Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Musiken i Dewey decimalklassifikation (DDK) Deweyrum 17 november 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Musiken i Dewey decimalklassifikation (DDK) Deweyrum 17 november 2011"— Presentationens avskrift:

1 Musiken i Dewey decimalklassifikation (DDK) Deweyrum 17 november 2011

2 DDK 780 uppbyggnad Vokalmusik klassificeras i , instrumentalmusik i Anvisningar ges normalt efter indikator 0 eller 1 0 = indelningar hämtas från 780 – standardindelningar 1 = indelningar hämtas från 781 – allmänna principer Varje särskild indelning kan sedan ha sina egna extraindelningar också

3 Citeringsordning Citeringsordning: anger i vilken ordningsföljd de olika facetterna ska kombineras. Ges normalt under schemats olika indelningar, men för musik även i själva manualen Citeringsordning för musik är: Exekutör (=besättning, vokal eller instrumental) Musikalisk form/genre Generella principer och former (781) Standardindelningar (780.1 – 780.9) I klasserna väljs, om inget annat sägs i anvisningarna, den med högst nummer (=som kommer sist i schemat)

4 Musik i DDK DDK:s musikklasser: 780 Musik - standardindelningar
781 Allmänna principer och musikformer 782 Vokalmusik 783 Musik för en röst; rösten 784 Instrument & instrumentalensembler 785 Ensembler med ett instrument per stämma 786 Tangentinstrument & övriga instrument 787 Stränginstrument 788 Blåsinstrument (789 Alternativt nummer för musikinspelningar – används ej)

5 DDK 780 780 + två nollor = relationer till andra ämnen i DDK (Observera dock att basnumret är 78, så en nolla försvinner här) t.ex Bibeln i musiken Socialismen i musiken Humor i musiken Musik och walesisk litteratur Geografi i musiken etc…. OBS! Bara tre siffror läggs till efter 00!

6 DDK 780 (forts.) 780.1 Filosofi och teori
Språk och kommunikation Editionsteknik Analytiska anvisningar och programkommentarer OBS! Bibliografier, diskografier etc. till 016 med utbyggnad enligt anvisningarna, t.ex Bibliografier, musik Diskografier över violinmusik OBS! Skivbolag och andra bolag som hör till musikindustrin förs till , t.ex Skivbolag för elektronisk musik

7 DDK 780 (forts.) Diverse Listor, förteckningar, kataloger inom musik (inklusive tematiska kataloger) men: för tematiska kataloger över tonsättare (se vidare anvisningar där) Texter, litteratur om noter och musikinspelningar Handskrifter Tryckt musik Partitur och stämmor Studiepartitur Musikinspelningar Videoinspelningar

8 DDK 780 (forts.) 780.3 Musiklexikon
780.7 Utbildning, forskning, framträdanden, liknande ämnen 780.8 Historia och beskrivning av musik gällande särskilda grupper Kvinnliga musiker / Musik av kvinnor Musik gällande särskilda etniska och nationella grupper, t.ex Judar i musiken / Judisk musik

9 DDK 780 (forts.) 780.9 Historisk och geografisk aspekt, personer Tidsperioderna är indelade efter västerländsk musik, men kan tillämpas på all musik. Enbart skolor och stilar som inte är etniskt eller geografiskt begränsade. Ca 1450-ca 1600 (inkl. renässansen) Ca 1600-ca 1750 (inkl. barocken) Ca 1750-ca 1825 (inkl. förklassicismen, klassicism, rokokostil) Ca 1825-ca 1900 (inkl. nationalismen, romantiken) (inkl. impressionismen, nyklassicismen) Personer med anknytning till musik (verkförteckningar, biografier)

10 DDK 781-788 Principer, former, ensembler, röster, instrument
Alla musiktraditioner klassificeras här, oavsett härkomst. Om inga andra anvisningar ges, klassificera alltid ett ämne med flera aspekter eller indelningar från med det nummer som kommer sist! T.ex. Bachs cellosonater inte

11 DDK 781 Allmänna principer och musikformer
– Allmänna indelningar Allmänna indelningar hämtas från Tabell 1 enligt – t.ex. Musikteori under renässansen Allmänna musikprinciper Psykologiska principer Religiösa principer Konstnärliga principer (hit musikestetik, smak etc.)

12 DDK 781 forts. 781.2-781.8 Andra principer och musikformer
Allmänna indelningar hämtas från Tabell 1 enligt – t.ex. framföranden 078 Allmänna principer tillfogas efter 1 från numren som följer – t.ex. rockmusik 166, öva rockmusik Gör aldrig tillägg av 0 eller 1 mer än två gånger! T.ex. Historia över rockprotestsånger (historieaspekten kommer inte med)

13 DDK 782 Vokalmusik Musik för enstaka röster förs till Orkestermusik med vokala inslag till Notation från tabell 1 används enligt anvisningar under – t.ex = Framföranden av vokalmusik Basnummer kan byggas ut enligt – t.ex patriotisk vokalmusik Vokalmusikformer Vokalmusik indelad efter besättning

14 DDK 782.1-782.4 Vokalmusikformer
Glöm inte att allt kan vidareindelas enligt och enligt Man kan också hämta musikformer efter siffran 18 från (t.ex. da capo-form …1822) Dramatiska vokalmusikfomer – Operor Icke-dramatiska vokalmusikformer Gudstjänster (liturgi och ritualer) Profana former För ljudupptagningar och texter om musik är det främst koder från – som används För musiktryck används – 783 med indelning hämtad från – 782.4, med undantag för som används även i första hand för musiktryck

15 DDK 782.1 Dramatiska vokalmusikformer Operor
Klassificering här i första hand och inte på besättning! Även konsertversioner av operor förs hit. Bygg ut enligt anvisningar i – 782.4, t.ex Rockoperor Operetter Sångspel Musikaler Här utbyggt med tillägg från 781.6… Jazzmusikal Rockmusikal

16 DDK 782.2 Icke-dramatiska vokalmusikformer
Koder härifrån används främst för texter om ämnet och för ljudupptagningar Profana former förs till 782.4 Bygg ut enligt anvisningar i – Religiösa vokalmusikformer Oratorier (inkl. passioner) Storskaliga vokalverk - kantater Religiösa sånger Motetter Psalmer (hymner) Carols Allt kan byggas ut vidare, t.ex Andlig rap Christmas carols

17 DDK 782.3 Gudstjänster (liturgi och ritualer)
Koder härifrån används främst för texter om ämnet och för ljudupptagningar! Bygg ut enligt anvisningar i – Kristna gudstjänster Gudstjänster inom särskilda kyrkosamfund Tillfoga till basnummer de nummer som följer 28 i 281–289, t.ex musik för protestantiska gudstjänster Tillfoga därefter enligt anvisningarna under – t.ex komposition av musik för den lutherska Påskdagen

18 DDK 782.4 Profana former Koder härifrån används främst för texter om ämnet och för ljudupptagningar! Bygg ut enligt anvisningar i – Sånger Sånger som härrör ur poesin – Madrigaler (Ballader, ballate, chansoner, frottole etc.) Sångcykler Profana kantater Allt kan byggas ut, t.ex Spanska folksånger – Colombia Country and western, sånger

19 DDK 782.5 – 782.9 Vokalmusik indelad efter besättning
Koder härifrån används främst för musiktryck med utbyggnad från – 782.4! Glöm inte att allt kan vidareindelas enligt och enligt Man kan också hämta musikformer efter siffran 18 från Blandade röster Damröster Barnröster Mansröster Andra typer av röster Tänk på att flera av de nummer vi fått under – egentligen bara används som utbyggnad till nummer som finns här. Oratorier t.ex. klassificeras i första hand under besättning och sedan hämtas koden för oratorier från , t.ex Oratorier för blandad kör

20 DDK 782.5 Blandade röster Följ anvisningarna under – 782.9! Exempel: Icke dramatisk körmusik – kör och blandade röster Oratorier – kör och blandade röster Kantater – kör och blandade röster Sånger – kör och blandade röster Sångcykler – kör och blandade röster

21 DDK 782.6 Damröster Följ anvisningarna under – 782.9! Musik för barn- och/eller damröster förs hit! Sopran Mezzosopran Kontraalt (alt) Exempel: Icke dramatisk körmusik – damkör Oratorier – damkör Kantater – damkör Sånger – damkör Sångcykler – damkör

22 DDK 782.7 Barnröster Följ anvisningarna under – 782.9! Sopran Mezzosopran Kontraalt (alt) Röster i målbrottet Exempel: Icke dramatisk körmusik – barnkör Oratorier – barnkör Kantater – barnkör Sånger – barnkör Sångcykler – barnkör

23 DDK 782.8 Mansröster Följ anvisningarna under – 782.9! Sopran och alt Klassificera här countertenor-, falsett- och kastratröster Tenor Baryton Bas Exempel: Icke dramatisk körmusik – manskör Oratorier – manskör Kantater – manskör Sånger – manskör Sångcykler – manskör

24 DDK 782.9 Andra typer av röster
Följ anvisningarna under – 782.9! Talande röster Sprechgesang Vissling

25 DDK 783 Musik för en röst Rösten
Används främst för musiktryck med utbyggnad från – 782.4! Standardindelningar Följ tabell 1, t.ex Framföranden av musik för en röst Allmänna principer för musik för en röst Tillfoga till basnummer de nummer som följer 781 i – , t.ex patriotisk musik för en röst Strupsång

26 DDK 783 forts. Musikformer Tillfoga till basnummer de nummer som följer i – , t.ex. vokalmusik i valsform för en röst Icke-dramatisk vokalmusik Tillfoga till basnummer de nummer som följer 782 i –782.4, t.ex. carols för en röst , motetter för en röst

27 DDK 783.1 Enstaka röster i kombination
Samma indelningssystem som under 783, t.ex Standardindelningar Allmänna principer och musikformer Musikformer Icke-dramatisk vokalmusik – Ensembler efter storlek Följ noga anvisningarna i tabellen! Duetter Tersetter etc. Samtliga koder under – kan indelas vidare enligt anvisningarna givna under huvudsidan. T.ex Profana kantater för fyra damröster

28 DDK – 783.9 Soloröster Varje indelning som är märkt med ‡ vidareindelas med notation 01-4 från tabellen under – , t.ex. profana kantater Soloröst Hit övergripande verk – Särskilda typer av soloröster Hög röst Mellanhög röst Låg röst – används enbart när det i trycket står att det är för låg, mellan, eller hög sättning. Står exakt sättning angiven används denna istället. Exempel: Sånger för låg röst

29 DDK – (forts.) Soloröster (forts.) Kvinnoröster – en röst Sopran – en röst Mezzosopran – en röst Alt – kvinnor – en röst Barnröster – en röst Sopran – barn – en röst Mezzosopran – barn – en röst Alt – barn – en röst Röster i målbrottet – en röst Mansröster – en röst Alt – man – en röst Tenor – en röst Baryton – en röst Bas – en röst

30 DDK – (forts.) Soloröster (forts.) Andra typer av röst Talröst Sprechgesang Vissling Röstinstrument Omfattar didgeridoo, mirliton (kazoo), vrålare, röstförvrängare (instrument som bygger på den mänskliga rösten för sin ljudproduktion)

31 DDK 784-788 Instrument och deras musik
Viktigaste indelningstabellen för DDK ! 01-09 Standardindelningar Tabell 1 används enligt reglerna under – 780.9, t.ex. framföranden 078 11-17 Allmänna principer Tillfoga till 1 de nummer som följer 781 under – 781.7, t.ex. framförandetekniker 143 18-19 Musikformer och instrument Tillfoga till 1 de nummer som följer under , t.ex. sonatform 183

32 DDK 784 Instrument och instrumentalensembler och deras musik
Hela 784 fram till behandlar standardindelningar och formtillägg att sedan tillfoga enligt anvisningar till kommande nummer högre än 784.2 .01 – .09 Standardindelningar Notation från tabell 1 kan tillfogas såsom den är modifierad under 780.1–780.9, t.ex. Orkesterledare (Tänk dock på att dirigenter hamnar under klassifikationen för symfoniorkester, d.v.s )

33 DDK 784.18 Musikformer 784.182-784.189 Särskilda musikformer
Standardindelningar och allmänna principer för musikformer Tillfoga till enligt anvisningarna under 781.2–781.8, t.ex. Rytm i musikformer Rytm i sonatformen

34 DDK 784.182 Allmänna musikformer
Allmänna former Tvådelade former, tredelade former, da capoformer Strofisk form Rondon Variationer Parafraser Ostinato

35 DDK 784.183 – 784.189 Instrumentalformer
Tänk på att enbart övergripande verk klassificeras här. Verk för särskild besättning klassificeras med denna med utbyggnad härifrån, t.ex. Symfoni för vanlig orkester Symfoni för soloorgel

36 DDK 784.183 – 784.189 (forts.) Instrumentalformer (forts.)
Sonatformen och sonater Symfonier Symfoniska dikter Sviter och relaterade former Konserter (används ej för solokonserter, vilka klassificeras på ren besättning) Kontrapunktiska former Dansformer (här blandas klassisk och modern dans i olika underavdelningar) Övriga instrumentalformer Förspel Uvertyrer Marscher Instrumentalmusik som utvecklats ur vokalmusik (koraler, koralpreludier)

37 DDK Instrument Tillägget 19 med indelningar används främst för litteratur om musik. Samtliga instrumentklassifikationer kan få tillägget. Hjälptekniker och procedurer MIDI Instrumentbyggare Hjälptekniker och procedurer för själva instrumenten Instrumentbygge Spelteknik för instrument Indelning efter världsdelar, länder, platser i den moderna världen Tillfoga till basnummer notation —4–9 från tabell 2, t.ex Instrument från Tyskland

38 DDK 784.2 Symfoniorkester Hit övergripande verk om olika orkesterkombinationer, både kammarmusikalisk och stor orkesterbesättning Indelning med tillägg från tabellerna, samt enligt anvisningarna i 784 – 788 T.ex. Symfoniska dikter – orkestermusik Uvertyrer – orkestermusik

39 DDK 784.2 (forts.) Symfoniorkester (forts.)
Orkester med vokala inslag Orkester med ett eller flera soloinstrument Orkester med fler än ett soloinstrument (inkl. Concerto grosso) Orkester med ett soloinstrument Särskilda soloinstrument med orkester Tillfoga till basnummer de nummer som följer 78 i 786–788, t.ex Orkester med solopiano Orkester med soloklarinett

40 DDK 784.3 – 784.9 Andra orkestertyper och ensembler
Varje indelning som är märkt med ‡ vidareindelas med notation enligt anvisningar under – Notation från tabell 1, enligt – Allmänna principer Tillfoga till 1 de nummer som följer i – Röster, instrument, ensembler t.ex. Framträdanden av kammarorkester Vals för skolorkester Flöjtkonsert med stråkorkester

41 DDK 784.3 – 784.9 (forts.) Andra orkestertyper och ensembler (forts.)
784.3 Kammarorkester Liten orkester (hit salongsorkester) Jazzband (165 från ) Skolorkester Orkester med leksaksinstrument Dansorkester (dansband) – inklusive Big band

42 DDK 784.3 – 784.9 (forts.) Andra orkestertyper och ensembler (forts.)
784.6 Ensembler med tangentinstrument, mekaniska instrument, elektrofoner, slagverk Slagverksensemble – hit rhythm band 784.7 Stråkorkester 784.8 Blåsorkester Paradorkester Militärorkester Träblåsorkester 784.9 Brassband

43 DDK 785 Ensembler med bara ett instrument per stämma
Verk för ett soloinstrument med ackompanjemang förs till Standardindelningar – OBS! Två nollor! T.ex Framförande av kammarmusik Kammarmusikfestivaler Tillfoga till de nummer som följer 781 i – 781.7, t.ex Uppförandeteknik för ensembler Jazzensembler Musikformer och instrument Tillfoga till de nummer som följer i , t.ex Vals för ensemble

44 DDK 785.1 Ensembler efter storlek
Inom hela 785 refererar indelning till antalet instrument, utom för slagverk där antalet spelare avses Duo .13 Trio .14 Kvartett Kvintett .16 Sextett .17 Septett .18 Oktett .19 Nonett och större ensembler

45 DDK 785.2 – 785.9 Särskilda typer av ensembler
Notation från tabell 1, enligt – Allmänna principer Tillfoga till 1 de nummer som följer i – Musikformer Tillfoga till 18 de nummer som följer i – Ensemblers storlek Tillfoga till 19 de nummer som följer i – , t.ex. oktetter Som vanligt: Tillfoga inte 0 eller 1 mer än två gånger vid byggande av nummer! Exempel: Atonalitetens historia i pianoduor

46 DDK – 785.5 Ensembler som består av två eller flera instrumentgrupper 785.2 Ensembler med tangentinstrument 785.3 Ensembler utan elektrofoner och med slagverk och tangentinstrument 785.4 Ensembler utan tangentinstrument 785.5 Ensembler utan tangentinstrument och med slagverk Se WebDewey för fullständig indelning av avdelningarna!

47 DDK 785.6 – 785.9 Ensembler bestående av enbart en instrumentgrupp
Läs noga anvisningarna under – 785.9 Tänk på skillnaden i: Stråkkvartett (eg. kvartett för fyra olika stråkinstrument) Violinkvartett (eg. kvartett för fyra lika stråkinstrument) Tänk på att olika siffror som inleder en indelning betyder olika: 094 = Europa = Fyra instrument T.ex.: Stråkkvartett Stråkkvartetten i Europa Se WebDewey för fullständig indelning av avdelningarna!

48 DDK – (forts.) Ensembler bestående av enbart en instrumentgrupp (forts.) 785.6 Ensembler med tangentinstrument, mekaniska, eoliska instrument, elektrofoner och slagverk Ensembler med enbart tangentinstrument, t.ex Musik för tre pianon Slagverksensembler 785.7 Strängensembler Stråkensembler, t.ex Stråktrio Stråkkvartett 785.8 Träblåsensembler, t.ex Saxofonkvartett 785.9 Bleckblåsensembler, t.ex Mässingsoktett

49 DDK 786 Tangentinstrument, mekaniska instrument, elektrofoner, slagverk Observera! Bara musik för ett instrument. Så snart det blir flera instrument klassificerar man under 785. Sedvanliga indelningar enligt huvudtabellerna. Tillägget 19 betyder här instrumentet i sig, d.v.s. litteratur om instrumentet placeras här, men 19 används inte för själva musiken. Normalt byggs 19 på vidare enligt tabellen under , t.ex. Det gäller härifrån och t.o.m. 788. Pianobyggare

50 DDK 786.2 – 786.5 Tangentinstrument
786.2 Piano Preparerat piano 786.3 Klavikord 786.4 Cembalo 786.5 Blåsinstrument som spelas med tangenter Orgel Harmonium och regal Elorgel Alla nummer kan byggas ut på sedvanligt sätt, t.ex Jazzpianister

51 DDK 786.6 – 786.9 786.6 Mekaniska och eoliska instrument
786.7 Elektrofoner Elektroniska musikinstrument Elektrofoner med tangentbord förs till ! Synthesizers Ljudband Datorer 786.8 Slagverk 786.9 Trummor och föremål som används för slagverkseffekter

52 DDK 787 Stränginstrument (kordofoner) Stråkinstrument
Obs! Såväl sträng- som stråkinstrument klassificeras här! Underindelas enligt regler under 784 – 788. 787.2 Fiol (violin) Viola (altfiol) Violoncell (Cello) Kontrabas Övriga stråkinstrument Gamba

53 DDK 787 (forts.) Stränginstrument (kordofoner) Stråkinstrument (forts.) 787.7 Knäppta och slagna stränginstrument 787.8 Lutfamiljen Luta Mandolin Gitarr 787.9 Harpa och musikbågar

54 DDK 788 Blåsinstrument (aerofoner)
Underindelas enligt regler under 784 – 788. T.ex. regeln om tillägg efter 19 för instrument gäller även här. 788.2 Träblåsinstrument och fria aerofoner Övergripande signum Fria aerofoner (omfattar vinare) 788.3 Flöjtinstrument Tvärflöjt (flöjt) Piccolaflöjt och pipa Basflöjt

55 DDK 788 (forts.) Blåsinstrument (aerofoner) (forts.)
788.4 Rörbladsinstrument Säckpipa 788.5 Instrument med dubbla rörblad Oboe Engelskt horn Fagott Kontrafagott 788.6 Instrument med enkla rörblad Klarinett Basklarinett

56 DDK 788 (forts.) Blåsinstrument (aerofoner) (forts.)
788.7 Saxofon Sopransaxofon Altsaxofon Tenorsaxofon Barytonsaxofon 788.8 Fritungeinstrument Munspel Munharmonika Concertina Dragspel Knappdragspel Melodeon Pianodragspel

57 DDK 788 (forts.) Blåsinstrument (aerofoner) (forts.)
788.9 Bleckblåsinstrument Trumpet Trombon Valthorn (horn) Signalhorn Kornett Flygelhorn (saxhorn) Tuba Övriga bleckblåsinstrument (omfattar sinka, ofikleid, serpent)


Ladda ner ppt "Musiken i Dewey decimalklassifikation (DDK) Deweyrum 17 november 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser