Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgruppsmöte Kvalitet i fältforskningen 2 oktober 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgruppsmöte Kvalitet i fältforskningen 2 oktober 2008"— Presentationens avskrift:

1

2 Referensgruppsmöte Kvalitet i fältforskningen 2 oktober 2008
Johannes Forkman, Fältforsk

3

4 Villkor för traditionell analys
De slumpmässiga felen ska vara Oberoende Normalfördelade Lika varians Annars gäller inte sannolikhetsvärden och LSD

5 Normalfördelning m – 3s > 0 3s < m CV = s/m < 1/3
Angreppsyta: 70%. m – 3s m m + 3s

6 Skörd = Intercept + Ledeffekt + Residual
Residualer Skörd = Intercept + Ledeffekt + Residual Säg redan här att residualerna ska vara normalfördelade oberoende och ha samma varians } Observation Residual Prediktion

7 Bladfläcksjuka Svampsjukdomar i höstvete, CV = 51,8 %
ADB-nummer Bekämpning av svampsjukdom i höstvete Residualer i en vanlig analys med block och led.

8 Bladfläcksjuka

9 Ogräsvikter Block Led Vikt (g/kvm) I A 127.5 B 7.5 C 2.6 II 129.0 9.7
2.1 III 184.6 10.5 3.6 IV 124.4 9.6

10 Ogräsvikter Ursprunglig skala LSD = 28,2 Led Medel s A 141,38 4,94 B
9,34 2,23 C 2,72 0,98 CV är 10,6% (räknat som om det var homogen varians, dvs. Root MSE / Medelvärdet LSD = 28,2

11 Ogräsvikter Ursprunglig skala Logaritmisk skala LSD = 28,2 LSD = 0,21
Led Medel s A 141,38 4,94 B 9,34 2,23 C 2,72 0,98 Led Medel s A 28,89 0,19 B 1,30 0,15 C 0,62 0,22 LSD = 28, LSD = 0,21

12 Ogräsvikter Ursprunglig skala Logaritmisk skala Led Medel A 141,4 a B
9,3 b C 2,7 Led Medel A 139,4 a B 9,3 b C 2,7 c I logaritimisk skala är medelvärdena geometriska medelvärden.

13 Logaritmisk transformation
Problem: ln(0) existerar inte ln(x + c) c = 1 c = 0,5 c = 0,1 c = 0,001 c = 0,0001

14 Logaritmisk transformation
Valet av c är godtyckligt förstör logaritmiska skalan kan påverka resultaten Nollvikter saknar variation Riktigare ansats: Vikter saknas när ogräs saknas

15 Ogräsdata Ogräsvikter: Antal ogräs: Gradering av växtskyddseffekt log
roten ur GLIM: Poisson eller Negativ binomial Gradering av växtskyddseffekt arcsin GLIM: binomial med överspridning ?

16 Gradering 0% Ingen effekt på ogräs, som obehandlat
25% Liten ogräseffekt, färg på ogräs lätt ändrad 50% Lätta skador, ogräs växer fortfarande 75% Tydliga men svaga skador, ej godkänd effekt 90% Tydlig effekt, endast få ogräs vid liv. Godkänt. 100% Inga ogräs vid liv

17 Graderingsdata Data från 4 försök, se H:\Konsultationer\Lars Danielsson\Metod för gradering\Ut\PM till växtskydds och ogräsmöte Nässjö

18 Graderingsdata

19 arcsin-transformation

20 Arcsin-transformation

21 Arcsin-transformation

22 Sammanfattning Förutsättningarna måste vara uppfyllda
CV > 33%: Inte normalfördelat Studera residualplotten! Logaritmera vikter Dra roten ur antal Utred analys av graderingdata Byt ut LSD mot bokstäver

23 Olika variabler kräver olika analys

24 Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2009, Uppsala
Grundläggande statistiska begrepp Statistisk hypotesprövning Fullständiga randomiserade blockförsök Ofullständiga randomiserade blockförsök Split-plot-försök, split-block-försök Blandade modeller


Ladda ner ppt "Referensgruppsmöte Kvalitet i fältforskningen 2 oktober 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser