Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Manligt och kvinnligt Åk 3 vt.12. Kurskriterier Specialidrott B Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna lägga etiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Manligt och kvinnligt Åk 3 vt.12. Kurskriterier Specialidrott B Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna lägga etiska."— Presentationens avskrift:

1 Manligt och kvinnligt Åk 3 vt.12

2 Kurskriterier Specialidrott B Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna lägga etiska och kulturella perspektiv på såväl idrottsutövandet som idrotten, kunna diskutera idrottens betydelse ur såväl individ- som samhällsperspektiv.

3 Uppgift 3 saker som är skiljer sig för män och kvinnor i idrotten. (regler, möjligheter, utrustning/klädsel, antal utövare) Är det fysiologiska förklaringar eller kulturella, historiska och sociala orsaker som ligger bakom skillnaderna?

4 Genus – ”det sociala könet”, ”det konstruerade könet” Föreställningar, normer, värderingar och uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt (hur män och kvinnor ska vara) Ska alla bli lika nu? Nej, tvärtom…

5 Jämnställdhet Det svenska språket skiljer mellan jämställdhet och jämlikhet: Jämställdhet = lika villkor mellan kvinnor och män Jämlikhet = alla individers lika värde Jämställdhet gäller alltså bara förhållandena mellan könen. Jämställdhet kontra jämlikhet

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Varför idrotten varit/är så mansdominerad? Soldatträning… Militärer (Greklands infanteri, riddare, fysisk fostran i skolan) Public school (karaktär och moral) Kvinnor ansågs vara för svaga och bräckliga för att idrotta (för maskulint). Att idrotta kunde för kvinnor innebära minskad fertilitet, minskad kvinnlighet och fysiska skador. (trodde man) Det kvinnliga psyket ansågs inte vara tävlingsinriktat. Ett hot mot överordningen och de privilegier som män hade.

15

16

17

18 Mål Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva idrott. Kvinnor och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka. Jämställdhetsintegrering: jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

19 Uppgift Vilka är de största idrotterna för kvinnor respektive män? Det finns 67 olika idrotter i Riksidrottsförbundet hur många har fler kvinnor än män som utövare? Vilka idrotter har högst andel med kvinnliga/manliga utövare? Vad beror det på?

20 Antalet idrottare Tävlings- och träningsaktiviteter i åldern 7–70 år män (2008) 1Fotboll Innebandy Golf Ishockey Skytte Friidrott Kampsport Motorcykel sport Handboll Bilsport Tävlings- och träningsaktiviteter i åldern 7–70 år kvinnor (2008) 1Gymnastik Fotboll Ridsport Friidrott Handboll Golf Innebandy Kampsport Simning Boxning

21 Nio SF har fler aktiva kvinnor än män (> 50 %) Ridsport (87 %) Konståkning (84 %) Gymnastik (83 %) Gång (70 %) Friidrott (66 %) Simning (66 %) Danssport (62 %) Volleyboll (55 %) Dövidrott (54 %) 58 av 67 SF har minst 50 % aktiva män

22 SF med lägst andel aktiva Kvinnor Ishockey (3 %) Am. Fotboll (6 %) Styrkelyft (8 %) Män Ridsport (13 %) Konståkning (14 %) Gymnastik (17 %)

23 Framtiden… Enligt en rapport från Ungdomsstyrelsen, "Unga och föreningslivet" konstaterar man visserligen att det är stor skillnad mellan lagidrotter och individuella idrotter. Det är 88 procent manliga ungdomstränare på lagsidan medan det bara är 56 procent manliga ungdomstränare i de individuella idrotterna. Men bland de tio största barn- och ungdomsidrotterna är det mellan 90 och 99 procent män som leder lagen.

24

25 Utrymme på sportsidorna

26 Publiksnitt

27 Här de 50 bästa av 103 lag, oavsett idrott, som snittade över tusen personer i grundserien:

28 Uppgift INLÄMNINGSUPPGIFT: Varje elev beskriver utifrån lektionens innehåll med egna tankar, funderingar och motiveringar, på eventuella skillnader vad gäller förutsättningar att göra en elitsatsning mellan män och kvinnor i din förening och idrott. Här ges några tips på några punkter som du kan utgå från när det gäller eventuella skillnader mellan män och kvinnor: Träning: killar/tjejer tillsammans, tider, antal pass, miljö (hallar) Tränare: utbildningsnivå, antal, kön på tränare och styrelse. Ekonomi: avgifter, träningsläger, resebidrag, material, tävlingspriser, övriga ersättningar. Beskriv även dina förslag på förändringar gällande eventuella ojämställdheter. Inlämnas senast fredagen den 27/1 via mail eller i facket i Steffenhuset


Ladda ner ppt "Manligt och kvinnligt Åk 3 vt.12. Kurskriterier Specialidrott B Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna lägga etiska."

Liknande presentationer


Google-annonser