåtande av förvaringsplatser för båtar ChaufförstjänsterTransporter på banor med enkelspårTransporter med passagerarfartyg BåtuthyrningBiluthyrningTaxitransporterUthyrning av motorcyklarPaketleveranser Fordons- och farkostsuthyrning Anordnande av kryssningar LotsningDistribution av energiJärnvägstransporterPersonliga guidetjänster för rundturerPlanering av färdvägar Uthyrning av lagerlokalerForsling av bagageAnordnande av resor Uthyrning av kylskåpVattendistributionEldistributionstjänsterTransporter (Spårvagns -) Bokning av hyrbilar Fartygstransporter Gasförsörjning [distribution] VarutransporterGodstransporter via järnvägUndervattensbärgning Transporter med propellerplan Meddelanden (Utbärning av -) Uthyrning av dykarklockor Bärgning av bilarVattenförsörjning Transporter och leveranser av varorTjänster avseende uthyrning av containrarUtbärning av meddelanden Befraktning Uthyrning av lagringsutrymme i lagerlokalerUtbärning av meddelanden Magasinering Upplåtande av kajplatserFörvaring och leverans av varorLeveranser av pizzorFartyg (Flottagning av -)Lufttransport KurirtjänsterVattendistribution och vattenförsörjning Transporttjänster avseende nöjesbåtarLeverans och förvaring av varorVattendistribution och vattentillförselFlygnavigeringstjänster LastspårningstjänsterFörvaring av pälsar Uthyrning av flygplansmotorerBilparkeringar Transporter med turbojetplanVattenförsörjning Parkeringsplatser Resor (Arrangerande av -)Bogsering av flygplanManövrering av färjor

14 Taxonomins principer PRINCIPER 14 Transporter TrafikinformationBåttransporterFartygstransporter Flygbolags- och frakttjänster, ingående i klassen TransportinformationSjötransporterBiltransporterLastbilstransport LotsningTransporter med propellerplanPråmtransporter Tjänster avseende flygtransporterJärnvägstransporterTransporter på banor med enkelspårLufttransport Transporter med turbojetplan Transporter (Spårvagns -) Navigation (positionering och rutt- och kursplanering) Transport och leverans av varorUthyrning av transportmedel Resor och passagerartransporter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning GPS-navigeringstjänsterLeverans av postordervarorBåtuthyrningRäddning av båtlaster LastspårningstjänsterVaruleveranser Transporttjänster avseende nöjesbåtarFlottagning av fartyg FlygnavigeringstjänsterSpeditionResor (Arrangerande av -)Bogsering av flygplan Planering av färdvägar BiluthyrningFärjetransporterUndervattensbärgning VarutransporterFordons- och farkostsuthyrningBusstransporter Lossning av lasterBokning av hyrbilarAnordnande av eskort för resenärerBärgning av bilar BefraktningUthyrning av rullstolarFartyg (Flottagning av -) KurirtjänsterUthyrning av tävlingsbilarAmbulanstransporter Räddning av fartyg i nöd (transport) Leveranser av pizzorUthyrning av dykarklockorPassagerartransporter Tjänster avseende uthyrning av containrarChaufförstjänster Utdelning av dagstidningarUthyrning av sittvagnarTaxitransporter DagstidningsutdelningUthyrning av motorcyklarAnordnande av kryssningar Manövrering av färjor

15 Taxonomins principer PRINCIPER 15 Transporter Navigation (positionering och rutt- och kursplanering) Transport och leverans av varor Uthyrning av transportmedel Resor och passagerartransporter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning

16 Taxonomins principer Träd, hierarkier och samband PRINCIPER 16

17 Taxonomins principer PRINCIPER 17 CLASS 39 Distribution av rörledningar och kablar Transporter Emballering/paketeri ng och förvaring av gods Parkeringstjänster, förvaring av fordon, förtöjningstjänster Transport och leverans av varor Uthyrning av transportmedel Resor och passagerartranspor ter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning Navigation (positionering och rutt- och kursplanering) Postutdelning och kurirtjänster Frakt- och godstransporter samt flyttjänster Sightseeing, guide- och utflyktsjänster

18 Taxonomins principer Från allmänt till specifikt PRINCIPER 18

19 Taxonomins principer PRINCIPER Transport Flyttning av människor, djur och varor från en plats till en annan. Transport och leverans av varor Ska endast avse varor, inte personer. Postutdelning och kurirtjänster Ytterligare specificerat som en viss typ av varor. 19

20 Taxonomins principer Friskrivningsklausul PRINCIPER 20

21 Utveckling av taxonomin 21

22 Utveckling av taxonomin Inte uppfinna hjulet på nytt UTVECKLING Tidigare varu- och tjänstehierarkier 22

23 Utveckling av taxonomin Marknadsanpassad UTVECKLING Anpassa klassificeringen efter marknaden, inte marknaden efter klassificeringen 23

24 Utveckling av taxonomin Regler och metoder UTVECKLING 24

25 Utveckling av taxonomin Grupprinciper UTVECKLING Hur grupper skapas 25

26 Utveckling av taxonomin Regler för inplaceringen UTVECKLING Fylla grupper med termer 26

27 Utveckling av taxonomin Strukturens storlek UTVECKLING Hur djup och hur bred 27

28 Vidareutveckling av taxonomin 28

29 Vidareutveckling av taxonomin Nya Niceutgåvor VIDAREUTVECKLING 29

30 Vidareutveckling av taxonomin Marknadsutveckling VIDAREUTVECKLING 30

31 Vidareutveckling av taxonomin VIDAREUTVECKLING 31 CLASS 39 Distribution av rörledningar och kablar Tidsresetjänste Transporter Emballering/paketeri ng och förvaring av gods Parkeringstjänster, förvaring av fordon, förtöjningstjänster Transport och leverans av varor Uthyrning av transportmedel Resor och passagerartransp orter Undsättning, hämtning, bogsering och bärgning Navigation (positionering och rutt- och kursplanering) Sightseeing, guide- och utflyktsjänster Postutdelning och kurirtjänster Teleporteringstjä nster Frakt- och godstransporter samt flyttjänster r

32 Vidareutveckling av taxonomin Samarbete och samordning VIDAREUTVECKLING KHIMNationella kontor WipoAnvändarorganisationer 32

33 Klassomfång 33

34 Klassomfång Taxonomins resultat kkLASSOMFÅNG 34

35 Klassomfång KLASSOMFÅNG 35 CLASS 45 Tjänster avseende säkerhet, undsättning och upprätthållande Personliga och sociala tjänster Juridiska tjänster Detektivtjänster Kontaktförmedlin gstjänster Begravningstjänst er Tjänster i samband med religionsutövande Astrologiska och andliga tjänster Uthyrning av kläder

36 Fördelar med taxonomibaserad klassificering 36

37 Fördelar med taxonomibaserad klassificering Struktur FÖRDELAR Ordna varor och tjänster 37

38 Fördelar med taxonomibaserad klassificering Överblick FÖRDELAR Avläsa klassificeringen 38

39 Fördelar med taxonomibaserad klassificering Förståelse FÖRDELAR Klarhet och insikter 39

40 Fördelar med taxonomibaserad klassificering Sammanställning av listor FÖRDELAR Enklare att hitta lämpliga termer 40

41 Fördelar med taxonomibaserad klassificering Jämföra listor FÖRDELAR Snabbreferens till eventuella liknande termer 41

42 Fördelar med taxonomibaserad klassificering Datahantering FÖRDELAR Kontrollera innehållet 42

43 Centralt team för fortsatt konvergens 43

44 Stödja, säkra och validera CENTRALT TEAM 44

45 Tillämpa taxonomin 45

46 Tillämpa taxonomin Första tillämpningen TILLÄMPNING TMclassE-inlämning Wipo NiceWebbtjänster 46

47 Tillämpa taxonomin TMclass TILLÄMPNING Trädstruktur och resultatsida 47

48 Tillämpa taxonomin Bläddra TILLÄMPNING Hitta alla termer 48

49 Tillämpa taxonomin Filtrering TILLÄMPNING Förfina sökningen 49

50 Tillämpa taxonomin Klättra uppåt och nedåt TILLÄMPNING Avancerad bläddring och sökning 50

51 Användningsexempel i TMClass Skapa TILLÄMPNING Sammanställa en lista över varor och tjänster 51

52 Användningsexempel i TMClass Jämföra TILLÄMPNING Hitta tänkbara likheter 52

53 Underhåll av databasen Praktiskt underhåll TILLÄMPNING Taxonomisering i Terminology Maintenance Console 53

54 Tack + 34 965139100 (växel) + 34 965139400 (tekniska incidenter i samband med e-handel) + 34 965131344 (huvudfax) information@oami.europa.eu e-businesshelp@oami.europa.eu twitter/oamitweets youtube/oamitubes www.oami.europa.eu KONTAKTA OSS : 54


Ladda ner ppt "Taxonomi – Vad är det, vad gör det och vad är det bra för NAMN DATUM 1."

Liknande presentationer


Google-annonser