Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Forskningsmetodik 07 lektion 1 Per Olof Hulth

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Forskningsmetodik 07 lektion 1 Per Olof Hulth"— Presentationens avskrift:

1 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Forskningsmetodik 07 lektion 1 Per Olof Hulth Hulth@physto.se

2 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Introduktion Aktuell information om kursen ges på kursens hemsida: http://www.physto.se/hulth/undervisning/forskningsmetodik/HT07/forskningsmetodik-07.html Kursen har också en kursfaktasida: http://www.physto.se/studentexpedition/kursfakta/kursfakta.php?kurs=FK1002 Kurslitteratur: Bennet, Briggs, Triola: Statistical Reasoning for Everyday Life. ISBN 0-201-77128-4 Kursen är ett samarbete mellan Fysikum (SU) och Karolinska Institutet Kursen behandlar: VetenskapsfilosofiEtikMedicinsk apparatur Medicinsk statistik Mätvärdesbehandling & StatistikKlinisk forskningsmetodik

3 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Vad är Vetenskap? Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilde individen, utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera. * Grundläggande premiss: –Det existerar en objektiv sanning –Denna är gemensam för alla observatörer –Den är reproducerbar * Från föreningen Vetenskap och Folkbildning (www.folkvett.nu)www.folkvett.nu

4 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Vår förståelse av världen går framåt genom att: Kompilera och syntetisera nya data. Bygga modeller och teorier. Göra förutsägelser och testa dessa. Att “bara” samla på sig nya data leder i sig inte framåt, men kan vara en förutsättningn för framsteg.

5 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Årtusendets uppfinning ”Den vetenskapliga metoden”

6 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Den naturvetenskapliga metoden 1.Observera något i universum 2.Skapa en teori som beskriver vad du observerat 3.Låt teorin förutsäga effekter du ännu ej observerat 4. Testa om du observerar dessa (möjlighet att falsifera!) 5.Modifiera teorin enligt vad du observerat 6.Gå till 3 7.På detta sätt ökar vi vår kunskap!! Kursen Forskningsmetodik handlar om hur man på bästa sätt skall erhålla korrekta observationer!!

7 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Ptolemaios världsbild (ca år 150) Jorden Solen Planet

8 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Stämde inte då man mätte planeternas rörelse på himlen! Epicykler Ptolemaios världsbild (ca år 150) Jorden Solen Planet

9 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Epicykler Ptolemaios världsbild (ca år 150) Jorden Solen Planet Bättre mätning av planetrörelsen krävde mera korrektion!

10 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Jorden Solen Planet Kepler antog att planeterna rör sig I eliptiska banor runt solen Newton upptäckte rörelselagarna och kunde härleda Keplers lagar! Keplers världsbild

11 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Uranus upptäcktes av Wiliam Herschel 1781 Den sjunde planeten!

12 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Avvikelser från förväntade resultat Är det bra? Tex Uranus bana avvek från vad Newtons mekanik förutsåg Fel på Newton eller något annat. Tex en annan planet? Svar Neptunus!

13 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Avvikelser från förväntade resultat Är det bra? Merkurius bana avviker också från Newtons mekanik (lite!) En ny planet? Vulcan? Svar Einsteins allmänna relativitetsteori!

14 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 ”Solförmörkelsen 1919” Einsteins allmänna relativitetsteori förutsäger att ljuset från en stjärna som passerar nära solen under en solförmökelse avböjs dubbelt så mycker som den klassiska teorin förutsäger, 1’’.74 relativt den klassiska förutsägelsen 0’’.86. Eddington, som inte ett ögonblick tvivlade på att relativitetsteorin var riktig, organiserade två expeditioner för att fotografera under en total solförmökelse 1919. Vid ett gemensamt möte med Royal Scociety och Royal Astronomical Society i London 6 november 1919 presenterades mätta värden från de två expeditioner som sänts ut som 1’’.98±0.30 och 1’’.61±0.30 Uppmärksamheten blev enorm, denna händelse blev startpunkten för Einsteins status som vetenskaplig galjonsfigur.

15 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Ett annat exempel: kvantelektrodynamiken Dirac sammanförde realtivitetsteorin och kvantmekaniken till kvantelektrodymaniken för att få kvantmekaniken ”relativistiskt invariant” Den nya teorin krävde att vissa partiklar hade spinn (redan observerat men ej förstått) Teorin förutsade också att det skulle finnas antipartiklar (elektronens antipartikel, positronen, hittades efter några år) Denna kunskap är grunden för de medicinska magnet och PET kamrorna!

16 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Exempel: Big Bang 1.Galaxerna rör sig bort från oss, universum expanderar (1929)! Tidigare har universum varit mindre och mycket varmare! 2.Förhållandet mellan lätta grundämnen i universum 3.“Glöden”, mikrovågs-bakgrunden från 400000 år efter Big Bang 4.Glöden skall ha små temperaturvariationer 1:100000 Förutsagt och observerat! 3 och 4 gav Nobelpris 2006!

17 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Auktoritetstro Det finns en person som sitter inne med sanningen och man får inte ifrågasätta denne. Exempel: –Rudolf Steiner (Antroposofin, Waldorfskolor, biodynamik, ”andevetenskap”) –Ron Hubbards (Scientologerna)

18 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Auktoritetstro Einstein? Knappast. Det är varje forskarstuderandes dröm att hitta något fel i allmänna realtivitetsteorin etc…..

19 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Vi vet idag att universum består av: –4 % av vår materia (atomer) –25 % ny typ av materia (”mörk materia”) –70 % av ”mörk energi” Flera oberoende observationer konfirmerar detta DVS vi vet inte vad 95 % av universum består av! I nuläget har vi ingen teori som kan beskriva detta! Vi kan beskriva universums utveckling från en bråkdels sekund efter Big Bang till dagens universum

20 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Richard Feynman Vetenskapens första princip är att man inte skall lura sig själv….. - och man är själv den lättaste personen att lura!!

21 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 “Blind analys” För att undvika att “lura” sig själv försöker man använda sk. Blind analys: En enkelblind analys är tex då deltagarna inte vet om de får en verksam medicin eller bara sockerpiller En dubbleblind analys har man då både deltagarna i experimentet och forskarna som genomför experimentet inte just då vet svaret.

22 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Occam’s razor "Pluralitas non est ponenda sine neccesitate" or "plurality should not be posited without necessity.” “Om man har två förklaringar, ta den enklaste” Franciscan munk William of Ockham (ca. 1285- 1349) Tex Keplers planetbanor mot epicykler…

23 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Behandling av lunginflammation på 1800 talet ”Lunginflammation beror på obalans mellan kroppsvätskorna” Behandling –Åderlåtning –Kräkmedel

24 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Joseph Dietl Österikisk läkare gjorde en undersökning (1849) Delade upp patienterna i tre grupper: –Behandling med åderlåtning –Behandling med kräkmedel –Ingen specifik behandling Resultat –Åderlåtning 20,4% dog –Kräkmedel 20,7 % dog –Ingen specifik behandling 7 % dog

25 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 1604 presenterade Galilei sina resultat om pendelrörelsen och om fallande kroppars rörelse. Resultaten för fallande kroppar fick Galilei fram genom att mäta hur långt en kula färdades längs en sluttande ränna under en given tidsrymd, han fann då att hastigheten är proportionell mot kvadraten på tiden. Experimentet är en klassiker av flera skäl, mer om det senare i kursen Galileo Galilei (1564-1642) Är den som har fått äran av att vara den som bidragit mest till att etablera den experimentella metoden, i strid mot både den Aristoteliska traditionen och den katolska kyrkan.

26 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Observera…

27 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Count number of “F” FINISHED FILES ARE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS

28 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Count number of “F” FINISHED FILES ARE RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED WITH THE EXPERIENCE OF YEARS

29 Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Count the number of hits by the white group Did you see the gorilla?


Ladda ner ppt "Föreläsning 1Forskningsmetodik HT 2007 Forskningsmetodik 07 lektion 1 Per Olof Hulth"

Liknande presentationer


Google-annonser