Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 VERKSAMHETSPLAN Projektkommittén 2010/11. 2 VISION Den mest aktiva projektkommittén på Bjärehalvön Vi vill erbjuda Rönne Rotarys medlemmar möjlighet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 VERKSAMHETSPLAN Projektkommittén 2010/11. 2 VISION Den mest aktiva projektkommittén på Bjärehalvön Vi vill erbjuda Rönne Rotarys medlemmar möjlighet."— Presentationens avskrift:

1 1 VERKSAMHETSPLAN Projektkommittén 2010/11

2 2 VISION Den mest aktiva projektkommittén på Bjärehalvön Vi vill erbjuda Rönne Rotarys medlemmar möjlighet till:  en meningsfull social verksamhet lokalt och internationellt  god social samvaro  klubbkänsla med mycket glädje, skratt och omsorg om varandra  högsta kvalitet vad det gäller projektens upplägg, utförande och uppföljning  projekt där 100% av gåvorna når fram till de behövande – inga administrativa kostnader. Vi vill vara en Rotarygrupp som går i spetsen för socialt ansvar både lokalt och internationellt. Vi vill erbjuda eventuella sponsorer och samarbetspartner bästa möjliga förutsättningar till ökade affärsmöjligheter och positiv varumärkesprofilering. Vi vill vara Bjärehalvöns mest omtalade projektgrupp grundat på kompetens och engagemang av medlemmarna, samarbetspartners och anhöriga.

3 3 VERKSAMHETSIDÉ Att göra social verksamhet till en trevlig, intressant och meningsfull fritidssysselsättning för klubbens medlemmar till gagn för barn och ungdomar lokalt och internationellt

4 4 ÖVERGRIPANDE MÅL  Vi fokuserar på följande lokala projekt under 2010/11:  Bolmsölägret  Gemenskapsjul  Vänfamilj till immigranter  Måla med invandrarbarn  Simlägerintegration  Vi fokuserar på följande internationella projekt under 2010/11:  Friends of Parent and Child  Nour Elfouad Commette  Utbildningssupport till collegestudenten Titus  Itsoteng Child Feeding Programme  Moçambique vattenprojekt  Läkarbanken  Vi skall samarbeta med Rotary Sandton, Sydafrika och andra rotaryklubbar betr. de internationella projekten.  Vi skall ha ett nära samarbete med Rotary Foundation.  Vi skall ha en ekonomi i balans dvs. inget underskott i räkenskaperna vid ingång resp. utgång av resp. verksamhetsår.  Vi skall minst ha ett ”Fund Raising Project” per år.

5 5 ORGANISATION Projekt & projektgrupper PROJEKTP.LEDARE/MELEMMAR Save-The-World – 4 projektMats (Benth/Ulla/Ebba) Vattenprojekt i MosambiqueMats LäkarbankenAnders GemenskapsjulÅke BolmsöUlla SkälderviksprojektetKristin Fund Raising – Julmarknad (2010)Jenny Vänfamilj till immigranterMats (Ulla/Åke/Ebba) SimlägerintegrationKent Måla med invandrarbarnEbba

6 6 PROJ.KOMMITTÈ PL ”FUNDRAISING”PL ORGANISATION

7 7 PROJEKTKOMMITTÉN Ansvar & Ledamöter Ansvar projektkommittén  Skall ta fram vision, mål och handlingsplan för kommittén.  Skall se till att kommittén lever upp till målen (lång- och kortsiktiga).  Skall ha koll på att debet och kredit går ihop i de olika projekten.  Skall prioritera projektförslag inför styrelsen samt resursfördelning.  Skall föreslå/stödja klubbens ”Fund-Raising-Project”. Ledamöter/Ansvar  Ordförande (OF) Skall leda projektkommitténs möten. Rapporterar till styrelsen. Utser kommitténs ledamöter.  Marknadsansvarig Skall leda marknadskommunikationen internt/externt - ha nära samarbete till klubbens PR-kommitté.  Ekonomiansvarig Skall ha koll på projektens budgets – ha nära samarbete med klubbens kassör.  Rotary Foundation-ansvarig Skall stödja projektledaren i resp. projekt betr. ansökningar om rotarybidrag, etc.  Projektledaren för respektive projekt Skall leda samt utse projektmedlemmar i sina respektive projekt.  Övriga Utses av OF i samarbete med övriga ledamöter.

8 Ledamöter  MatsOrdf. + PL Save the World  Ebba-KristinaMarknad + PL måla m. inv.barn  BenthEkonomi  UllaPL Bolmsö  KristinPL Skälderviksprojektet  ÅkePL Bolmsö + R.Foundation  JennyPL Fund Raising  AndersPL Läkarbanken  KentPL Simlägerintegration 8

9 9 PROJEKTGRUPP Ansvar & Ledamöter Ansvar projektgruppen  Skall ta fram vision, mål och handlingsplan för projektet inkl. budget.  Skall se till att projektet lever upp till målen (lång- och kortsiktiga).  Skall se till att debet och kredit går ihop i projektet.  Skall förmedla förslag på nya projekt till projektkommittén.  Skall stödja klubbens ”Fund-Raising-Project”. Ledamöter/Ansvar  Projektledare (PL): Skall leda projektgruppens möten. Utser projektgruppens ledamöter Är ledamot/rapporterar till projektkommittén..  Marknadsansvarig: Skall leda marknadskommunikationen internt/externt.  Ekonomiansvarig: Skall ansvara för projektets budget/redovisning.  Övriga Utses av PL i samarbete med övriga ledamöter.

10 10 SAMMANFATTNING Övergripande mål – Rotary Rönne SAVE THE WORLDFokusera på barn- och ungdomar. Driva minst ett internationellt projekt i samarbete med annan Rotaryklubb. BOLMSÖLÄGRETSäkra bemanningen till Bolmsölägret från R.Rönnes sida. GEMENSKAPSJULSäkra bemanningen från R.Rönnes sida. FUND RAISINGSamla in minst 40.000 kronor till klubbens lokala och internationella projekt. SKÄLDERVIKSPROJEKTLära oss mer om Skäldervikens marina värld LÄKARBANKENSamla in 365 kr / rotarymedlem MÅLA MED INVANDRARBARN Att stödja integrationsprocessen genom att erbjuda kommunens invandrarbarn att måla med Ebba-Christina (Modell SWG). VÄNFAMILJ TILL IMMIGRANTFAMILJER Erbjuda nyanlända imigrantfamiljer en “Rotaryansk Stödfamilj” i samarbete med kommunen för att underlätta/stärka integrationsprocessen. SIMLÄGERINTEGRATIONSimläger för “alla barn” I klubben - resurssvaga familjers barn, invandrares barn, barn med funktionsnedsättning, integration av alla kategorier på samma läger. Skapa förståelse och respekt för varandra. en möjlighet att åka på 1 veckas simläger våren/hösten 2011. FUND RASING – Julmarknad 2010 Att genomföra en julmarknad i Dec 2010 som tillsammans med sponsorer skall inbringa 40.000 kr.

11 FriendsFriends of Parents & Child 11 Feeding scheme for all the children (50) attending Schaumberg School. Many of these children walk long distances to their school from the farms on which their caregivers work, arriving at school with empty stomachs to commence their studies. To provide one child a meal per day cost 48 Euro/year. Food provided: Oats, milk, sugar, soya meals, flour, oil, rice, mielie meal, peanut butter, jam, etc. The cost for this is 2.400 Euro/year.

12 Nour Elfouad – 48 Families 12 Providing food parcels to 48 poor Families in New Cairo Surrounding areas. Offer them jobs through our own projects. Blankets and shoes for the winter. School uniforms and shoes to orphans. Pay all educational fees for 60 orphans. Blanket and shoe collection for winter Educational support to school students through volunteer teachers.

13 ITSOTENG - Feeding Scheeme 13 The Itsoseng informal settlement is located in the north-west of Johannesburg, bordering the new development of Cosmo City. The population of approximately 10000 all live in shacks built from corrugated iron sheeting, timber planks and cardboard. The dwellings do not have electricity or running water. Encouraged by RFFA (Rotarians for Fighting Aids Action Group) the Rotary Club of Sandton got involved in this community almost four years ago by founding a Kids Club for Orphans and Vulnerable Children Initially 30 to 40 kids were fed sandwiches from the trunk of a car but soon created a more permanent base in the form of a converted 40ft shipping container equipped with a kitchen. Rotary sponsored a well that provides running water for the kitchen, a vegetable garden and a grassed playfield.

14 TitusTitus Project – College student support 14 I am putting the money to good use. I am glad to say that now I can finally save some money every month. I have taken the decision to save 10% of the money I receive from the rotary club as often as the situation allows me. I use the money to pay for my rent and my food on a monthly basis. I cannot stress it enough how much better and easier you have made life for me. This is something I will forever cherish and hopefully one day I will return the favor in one way or another.

15 15 HANDLINGSPLAN Projektkommittén (PK) Vision: Den mest aktiva projektkommittén på Bjärehalvön ÖVERGRIPANDE MÅL Stödja lokala och internationella projekt med fokus på utsatta människor och miljö. MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStaus Förankra projektkommitténs handlings- och org.-plan hos klubbens medlemmar Presentera upplägget för styrelsen. Presentera upplägget för medlemmarna på ett ordinarie frukostmöte Mats 24 Aug 6 Sep 100% Genomför minst 3 lokala och 3 internationella projekt - Kick-off-möte projektkommittén – engagera många - Uppföljningsmöten 1ggn/kvartal (tot. 3 ggr) Mats 4 Okt 31 Maj 100% 75% Dra in 40.000 kr i olika ”fund rasing project” - Ta fram förslag i PK; besluta, utse ansvariga – KÖR - Minst ett ”fund-raising-proj” JennyJun 2011100% Klart Pågår Ej avslut

16 16 HANDLINGSPLAN Save The World Vision: ”Save the World” ÖVERGRIPANDE MÅL Fokusera på barn- och ungdomar. Driva min. ett internationellt projekt i samarbete med ann Rotaryklubb – Ex. Rotary Sandton. MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStauts Finansiera Titusprojektet med 1000 kr/mån Få styrelsens beslut om att R.Rönne betalar in halvårsvis (6000 kr) till Rotary Sandton rörande projektet. Mats24 Aug, 2010 100% Finansiera Itsoteng Child Feeding Programme med 1000 kr/mån Få styrelsens beslut om att R.Rönne betalar in halvårsvis (6000 kr) till Rotary Sandton rörande projektet. Mats24 Aug 2010 100% Finansiera Friends of Parent and Child med 1000 kr/mån Få styrelsens beslut om att R.Rönne betalar in halvårsvis (6000 kr) till Rotary Sandton rörande projektet. Mats24 Aug 2010 100% Att ge ”Feed-back” till klubbmedlemmarna 4 ggr/år Fyra korta presentationer under året.MatsJun 2011 50% Dra in 40000 kr under verksamhetsåret Vernissage + Julmarknad + Sponsoring.MatsJun 2011 100% Klart Pågår Ej avslut

17 17 HANDLINGSPLAN Bolmsölägret Vision: Att säkra bemanningen från Rotary Rönnes sida. ÖVERGRIPANDE MÅL: Säkra bemanningen under Bolmsölägret MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStatus Säkra bemanningenFölj upp och informera om projektet löpande till alla involverade Ta upp på möte om behover av medhjälpare UllaJun 2011 Jan 17 25% Klart Pågår Ej avslut

18 18 HANDLINGSPLAN Skälderviksprojektet Vision: Belysa för allmänhet och politiker hur dålig kunskap vi har om Skäldervikens marina värld och hur man kan utnyttja ökad kunskap till något positivt för Ängelholms kommun. ÖVERGRIPANDE MÅL: Säkra bemanningen under Bolmsölägret MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStatus Slutföra sista delen av pågående provtagning Under sommaren 2010 göra de sista tre dyken med provtagningar. KristinSommar 2010 100% Sammanställa resultaten till intressant information. Sammanställa resultaten från provtagningarna 2009/2010 Kristinvårvintern 2011 0% Informera klubbarna i Ängelholm om projektets resultat Kristin och Lars håller föredrag, bilder och resultat, på de olika klubbarna. Alternativt en strandvandring på plats. KristinVår & sommar 2011 0% Finansiering för en uppföljning 2014/2015 Informera om projektets fortsättning till de tre involverade Rotarygruppera. Dags att betala in ? Kristin2014 0% Tredje uppföljning av projektet. Nya provtagningar och dokumentering av området.Kristin2014-2015 0% Slutföra sista delen av pågående provtagning Under sommaren 2010 göra de sista tre dyken med provtagningar. KristinSommar 2010 0% Klart Pågår Ej avslut

19 19 HANDLINGSPLAN Gemenskapsjul Vision: Att föra människor samman som söker gemenskap under Julafton ÖVERGRIPANDE MÅL: Säkra bemanningen från R.Rönnes sida. MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStatus Säkra bemanningen från R.Rönnes sida. Följ upp och informera om projektet löpande till alla involverade ÅkeDec 2010 100% Klart Pågår Ej avslut

20 20 HANDLINGSPLAN Läkarbanken Vision: Samla in 365 kronor per medlem (Rotary Rönne) per år till läkarbanken. ÖVERGRIPANDE MÅL: Samla in 365 kronor per klubbmedlem som stöd till läkarbankens verksamhet. MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStatus Samla in tot. 16.500 kr ”Rotari-lotteriet” ”Happy Dollar” Läkarbanksbössa Julfestens Läkarbankslotteri Sätt ihop en projektgrupp Anders31 maj 2011 50% Klart Pågår Ej avslut

21 21 HANDLINGSPLAN ”Fund-Raising-Project” Vision: Att samla in minst 40.000 kr/år via sponsorer och egna aktiviteter. ÖVERGRIPANDE MÅL: Att genomföra en julmarknad i Dec 2010 som tillsammans med sponsorer skall inbringa 40.000 kr. MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStatus Samla in 40.000 SEK Genomför en julmarknad Sätt ihop en projektgrupp Ta fram sponsorer JennyDec100% Klart Pågår Ej avslut

22 22 HANDLINGSPLAN Simlägerintegration Vision: A rbeta för alla barn och skapa ökad förståelse med ökad integration mellan dina, mina, resurssvaga familjers barn, invandrares barn och funktionsnedsatta barn. ÖVERGRIPANDE MÅL: Simläger för “alla barn” I klubben,barn med funktionsnedsättning, barn utan funktionsnedsättning, aktiv integration på ett gemnsamt läger ute på Sommarsol´i aug. Skapa förståelse och respekt för varandra. Sim Team arrangerar tillsammans med Sommarsol och Rotary och skapar möjligheter att åka på 4 dagar simläger sensommare I augusti 2011. MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStatus Öka respekt och förståelse för barn med funktionsnedsättning, genom att arrangera ett gemensamt läger med simning på schemat komma med i en idrottsförening. Samla in minst 20.000 kr Ta fram ett upplägg för finansiering till nästa projektkommittémöte, Jan 2011. Sponsorer, pengar kommer att sökas från fonder och 6-8 större företag Sätt ihop en projektgrupp med deltagare från Sim Team, föräldrar till funktionsnedsatta barn, Sommarsol och Rotary KentAug100% 0% 25% Klart Pågår Ej avslut

23 23 HANDLINGSPLAN Måla med invandrarbarn Vision: Att stödja integrationsprocessen för imigrantbarn ÖVERGRIPANDE MÅL: Att stödja integrationsprocessen genom att erbjuda kommunens invandrarbarn att måla med Ebba-Christina (Modell SWG). MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStatus Att genomföra 5 målingstillfällen med tot. 50 barn Ta fram ett upplägg enl. SWG-modell Sätt ihop en projektgrupp. Ebba0% Klart Pågår Ej avslut

24 24 HANDLINGSPLAN Vänfamilj till immigranter Vision: Att underlätta integrationen för nyanlända immigranter till Ängelholms kommun, ÖVERGRIPANDE MÅL: Erbjuda nyanlända imigrantfamiljer en “Rotaryansk Stödfamilj” i samarbete med kommunen för att underlätta/stärka integrationsprocessen. MålsättningAktivitetAnsvarigDeadlineStatus Att stödja 5 familjer. Ta fram ett upplägg tillsammans med kommunens imigrant/flyktingsamordnare Josephine Hermansson. Sätt ihop en projektgrupp. MatsJan75% 100% Klart Pågår Ej avslut

25 25 RESULTAT

26 SUPPORTTRUPP till PROJEKTGRUPPER ANDERSBRITT-MARIE BENTHLARS M. EBBAMONICA JENNYMARIE KENTANNA KRISTINEVA L. MATSLENA K. ULLA ÅKE ANDERSBRITT-MARIE BENTHLARS M. EBBAMONICA JENNYMARIE KENTANNA KRISTINEVA L. MATSLENA K. ULLA ÅKE

27 27 SLUT


Ladda ner ppt "1 VERKSAMHETSPLAN Projektkommittén 2010/11. 2 VISION Den mest aktiva projektkommittén på Bjärehalvön Vi vill erbjuda Rönne Rotarys medlemmar möjlighet."

Liknande presentationer


Google-annonser