Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 E-post MarkCheck® Maj 2010. 2 Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 E-post MarkCheck® Maj 2010. 2 Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser."— Presentationens avskrift:

1 1 E-post MarkCheck® Maj 2010

2 2 Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Bakgrundsuppgifter – vilka har deltagit i undersökningen? Resultatredovisning Fråga 1Fråga 1Hur ofta använder du dig av följande sätt att kommunicera via? Fråga 2Fråga 2Hur viktiga skulle du vilja säga att följande sätt att kommunicera via är för dig? Fråga 3Fråga 3Hur många e-postadresser har du idag? Används privat e-postadress regelbundet? Fråga 4Fråga 4Vilka skulle du vilja säga är de främsta fördelarna med e-post? Fråga 5Fråga 5På samma sätt, vilka är de främsta nackdelarna med e-post? Fråga 6Fråga 6Vad tror du om ditt framtida utnyttjande av e-post? Fråga 7Fråga 7Hur pålitligt tycker du att just e-post är när det gäller.. (att det du skickat når mottagaren mm.) Fråga 8Fråga 8Hur ofta råkar du ut för att din e-post är otillgänglig, att du inte kan skicka eller att du inte får din e-post levererad? Fråga 9Fråga 9Enligt din mening, vad är SPAM? Fråga 10Fråga 10Om du skulle försöka dig på att göra en uppskattning, ungefär hur många mail som du själv ’klassar’ som SPAM får du per dag? Fråga 11Fråga 11Hur stort problem tycker du att just SPAM är för dig? Vilket är problemet? Fråga 12Fråga 12Har du råkat för att få e-post som innehåller virus, trojaner etc.? Kontaktuppgifter Innehållsförteckning

3 3 Syfte & Metod .SE har givit Mistat AB i uppdrag att kartlägga i vilken utsträckning svenska folket använder sig av e-post. Vilka för- och nackdelar finns, upplevs e-post pålitligt och hur ser det framtida användandet ut?  Undersökningen har genomförts med hjälp av telefonintervjuer under v. 13-14. Urvalet har dragits slumpmässigt ur telefonkataloger för hela riket. Endast respondenter med tillgång till dator och som regelbundet använder Internet har deltagit i undersökningen. Dessa har urskiljts med hjälp av en inledande filterfråga.  Totalt har 300 intervjuer genomförts och svarsfrekvensen för undersökningen är 76%. Klicka här för att ta dig tillbaka till innehållsförteckningen

4 4 Inferens - vilka slutsatser kan man dra utifrån resultatet Resultaten i undersökningen redovisas löpande i diagramform med kommentarer kring resultaten. Ibland kan vissa avvikelser uppkomma vilka beror på de avrundningar som sker i de statistikprogram som används. Vid frågor där man tillåts ange fler än ett svarsalternativ summerar procenttalen i kolumnen till mer än 100%. Vid undersökningar genomförda med hjälp av stickprov finns det alltid inbyggda osäkerhetsmarginaler i de erhållna resultaten. Det är viktigt att man alltid kommer ihåg att det är ungefärliga värden som man arbetar med. Storleken på dessa osäkerhetsmarginaler beror bla på hur väl man lyckats med sitt urval och storleken på stickprovet. Nedan visas allmänt rekommenderade osäkerhetsmarginaler för procenttal räknade på 100 respektive 300 intervjuer. Det ”sanna” procenttalet ligger med 95% sannolikhet inom intervallet +/- det procenttal som anges i tabellen nedan. Den vikt som skall läggas på dessa osäkerhetsmarginaler beror naturligtvis på hur viktiga ändamålen/besluten som skall fattas är. 100 intervjuer300 intervjuer Procenttal nära 10+/- 6,0 +/- 3,5 Procenttal nära 20+/- 8,0 +/- 4,6 Procenttal nära 30+/- 9,2 +/- 5,3 Procenttal nära 40+/- 9,8 +/- 5,7 Procenttal nära 50+/- 10,0 +/- 5,8 Procenttal nära 60+/- 9,8 +/- 5,7 Procenttal nära 70+/- 9,2 +/- 5,3 Procenttal nära 80+/- 8,0 +/- 4,6 Procenttal nära 90+/- 6,0 +/- 3,5

5 5 BakgrundsuppgifterTotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Kön Man45%53%38%49%71%41%42%53% Kvinna55%47%62%51%29%59%58%48% Ålder Yngre än 30 år12%14%10%24%13%11%5% 30 - 49 år38%33%43%52%47%34%25% 50 år eller äldre49%53%46%24%40%54%70% Antal personer i hushållet En person14% 15%3%8%22%0%9%19%15% Två personer39%41%37%28%18%57%43%37%36%50% Tre personer eller fler47%45%48%69%74%21%57%54%44%35% Barn i hushållet43% 44%61%73%16%62%49%39%35% Sysselsättning Förvärvsarbetar66%62%69%36%87%57%76%77%61%55% Studerar9%10%8%56%4%1%10%8%10%5% Annat25%28%22%8%9%42%14%15%29%40% Hur skulle du vilja beskriva dig själv? Är ett dataproffs7%11%4%14%10%3% Har bra datavana33%30%35%36%40%26% Kan tillräckligt för att klara dig47%44%49%44%42%51% Kan inte tillräckligt13%16%12%6%9%19% Beskriver sig själv som … Bakgrundsuppgifter

6 6 Hur ofta använder Du Dig av följande sätt att kommunicera via? Svara utifrån hur Du använder dem såväl privat som i arbetet Resultat

7 7 Hur ofta använder Du Dig av följande sätt att kommunicera via? Svara utifrån hur Du använder dem såväl privat som i arbetet Använder minst någon gång per dagTotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 e-post/via dator61%60%61%50%71%55%86%85%48%35% e-post/i mobilen9%11%7%6%16%5%33%17%1%3% SMS43%33%51%78%60%21%48%57%36%28% Chat/communities16%13%18%36%25%4%33%22%11%8% Beskriver sig själv som … Det kan konstateras att e-post via datorn används mest frekvent, följt av att skicka sms. Andelen som uppger att de använder e-post i mobilen minst någon gång per dag har ökat något! På delmålgruppsnivå finner vi att tillfrågade i åldern 30-49 år samt de som är dataproffs eller har bra datavana, använder e-post via datorn respektive via mobilen i högre grad. Använder minst någon gång per dagTotalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 e-post/via dator61%62%58% e-post/i mobilen9%3%4% SMS43% 44% Chat/communities16%16%*18%* *Chat MSN messenger/communities m.fl.

8 8 Hur viktiga skulle Du vilja säga att följande sätt att kommunicera via är för Dig?

9 9 Ytterst viktigt + mycket viktigtTotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 e-post/via dator57% 56%44%66%53%90%74%49%23% e-post/i mobilen7% 6%8%11%3%19%15%1%0% SMS37%27%45%67%46%22%43%52%30%20% Chat/communities 10% 11%39%11%3%14%16%7%5% Beskriver sig själv som … Ytterst viktigt + mycket viktigtTotalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 e-post/via dator57%56%66% e-post/i mobilen7%3% SMS37%33%43% Chat/communities10%6%*15%* *Chat MSN messenger/communities m.fl. En hög andel uppger att e-post via datorn är viktigt för dem! Vidare finner vi att andelen som ser e-post i mobilen som viktigt har ökat något från 3% år 2008 och 2009 till denna mätnings 7%.

10 10 Sammanfattning - användning och betydelse av kommunikation Använder minst någon gång per dag Ytterst viktigt eller mycket viktigt e-post/via dator61%57% e-post/i mobilen9%7% SMS43%37% Chat/communities16%10%

11 11 Om vi nu pratar lite mer om just e-post. Hur många e-postadresser har Du idag?

12 12 Privata adresserTotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 En adress62%56%67%58%61%63%43%55%70%58% Två adresser19%17%21%28%24%14%33%27%11%23% Tre adresser4%7%1%6%3%4%14%1%4%5% Fyra adresser eller fler10%13%7%6% 14%10%12%9%8% Har ingen privat adress5%7%4%3%5%6%0%5%6%8% Om vi nu pratar lite mer om just e-post. Hur många e-postadresser har Du idag? Beskriver sig själv som … Privata adresserTotalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 En adress62%53%45% Två adresser19%22% Tre adresser4%3%10% Fyra adresser eller fler10%15%19% Har ingen privat adress5%7%4% Det är mer vanligt förekommande att ha privata adresser än att ha e-postadresser via jobbet (jämför privata adresser 95% med jobbadresser 57%). När det gäller privata adresser finner vi att kvinnor och de som uppger att ”de kan tillräckligt” om datorer i högre grad endast har en. Ser vi till de som endast har en jobbadress utmärker sig personer i åldern 30-49 år samt de som har bra datavana eller är dataproffs.

13 13 JobbadresserTotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 En adress49%47%50%33%66%40%62%65%41%30% Två adresser5%3%6%0%10%2%0%10%3%0% Tre adresser1%0%2%3%2%0%10%0%1%0% Fyra adresser eller fler3%2%3%0%3% 10%0%2%8% Har ingen jobbadress43%47%39%64%19%55%19%24%53%63% Om vi nu pratar lite mer om just e-post. Hur många e-postadresser har Du idag? Beskriver sig själv som … JobbadresserTotalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 En adress49%37%44% Två adresser5% 8% Tre adresser1% 2% Fyra adresser eller fler3%7%9% Har ingen jobbadress43%51%37%

14 14 Använder Du Din privata e-postadress regelbundet?

15 15 TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar28412515935109139219313237 Används regelbundet!92%90%93%100%91%90%95%97%91%78% Använder Du Din privata e-postadress regelbundet? Beskriver sig själv som … Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar284281289 Används regelbundet!92%91%90% Det är mer än nio av tio som använder sin privata e-postadress regelbundet. Ingen större förändring har skett sedan mätningen 2008.

16 16 Använder Du Din privata e-postadress regelbundet? *Frågan ställdes ej 2008! Antal adresser som används regelbundet TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar2601121483599125209012029 En adress77%71%82%80%79%75%55%74%86%66% Två adresser14%16%13%17%15%13%40%17%5%28% Tre adresser2%4%1%3%1%3%0%2%3% Fyra adresser eller fler6%7%5%0%5%8%5%7%6%3% Ej svar0%1%0% 1%0% 1%0% Beskriver sig själv som … Antal adresser som används regelbundet Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar260257 * En adress77%70% * Två adresser14%15% * Tre adresser2%3% * Fler än tre adresser6%11% * Ej svar0%2% * Män, tillfrågade som är 50 år eller äldre, samt de som anser att de är dataproffs, använder i högre grad fler än en privat e-postadress regelbundet.

17 17 Vilka skulle Du vilja säga är det främsta fördelarna med e-post?

18 18 Vilka skulle Du vilja säga är det främsta fördelarna med e-post? Beskriver sig själv som … TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar 30013516536115148219814040 Snabbt 46%42%48%28%44%51%43%56%39%43% Enkelt/smidigt24% 28%25%22%10%31%21%25% Billigt3%4%3%6%1%5% 2%4%3% Tillgängligt18%14%21%19% 16%33%13%20%13% Bra sätt att kommunicera på/hålla kontakten 15%17%14%19% 11%10%12%22%3% Möjlighet att bifoga dokument/bilder 5%7%4%11%3%5%10%6%4%3% Övrigt7%5%9%8%9%6%19%8%6%5% Ej svar/vet ej8%10%6% 5%11%0%1%9%25% *Frågan redovisades på ett annat sätt 2008! Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar 300 * Snabbt 46%51% * Enkelt/smidigt24%27% * Billigt3%5% * Tillgängligt 18%19% * Bra sätt att kommunicera på/hålla kontakten15%7%* Möjlighet att bifoga dokument/bilder 5%3%* Övrigt7%18% * Ej svar/vet ej8%4% * Nästan hälften anser att den främsta fördelen med e-post är att det är snabbt. En av fyra uppger att det är enkelt och smidigt.

19 19 Övriga fördelar! Kommentarerna är sorterade efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Övriga fördelar! KönÅlder Det är ett alternativ till tex. SMS eller telefonMan16 Man kan spara allt som skrivits38 Bra genom jobbet och olika påminnelser43 Mailen blir dokumenterade55 Man kan spara det man skriver60 Bra att slippa skicka brev64 Att man kan meddela sig kortfattat67 Om man inte har pengar på mobilen så kan man maila iställetKvinna16 Man kan nå många på en gång25 Man kan komma åt information vart man än är31 Att man kan samla information32 Slipper allt papper33 Man kan läsa mailen när man har tid35 Längre meddelanden35 Man behöver inte svara direkt35 Man kan göra det via mobilen36 Skriftligt avtal39 Att man slipper skriva brev51 Slipper prata i telefon55 Man kan skriva ut konversationen57 Lätt att skicka iväg och man kan kolla så att det kommit iväg62 Det finns sparad historik som man kan kolla tillbaka på64

20 20 Vilka skulle Du vilja säga är det främsta nackdelarna med e-post?

21 21 Vilka skulle Du vilja säga är det främsta nackdelarna med e-post? Beskriver sig själv som … TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar 30013516536115148219814040 Virus/skräppost/reklam 26%30%22%25% 26%38%30%24%15% Opersonligt 11%8%13%17% 4%14%9%10%15% Vänta på svar/fördröjning6%4%8%6%8%5% 3%10%3% Ovisshet om mailet levererats 5%4%7%8%9%2%10%8%4%0% Tekniska problem 3%2%3% 2%3%0%3%2%5% För mycket/stressigt6%7%5%3%8%5%14%4%5%8% Övrigt6%8%4%11%2%7%5%7%5% Ej svar/vet ej39%38%40%28%31%47%14%37%41%50% *Frågan redovisades på ett annat sätt 2008! Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar 300 * Virus/skräppost/reklam 26%21% * Opersonligt 11%8% * Vänta på svar/fördröjning6%8%* Ovisshet om mailet levererats 5%3% * Tekniska problem 3%7% * För mycket/stressigt6%7% * Övrigt6%16% * Ej svar/vet ej39%32% * Den främsta nackdelen med e-post anser var fjärde tillfrågad är virus, skräppost och reklam. De som är 49 år eller yngre anser i högre grad att det är opersonligt.

22 22 Övriga nackdelar! KönÅlder Man kommer aldrig undan jobbet om man arbetar eftersom man är så tillgängligMan18 Svårt att få till språket28 Koder och lösenord29 Svårt att hålla reda på alla mail och veta att man har svarat på dem43 Säkerhetsfrågan50 E-postmeddelanden sparas och dokumenteras50 Säkerhetsriskerna53 Risken att skicka fel55 Det går inte att rita och man har vissa begränsningar i det meddelande som skickas60 Det känns inte säkert, folk kan gå in och se vad man skriver74 Man kan ej underteckna det75 Att man inte kan gå in så ofta, lite krångligare än SMS, att man måste ha tillgång till en datorKvinna16 Begränsningar i filstorleken35 Att någon okänd kan komma in och läsa privata mail60 När något tecken inte går att tyda61 Att andra kan läsa det jag skriver63 Fattigt språk och synd att man inte skriver brev längre64 Övriga nackdelar! Kommentarerna är sorterade efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person.

23 23 Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post? Kommer det att …

24 24 Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post? Kommer det att … TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Öka kraftigt2%1%3%0%3%2%5%1%2%3% Öka något41%47%36%56%40%39%29%32%50%40% Var oförändrat53%48%57%42%55% 57%64%44%58% Minska något2% 1%3%2%1%10%2%1%0% Minska kraftigt1% 0% 3%0%1%2%0% Öka43%48%39%56%43%41%34%33%52%43% Minska3% 2%3%2%4%10%3% 0% Beskriver sig själv som … Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 Öka kraftigt2%3%7% Öka något41%44%40% Var oförändrat53%48%50% Minska något2%4%3% Minska kraftigt1% 0% Öka43%47% Minska3%5%3% Om minska; Kommer du att använda något annat sätt att kommunicera på istället? Ja, nämligen… Via mobil och vanlig post Via facebook Communities och chatrum Brev Hubble Chat I tabellen kan vi utläsa att män, den yngsta åldersgruppen samt tillfrågade som uppger att ”de kan tillräckligt”, i större utsträckning tror att de kommer att öka sitt framtida användande av e-post.

25 25 Varför tror du det? KönÅlder Om man vill få kontakt med ett företag är mail enklastMan58 Det mesta nuförtiden går ju via mailKvinna30 När jag kommer ut i arbetslivet så kommer det att öka30 Det kommer nog användas mer av alla31 Tror att folk överlag använder e-post mer69 Det går snabbt och kommer fram smidigt73 Tekniken utvecklas och fler kommer nog att börja mailaMan16 Tror att fler och fler kommer använda datorer16 När jag börjar högskolan så kommer jag att använda det mer17 Framtida sättet att kommunicera på17 Studerar nu och kommer att börja jobba18 Mer äldre kommer att använda sig av det18 Internet kommer bli mer och mer vardag för alla, så att man kommer kunna nå alla19 Det bara är så20 Används mer nuförtiden26 Framtiden kommer att skötas så29 Kommer bli mer i jobbet30 Framtiden anpassar sig mer till e-posten33 Ser inga anledningar till att det skulle minska34 För att man kan kommunicera med fler människor samtidigt på ett smidigt sätt35 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

26 26 Varför tror du det? KönÅlder Eftersom allt förr eller senare kommer att lösas via datornMan35 Det blir mer och mer användbart37 Används mer i samhället37 Smidigt och enkelt kontaktsätt istället för telefon38 Fler och fler som använder sig av det39 Jag kommer bli mer aktiv40 Utvecklingen går åt det hållet41 Fler och fler använder Internet41 Utför fler tjänster via datorn41 Kommer nog bli mer beroende av det42 Det är ett sätt att kommunicera på och samhället är på väg åt ett tekniskt samhälle43 Kommer bli fler som använder och utnyttjar det43 Samhället blir mer och mer IT-vänligt45 Ska gå ner i tjänst och kommer börja handla mer med aktier48 Företag skickar mer och mer fakturor via mail50 Samhället är på väg åt det hållet50 Det blir mer populärt53 Det blir fler och fler som använder det53 Utvecklingen gör att det kommer öka54 Mer kunskap, skicka mer viktiga meddelanden55 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

27 27 Varför tror du det? KönÅlder Bara tror detMan55 Möjligtvis om man måste börja använda den mer inom jobbet56 Engagerar sig mer i föreningar56 Har fler personer att kommunicera med56 Ökar mitt sociala nätverk56 Man får mer tid till att maila57 Fler och fler blir tillgängliga på e-post57 Mer och mer som skickar e-post57 Man får fler kontakter och kommunikationen ökar59 Det kommer bli fler och fler som utnyttjar det60 Eftersom det är ett enkelt sätt att kommunicera på60 Driver ett företag och när det växer så kommer man utnyttja e-posten mer61 Samhället är på väg dit62 Fler som använder det63 Man hittar nya grejer/vänner65 Smidig kommunikation66 Jag tror jag kommer att utnyttja mer67 Fler in min generation kommer att börja använda det67 Pga. utvecklingen67 Rädd för att bli tvingad av det moderna samhället69 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

28 28 Varför tror du det? KönÅlder Blir mer och mer genom nätetMan70 Det ökar ju hela tiden pga. samhällets utveckling73 Pga. samhället75 Jag kommer bog bli tvungen att använda det mer själv76 Är i processen att lära sig77 Man får mer och mer vännerKvinnaEj svar Man blir äldre och kommer väl att använda det inom arbetet16 Man blir äldre, uppgifterna i skolan ökar16 Det blir nog mer mail när man börjar jobba18 När man får jobb19 Kommer att börja arbeta snart19 Använder det i jobbet19 Samhället är på väg dit24 Kommer nog att bli den främsta kommunikationsvägen25 Det är smidigare/enklare än att skicka brev och vykort28 Blir mer och mer modernt30 Jag håller på att utöka min kundkrets31 Börjar jobba mer33 Används i jobbet34 Det blir mer och mer populärt34 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

29 29 Varför tror du det? KönÅlder Mitt barn blir större och man kan maila mer till varandraKvinna35 Jobbmöjlighet35 Fler i min omgivning kommer att skicka mer35 Jag har nyss fått Internet37 jag har gått med i Facebook och där mailar man en hel del37 Använder det mer och mer37 Mail via mobilen38 Det används mer och mer, så man tvingas att använda det för att hänga med38 Man använder e-post i fler och fler sammanhang38 Lättare att kommunicera via mail39 Det går mot ett sådant samhälle39 Blir mer och mer vanligt39 Det kommer bli allt vanligare att man använder datorn41 Mera av den formen av att kontakta folk nu för tiden42 Jobbrelaterat45 Det kommer nog att öka pga. jobbet där e-posten används flitigt46 Behöver det inom jobbet46 Har fler kontakter genom e-posten47 En del i utvecklingen48 Det blir mer populärt49 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

30 30 Varför tror du det? KönÅlder Kommer att skriva till släktingar som ej bor i SverigeKvinna51 Har nyligen fått en e-postadress så det kommer nog att öka med tiden52 All teknik ökar ju52 För att det finns i mobilen nu52 För att det är praktiskt54 Jag tror att samhället kommer att utvecklas så att mail blir vanligare55 Är inte så van att e-posta så det kommer nog att öka55 Jag kommer nog att lära mig mer av det56 Allt går mer genom e-post56 Kommer bara att använda det mer57 Fler och fler kommer att använda det57 Det blir mer och mer vanligt58 Man hittar fler kontakter hela tiden59 Det blir fler och fler som använder e-post60 Samhället utvecklas på det viset60 För att jag börjar använda allt mer och mer61 Kommer gå en datakurs62 Det blir mer och mer aktuellt i dagens samhälle63 Man skickar mycket mer med vänner nu63 Man blir mer och mer van, ett bra och smidigt sätt att kommunicera på65 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

31 31 Varför tror du det? KönÅlder Jag tror att samhället kommer att utvecklas såKvinna66 Man får mer erfarenhet med tiden67 Det känns tvunget67 Det är redan mycket som det ärMan19 Mitt liv kommer att förbli såhär27 Tillräckligt nu28 Det ligger på en rimlig nivå idag29 Oförändrat genom jobbet29 Ligger på en hög nivå idag31 Nyttjar det redan så mycket31 Kan inte använda det mer än vad jag gör idag35 Finns ingen anledning att det skulle öka eller minska35 Tillhör tiden att man använder det mycket37 Använder mycket redan nu38 Det räcker som det är38 Tror bara det39 Använder det redan mycket41 Nöjd med användandet nu41 Det är redan mycket som det är42 Nöjd som det är, använder genom jobbet42 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

32 32 Varför tror du det? KönÅlder Använder det så mycket jag kanMan42 Använder mail så mycket43 Jobbet kommer inte förändras43 Kommer ej att använda det mer än idag44 Kommer kanske att använda andra medier49 Lite teknikfientlig50 Tror bara att det kommer vara oförändrat50 Använder det redan mycket50 Kommer att fortsätta arbeta52 Nöjd som det är just nu53 Tror att det kommer fortsätta som nu, använder det då och då57 Använder det dagligen från morgon till kväll så det kan inte användas oftare57 Nöjd som det är58 Har inget större behov60 Det är redan mycket som det är62 Det intresserar mig inte så mycket62 Finns fler sätt att kommunicera så det kommer inte att öka63 Har uppnått en optimal nivå i användandet63 Är pensionär och använder det lagom nu66 Skickar till barnen och det kommer jag att fortsätta med i samma utsträckning67 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

33 33 Varför tror du det? KönÅlder Kommer att ligga kvar i användandetMan67 Använder det så frekvent idag så det kommer att fortsätta så69 Inget behov av att öka eller minska användandet70 Inte i behov av någon förändring70 Finns ingen anledning för att öka eller minska70 Jag kommer inte att använda datorn mer än jag gör idag70 Är för gammal71 Ingen anledning till en förändring73 Använder det inte så mycket nu och kommer inte att göra det heller74 Är pensionär så det kommer förbli det samma74 Går knappt att öka mer och jag har inga planer på minskning75 Inget kommer att förändras76 Kommer varken bli mer eller mindre av någon anledning80 Tror varken att det kommer öka eller minskaKvinna16 Jag använder redan datorn mycket16 Har samma vardag som alltid20 Jag använder det inte så mycket28 Arbetsuppgifterna kommer ej ändras28 Mitt behov kommer inte att öka29 Tror bara så30 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

34 34 Varför tror du det? KönÅlder Min situation kommer inte att ändrasKvinna31 Jag utnyttjar det redan mycket nu32 Inte planerat att det ska öka32 Behöver inte den i jobbet32 Nöjd som det är33 Det är på en bra nivå nu34 Använder mail mycket som det är35 Använder det så mycket man behöver och det behovet kommer inte att öka35 Använder det redan lagom35 Använder den redan regelbundet36 Mailar mycket redan nu36 Är redan så etablerat36 Använder den redan lagom37 Det har varit på samma sätt i 5-6 år37 Räcker med det användandet som är idag40 Det känns inte nödvändigt att öka eller minska användandet41 Har alla fördelar41 Använder bara i jobbet42 Nöjd med den nivå jag ligger på42 Det fungerar som det är idag43 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

35 35 Varför tror du det? KönÅlder Det kommer bara vara såKvinna43 Använder mest mailen genom jobbet och behovet kommer varken öka eller minska45 Kommer inte behöva det mer45 Bra nivå som det är45 Ej ändrat sedan jag började45 Använder det redan en hel del46 Använder det med sunt förnuft46 Jag är ingen datanisse49 Använder det inte så mycket49 Har ej det behovet av Internet, använder hellre telefonen49 Tror det bara49 Nyttjar det så pass mycket idag49 Använder det tillräckligt mycket49 Känner inget behov av att öka mitt utnyttjande, föredrar att ringa50 Lagom förbrukning nu50 Tror ej min maillista kommer att öka50 Finns ingen anledning för minskning eller ökning50 Tycker att det räcker så50 Använder det redan flitigt51 Inga större behov av det52 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

36 36 Varför tror du det? KönÅlder Jobbar med det dagligen och använder det mycket i det privata så det är redan tillräckligtKvinna53 Det kommer bli oförändrat54 Använder det redan ganska mycket idag55 Jag använder det i stor utsträckning redan55 Använder det tillräckligt redan55 Är inte mycket för data55 Använder den redan mycket57 Man kan ju inte veta men tekniken går ju framåt58 Använder den så lite59 Arbetar inte utan mailar bara hemma så behovet kommer inte att öka59 Har kommit till en balanserad nivå59 Det beror på åldern60 Är i den åldern60 Tror bara inte att det kommer bli så mycket mailande62 Är snart pensionär och använder det knappt inom jobbet63 Inte så intresserad av datorer, är för gammal63 Fyller det behov jag har64 Är så gammal så det kommer inte att öka64 Mailandet får inte ta överhand, finns ju andra sätt65 Är flitig som det är65 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

37 37 Varför tror du det? KönÅlder Jag ser inte varför det skulle förändrasKvinna66 Jag har använt e-post lika mycket hela tiden sedan jag slutade jobba66 Skickar tillräckligt redan66 Mailar med de vänner jag har, är ju pensionär så använder ju inte det genom jobbet67 Är pensionär67 Tror inte jag kommer få större behov67 Ett bra kontaktmedel67 Inget datafreak68 Kommer ej att använda datorn mer70 Lagom som det är70 Har ingen e-postadress och har klarat mig utan det i alla år74 Är gammal och använder det knappt74 Det går bra som det är75 Det glider över till andra plattformarMan37 Man kommer att kommunicera på andra sätt43 Ska gå i pension62 Ingen av mina kompisar nyttjar det, vi använder oss av facebookKvinna18 Går snart i pension62 Jobb på gång så kommer inte har tidMan50 Köper grejer och mailar leverantörer men kommer nog inte att köpa så mycket framöver62 Ska gå i pensionKvinna64 Jag ska sluta jobba67 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Vad tror Du om Ditt framtida utnyttjande av e-post?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Öka kraftigtÖka någotVara oförändratMinska någotMinska kraftigtEj svar/vet ej

38 38 Hur pålitligt tycker Du att just e-post är när det gäller …

39 39 Hur pålitligt tycker Du att just e-post är när det gäller … Mycket pålitligt + PålitligtTotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Att det du skickar når mottagaren75%74%77%67%79%76%81%87%74%53% Att mottagaren öppnar/läser det du skickar57%55%59%42%55%62% 65%54%43% Att ingen annan än den du skickar till öppnar/läser det du skickar 36%34%38%42%35%36%52%38%41%8% Att den e-post du får inte innehåller virus, trojaner m.m. 36%39%34%31%37%36%52%31%39%30% Att den e-post du får verkligen kommer från den angivna avsändaradressen 54%49%59%42%56% 38%59%60%30% Att din e-post inte försvinner p.g.a. server- problem hos den som driver din mailtjänst 53%51%55%53%55%52%71%53%56%35% Beskriver sig själv som … Mycket pålitligt + PålitligtTotalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 Att det du skickar når mottagaren75%77%75% Att mottagaren öppnar/läser det du skickar57%58%61% Att ingen annan än den du skickar till öppnar/läser det du skickar 36%44%40% Att den e-post du får inte innehåller virus, trojaner m.m. 36%39%36% Att den e-post du får verkligen kommer från den angivna avsändaradressen 54%57%59% Att din e-post inte försvinner p.g.a. server- problem hos den som driver din mailtjänst 53%63%55% Diagrammet visar att näst intill samtliga är mycket eller ganska säkra på att det de skickar kommer fram till mottagaren. Ser vi till faktorer som anses mindre pålitliga utmärker sig risken att e-posten ska innehålla virus, trojaner mm. (uppger 21% av de som tillfrågats).

40 40 Hur ofta råkar Du ut för att Din e-post är otillgänglig, att Du inte kan skicka eller att Du inte får e-post levererad? Bland de som råkat ut för någon av de nämna händelserna uppger hälften (41%) att de känner till varför eller vad detta beror på!

41 41 Hur ofta råkar Du ut för att Din e-post är otillgänglig, att Du inte kan skicka e-post? Att Du inte kan skicka …TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Ofta1%0%2%0%2%1%0%1%0%5% Ibland8%7%9%6%9% 10%6%10%8% Sällan44% 39%51%40%48%54%39%35% Aldrig46%48%44%56%38%49%43%39%51%48% Beskriver sig själv som … Att Du inte kan skicka …Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 Ofta1% Ibland8%7%10% Sällan44%48%57% Aldrig46%44%32% Nästan hälften uppger att de aldrig har problem med att skicka e-post. Denna andel ökade förra året och ligger detta år kvar på en oförändrad nivå. När det gäller att få e-posten levererad finner vi samma mönster. År 2008 uppgav en av tre att de aldrig hade problem med detta, denna andel har sedan dess ökat och legat på drygt 50% de senaste två åren (se nästa sida).

42 42 Hur ofta råkar Du ut för att Din e-post är otillgänglig, att Du inte får din e-post levererad? Att Du inte får Din e-post levererad … TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Ofta1%0%2%3%1% 0% 1%3% Ibland5%4%6%3%7%5% 6%5% Sällan40%39%41%28%45%39%48% 33%40% Aldrig52%56%49%67%45%53%48%45%59%48% Beskriver sig själv som … Att Du inte får Din e-post levererad … Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 Ofta1% Ibland5%6%10% Sällan40%39%55% Aldrig52%53%34%

43 43 Enligt Din mening, vad är SPAM? Övrigt; Något dåligt När man mailbombar en person med ca. 100 mail med samma innehåll Det är ett filter som filtrerar bort ovälkomna mail Det är när någon försöker kapa ens kortkonto och ta mina pengar När det ej är personliga avsändare Massa okända adresser Konstiga mail Oönskade popupfönster Konstiga mail man inte vill ha E-post som ej finns Sådant man ej öppnar Försiktighet

44 44 Enligt Din mening, vad är SPAM? TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Massutskick10% 6%17%6%14%16%6%5% Kommersiellt/reklam15%18%12%25%18%9%19%20%12%8% Skräppost/oönskad e-post58%55%60%67%57%56%71%67%52%45% Virus7% 6% 9%0%2%11%10% Övrigt4%5%2%3%4%3%5%1%6%3% Ej svar/vet ej15% 16%11%10%20%0%8%17%35% Beskriver sig själv som … *Frågan redovisades på ett annat sätt 2008! Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 * Massutskick10%8%* Kommersiellt/reklam15%29%* Skräppost/oönskad e-post58%56%* Virus7%9%* Övrigt4%6%* Ej svar/vet ej15%8%* En övervägande majoritet ser SPAM som skräppost/oönskad e-post. Föregående år uppfattade tre av tio SPAM som ”kommersiellt/reklam”. Denna andel har i dagens mätning minskat till 15%. Vidare har andelen ”ej svar/vet ej” ökat. De som anser att de ”kan tillräckligt” eller ”kan ej tillräckligt” när det gäller datorer uppger i större utsträckning att de inte vet vad SPAM är!

45 45 Om du skulle försöka dig på att göra en uppskattning, ungefär hur många mail som du själv ”klassar” som SPAM får du per dag?

46 46 Om du skulle försöka dig på att göra en uppskattning, ungefär hur många mail som du själv ”klassar” som SPAM får du per dag? TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Inget mail23%20%25%14%17%29%19%15%29%23% Ett mail18% 19%22%15%14%21%15%23% Två mail8%10%7%8%10%7%10%9% 5% Tre mail8%5%10%14%6%7%10% 7%3% Fyra mail eller fler24%25%22%36%31%15%38%34%19%8% Vet ej/kan ej säga20%22%18%8%14%26%10% 21%40% *Frågan ställdes ej 2008! Beskriver sig själv som … Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 * Inget mail23%27%* Ett mail18%14%* Två mail8%11%* Tre mail8%7%* Fyra mail eller fler24%26%* Vet ej/kan ej säga20%14%* Bland de som dagligen får minst tre SPAM-mail utmärker sig tillfrågade som är 49 år eller yngre samt de som ser sig själv som dataproffs eller uppger att de har bra datavana.

47 47 Hur stort problem tycker Du att just SPAM är för Dig?

48 48 Hur stort problem tycker Du att just SPAM är för Dig? TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Mycket stort problem2%1%3% 1%3%5%2% 0% Stort problem2%4%1%3%2%3%0%3%2%3% Ganska stort problem4%3%4%6%3%4%5%4% 3% Ganska litet problem14%13%15%14%20%10% 18%14%8% Litet problem21%19%22%39%21%16%29% 16%13% Mycket litet problem55%58%53%36%53%61%52%44%59%70% Beskriver sig själv som … Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 Mycket stort problem2%1%5% Stort problem2% 8% Ganska stort problem4%6%8% Ganska litet problem14%20%28% Litet problem21%22% Mycket litet problem55%48%28% Uppfattningen om att SPAM är ett mindre problem har förstärkts ytterligare något från tidigare mätningar. I denna mätning uppger nästan tre av fem (55%) att SPAM är ett mycket litet problem. Här är de som är 49 år eller yngre samt de som är ”dataproffs” eller har god datavana underrepresenterade.

49 49 Om problem; Vilket är problemet? Varför tror du det?KönÅlder JobbigtMan66 Man får ju mail man inte vill haKvinna18 Tröttsamt, får hur mycket sånt som helst46 Det tar tid att rensa bort dem53 Det tar tid och är i vägen63 Dumt med en massa struntMan38 Man får för mycket mail42 Onödigt och jobbigt50 Att det har mycket innehåll62 Inte intresserade av alla dessa mail som man får radera67 Det är i vägen, man måste sitta och rensaKvinna28 Man blir irriterad och den tar plats50 För mycket spamMan29 Det tar tid att radera mailen och viktiga mail kan försvinna i mängden53 Det är irriterande58 Det blockerar71 Det tar mycket plats i inkorgenKvinna18 Det är irriterande när inkorgen är full av skräp30 Rädd att få virus och irriterande över försäljningen30 Osäkert och irriterande att få mail man inte vill ha49 Jobbigt att det kommer så mycket54 Det tar plats i inkorgen55 Irriterande57 Kommentarerna är först sorterade i färgskala enligt frågan ”Hur stort problem tycker Du att just SPAM är för Dig?”, sedan efter kön och ålder. En rad visar resultatet från en person. Mycket stort problemStort problemGanska stort problem

50 50 Har Du råkat ut för e-post som innehåller virus, trojaner, etc.?

51 51 Har Du råkat ut för e-post som innehåller virus, trojaner, etc.? TotaltManKvinnaYngre än 30 år 30 - 49 år 50 år el. äldre Data- proffs Bra data- vana Kan tillräck- ligt Kan ej tillräck- ligt Antal svar30013516536115148219814040 Ja, många gånger2% 1%3%2%1%10%1% 0% Ja, några gånger8%7%9%8%13%4%10%14%4%5% Ja, någon gång25%31%21%19%30%24% 27%23% Nej59%53%64% 51%64%48%54%64%63% Vet ej/känner ej till6%7%5%6%4%7%10%6%4%10% Beskriver sig själv som … Totalt 2010 Totalt 2009 Totalt 2008 Antal svar300 Ja, många gånger2%3%2% Ja, några gånger8%9%15% Ja, någon gång25%23% Nej59%57%53% Vet ej/känner ej till6%8%7% En av tio har fått e-post som innehållit virus eller trojaner m.m. några gånger eller många gånger. ”Dataproffs” och tillfrågade med god datavana utmärker sig i högre grad.

52 52  Postadress Box 7194 103 88 STOCKHOLM Besöksadress Oxtorgsgatan 4, 9 tr  Telefon 08-611 74 40 Fax 08-678 47 11 E-mail analyser@mistat.se Kontaktpersoner Anders Örtengren Åsa Nyberg Kontaktuppgifter Vilka är vi som arbetar med rapporten och hur når Du oss?


Ladda ner ppt "1 E-post MarkCheck® Maj 2010. 2 Länkarna nedan tar dig snabbt och enkelt till presentationens olika avsnitt! Syfte och metod Inferens - vilka slutsatser."

Liknande presentationer


Google-annonser