Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer Musiken i Dewey decimalklassifikation (DDK) Deweyrum 17 november 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer Musiken i Dewey decimalklassifikation (DDK) Deweyrum 17 november 2011."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer Musiken i Dewey decimalklassifikation (DDK) Deweyrum 17 november 2011

2 Sidnummer DDK 780 uppbyggnad Vokalmusik klassificeras i , instrumentalmusik i Anvisningar ges normalt efter indikator 0 eller 1 –0 = indelningar hämtas från 780 – standardindelningar –1 = indelningar hämtas från 781 – allmänna principer –Varje särskild indelning kan sedan ha sina egna extraindelningar också

3 Sidnummer Citeringsordning Citeringsordning: anger i vilken ordningsföljd de olika facetterna ska kombineras. Ges normalt under schemats olika indelningar, men för musik även i själva manualen Citeringsordning för musik är: 1.Exekutör (=besättning, vokal eller instrumental) 2.Musikalisk form/genre 3.Generella principer och former (781) 4.Standardindelningar (780.1 – 780.9) I klasserna väljs, om inget annat sägs i anvisningarna, den med högst nummer (=som kommer sist i schemat)

4 Sidnummer Musik i DDK DDK:s musikklasser: 780Musik - standardindelningar 781Allmänna principer och musikformer 782Vokalmusik 783Musik för en röst; rösten 784Instrument & instrumentalensembler 785Ensembler med ett instrument per stämma 786Tangentinstrument & övriga instrument 787Stränginstrument 788Blåsinstrument (789Alternativt nummer för musikinspelningar – används ej)

5 Sidnummer DDK två nollor = relationer till andra ämnen i DDK (Observera dock att basnumret är 78, så en nolla försvinner här) t.ex Bibeln i musiken Socialismen i musiken Humor i musiken Musik och walesisk litteratur Geografi i musiken etc…. OBS! Bara tre siffror läggs till efter 00!

6 Sidnummer DDK 780 (forts.) 780.1Filosofi och teori Språk och kommunikation Editionsteknik Analytiska anvisningar och programkommentarer OBS! Bibliografier, diskografier etc. till 016 med utbyggnad enligt anvisningarna, t.ex Bibliografier, musik Diskografier över violinmusik OBS! Skivbolag och andra bolag som hör till musikindustrin förs till , t.ex Skivbolag för elektronisk musik

7 Sidnummer DDK 780 (forts.) 780.2Diverse Listor, förteckningar, kataloger inom musik (inklusive tematiska kataloger) men: för tematiska kataloger över tonsättare (se vidare anvisningar där) Texter, litteratur om noter och musikinspelningar Handskrifter Tryckt musik Partitur och stämmor Studiepartitur Musikinspelningar Videoinspelningar

8 Sidnummer DDK 780 (forts.) 780.3Musiklexikon 780.7Utbildning, forskning, framträdanden, liknande ämnen 780.8Historia och beskrivning av musik gällande särskilda grupper Kvinnliga musiker / Musik av kvinnor Musik gällande särskilda etniska och nationella grupper, t.ex Judar i musiken / Judisk musik

9 Sidnummer DDK 780 (forts.) 780.9Historisk och geografisk aspekt, personer Tidsperioderna är indelade efter västerländsk musik, men kan tillämpas på all musik. Enbart skolor och stilar som inte är etniskt eller geografiskt begränsade Ca 1450-ca 1600 (inkl. renässansen) Ca 1600-ca 1750 (inkl. barocken) Ca 1750-ca 1825 (inkl. förklassicismen, klassicism, rokokostil) Ca 1825-ca 1900 (inkl. nationalismen, romantiken) (inkl. impressionismen, nyklassicismen) Personer med anknytning till musik (verkförteckningar, biografier)

10 Sidnummer DDK Principer, former, ensembler, röster, instrument Alla musiktraditioner klassificeras här, oavsett härkomst. Om inga andra anvisningar ges, klassificera alltid ett ämne med flera aspekter eller indelningar från med det nummer som kommer sist! T.ex. Bachs cellosonater inte

11 Sidnummer DDK 781 Allmänna principer och musikformer – Allmänna indelningar Allmänna indelningar hämtas från Tabell 1 enligt – t.ex Musikteori under renässansen 781.1Allmänna musikprinciper Psykologiska principer Religiösa principer Konstnärliga principer (hit musikestetik, smak etc.)

12 Sidnummer DDK 781 forts Andra principer och musikformer Allmänna indelningar hämtas från Tabell 1 enligt – t.ex. framföranden 078 Allmänna principer tillfogas efter 1 från numren som följer – t.ex. rockmusik 166, öva rockmusik Gör aldrig tillägg av 0 eller 1 mer än två gånger! T.ex. Historia över rockprotestsånger (historieaspekten kommer inte med)

13 Sidnummer DDK 782 Vokalmusik Musik för enstaka röster förs till 783 Orkestermusik med vokala inslag till Notation från tabell 1 används enligt anvisningar under – t.ex = Framföranden av vokalmusik Basnummer kan byggas ut enligt – t.ex patriotisk vokalmusik Vokalmusikformer Vokalmusik indelad efter besättning

14 Sidnummer DDK Vokalmusikformer Glöm inte att allt kan vidareindelas enligt och enligt Man kan också hämta musikformer efter siffran 18 från (t.ex. da capo-form …1822) 782.1Dramatiska vokalmusikfomer – Operor 782.2Icke-dramatiska vokalmusikformer 782.3Gudstjänster (liturgi och ritualer) 782.4Profana former För ljudupptagningar och texter om musik är det främst koder från – som används För musiktryck används – 783 med indelning hämtad från – 782.4, med undantag för som används även i första hand för musiktryck

15 Sidnummer DDK Dramatiska vokalmusikformer Operor Klassificering här i första hand och inte på besättning! Även konsertversioner av operor förs hit. Bygg ut enligt anvisningar i – 782.4, t.ex Rockoperor Operetter Sångspel Musikaler Här utbyggt med tillägg från 781.6… Jazzmusikal Rockmusikal

16 Sidnummer DDK Icke-dramatiska vokalmusikformer Koder härifrån används främst för texter om ämnet och för ljudupptagningar Profana former förs till Bygg ut enligt anvisningar i – Religiösa vokalmusikformer Oratorier (inkl. passioner) Storskaliga vokalverk - kantater Religiösa sånger Motetter Psalmer (hymner) Carols Allt kan byggas ut vidare, t.ex Andlig rap Christmas carols

17 Sidnummer DDK Gudstjänster (liturgi och ritualer) Koder härifrån används främst för texter om ämnet och för ljudupptagningar! Bygg ut enligt anvisningar i – Kristna gudstjänster Gudstjänster inom särskilda kyrkosamfund Tillfoga till basnummer de nummer som följer 28 i 281–289, t.ex musik för protestantiska gudstjänster Tillfoga därefter enligt anvisningarna under – t.ex komposition av musik för den lutherska Påskdagen

18 Sidnummer DDK Profana former Koder härifrån används främst för texter om ämnet och för ljudupptagningar! Bygg ut enligt anvisningar i – Sånger Sånger som härrör ur poesin – Madrigaler (Ballader, ballate, chansoner, frottole etc.) Sångcykler Profana kantater Allt kan byggas ut, t.ex Spanska folksånger – Colombia Country and western, sånger

19 Sidnummer DDK – Vokalmusik indelad efter besättning Koder härifrån används främst för musiktryck med utbyggnad från – 782.4! Glöm inte att allt kan vidareindelas enligt och enligt Man kan också hämta musikformer efter siffran 18 från Blandade röster 782.6Damröster 782.7Barnröster 782.8Mansröster 782.9Andra typer av röster Tänk på att flera av de nummer vi fått under – egentligen bara används som utbyggnad till nummer som finns här. Oratorier t.ex. klassificeras i första hand under besättning och sedan hämtas koden för oratorier från , t.ex Oratorier för blandad kör

20 Sidnummer DDK Blandade röster Följ anvisningarna under – 782.9! Exempel: Icke dramatisk körmusik – kör och blandade röster Oratorier – kör och blandade röster Kantater – kör och blandade röster Sånger – kör och blandade röster Sångcykler – kör och blandade röster

21 Sidnummer DDK Damröster Följ anvisningarna under – 782.9! Musik för barn- och/eller damröster förs hit! Sopran Mezzosopran Kontraalt (alt) Exempel: Icke dramatisk körmusik – damkör Oratorier – damkör Kantater – damkör Sånger – damkör Sångcykler – damkör

22 Sidnummer DDK Barnröster Följ anvisningarna under – 782.9! Sopran Mezzosopran Kontraalt (alt) Röster i målbrottet Exempel: Icke dramatisk körmusik – barnkör Oratorier – barnkör Kantater – barnkör Sånger – barnkör Sångcykler – barnkör

23 Sidnummer DDK Mansröster Följ anvisningarna under – 782.9! Sopran och alt Klassificera här countertenor-, falsett- och kastratröster Tenor Baryton Bas Exempel: Icke dramatisk körmusik – manskör Oratorier – manskör Kantater – manskör Sånger – manskör Sångcykler – manskör

24 Sidnummer DDK Andra typer av röster Följ anvisningarna under – 782.9! Talande röster Sprechgesang Vissling

25 Sidnummer DDK 783 Musik för en röst Rösten Används främst för musiktryck med utbyggnad från – 782.4! Standardindelningar Följ tabell 1, t.ex Framföranden av musik för en röst Allmänna principer för musik för en röst Tillfoga till basnummer de nummer som följer 781 i – 781.7, t.ex patriotisk musik för en röst Strupsång

26 Sidnummer DDK 783 forts Musikformer Tillfoga till basnummer de nummer som följer i – , t.ex. vokalmusik i valsform för en röst Icke-dramatisk vokalmusik Tillfoga till basnummer de nummer som följer 782 i 782.2–782.4, t.ex. carols för en röst , motetter för en röst

27 Sidnummer DDK Enstaka röster i kombination Samma indelningssystem som under 783, t.ex Standardindelningar Allmänna principer och musikformer Musikformer Icke-dramatisk vokalmusik – Ensembler efter storlek Följ noga anvisningarna i tabellen! Duetter Tersetter etc. Samtliga koder under – kan indelas vidare enligt anvisningarna givna under huvudsidan. T.ex Profana kantater för fyra damröster

28 Sidnummer DDK – Soloröster Varje indelning som är märkt med ‡ vidareindelas med notation 01-4 från tabellen under – , t.ex. profana kantater Soloröst Hit övergripande verk – 783.9Särskilda typer av soloröster 783.3Hög röst 783.4Mellanhög röst 783.5Låg röst – används enbart när det i trycket står att det är för låg, mellan, eller hög sättning. Står exakt sättning angiven används denna istället. Exempel: Sånger för låg röst

29 Sidnummer DDK – (forts.) Soloröster (forts.) 783.6Kvinnoröster – en röst Sopran – en röst Mezzosopran – en röst Alt – kvinnor – en röst 783.7Barnröster – en röst Sopran – barn – en röst Mezzosopran – barn – en röst Alt – barn – en röst Röster i målbrottet – en röst 783.8Mansröster – en röst Alt – man – en röst Tenor – en röst Baryton – en röst Bas – en röst

30 Sidnummer DDK – (forts.) Soloröster (forts.) 783.9Andra typer av röst Talröst Sprechgesang Vissling Röstinstrument Omfattar didgeridoo, mirliton (kazoo), vrålare, röstförvrängare (instrument som bygger på den mänskliga rösten för sin ljudproduktion)

31 Sidnummer DDK Instrument och deras musik Viktigaste indelningstabellen för DDK ! 01-09Standardindelningar Tabell 1 används enligt reglerna under – 780.9, t.ex. framföranden Allmänna principer Tillfoga till 1 de nummer som följer 781 under – 781.7, t.ex. framförandetekniker Musikformer och instrument Tillfoga till 1 de nummer som följer under , t.ex. sonatform 183

32 Sidnummer DDK 784 Instrument och instrumentalensembler och deras musik Hela 784 fram till behandlar standardindelningar och formtillägg att sedan tillfoga enligt anvisningar till kommande nummer högre än –.09 Standardindelningar Notation från tabell 1 kan tillfogas såsom den är modifierad under 780.1–780.9, t.ex Orkesterledare (Tänk dock på att dirigenter hamnar under klassifikationen för symfoniorkester, d.v.s )

33 Sidnummer DDK Musikformer Särskilda musikformer Standardindelningar och allmänna principer för musikformer Tillfoga till enligt anvisningarna under 781.2–781.8, t.ex Rytm i musikformer Rytm i sonatformen

34 Sidnummer DDK Allmänna musikformer Allmänna former Tvådelade former, tredelade former, da capoformer Strofisk form Rondon Variationer Parafraser Ostinato

35 Sidnummer DDK – Instrumentalformer Tänk på att enbart övergripande verk klassificeras här. Verk för särskild besättning klassificeras med denna med utbyggnad härifrån, t.ex Symfoni för vanlig orkester Symfoni för soloorgel

36 Sidnummer DDK – (forts.) Instrumentalformer (forts.) Sonatformen och sonater Symfonier Symfoniska dikter Sviter och relaterade former Konserter (används ej för solokonserter, vilka klassificeras på ren besättning) Kontrapunktiska former Dansformer (här blandas klassisk och modern dans i olika underavdelningar) Övriga instrumentalformer Förspel Uvertyrer Marscher Instrumentalmusik som utvecklats ur vokalmusik (koraler, koralpreludier)

37 Sidnummer DDK Instrument Tillägget 19 med indelningar används främst för litteratur om musik. Samtliga instrumentklassifikationer kan få tillägget Hjälptekniker och procedurer MIDI Instrumentbyggare Hjälptekniker och procedurer för själva instrumenten Instrumentbygge Spelteknik för instrument Indelning efter världsdelar, länder, platser i den moderna världen Tillfoga till basnummer notation —4–9 från tabell 2, t.ex Instrument från Tyskland

38 Sidnummer DDK Symfoniorkester Hit övergripande verk om olika orkesterkombinationer, både kammarmusikalisk och stor orkesterbesättning Indelning med tillägg från tabellerna, samt enligt anvisningarna i 784 – 788 T.ex Symfoniska dikter – orkestermusik Uvertyrer – orkestermusik

39 Sidnummer DDK (forts.) Symfoniorkester (forts.) Orkester med vokala inslag Orkester med ett eller flera soloinstrument Orkester med fler än ett soloinstrument (inkl. Concerto grosso) Orkester med ett soloinstrument Särskilda soloinstrument med orkester Tillfoga till basnummer de nummer som följer 78 i 786–788, t.ex Orkester med solopiano Orkester med soloklarinett

40 Sidnummer DDK – Andra orkestertyper och ensembler Varje indelning som är märkt med ‡ vidareindelas med notation enligt anvisningar under – Notation från tabell 1, enligt – Allmänna principer Tillfoga till 1 de nummer som följer i – Röster, instrument, ensembler t.ex Framträdanden av kammarorkester Vals för skolorkester Flöjtkonsert med stråkorkester

41 Sidnummer DDK – (forts.) Andra orkestertyper och ensembler (forts.) 784.3Kammarorkester 784.4Liten orkester (hit salongsorkester) Jazzband (165 från ) Skolorkester Orkester med leksaksinstrument Dansorkester (dansband) – inklusive Big band

42 Sidnummer DDK – (forts.) Andra orkestertyper och ensembler (forts.) 784.6Ensembler med tangentinstrument, mekaniska instrument, elektrofoner, slagverk Slagverksensemble – hit rhythm band 784.7Stråkorkester 784.8Blåsorkester Paradorkester Militärorkester Träblåsorkester 784.9Brassband

43 Sidnummer DDK 785 Ensembler med bara ett instrument per stämma Verk för ett soloinstrument med ackompanjemang förs till Standardindelningar – OBS! Två nollor! T.ex Framförande av kammarmusik Kammarmusikfestivaler Tillfoga till de nummer som följer 781 i – 781.7, t.ex Uppförandeteknik för ensembler Jazzensembler Musikformer och instrument Tillfoga till de nummer som följer i , t.ex Vals för ensemble

44 Sidnummer DDK Ensembler efter storlek Inom hela 785 refererar indelning till antalet instrument, utom för slagverk där antalet spelare avses..12Duo.13Trio.14Kvartett.15 Kvintett.16Sextett.17Septett.18Oktett.19Nonett och större ensembler

45 Sidnummer DDK – Särskilda typer av ensembler Notation från tabell 1, enligt – Allmänna principer Tillfoga till 1 de nummer som följer i – Musikformer Tillfoga till 18 de nummer som följer i – Ensemblers storlek Tillfoga till 19 de nummer som följer i – , t.ex. oktetter 198 Som vanligt: Tillfoga inte 0 eller 1 mer än två gånger vid byggande av nummer! Exempel: Atonalitetens historia i pianoduor

46 Sidnummer DDK – Ensembler som består av två eller flera instrumentgrupper 785.2Ensembler med tangentinstrument 785.3Ensembler utan elektrofoner och med slagverk och tangentinstrument 785.4Ensembler utan tangentinstrument 785.5Ensembler utan tangentinstrument och med slagverk Se WebDewey för fullständig indelning av avdelningarna!

47 Sidnummer DDK – Ensembler bestående av enbart en instrumentgrupp Läs noga anvisningarna under – Tänk på skillnaden i: Stråkkvartett (eg. kvartett för fyra olika stråkinstrument) Violinkvartett (eg. kvartett för fyra lika stråkinstrument) Tänk på att olika siffror som inleder en indelning betyder olika: 094 = Europa 194 = Fyra instrument T.ex.: Stråkkvartett Stråkkvartetten i Europa Se WebDewey för fullständig indelning av avdelningarna!

48 Sidnummer DDK – (forts.) Ensembler bestående av enbart en instrumentgrupp (forts.) 785.6Ensembler med tangentinstrument, mekaniska, eoliska instrument, elektrofoner och slagverk Ensembler med enbart tangentinstrument, t.ex Musik för tre pianon Slagverksensembler 785.7Strängensembler Stråkensembler, t.ex Stråktrio Stråkkvartett 785.8Träblåsensembler, t.ex Saxofonkvartett 785.9Bleckblåsensembler, t.ex Mässingsoktett

49 Sidnummer DDK 786 Tangentinstrument, mekaniska instrument, elektrofoner, slagverk Observera! Bara musik för ett instrument. Så snart det blir flera instrument klassificerar man under 785. Sedvanliga indelningar enligt huvudtabellerna. Tillägget 19 betyder här instrumentet i sig, d.v.s. litteratur om instrumentet placeras här, men 19 används inte för själva musiken. Normalt byggs 19 på vidare enligt tabellen under , t.ex. Det gäller härifrån och t.o.m Pianobyggare

50 Sidnummer DDK – Tangentinstrument 786.2Piano Preparerat piano 786.3Klavikord 786.4Cembalo 786.5Blåsinstrument som spelas med tangenter Orgel Harmonium och regal Elorgel Alla nummer kan byggas ut på sedvanligt sätt, t.ex Jazzpianister

51 Sidnummer DDK – Mekaniska och eoliska instrument 786.7Elektrofoner Elektroniska musikinstrument Elektrofoner med tangentbord förs till ! Synthesizers Ljudband Datorer 786.8Slagverk 786.9Trummor och föremål som används för slagverkseffekter

52 Sidnummer DDK 787 Stränginstrument (kordofoner) Stråkinstrument Obs! Såväl sträng- som stråkinstrument klassificeras här! Underindelas enligt regler under 784 – Fiol (violin) 787.3Viola (altfiol) 787.4Violoncell (Cello) 787.5Kontrabas 787.6Övriga stråkinstrument Gamba

53 Sidnummer DDK 787 (forts.) Stränginstrument (kordofoner) Stråkinstrument (forts.) 787.7Knäppta och slagna stränginstrument 787.8Lutfamiljen Luta Mandolin Gitarr 787.9Harpa och musikbågar

54 Sidnummer DDK 788 Blåsinstrument (aerofoner) Underindelas enligt regler under 784 – 788. T.ex. regeln om tillägg efter 19 för instrument gäller även här Träblåsinstrument och fria aerofoner Övergripande signum Fria aerofoner (omfattar vinare) 788.3Flöjtinstrument Tvärflöjt (flöjt) Piccolaflöjt och pipa Basflöjt

55 Sidnummer DDK 788 (forts.) Blåsinstrument (aerofoner) (forts.) 788.4Rörbladsinstrument Säckpipa 788.5Instrument med dubbla rörblad Oboe Engelskt horn Fagott Kontrafagott 788.6Instrument med enkla rörblad Klarinett Basklarinett

56 Sidnummer DDK 788 (forts.) Blåsinstrument (aerofoner) (forts.) 788.7Saxofon Sopransaxofon Altsaxofon Tenorsaxofon Barytonsaxofon 788.8Fritungeinstrument Munspel Munharmonika Concertina Dragspel Knappdragspel Melodeon Pianodragspel

57 Sidnummer DDK 788 (forts.) Blåsinstrument (aerofoner) (forts.) 788.9Bleckblåsinstrument Trumpet Trombon Valthorn (horn) Signalhorn Kornett Flygelhorn (saxhorn) Tuba Övriga bleckblåsinstrument (omfattar sinka, ofikleid, serpent)


Ladda ner ppt "Sidnummer Musiken i Dewey decimalklassifikation (DDK) Deweyrum 17 november 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser