Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christina Stene Överläkare Kirurgiska kliniken, Skånevård Sund FAST TRACK SURGERY ERAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christina Stene Överläkare Kirurgiska kliniken, Skånevård Sund FAST TRACK SURGERY ERAS."— Presentationens avskrift:

1 Christina Stene Överläkare Kirurgiska kliniken, Skånevård Sund FAST TRACK SURGERY ERAS

2 KIRURGISK STRESS krafter/faktorer som orsakar obalans i organismen hotar homeostasen

3 Stress Svar vävnadsskada & smärta + oro / svält / hypotermi / hypoxi / blödning / acidos /infektion Neurohumorala effekterInflammatoriskt svar Katabolism Autonom aktivitet Immunosuppression Koagulopati Organdysfunktion

4  kirurgisk stress snabbare återhämtande  postop dysfunktion  komplikationer  vårdtider

5 FAST TRACK SURGERY ERAS=Enhanced Recovery After Surgery Multimodalt vårdprogram Accelererat vårdförlopp ”Kehlet-modellen” Short stay

6 Fast track surgery Ett koncept där unimodala evidens- baserade interventioner kombineras på ett multimodalt sätt för att minska smärta och organdysfunktion med påföljande morbiditet, sjukhusvård och konvalescens Oförändrade utskrivningskriterier!

7 ”Enhanced recovery programmes” Mål: Minskad morbiditet (smärt- och riskfri kirurgi) Förkortad sjukhusvistelse = minskade kostnader

8 ERAS

9

10 FÖRDRÖJT ACCELERERATACCELERERAT Kirurgiskt stress-svar Hypotermi Illamående, kräkning, ileus, halvsvält Hypoxi Sömnrubbningar Preop organdysfunktion Drän, V-sond, kateter Oro, rädsla Preop information/ psykologisk förberedelse Korrigera nutritionsbrister Neuroaxial blockad Minimalinvasiv kirurgi Normotermi Illamående-& ileusprofylax Tidigt peroralt intag Upprätthållande av syrgasdistribution Störningsfri sömn Opioidsparande analgesi Evidensbaserad postoperativ vård Alkohol/rökning Optimera andra fysiologiska rubbningar

11 PatientutbildningEnteral nutritionTidig mobilisering Kirurgi Inflammatorisk respons Katabolism Organsvikt Neuro-humoral respons Komplikation Multimodal analgesi EDA ”Minimalinvasiv anestesi” MIS Kortisol,NSAID Vätske- & Na-restriktivitet

12 Minskad perioperativ katabolism och snabbare tillfrisknande och snabbare tillfrisknande Preoperativ information Minskad stress Optimal smärtstillning NutritionMatEnteralParenteral Mobilisering Undvika onödiga fasteperioder Infektionsbehandling ”Kirurgisk timing”

13 Rutiner Nutrition Mobilisering Minimalinvasiv kirurgi Smärtlindring Preoperativ information Accelererat vårdförlopp

14 Preoperativ kolhydratbehandling Preoperativ kolhydratbehandling Undvikande av intraoperativ hypotermiUndvikande av intraoperativ hypotermi Tidig enteral nutritionTidig enteral nutrition Postop multimodal analgesi baserad på EDAPostop multimodal analgesi baserad på EDA Tidig mobiliseringTidig mobilisering

15 Betydelse av nutrition Nutrition/nutritionsstatusMortalitet Morbiditet Komplikationer Funktion Naturligt att tänka på olja, bensin, tändstift inom motorsporten

16 Insulinresistens Hyperglykemi Lipolys Katabolism av protein Minskat förråd av glykos i muskulatur Patofysiologin oklar men insulinbehandling - anabolism, sårläkning - minskar morbiditet och mortalitet - fungerar som tillväxtfaktor - immunologisk effekt

17 Time course of insulin resistance Postoperative day Relative insulin sensitivity (%) 20181614121086420-2 0 20 40 60 80 100 Op *** Thorell et al: Curr Opin Clin Nutr Metab Care 1999

18 Preop kolhydratuppladdning Metabola effekter väl dokumenteradeMetabola effekter väl dokumenterade - halverar insulinresistensen - reducerar proteinförlusterna Kliniska effekterna också dokumenteradeKliniska effekterna också dokumenterade - reducerar preop obehag & postop illamående - förkortar postop sjh-vistelse med 20%

19 PREOPERATIV KOLHYDRATLADDNING säkert  stress-svar  postop insulinresistens  preop obehag  postop obehag (PONV)  förlust av muskelmassa  LOS 20%

20 Tömda eller fyllda depåer?

21 Tarmförberedelse? Tarmförberedelse? Minskar EJ anastomosläckage peritonit sårinfektioner infektiösa extraabdominella komplikationer kirurgiska infektioner UNS icke-infektiösa komplikationer re-operationer mortalitet

22 ”Make the gut work!” - postop multimodal analgesi - EDA 48-96 tim postop - Paracetamol NSAID/COX-2-inhib - undvik övervätskning - postop Mg-oxid 1g x 2  tarmtömning

23 Birgitte Brandstrup

24 Effekt av Intravenös Vätskerestriktion Weight gain: 3 kg Weight gain: 3 kg Totala postoperativa komplikationer:Totala postoperativa komplikationer: –Restricted (intention to treat): 33% –Standard: 51% Kardio-pulmonella komplikationer:Kardio-pulmonella komplikationer: –Restricted: 7% –Standard: 24% Vävnadsläkning, komplikationer:Vävnadsläkning, komplikationer: –Restricted: 16% –Standard: 31% (Brandstrup et al. Ann Surg 2003;238:641) (Brandstrup et al. Ann Surg 2003;238:641)

25 KONKLUSIONER: ( Brandstrup et al.2003) Preoperativ deficit + patologi + ingreppets natur Non-GI + mindre abdominell kir: mera liberal vätskeregim (30-40 ml/kg) Större GI-kirurgi: vätskerestriktion gynnsamt för outcome (15 ml/kg) Kolloid förbättrar outcome vid större vätskeförluster Kolloid förbättrar outcome vid restriktiv vätskebehandling 2/3 kristalloid + 1/3 kolloid till moderat stor kirurgi

26 Birgitte Brandstrup

27 För lite vätska medför…  Hypoperfusion/Lactacidos  Akut njursvikt  Multiorgan svikt För mycket vätska medför…  Vävnadsödem  Hjärtsvikt  Nedsatt DO 2  Nedsatt sårläkning (t ex anastomoser)  GI dysfunktion

28 Goal Directed Fluid Therapy (GDT) (11 RCT) Individualiserad optimering av perioperativ vätskebehandling 10 % inkrement kolloid bolus (200 ml) till platt Starling kurva Esofageqal Doppler flowmetri LiDCO, PiCCO DO 2 600 ml/min/m 2 SvO 2 > 60 % Correct. Flowtime (FTc) > 0,40 s Än så länge tydande på: Mindre inflammatorisk respons Förbättrad mikrocirkulation (GI- anastomoser) Mindre PONV Mindre postop ileus Sänkt morbiditet Kortare sjukhusvistelse

29 PATIENT’S JOURNEY Audit of compliance & outcomes CLINIC Preop Surgery -AnesthesiaHDU Ward Home

30 Multimodal perioperativ rehabilitering Accelererad postoperativ återhämtning Preop information Minskad stress Smärt- lindring Fysisk träning Enteral nutrition Tillväxt - faktorer

31 -301114 28 dgr Läkarbesök SSK Mott Narkos- bedömn. Vårdtid MDT konf Dr ringer pat om PAD ÅB doktor ev. inkl COLOFOL 3 1 vecka efter läkarbesök 5 O K Å Optimal Kirurgisk Återhämtning Kirurgiska kliniken

32 P o försörjning Gas- / faecesavgång SmärtVAS <4 med p o analgetika

33 Upplevelse av smärta Har magen kommit igång?

34


Ladda ner ppt "Christina Stene Överläkare Kirurgiska kliniken, Skånevård Sund FAST TRACK SURGERY ERAS."

Liknande presentationer


Google-annonser