Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kasta sand i motvind – upplysningen och dess fiender Per Molander Lunds Filosoficirkel 25 september 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kasta sand i motvind – upplysningen och dess fiender Per Molander Lunds Filosoficirkel 25 september 2012."— Presentationens avskrift:

1 Kasta sand i motvind – upplysningen och dess fiender Per Molander Lunds Filosoficirkel 25 september 2012

2 Blake (1): Mock on, Mock on, Voltaire, Rousseau Mock on, mock on, Voltaire, Rousseau; Mock on, mock on; 'tis all in vain! You throw the sand against the wind, And the wind blows it back again. And every sand becomes a gem Reflected in the beams divine; Blown back they blind the mocking eye, But still in Israel's paths they shine.

3 Bakgrund: Upplysningens optimism  ”All religion har fötts ur en drift att härska”  ”Tron slår rot endast hos svaga, okunniga eller indolenta själar”  ”Människor skulle aldrig ha trott på den moderna teologins grunder om de inte hade uppfostrats att göra det i en ålder då de var ur stånd att resonera”  “Vilken stor och lycklig revolution det skulle bli om filosofin fick ta religionens plats” Jean Meslier, Testament, 1733

4 Upplysningens huvuddimensioner  Intellektuell frigörelse: – tvivlet som metod (Descartes) – empiriska undersökningar (Galilei) – autonomi (Kant)  Religiös frigörelse: – ifrågasättande av kyrkan (reformatorerna) – kritisk granskning av Bibeln (Spinoza) – grunden för moralen (Spinoza)  Politisk frigörelse: – det sociala kontraktet (Hobbes, Rousseau) – jämlikhet (Spinoza, Poulain de la Barre, van den Enden, Diderot) – tolerans (Spinoza, Voltaire)  Det gemensamma: universalism, internationalism, abstraktion

5 Upplysningen i tid och rum Traditionell bild:  ”intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike” (NE) Alternativ bild:  Internationell strömning  En radikal strömning med centrum i Nederländerna, en mer konservativ representerad av Leibniz, Hume och Locke  Avgörande insatser under 1600-talets mitt och andra hälft

6 Upplysningstanken i kondensat: ”Sanningen skall göra eder fria” Entrén till Kalmar Högre Allmänna Läroverk

7 Upplysningens (yttre) huvudfiender  Intellektuell frigörelse: – skepticismen (Hume) – konservatismen (Burke) – romantiken (Blake, Keats, Herder …) – postmodernismen  Religiös frigörelse: – kyrkan – konservatismen (de Maître, Bonald)  Politisk frigörelse: – l’ancien régime – den nya ekonomiska makteliten – kolonialherrarna – männen

8 Dagsläget  Det finns ingen koppling mellan intresset för teknologi och ett rationalistiskt förhållningssätt  Intellektuell frigörelse: arkaiska föreställningar är livskraftiga  Religiös frigörelse: de etablerade religionerna behåller sin position, nya uppstår  Politisk frigörelse: Spinoza vann debatten, men arkaiska former för maktutövning består  De nordiska länderna – positiva avvikare?

9 Upplysningens (inre) huvudfiender: Varför blir vi inte alla rationella i det långa loppet?  Det finns naturliga gränser för irrationaliteten, men gränserna är vida  Definitioner av rationalitet: tunn kontra tät rationalitet  Individuell kontra kollektiv rationalitet  Lång kontra kort sikt  Rationalitet – en fråga om mer eller mindre, inte antingen/eller

10 Varför vi inte alla blir rationella i det långa loppet – ett evolutionärt perspektiv Evolutionens ofullkomligheter:  De mest lämpade överlever inte alltid  Aggression lönar sig  Bedrägeri lönar sig  Selektionstrycket är ofta lågt  Vissa föreställningar påverkar inte beteendet  Uppfostran

11 Varför vi inte alla blir rationella i det långa loppet, forts. Människans ofullkomligheter:  Perceptionsfel: mönsterskapande, tunnelseende, sannolikheter  Det är tekniskt krävande att vara rationell – vi söker genvägar: – rekursiva strategier – tumregler – flockbeteende – naturlig konservatism  Ett vetenskapligt förhållningssätt är inte särskilt naturligt – det kräver utbildning  Den naturliga ordningen i människans provins är varken rationell eller demokratisk

12

13 Blake (2): ”To see the world in a grain of sand” To see a world in a grain of sand, And a heaven in a wild flower, Hold infinity in the palm of your hand, And eternity in an hour. William Blake, Auguries of Innocence Bild: Michael J. Stringer, United Kingdom

14 Litteraturförslag  Compagnon, A. (2005): Les Antimodernes. Gallimard, Paris.  Holmes, R. (2008): The Age of Wonder. Harper, London.  Israel, J. (2001): Radical Enlightenment. OUP, Oxford.  - (2006): Enlightenment Contested. OUP, Oxford.  - (2011): Democratic Enlightenment. OUP, Oxford.  McMahon, D. (2001): Enemies of the Enlightenment. OUP, Oxford.  Sternhell, Z. (2006): Les anti-Lumières. Fayard, Paris.  Sutherland, S. (1992/2007): Irrationality. Pinter & Martin, London.  Wolpert, L. (1992): The Unnatural Nature of Science. HUP, Cambridge.


Ladda ner ppt "Kasta sand i motvind – upplysningen och dess fiender Per Molander Lunds Filosoficirkel 25 september 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser