Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Högskolan i Borås. 2 Några årtal  1856 – Tekniska elementarskolan  1866 – Tekniska Väfskolan grundas  1940 – Västra Sveriges Sjuksköterskeskola bildas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Högskolan i Borås. 2 Några årtal  1856 – Tekniska elementarskolan  1866 – Tekniska Väfskolan grundas  1940 – Västra Sveriges Sjuksköterskeskola bildas."— Presentationens avskrift:

1 1 Högskolan i Borås

2 2 Några årtal  1856 – Tekniska elementarskolan  1866 – Tekniska Väfskolan grundas  1940 – Västra Sveriges Sjuksköterskeskola bildas  1966 – Förskoleseminariet grundas  1972 – Bibliotekshögskolan etableras i Borås  1977 – Högskolan i Borås bildas

3 3 Basfakta - 2008  12 000 studenter (6020 HST)  647 anställda  36 professorer  Intäkter 510 Mkr, kostnader 504 Mkr  Överskott 6,6 Mkr  Myndighetskapital 53 Mkr  505 publikationer  110 referee-granskade artiklar

4 4 Institutionen Bibliotekshögskolan Institutionen Ingenjörshögskolan Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för pedagogik Institutionen för data och affärsvetenskap Institutionen Textilhögskolan Bibliotek & läranderesurser Gemensam förvaltning Högskolan i Borås

5 5 Forskningsområden Sex områden (tre teman, tre ämnen)  Energi och materialåtervinning  Handels- och tjänsteutveckling  Textil – Smarta textilier och Mode och funktion  Biblioteks- och informationsvetenskap  Pedagogiskt arbete  Vårdvetenskap

6 6 Institutionen Ingenjörshögskolan 2008  8 professorer  3 adjungerade professorer  4 docenter  20 lektorer  23 adjunkter  24 doktorander  1 864 studenter (942 HST)  Intäkter 68,3 Mkr, kostnader 70,5 Mkr

7 7 Institutionsledning (prefekt och ledningsgrupp) Stf. prefekt Internationalisering Samarbete Forskningskoordinator Biträdande prefekt Utbildningssamordning Institutionsstyrelse Organisation Studierektorer Utbildningsledare med programansvar

8 Ledning  Prefekt: Hans Björk  Ställföreträdandeprefekt: Michael Tittus  Biträdande prefekt/utbildningssamordnare: Tomas Wahnström  Institutionsstyrelsens ordförande: Ulrik Nilsson  Forskningssamordnare: Kaj Lindecrantz, Kim Bolton  Intendent: Louise Holmgren 8

9 Vision för Ingenjörshögskolan ”Sveriges mest professionsnära Ingenjörshögskola” 9

10 10 Verksamhetsplan 2009 Skapa tekniska utbildningar med tydlig professions- prägel, vilka ger förutsättningar för en hög grad av anställbarhet och en tidig produktivitet hos den nyutexaminerade ingenjören.

11 11  Bedriva tekniska utbildningar av hög kvalitet med en ökad grad av partnerskap med regionalt arbetsliv  Bedriva forskning och forskarutbildning som bygger på regionala styrkefaktorer i nära samverkan näringslivet i en internationell kontext. Hög prioritet har samarbete med forskningsinstituten SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut och IFP Research  Utveckla avancerade utbildningar i nära anknytning till den forskning som bedrivs och som riktar sig mot en internationell arena Strategiska mål 2009-2012

12 Utbildning och forskning - Ingenjörshögskolan Forskning3 forskningsprofiler /forskarutbildning Magister/master5 olika program kopplat till forskningsprofilerna Högskoleingenjör9 olika program inom /kandidat byggteknik, energiteknik, elektroteknik, industriell ekonomi, kemiteknik och maskinteknik Basår Högskoletekniker4 olika program, varav två i Varberg

13 Forskningsprofil Energi- och material för hållbar utveckling Program med utbildningsansvariga Master Industriell bioteknikPeter Therning Master Hållbara tekniska systemPeter Therning Kemiingenjör Tillämpad bioteknikPeter Therning EnergiingenjörPeter Therning ByggingenjörJan Isberg Högskoletekn. Energi- och processteknikMichael Tittus Högskoletekn. Processteknik – vatten och miljöMichael Tittus Högskoletekn. ByggteknikJan Isberg 13

14 Forskningsprofil Kvalitetsdriven logistik Program med utbildningsansvariga Magister Kvalitet och miljöRoy Andersson Magister LogistikGöran Stjernman Maskiningenjör – produktutvecklingPer Berg AffärsingenjörPeter Kammensjö Arbetsorganisation och ledarskapPeter Kammensjö LogistikingenjörGöran Stjernman Internationell affärsingenjörRoy Andersson 14

15 Forskningsprofil Medicinteknik/elektroteknik & data Program med utbildningsansvariga Magister - medicinteknikMichael Tittus Utvecklingsingenjör – elektronik och dataMichael Tittus IT-teknikerPeter Axelberg 15

16 Basår Program med utbildningsansvarig Tekniskt basårAnders Mattsson Tekniskt basår för sökande Anders Mattsson till textilutbildning Tekniskt-naturvetenskapligtAnders Mattsson basår 16

17 Administration - Ingenjörshögskolan  Studieinformation: Camilla Lagerquist, Britt-lis Johnsson  Administratörer: - Britt-lis Johnsson (registrering till kurser, studieresultat) - Susanne Borg (examensarbete, registrering till kurser, forskningssekreterare) - Helena Gjertz (examensarbete, registrering till kurser/ forskningssekreterare) - Siv Eliasson (Pingpong – internetbaserad lärplattform) - Solveig Klug (internationell koordinator/informatör/webb) - Louise Holmgren, (intendent, ekonomiansvarig) 17

18 Öppettider – Ingenjörshögskolans expedition  Du kan alltid träffa någon av oss på expeditionen på: Måndagar 11:00-13:00 Onsdagar11:00-13:00  Vid andra tillfällen träffas vi i mån av tid. 18

19 Tentamensanmälan  Anmälan ska göras till samtliga tentor, både ordinarie och omtenta  Anmälan till salstentamen görs på webben (OBS! en förutsättning för att detta ska kunna göras är att du först är registrerad på kursen som ska tenteras) Anmälan ska göras senast 5 arbetsdagar före tentamenstillfället.  Anmäl dig här: www.hb.se – Student – Anvisningar & regler – Examination – Tentamen – Anmälan till tentamen - Institutionen Ingenjörshögskolanwww.hb.se  Går det inte att anmäla sig? Kontakta Britt-lis Johnsson, rum D802 19

20 Pingpong  Lärarna använder Pingpong (en webb-baserad lärplattform). De lägger ut kursaktiviteter, t.ex. information och uppgifter, och samlar in inlämningsuppgifter etc. via Pingpong.  För att få åtkomst till dina kursaktiviteter i Pingpong måste du vara registrerad på kursen i fråga.  Problem med åtkomst i Pingpong? Kontakta Siv Eliasson, rum D817 20

21 StudentCentrum – vån 3B  StudentCentrum bistår med: - Utskrifter av intyg (studieresultat och registreringsintyg) - Utlämning av tentor - Informationsmaterial och blanketter - Enklare datasupport - Försäljning av kompendier och rapportserier - Passerkort - Hjälp vid problem med påfyllning av utskriftskonto - Lösenordsbyte samt administration av datoranvändarkonto 21 Öppettider för StudentCentrum Mån:09:00-18:30 Tisd:09:00-16:00 Ons:09:00-18:30 Tors:09:00-16:00 Fred:09:00-14:30

22 Disciplinärenden - fusk & plagiat  Start - Student - Anvisningar & regler - Examination - När reglerna inte följs StartStudentAnvisningar & reglerExamination  När reglerna inte följs Disciplinära åtgärder får vidtas mot student som t.ex. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas.  Vi delar ut foldrar här idag! 22

23 Webben  På webben finns det mesta som du kan behöva veta. Surfa runt och bekanta dig redan nu i början av din studietid Gå in på www.hb.se och välj student ellerwww.hb.se  Gå in på Ingenjörshögskolans webbsida www.hb.se/ih och välj studentwww.hb.se/ih  Denna presentation ligger ute på webben 23


Ladda ner ppt "1 Högskolan i Borås. 2 Några årtal  1856 – Tekniska elementarskolan  1866 – Tekniska Väfskolan grundas  1940 – Västra Sveriges Sjuksköterskeskola bildas."

Liknande presentationer


Google-annonser