Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013"— Presentationens avskrift:

1 Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013
Välkommen! Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013

2 Dagens program En kort presentationsrunda
Om Landbrug og Fødevarer, L&F v/ Mads Dorff Christiansen (Søren Korsholm, Afdelingsleder, L&F) 10.30–10.50 Om Lantbrukarnas Riksförbund, LRF v/ Ewa Marie Rellman, Företagscoach, LRF Om projekt Bioraffinaderi Öresund og industriel bioteknik v/ Josefin Ahlqvist, Bioraffinaderi Öresund Grödor som odlas inom Bioraffinaderi Öresund v/ Prof. Eva Johansson, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Bioraffinering hvornår kommer det? Hvilke udfordringer skal løses, før vi har det første industrielle bioraffineringsanlæg i Danmark? v/Sidsel Wahuus (Anne Grete Holmsgaard, Direktør, BioRefining Alliance) Frokost (1 sal)

3 Dagens program forts. Hvordan er det at være biogasproducent i Sverige og Danmark Dansk landmand fortæller om at producere biogas i Danmark og fremtidsmulighederne v/ Peder Andersen, Landmand, Jungshoved, 4720 Præstø. Svensk landmand fortæller om at producere biogas i Sverige og fremtidsmulighederne. v/ Sven Norup, Norups Gård AB Samarbejde på tværs af øresundregionen Erfaringer fra nuværende samarbejder over Øresund, v/ Per Tryding, Vice VD, Sydsvenska Handelskammaren Kaffe 14.35–15.15 Diskussion omkring hvilke samarbejde man kan forstille sig nu og i fremtiden Hvilke perspektiver og områder skal der satses på, og er der behov for politiske forandringer? v/ Josefin Ahlqvist, Projekt leder, Lund Universitet Afslutning og opsamling på dagen

4 Hur mycket mineralolja har du använt idag?
Hur kom du hit? Vad har du på dig? Har du använt din dator och din mobil Tvättat håret? Vad har du ätit?

5 Hur mycket kan du tjäna på en hektar mark?
- Mycket talar för att du kan tjäna mer i framtiden än vad du gör nu.

6

7 Värdet av petroleum-konsumtionen är nästan 7 gånger högre i kemisektorn än i transportsektorn
Source: John W. Frost Replacing petroleum with plant -derived feedstocks, Vol. 1 No. 1 • Spring 2005, Industrial Biotechnology. Redrawn Illustration

8 Faktorer som är viktiga för industrin
Varför: Klimat Ökande oljepris Osäker råvarotillgång Ökad efterfrågan pga ökad population Krav på att minska utsläpp av miljögifter Minska sopberget Lagkrav Ökad medvetenhet hos allmänheten Nya affärsmöjligheter Faktorer som är viktiga för industrin

9 Exempel på flödesschema vid ett vanligt oljeraffinaderi
US Department of Energy

10 Analog model för ett biobaserat raffinaderi

11 Industriell (vit) bioteknik
Inom industriell bioteknik kopierar man naturens kemiska processer En process som är baserad på industriell bioteknik skiljer sig i huvudsak från traditionell petrokemi på två sätt: Råmaterialet kommer från förnybara råvaror Biokatalysatorer/enzymer används istället för katalysatorer och lösningsmedel

12 Biomassa som kan användas i ett bioraffinaderi
Alger Trä, bi-produkter och avfall från träindustrin Jordbruksprodukter och jordbruksavfall Slakteriavfall Organiskt avfall och biprodukter från industrin Organiskt hushållsavfall

13 Enzymer/ biokatalysatorer är naturens katalysatorer
De är involverade I alla levande cellers metabolism

14 Det komplexa metaboliska nätverket:

15 Mögelsvamp Jästsvamp

16 Bakterier

17 För att få rätt egenskaper
Geysers / hot springs, Acidophiles pH < 2, Thermophiles > 45C Arctic /Antarctic regions, Psychrophiles < 20C Deep Sea, Barophiles Salt lakes Halophiles > 3% salinity Soda lakes, Alkaliphiles pH > 8

18 Exempel på företag som engagerar sig i bioraffinaderier/industriell bioteknik

19 New companies Skapat en helt ny molekyl!

20 Bioraffinaderi Öresund – från egen odling av råvara till storskaligt försök
Svenska och danska forskare samarbetar för att bygga upp en plattform för bioraffinaderier I syfte att producera kemikalier, bränsle och material för Öresundsregionen. Pilotanläggning Mobila enheter Processoptimering LCA studier Ekonomiska studier Egen odling av grödor Inom Öresundsregionen har vi till stora delar samma förutsättningar och tradition kring jordbruket Att utnyttja hela regionen ger en säker råvarusituation Stora möjligheter till kunskapsutbyte inom regionen Projektet syftar till att involvera industrier och företag I hela regionen Har fått mycket uppmärksamhet i media

21

22 Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Workshop för svenska och danska bönder 23 maj 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser