Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VERKSAMHETSPLAN Projektkommittén 2010/11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VERKSAMHETSPLAN Projektkommittén 2010/11"— Presentationens avskrift:

1 VERKSAMHETSPLAN Projektkommittén 2010/11

2 VISION Den mest aktiva projektkommittén på Bjärehalvön
Vi vill erbjuda Rönne Rotarys medlemmar möjlighet till: en meningsfull social verksamhet lokalt och internationellt god social samvaro klubbkänsla med mycket glädje, skratt och omsorg om varandra högsta kvalitet vad det gäller projektens upplägg, utförande och uppföljning projekt där 100% av gåvorna når fram till de behövande – inga administrativa kostnader. Vi vill vara en Rotarygrupp som går i spetsen för socialt ansvar både lokalt och internationellt. Vi vill erbjuda eventuella sponsorer och samarbetspartner bästa möjliga förutsättningar till ökade affärsmöjligheter och positiv varumärkesprofilering. Vi vill vara Bjärehalvöns mest omtalade projektgrupp grundat på kompetens och engagemang av medlemmarna, samarbetspartners och anhöriga.

3 VERKSAMHETSIDÉ Att göra social verksamhet till
en trevlig, intressant och meningsfull fritidssysselsättning för klubbens medlemmar gagn för barn och ungdomar lokalt och internationellt

4 ÖVERGRIPANDE MÅL Vi fokuserar på följande lokala projekt under 2010/11: Bolmsölägret Gemenskapsjul Vänfamilj till immigranter Måla med invandrarbarn Simlägerintegration Vi fokuserar på följande internationella projekt under 2010/11: Friends of Parent and Child Nour Elfouad Commette Utbildningssupport till collegestudenten Titus Itsoteng Child Feeding Programme Moçambique vattenprojekt Läkarbanken Vi skall samarbeta med Rotary Sandton, Sydafrika och andra rotaryklubbar betr. de internationella projekten. Vi skall ha ett nära samarbete med Rotary Foundation. Vi skall ha en ekonomi i balans dvs. inget underskott i räkenskaperna vid ingång resp. utgång av resp. verksamhetsår. Vi skall minst ha ett ”Fund Raising Project” per år.

5 ORGANISATION Projekt & projektgrupper
P.LEDARE/MELEMMAR Save-The-World – 4 projekt Mats (Benth/Ulla/Ebba) Vattenprojekt i Mosambique Mats Läkarbanken Anders Gemenskapsjul Åke Bolmsö Ulla Skälderviksprojektet Kristin Fund Raising – Julmarknad (2010) Jenny Vänfamilj till immigranter Mats (Ulla/Åke/Ebba) Simlägerintegration Kent Måla med invandrarbarn Ebba

6 ORGANISATION PROJ.KOMMITTÈ PL ”FUNDRAISING”

7 PROJEKTKOMMITTÉN Ansvar & Ledamöter
Ansvar projektkommittén Skall ta fram vision, mål och handlingsplan för kommittén. Skall se till att kommittén lever upp till målen (lång- och kortsiktiga). Skall ha koll på att debet och kredit går ihop i de olika projekten. Skall prioritera projektförslag inför styrelsen samt resursfördelning. Skall föreslå/stödja klubbens ”Fund-Raising-Project”. Ledamöter/Ansvar Ordförande (OF) Skall leda projektkommitténs möten. Rapporterar till styrelsen. Utser kommitténs ledamöter. Marknadsansvarig Skall leda marknadskommunikationen internt/externt - ha nära samarbete till klubbens PR-kommitté. Ekonomiansvarig Skall ha koll på projektens budgets – ha nära samarbete med klubbens kassör. Rotary Foundation-ansvarig Skall stödja projektledaren i resp. projekt betr. ansökningar om rotarybidrag, etc. Projektledaren för respektive projekt Skall leda samt utse projektmedlemmar i sina respektive projekt. Övriga Utses av OF i samarbete med övriga ledamöter.

8 Ledamöter Mats Ordf. + PL Save the World
Ebba-Kristina Marknad + PL måla m. inv.barn Benth Ekonomi Ulla PL Bolmsö Kristin PL Skälderviksprojektet Åke PL Bolmsö + R.Foundation Jenny PL Fund Raising Anders PL Läkarbanken Kent PL Simlägerintegration

9 PROJEKTGRUPP Ansvar & Ledamöter
Ansvar projektgruppen Skall ta fram vision, mål och handlingsplan för projektet inkl. budget. Skall se till att projektet lever upp till målen (lång- och kortsiktiga). Skall se till att debet och kredit går ihop i projektet. Skall förmedla förslag på nya projekt till projektkommittén. Skall stödja klubbens ”Fund-Raising-Project”. Ledamöter/Ansvar Projektledare (PL): Skall leda projektgruppens möten. Utser projektgruppens ledamöter Är ledamot/rapporterar till projektkommittén.. Marknadsansvarig: Skall leda marknadskommunikationen internt/externt. Ekonomiansvarig: Skall ansvara för projektets budget/redovisning. Övriga Utses av PL i samarbete med övriga ledamöter.

10 SAMMANFATTNING Övergripande mål – Rotary Rönne
SAVE THE WORLD Fokusera på barn- och ungdomar. Driva minst ett internationellt projekt i samarbete med annan Rotaryklubb. BOLMSÖLÄGRET Säkra bemanningen till Bolmsölägret från R.Rönnes sida. GEMENSKAPSJUL Säkra bemanningen från R.Rönnes sida. FUND RAISING Samla in minst kronor till klubbens lokala och internationella projekt. SKÄLDERVIKSPROJEKT Lära oss mer om Skäldervikens marina värld LÄKARBANKEN Samla in 365 kr / rotarymedlem MÅLA MED INVANDRARBARN Att stödja integrationsprocessen genom att erbjuda kommunens invandrarbarn att måla med Ebba-Christina (Modell SWG). VÄNFAMILJ TILL IMMIGRANTFAMILJER Erbjuda nyanlända imigrantfamiljer en “Rotaryansk Stödfamilj” i samarbete med kommunen för att underlätta/stärka integrationsprocessen. SIMLÄGERINTEGRATION Simläger för “alla barn” I klubben - resurssvaga familjers barn, invandrares barn, barn med funktionsnedsättning, integration av alla kategorier på samma läger. Skapa förståelse och respekt för varandra. en möjlighet att åka på 1 veckas simläger våren/hösten 2011. FUND RASING – Julmarknad 2010 Att genomföra en julmarknad i Dec 2010 som tillsammans med sponsorer skall inbringa kr.

11 Friends of Parents & Child
Feeding scheme for all the children (50) attending Schaumberg School. Many of these children walk long distances to their school from the farms on which their caregivers work, arriving at school with empty stomachs to commence their studies. To provide one child a meal per day cost 48 Euro/year. Food provided: Oats, milk , sugar, soya meals, flour, oil, rice, mielie meal, peanut butter, jam, etc. The cost for this is Euro/year.

12 Nour Elfouad – 48 Families
Providing food parcels to 48 poor Families in New Cairo Surrounding areas. Offer them jobs through our own projects. Blankets and shoes for the winter. School uniforms and shoes to orphans. Pay all educational fees for 60 orphans. Blanket and shoe collection for winter Educational support to school students through volunteer teachers.

13 ITSOTENG - Feeding Scheeme
The Itsoseng informal settlement is located in the north-west of Johannesburg, bordering the new development of Cosmo City. The population of approximately all live in shacks built from corrugated iron sheeting, timber planks and cardboard. The dwellings do not have electricity or running water. Encouraged by RFFA (Rotarians for Fighting Aids Action Group) the Rotary Club of Sandton got involved in this community almost four years ago by founding a Kids Club for Orphans and Vulnerable Children Initially 30 to 40 kids were fed sandwiches from the trunk of a car but soon created a more permanent base in the form of a converted 40ft shipping container equipped with a kitchen. Rotary sponsored a well that provides running water for the kitchen, a vegetable garden and a grassed playfield.

14 Titus Project – College student support
I am putting the money to good use. I am glad to say that now I can finally save some money every month. I have taken the decision to save 10% of the money I receive from the rotary club as often as the situation allows me. I use the money to pay for my rent and my food on a monthly basis. I cannot stress it enough how much better and easier you have made life for me. This is something I will forever cherish and hopefully one day I will return the favor in one way or another.

15 HANDLINGSPLAN Projektkommittén (PK) Vision: Den mest aktiva projektkommittén på Bjärehalvön
Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL Stödja lokala och internationella projekt med fokus på utsatta människor och miljö. Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Staus Förankra projektkommitténs handlings- och org.-plan hos klubbens medlemmar Presentera upplägget för styrelsen. Presentera upplägget för medlemmarna på ett ordinarie frukostmöte Mats 24 Aug 6 Sep 100% Genomför minst 3 lokala och 3 internationella projekt Kick-off-möte projektkommittén – engagera många Uppföljningsmöten 1ggn/kvartal (tot. 3 ggr) 4 Okt 31 Maj 75% Dra in kr i olika ”fund rasing project” Ta fram förslag i PK; besluta, utse ansvariga – KÖR - Minst ett ”fund-raising-proj” Jenny Jun 2011

16 HANDLINGSPLAN Save The World Vision: ”Save the World”
Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL Fokusera på barn- och ungdomar. Driva min. ett internationellt projekt i samarbete med ann Rotaryklubb – Ex. Rotary Sandton. Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Stauts Finansiera Titusprojektet med 1000 kr/mån Få styrelsens beslut om att R.Rönne betalar in halvårsvis (6000 kr) till Rotary Sandton rörande projektet. Mats 24 Aug, 2010 100% Finansiera Itsoteng Child Feeding Programme med 1000 kr/mån 24 Aug 2010 Finansiera Friends of Parent and Child med 1000 kr/mån Att ge ”Feed-back” till klubbmedlemmarna 4 ggr/år Fyra korta presentationer under året. Jun 2011 50% Dra in kr under verksamhetsåret Vernissage + Julmarknad + Sponsoring.

17 HANDLINGSPLAN Bolmsölägret Vision: Att säkra bemanningen från Rotary Rönnes sida.
Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL: Säkra bemanningen under Bolmsölägret Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Status Säkra bemanningen Följ upp och informera om projektet löpande till alla involverade Ta upp på möte om behover av medhjälpare Ulla Jun 2011 Jan 17 25%

18 HANDLINGSPLAN Skälderviksprojektet Vision: Belysa för allmänhet och politiker hur dålig kunskap vi har om Skäldervikens marina värld och hur man kan utnyttja ökad kunskap till något positivt för Ängelholms kommun. Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL: Säkra bemanningen under Bolmsölägret Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Status Slutföra sista delen av pågående provtagning Under sommaren 2010 göra de sista tre dyken med provtagningar. Kristin Sommar 2010 100% Sammanställa resultaten till intressant information. Sammanställa resultaten från provtagningarna 2009/2010 vårvintern 2011 0% Informera klubbarna i Ängelholm om projektets resultat Kristin och Lars håller föredrag, bilder och resultat, på de olika klubbarna. Alternativt en strandvandring på plats. Vår & sommar 2011 Finansiering för en uppföljning 2014/2015 Informera om projektets fortsättning till de tre involverade Rotarygruppera. Dags att betala in ? 2014 Tredje uppföljning av projektet. Nya provtagningar och dokumentering av området.

19 HANDLINGSPLAN Gemenskapsjul Vision: Att föra människor samman som söker gemenskap under Julafton
Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL: Säkra bemanningen från R.Rönnes sida. Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Status Säkra bemanningen från R.Rönnes sida. Följ upp och informera om projektet löpande till alla involverade Åke Dec 2010 100%

20 HANDLINGSPLAN Läkarbanken Vision: Samla in 365 kronor per medlem (Rotary Rönne) per år till läkarbanken. Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL: Samla in 365 kronor per klubbmedlem som stöd till läkarbankens verksamhet. Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Status Samla in tot kr ”Rotari-lotteriet” ”Happy Dollar” Läkarbanksbössa Julfestens Läkarbankslotteri Sätt ihop en projektgrupp Anders 31 maj 2011 50%

21 HANDLINGSPLAN ”Fund-Raising-Project” Vision: Att samla in minst 40
HANDLINGSPLAN ”Fund-Raising-Project” Vision: Att samla in minst kr/år via sponsorer och egna aktiviteter. Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL: Att genomföra en julmarknad i Dec 2010 som tillsammans med sponsorer skall inbringa kr. Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Status Samla in SEK Genomför en julmarknad Sätt ihop en projektgrupp Ta fram sponsorer Jenny Dec 100%

22 HANDLINGSPLAN Simlägerintegration Vision: Arbeta för alla barn och skapa ökad förståelse med ökad integration mellan dina, mina, resurssvaga familjers barn, invandrares barn och funktionsnedsatta barn. Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL: Simläger för “alla barn” I klubben ,barn med funktionsnedsättning, barn utan funktionsnedsättning, aktiv integration på ett gemnsamt läger ute på Sommarsol´i aug. Skapa förståelse och respekt för varandra. Sim Team arrangerar tillsammans med Sommarsol och Rotary och skapar möjligheter att åka på 4 dagar simläger sensommare I augusti 2011. Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Status Öka respekt och förståelse för barn med funktionsnedsättning, genom att arrangera ett gemensamt läger med simning på schemat komma med i en idrottsförening. Samla in minst kr Ta fram ett upplägg för finansiering till nästa projektkommittémöte, Jan 2011. Sponsorer, pengar kommer att sökas från fonder och 6-8 större företag Sätt ihop en projektgrupp med deltagare från Sim Team, föräldrar till funktionsnedsatta barn, Sommarsol och Rotary Kent Aug 100% 0% 25%

23 HANDLINGSPLAN Måla med invandrarbarn Vision: Att stödja integrationsprocessen för imigrantbarn
Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL: Att stödja integrationsprocessen genom att erbjuda kommunens invandrarbarn att måla med Ebba-Christina (Modell SWG). Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Status Att genomföra 5 målingstillfällen med tot. 50 barn Ta fram ett upplägg enl. SWG-modell Sätt ihop en projektgrupp. Ebba 0%

24 HANDLINGSPLAN Vänfamilj till immigranter Vision: Att underlätta integrationen för nyanlända immigranter till Ängelholms kommun, Klart Pågår Ej avslut ÖVERGRIPANDE MÅL: Erbjuda nyanlända imigrantfamiljer en “Rotaryansk Stödfamilj” i samarbete med kommunen för att underlätta/stärka integrationsprocessen. Målsättning Aktivitet Ansvarig Deadline Status Att stödja 5 familjer. Ta fram ett upplägg tillsammans med kommunens imigrant/flyktingsamordnare Josephine Hermansson. Sätt ihop en projektgrupp. Mats Jan 75% 100%

25 RESULTAT

26 SUPPORTTRUPP till PROJEKTGRUPPER
ANDERS BRITT-MARIE BENTH LARS M. EBBA MONICA JENNY MARIE KENT ANNA KRISTIN EVA L. MATS LENA K. ULLA ÅKE

27 SLUT


Ladda ner ppt "VERKSAMHETSPLAN Projektkommittén 2010/11"

Liknande presentationer


Google-annonser