Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högskolan i Borås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högskolan i Borås."— Presentationens avskrift:

1 Högskolan i Borås

2 Några årtal 1856 – Tekniska elementarskolan
1866 – Tekniska Väfskolan grundas 1940 – Västra Sveriges Sjuksköterskeskola bildas 1966 – Förskoleseminariet grundas 1972 – Bibliotekshögskolan etableras i Borås 1977 – Högskolan i Borås bildas

3 Basfakta - 2008 12 000 studenter (6020 HST) 647 anställda
36 professorer Intäkter 510 Mkr, kostnader 504 Mkr Överskott 6,6 Mkr Myndighetskapital 53 Mkr 505 publikationer 110 referee-granskade artiklar

4 Högskolan i Borås pedagogik Gemensam förvaltning
Institutionen Bibliotekshögskolan Institutionen Ingenjörshögskolan Institutionen för vårdvetenskap Institutionen för pedagogik Institutionen för data och affärsvetenskap Institutionen Textilhögskolan Gemensam förvaltning Bibliotek & läranderesurser

5 Forskningsområden Sex områden (tre teman, tre ämnen)
Energi och materialåtervinning Handels- och tjänsteutveckling Textil – Smarta textilier och Mode och funktion Biblioteks- och informationsvetenskap Pedagogiskt arbete Vårdvetenskap

6 Institutionen Ingenjörshögskolan
2008 8 professorer 3 adjungerade professorer 4 docenter 20 lektorer 23 adjunkter 24 doktorander 1 864 studenter (942 HST) Intäkter 68,3 Mkr, kostnader 70,5 Mkr

7 Organisation Institutionsstyrelse Institutionsledning
(prefekt och ledningsgrupp) Stf. prefekt Internationalisering Samarbete Biträdande prefekt Utbildningssamordning Forskningskoordinator Studierektorer Utbildningsledare med programansvar

8 Ledning Prefekt: Hans Björk Ställföreträdandeprefekt: Michael Tittus
Biträdande prefekt/utbildningssamordnare: Tomas Wahnström Institutionsstyrelsens ordförande: Ulrik Nilsson Forskningssamordnare: Kaj Lindecrantz, Kim Bolton Intendent: Louise Holmgren

9 Vision för Ingenjörshögskolan
”Sveriges mest professionsnära Ingenjörshögskola”

10 Verksamhetsplan 2009 Skapa tekniska utbildningar med tydlig professions-prägel, vilka ger förutsättningar för en hög grad av anställbarhet och en tidig produktivitet hos den nyutexaminerade ingenjören.

11 Strategiska mål Bedriva tekniska utbildningar av hög kvalitet med en ökad grad av partnerskap med regionalt arbetsliv Bedriva forskning och forskarutbildning som bygger på regionala styrkefaktorer i nära samverkan näringslivet i en internationell kontext. Hög prioritet har samarbete med forskningsinstituten SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut och IFP Research Utveckla avancerade utbildningar i nära anknytning till den forskning som bedrivs och som riktar sig mot en internationell arena

12 Utbildning och forskning - Ingenjörshögskolan
Forskning 3 forskningsprofiler /forskarutbildning Magister/master 5 olika program kopplat till forskningsprofilerna Högskoleingenjör 9 olika program inom /kandidat byggteknik, energiteknik, elektroteknik, industriell ekonomi, kemiteknik och maskinteknik Basår Högskoletekniker 4 olika program, varav två i Varberg

13 Forskningsprofil Energi- och material för hållbar utveckling
Program med utbildningsansvariga Master Industriell bioteknik Peter Therning Master Hållbara tekniska system Peter Therning Kemiingenjör Tillämpad bioteknik Peter Therning Energiingenjör Peter Therning Byggingenjör Jan Isberg Högskoletekn. Energi- och processteknik Michael Tittus Högskoletekn. Processteknik – vatten och miljö Michael Tittus Högskoletekn. Byggteknik Jan Isberg

14 Forskningsprofil Kvalitetsdriven logistik
Program med utbildningsansvariga Magister Kvalitet och miljö Roy Andersson Magister Logistik Göran Stjernman Maskiningenjör – produktutveckling Per Berg Affärsingenjör Peter Kammensjö Arbetsorganisation och ledarskap Peter Kammensjö Logistikingenjör Göran Stjernman Internationell affärsingenjör Roy Andersson

15 Forskningsprofil Medicinteknik/elektroteknik & data
Program med utbildningsansvariga Magister - medicinteknik Michael Tittus Utvecklingsingenjör – elektronik och data Michael Tittus IT-tekniker Peter Axelberg

16 Basår Program med utbildningsansvarig Tekniskt basår Anders Mattsson Tekniskt basår för sökande Anders Mattsson till textilutbildning Tekniskt-naturvetenskapligt Anders Mattsson basår

17 Administration - Ingenjörshögskolan
Studieinformation: Camilla Lagerquist, Britt-lis Johnsson Administratörer: - Britt-lis Johnsson (registrering till kurser, studieresultat) - Susanne Borg (examensarbete, registrering till kurser, forskningssekreterare) - Helena Gjertz (examensarbete, registrering till kurser/ forskningssekreterare) - Siv Eliasson (Pingpong – internetbaserad lärplattform) - Solveig Klug (internationell koordinator/informatör/webb) - Louise Holmgren, (intendent, ekonomiansvarig)

18 Öppettider – Ingenjörshögskolans expedition
Du kan alltid träffa någon av oss på expeditionen på: Måndagar 11:00-13:00 Onsdagar 11:00-13:00 Vid andra tillfällen träffas vi i mån av tid.

19 Tentamensanmälan Anmälan ska göras till samtliga tentor, både ordinarie och omtenta Anmälan till salstentamen görs på webben (OBS! en förutsättning för att detta ska kunna göras är att du först är registrerad på kursen som ska tenteras) Anmälan ska göras senast 5 arbetsdagar före tentamenstillfället. Anmäl dig här: – Student – Anvisningar & regler – Examination – Tentamen – Anmälan till tentamen - Institutionen Ingenjörshögskolan Går det inte att anmäla sig? Kontakta Britt-lis Johnsson, rum D802

20 Pingpong Lärarna använder Pingpong (en webb-baserad lärplattform). De lägger ut kursaktiviteter, t.ex. information och uppgifter, och samlar in inlämningsuppgifter etc. via Pingpong. För att få åtkomst till dina kursaktiviteter i Pingpong måste du vara registrerad på kursen i fråga. Problem med åtkomst i Pingpong? Kontakta Siv Eliasson, rum D817

21 StudentCentrum – vån 3B StudentCentrum bistår med: - Utskrifter av intyg (studieresultat och registreringsintyg) - Utlämning av tentor - Informationsmaterial och blanketter - Enklare datasupport - Försäljning av kompendier och rapportserier - Passerkort - Hjälp vid problem med påfyllning av utskriftskonto - Lösenordsbyte samt administration av datoranvändarkonto Öppettider för StudentCentrum Mån: 09:00-18:30  Tisd: 09:00-16:00  Ons: 09:00-18:30  Tors: 09:00-16:00  Fred: 09:00-14:30

22 Disciplinärenden - fusk & plagiat
Start  -  Student  -  Anvisningar & regler  -  Examination   - När reglerna inte följs När reglerna inte följs Disciplinära åtgärder får vidtas mot student som t.ex. med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas. Vi delar ut foldrar här idag!

23 Webben På webben finns det mesta som du kan behöva veta. Surfa runt och bekanta dig redan nu i början av din studietid Gå in på och välj student eller Gå in på Ingenjörshögskolans webbsida och välj student Denna presentation ligger ute på webben


Ladda ner ppt "Högskolan i Borås."

Liknande presentationer


Google-annonser