Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgruppsmöte Kvalitet i fältforskningen 2 oktober 2008 Johannes Forkman, Fältforsk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgruppsmöte Kvalitet i fältforskningen 2 oktober 2008 Johannes Forkman, Fältforsk."— Presentationens avskrift:

1

2 Referensgruppsmöte Kvalitet i fältforskningen 2 oktober 2008 Johannes Forkman, Fältforsk

3 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet

4 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Villkor för traditionell analys De slumpmässiga felen ska vara Oberoende Normalfördelade Lika varians Annars gäller inte sannolikhetsvärden och LSD

5 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Normalfördelning m – 3s > 0 3s < m CV = s/m < 1/3 m – 3s m m + 3s

6 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Residualer Skörd = Intercept + Ledeffekt + Residual } Observation Residual Prediktion

7 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Bladfläcksjuka Svampsjukdomar i höstvete, CV = 51,8 %

8 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Bladfläcksjuka

9 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Ogräsvikter BlockLedVikt (g/kvm) IA127.5 IB7.5 IC2.6 IIA129.0 IIB9.7 IIC2.1 IIIA184.6 IIIB10.5 IIIC3.6 IVA124.4 IVB9.6 IVC2.6

10 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Ogräsvikter LedMedels A141,384,94 B9,342,23 C2,720,98 LSD = 28,2 Ursprunglig skala

11 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Ogräsvikter LedMedels A141,384,94 B9,342,23 C2,720,98 LedMedels A28,890,19 B1,300,15 C0,620,22 Ursprunglig skala Logaritmisk skala LSD = 28,2 LSD = 0,21

12 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Ogräsvikter LedMedel A141,4a B9,3b C2,7b LedMedel A139,4a B9,3b C2,7c Ursprunglig skala Logaritmisk skala

13 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Logaritmisk transformation Problem: ln(0) existerar inte ln(x + c) c = 1 c = 0,5 c = 0,1 c = 0,001 c = 0,0001

14 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Logaritmisk transformation Valet av c är godtyckligt förstör logaritmiska skalan kan påverka resultaten Nollvikter saknar variation Riktigare ansats: Vikter saknas när ogräs saknas

15 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Ogräsdata Ogräsvikter: –log Antal ogräs: –roten ur –GLIM: Poisson eller Negativ binomial Gradering av växtskyddseffekt –arcsin –GLIM: binomial med överspridning –?

16 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Gradering 0% Ingen effekt på ogräs, som obehandlat 25% Liten ogräseffekt, färg på ogräs lätt ändrad 50% Lätta skador, ogräs växer fortfarande 75% Tydliga men svaga skador, ej godkänd effekt 90% Tydlig effekt, endast få ogräs vid liv. Godkänt. 100% Inga ogräs vid liv

17 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Graderingsdata

18 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Graderingsdata

19 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet arcsin-transformation

20 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Arcsin-transformation

21 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Arcsin-transformation

22 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Sammanfattning Förutsättningarna måste vara uppfyllda CV > 33%: Inte normalfördelat Studera residualplotten! Logaritmera vikter Dra roten ur antal Utred analys av graderingdata Byt ut LSD mot bokstäver

23 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Olika variabler kräver olika analys

24 Fältforsk Sveriges lantbruksuniversitet Kurs i försöksstatistik 11-12 mars 2009, Uppsala Grundläggande statistiska begrepp Statistisk hypotesprövning Fullständiga randomiserade blockförsök Ofullständiga randomiserade blockförsök Split-plot-försök, split-block-försök Blandade modeller


Ladda ner ppt "Referensgruppsmöte Kvalitet i fältforskningen 2 oktober 2008 Johannes Forkman, Fältforsk."

Liknande presentationer


Google-annonser