Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Manligt och kvinnligt Åk 3 vt.12 Film Hey baberiba.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Manligt och kvinnligt Åk 3 vt.12 Film Hey baberiba."— Presentationens avskrift:

1 Manligt och kvinnligt Åk 3 vt.12 Film Hey baberiba

2 Kurskriterier Specialidrott B
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna lägga etiska och kulturella perspektiv på såväl idrottsutövandet som idrotten, kunna diskutera idrottens betydelse ur såväl individ- som samhällsperspektiv.

3 Uppgift 3 saker som är skiljer sig för män och kvinnor i idrotten. (regler, möjligheter, utrustning/klädsel, antal utövare) Är det fysiologiska förklaringar eller kulturella, historiska och sociala orsaker som ligger bakom skillnaderna? Påverkar det vilken idrott man väljer? Varför börja ni med eran idrott? Hade ni kunnat börja med vad som helst t.ex dans eller rugby? Regler: Matchtid / Tacklingar / Olika banor / Olika sträckor (tennis 3/5 set, dam-junior hockey och tacklingar, kulvikt, konstsim, klädsel beachvolly, golf killar byxor) Finns det någon sport där killar och tjejer tävlar tillsammans? Utrustning: Ishockey (visir) / Vikt redskap Kläder: Golf / Tennis / Volleyboll / Beachvolleyboll TV-tid: Olika (damfotboll). Träningstider. Prispengar: Olika Tävla tillsammans: Korfball / Hästsport

4 Genus – ”det sociala könet”, ”det konstruerade könet”
Föreställningar, normer, värderingar och uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt (hur män och kvinnor ska vara) Ska alla bli lika nu? Vem bestämmer vad som är manligt/kvinnligt. Påverkas utan att tänka på det. Genus (uppfattningarna, förväntningarna, föreställningarna om män och kvinnor) konstrueras: Historiskt Kulturellt Socialt Att få vara den man vill oavsett kön. Förväntningar av vad som en pojke-flicka skall göra/vara. Vad som anses manligt/kvinnligt. Jämnställdhet handlar om att utveckla mångfald, inte den tvåfald som traditionella könsroller formar oss i. Regler: Matchtid / Tacklingar / Olika banor / Olika sträckor (tennis 3/5 set, dam-junior hockey och tacklingar, kulvikt, konstsim, klädsel beachvolly, golf killar byxor) Finns det någon sport där killar och tjejer tävlar tillsammans? Utrustning: Ishockey (visir) / Vikt redskap Kläder: Golf / Tennis / Volleyboll / Beachvolleyboll TV-tid: Olika (damfotboll). Träningstider. Prispengar: Olika Tävla tillsammans: Korfball / Hästsport Nej, tvärtom…

5 Jämnställdhet Jämställdhet kontra jämlikhet
Det svenska språket skiljer mellan jämställdhet och jämlikhet: Jämställdhet = lika villkor mellan kvinnor och män Jämlikhet = alla individers lika värde Jämställdhet gäller alltså bara förhållandena mellan könen.

6 Kvinnogöra! …och Lena hjälper till att elda och laga mat…
När männen festar…

7 Nu har t.o.m. männen börjat visa underkläder…

8 Vad säger den här bilden? Killar i bar överkropp…

9 Hur många kom på dam respektive herrfinalen?

10 Även tjejer visas upp som tunga…

11 När män och kvinnor och vad som är manligt kvinnligt objektifieras bidrar det till att stärka fördomar och befästa ojämställdhet.

12 Film om innebandylaget.

13

14 Varför idrotten varit/är så mansdominerad?
Soldatträning… Militärer (Greklands infanteri, riddare, fysisk fostran i skolan) Public school (karaktär och moral) Kvinnor ansågs vara för svaga och bräckliga för att idrotta (för maskulint). Att idrotta kunde för kvinnor innebära minskad fertilitet, minskad kvinnlighet och fysiska skador. (trodde man) Det kvinnliga psyket ansågs inte vara tävlingsinriktat. Ett hot mot överordningen och de privilegier som män hade. f Kr Egypten och kreta löpning, bågskytte, hästsport, rodd, brottning , tjurakrobatik, simning. Bollspel oftare kvinnor som avbildas Grekland f Kr olympiska spel upptas igen. Vapenvila under antika os. Idrott som fysisk fostran för militärt värde. Särskilda tävlingar för kvinnor. Sparta kvinnliga krigare. Hästkapplöpning, Friidrott (löpning, kast, hopp), Kraftmätning i duell (boxning, brottning, pankration), femkamp ( löpning, längd, diskus, spjut, brottning), bollspel & vattenaktiviteter ( förekom i liten utstreckning) Public school. Ledarskaps förmåga, samarbetsförmåga, laganda, viljestyrka och mod. De som spelar bra kommer att arbeta bra. Rodd, cricket , fotboll, friidrott, tennis och simning. Få delta: Friidrott / Rytmisk sportgymnastik. Gifta kvinnor fick varken delta i tävlingarna eller vara åskådare vid de antika olympiska spelen. Det finns dock exempel på att kvinnor har klätt ut sig till män för att se tävlingarna. Till exempel sägs det att en av deltagarnas mödrar en gång smög in utklädd till man, men när hennes son vann brottningstävlingarna kunde hon inte hålla tillbaka känslorna. Hon avslöjades och dömdes till döden men benådades eftersom hon var mor till en olympisk mästare. Ogifta kvinnor kunde delta som tävlande: Cynisca från Sparta blev den första namngivna kvinnliga vinnaren i olympiska spelen då hon vann i hästkapplöpning 396 f.kr. och 392 f.kr, och hon följdes av flera kvinnor 1896: Åtta grenar. Brottning, Cykling, Friidrott, Fäktning, Gymnastik, Simning, Skytte, Tennis och tyngdlyftning. Männens fysiska övertag förklarade varför de hade sociala privilegier och fick bestämma och därför sågs kvinnor som idrottade utmana hela den rådande maktordningen när de visade prov på fysisk styrka. I förlängningen kunde kvinnors nya intresse innebära att de tappade fotfäste helt och även slutade bry sig om sina traditionella ansvarsområden som hem och barn. Vid OS 1928 i Amsterdam fick kvinnor delta (Gymnastik och friidrott). Men 800 meter slätlöpning ströks eftersom somliga damer vid målgång visat opassande trötthetstecken. Kvinnor var i början av 1900-talet osynliga inom idrottsrörelsen. Det var först när kvinnliga läkare kom med synpunkter på vad som var hälsosamt för kvinnor som det började bli acceptabelt för kvinnor att idrotta. Genom att särskilja på sträckor utrustning skapas olika status:

15 Bild vä: Egyptiska bollspel. Efter väggmålningar i gravar. OBS
Bild vä: Egyptiska bollspel. Efter väggmålningar i gravar. OBS! Noterbart är att det ofta var kvinnor som spelade. Bollspelen förekom vid religiösa riter och seder. Bollen hade en stark symbolisk funktion och betydelse. . I vissa kulturer representerade bollen antingen solen, månen eller jorden. Bild hö: I antikens Grekland hade idrotten en stark ställning och det förekom olika typer av bollspel. Detta vet man via teckningar på vaser, skulpturer o.dyl. Bilden: Ryttarboll. Efter en vasbild från senare delen av sjätte århundradet f.Kr.

16 Kvinnor var i början av 1900-talet osynliga inom idrottsrörelsen
Kvinnor var i början av 1900-talet osynliga inom idrottsrörelsen. Det var först när kvinnliga läkare kom med synpunkter på vad som var hälsosamt för kvinnor som det började bli acceptabelt för kvinnor att idrotta. Lotte Specht hade läst om kvinnofotbollen i Storbritannien där man börjat med damlag redan på 1880-talet slutade den första kvinnliga klubben efter att på träningar fått skällsord och stenkastning från män. Några fortsatte i hemlighet men 1936 förbjöds kvinnlig fotboll av Nazismen (Hitlers ”Tredje riket”). Läkarkåren varnade också för sportens skadliga inverkan på förmågan att få barn. Kvinnorna revolterade och 1957 möttes tyska, holländska, brittiska och österrikiska damlag i privata org. Landskamper i München trots förbudet.

17 Visa upp den (papperskopia)
1977 började RF ett medvetet jämnställdhetsarbete.

18 Mål Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott. Kvinnor och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka. Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. ”Andra frågor är viktigare” ”Det finns inga kvinnor att välja till styrelsen/det finns inga kvinnor som vill vara ledare” Homosocialitet. ”Vi är redan jämställda – alla som vill får vara med. Dolda strukturer och normer som gör att man inte vill vara med. ”Jämställdhet är en generationsfråga” ”Visst kan tjejerna få vara med – bara de inte stör den ordinarie verksamheten” Rickard Fagerlund, Expressen 1992

19 Uppgift Vilka är de största idrotterna för kvinnor respektive män?
Det finns 67 olika idrotter i Riksidrottsförbundet hur många har fler kvinnor än män som utövare? Vilka idrotter har högst andel med kvinnliga/manliga utövare? Vad beror det på?

20 Antalet idrottare Tävlings- och träningsaktiviteter i åldern 7–70 år män (2008) Tävlings- och träningsaktiviteter i åldern 7–70 år kvinnor (2008) 1 Fotboll 53 2 Innebandy 6 3 Golf 5 4 Ishockey Skytte Friidrott 7 Kampsport 8 Motorcykelsport 9 Handboll 97 000 10 Bilsport 87 000 1 Gymnastik 7 2 Fotboll 5 3 Ridsport 4 Friidrott Handboll 87 000 6 Golf Innebandy 69 000 8 Kampsport 9 Simning 58 000 10 Boxning 51 000 Flickor har ökat sin andel över tiden i nästan alla idrotter

21 Nio SF har fler aktiva kvinnor än män (> 50 %)
Ridsport (87 %) Konståkning (84 %) Gymnastik (83 %) Gång (70 %) Friidrott (66 %) Simning (66 %) Danssport (62 %) Volleyboll (55 %) Dövidrott (54 %) 58 av 67 SF har minst 50 % aktiva män

22 SF med lägst andel aktiva
Kvinnor Män Ishockey (3 %) Am. Fotboll (6 %) Styrkelyft (8 %) Ridsport (13 %) Konståkning (14 %) Gymnastik (17 %)

23 Framtiden… Enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen, "Unga och föreningslivet" konstaterar man visserligen att det är stor skillnad mellan lagidrotter och individuella idrotter. Det är 88 procent manliga ungdomstränare på lagsidan medan det bara är 56 procent manliga ungdomstränare i de individuella idrotterna. Men bland de tio största barn- och ungdomsidrotterna är det mellan 90 och 99 procent män som leder lagen. Kvinnliga ledare dominerar bara inom ridsport och gymnastik. Bland de stora lagidrotterna är basket den sport som har jämnast könsfördelning bland tränarna, 71 procent män och 29 procent kvinnor. På den individuella sidan ligger simningen bäst med 51 procent män och 49 procent kvinnor i ungdomsleden. Dels har vi alldeles för få landslagstränare, 80 procent är män och siffran är ungefär likadan om man ser till den OS-trupp som SOK tar ut. Bland de aktiva brukar könsfördelningen ligga på men det är knappt 20 procent kvinnliga ledare och tränare - ”Det är lättare för killar att hoppa på en sådan här grej, det skulle inte funka hemma hos många då kvinnan fortfarande tar stort ansvar för barnen och hemmet.” Ia Börling som ledde både klubblaget Sallén och jobbade med basketlandslaget under sin karriär.

24 6 förbund: Ridsport, Casting, Handikapp, Varpa, Konståkning och Budo har en representation av kvinnor på minst 50 % i förbundsstyrelse. Det finns inget förbund där repr. av män understiger 44 %. 13% av SF ordförander är kvinnor.

25 Utrymme på sportsidorna

26 Publiksnitt

27 Här de 50 bästa av 103 lag, oavsett idrott, som snittade över tusen personer i grundserien:
SVT-sporten har också tittat på vilka lag som lockar mest och här toppar Malmö FF som visar ett snitt på personer under grundserien. AIK följer på , trea är Helsingborgs IF med , fyra IFK Göteborg med och först på femte plats kommer en icke allsvensk klubb, Frölunda HC med åskådare. Undersökningen inkluderar klubbar som har mer än tusen personer i snitt. Då framkom också att Malmö är det damlag som har bäst snitt, personer. Men så vann också laget damallsvenskan i fotboll. Placeringen är dock inte bättre än 81:a plats

28 Uppgift INLÄMNINGSUPPGIFT:
Varje elev beskriver utifrån lektionens innehåll med egna tankar, funderingar och motiveringar, på eventuella skillnader vad gäller förutsättningar att göra en elitsatsning mellan män och kvinnor i din förening och idrott. Här ges några tips på några punkter som du kan utgå från när det gäller eventuella skillnader mellan män och kvinnor: Träning: killar/tjejer tillsammans, tider, antal pass, miljö (hallar) Tränare: utbildningsnivå, antal, kön på tränare och styrelse. Ekonomi: avgifter, träningsläger, resebidrag, material, tävlingspriser, övriga ersättningar.  Beskriv även dina förslag på förändringar gällande eventuella ojämställdheter. Inlämnas senast fredagen den 27/1 via mail eller i facket i Steffenhuset


Ladda ner ppt "Manligt och kvinnligt Åk 3 vt.12 Film Hey baberiba."

Liknande presentationer


Google-annonser