Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 1 Välkommen! Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 1 Välkommen! Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013."— Presentationens avskrift:

1 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 1 Välkommen! Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013

2 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 2 Dagens program En kort presentationsrunda 10.05-10.25 Om Landbrug og Fødevarer, L&F v/ Mads Dorff Christiansen (Søren Korsholm, Afdelingsleder, L&F) 10.30–10.50 Om Lantbrukarnas Riksförbund, LRF v/ Ewa Marie Rellman, Företagscoach, LRF 11.00 -11.20 Om projekt Bioraffinaderi Öresund og industriel bioteknik v/ Josefin Ahlqvist, Bioraffinaderi Öresund 11.25 -11.45 Grödor som odlas inom Bioraffinaderi Öresund v/ Prof. Eva Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU 11.50-12.15 Bioraffinering hvornår kommer det? Hvilke udfordringer skal løses, før vi har det første industrielle bioraffineringsanlæg i Danmark? v/Sidsel Wahuus (Anne Grete Holmsgaard, Direktør, BioRefining Alliance) 12.15-13.15 Frokost (1 sal)

3 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 3 Dagens program forts. 13.15-14.00 Hvordan er det at være biogasproducent i Sverige og Danmark Dansk landmand fortæller om at producere biogas i Danmark og fremtidsmulighederne v/ Peder Andersen, Landmand, Jungshoved, 4720 Præstø. Svensk landmand fortæller om at producere biogas i Sverige og fremtidsmulighederne. v/ Sven Norup, Norups Gård AB 14.00-14.20 Samarbejde på tværs af øresundregionen Erfaringer fra nuværende samarbejder over Øresund, v/ Per Tryding, Vice VD, Sydsvenska Handelskammaren 14.20-14.35 Kaffe 14.35–15.15 Diskussion omkring hvilke samarbejde man kan forstille sig nu og i fremtiden Hvilke perspektiver og områder skal der satses på, og er der behov for politiske forandringer? v/ Josefin Ahlqvist, Projekt leder, Lund Universitet 15.20-15.30 Afslutning og opsamling på dagen

4 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 4 Hur mycket mineralolja har du använt idag? Hur kom du hit? Vad har du på dig? Har du använt din dator och din mobil Tvättat håret? Vad har du ätit?

5 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 5 Hur mycket kan du tjäna på en hektar mark? - Mycket talar för att du kan tjäna mer i framtiden än vad du gör nu.

6 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 6

7 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 7 Värdet av petroleum- konsumtionen är nästan 7 gånger högre i kemisektorn än i transportsektorn Source: John W. Frost Replacing petroleum with plant -derived feedstocks, Vol. 1 No. 1 Spring 2005, Industrial Biotechnology. Redrawn Illustration

8 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 8 Varför:  Klimat  Ökande oljepris  Osäker råvarotillgång  Ökad efterfrågan pga ökad population  Krav på att minska utsläpp av miljögifter  Minska sopberget  Lagkrav  Ökad medvetenhet hos allmänheten  Nya affärsmöjligheter Faktorer som är viktiga för industrin

9 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 9 Exempel på flödesschema vid ett vanligt oljeraffinaderi US Department of Energy

10 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 10 Analog model för ett biobaserat raffinaderi

11 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 11 Industriell (vit) bioteknik Inom industriell bioteknik kopierar man naturens kemiska processer En process som är baserad på industriell bioteknik skiljer sig i huvudsak från traditionell petrokemi på två sätt: Råmaterialet kommer från förnybara råvaror Biokatalysatorer/enzymer används istället för katalysatorer och lösningsmedel

12 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 12 Biomassa som kan användas i ett bioraffinaderi Alger Trä, bi-produkter och avfall från träindustrin Jordbruksprodukter och jordbruksavfall Slakteriavfall Organiskt avfall och biprodukter från industrin Organiskt hushållsavfall

13 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 13 Enzymer/ biokatalysatorer är naturens katalysatorer De är involverade I alla levande cellers metabolism

14 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 14 Det komplexa metaboliska nätverket:

15 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 15 JästsvampMögelsvamp

16 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 16 Bakterier

17 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 17 Geysers / hot springs, Acidophiles pH 45  C Deep Sea, Barophiles För att få rätt egenskaper Arctic /Antarctic regions, Psychrophiles < 20  C Soda lakes, Alkaliphiles pH > 8 Salt lakes Halophiles > 3% salinity

18 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 18 Exempel på företag som engagerar sig i bioraffinaderier/industriell bioteknik

19 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 19 Skapat en helt ny molekyl! New companies

20 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 20 Bioraffinaderi Öresund – från egen odling av råvara till storskaligt försök Svenska och danska forskare samarbetar för att bygga upp en plattform för bioraffinaderier I syfte att producera kemikalier, bränsle och material för Öresundsregionen. Pilotanläggning Mobila enheter Processoptimering LCA studier Ekonomiska studier Egen odling av grödor Inom Öresundsregionen har vi till stora delar samma förutsättningar och tradition kring jordbruket Att utnyttja hela regionen ger en säker råvarusituation Stora möjligheter till kunskapsutbyte inom regionen Projektet syftar till att involvera industrier och företag I hela regionen Har fått mycket uppmärksamhet i media Inom Öresundsregionen har vi till stora delar samma förutsättningar och tradition kring jordbruket Att utnyttja hela regionen ger en säker råvarusituation Stora möjligheter till kunskapsutbyte inom regionen Projektet syftar till att involvera industrier och företag I hela regionen Har fått mycket uppmärksamhet i media

21 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 21

22 Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 22 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Bioraffinaderi Öresund/Biorefinery Oresund Workshop 23 maj 2013_bild/slide nr. 1 Välkommen! Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser