Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.4 ISBN 978-91-633-8059-4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.4 ISBN 978-91-633-8059-4."— Presentationens avskrift:

1 Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.4 ISBN 978-91-633-8059-4

2 1 Användning av höggradigt rena Instrument Skålar Kompresser samt Dricksvatten Förutsätter aseptiskt förfarande “hela vägen” “Ren rutin”

3 2 Aseptik Bevara godsets ursprungliga renhetsgrad! Bevara det sterila sterilt! Bevara det rena rent! OBS! Utgångsprodukten ─ det enda som skiljer mellan steril och ren metod Samma arbetssätt!

4 3 Renrutin ─ bakgrund, hur tänkte man?? Kostnader för steril NaCl Dricksvatten ─ kontrollerat, tillgängligt Höggradigt rent material ska vara fritt från sjukdomsalstrande mikroorganismer Normalt finns bakterier på huden och exempelvis i urinvägarna Höga mängder bakterier i KAD-urin och infekterade sår

5 4 Förutsättningar Höggradigt rent material -kvalitetssäkrad diskdesinfektor -”kvalitetssäkrad personal” - basala hygienrutiner - aseptisk teknik (bibehålla renhetsgraden) God vattenkvalitet

6 5 Renrutin ─ när? ”Kroniska”, (långsamt läkande) sår - trycksår - bensår Infekterade övriga sår Blåskateterisering Blåssköljning

7 6 Renrutin ─ undantag Omläggning av sår i förbindelse med steril kroppshåla eller led Kirurgiska ingrepp i urinvägarna Verksamheten/medicinskt ansvarig avgör val av metod

8 7 Akuta sårskador Steril rutinRen rutin Jämn veckaOjämn vecka 322 pat295 pat Ev sutur DuoDerm Distriktssköterska 10,3% infektion5,4% infektion (≤p 0,05) Hall Angerås M. et al. Eur J Surg 158:347-350, 1992

9 8 Kontaktsmitta via händer Vanligaste smittvägen i vården

10 9 Renrutin - såromläggning “Duka en bricka” Höggradigt rena instrument pincettplockadeFabriksrena, pincettplockade kompresser Nytappat kroppsvarmt kranvatten Nytt förband Rena handskar, eventuellt plastförkläde Planera; belysning, avfall

11 10 Godsets väg ur diskdesinfektorn Öppna luckan Desinfektera händerna (”Rena händer på rent gods”) Desinfektera avställningsytan – 70% sprit Kontrollera diskresultatet, speciellt ”hot spots” eventuellt i starkljuslampa Handtag ─ diskdesinfektor: KNS, Bacillus

12 11 Förvaring av höggradigt rent gods Torrt, dammfritt (helst i skåp) Pincetter och saxar stående i rostfri burk/cylinder Inte för mycket gods ─ omsättning! Desinfektera allt gods 1g/v Desinfektera hyllor med 70% sprit Dokument FYFFE

13 12 Steril rutin – när? viVid alla ingrepp som innebär penetration genom huden (då vi som personal åstadkommer ”skadan”) Ingrepp som kräver preoperativa förberedelser


Ladda ner ppt "Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.4 ISBN 978-91-633-8059-4."

Liknande presentationer


Google-annonser