Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.4 ISBN 978-91-633-8059-4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.4 ISBN 978-91-633-8059-4."— Presentationens avskrift:

1 Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.4
ISBN

2 “Ren rutin” Användning av höggradigt rena Instrument Skålar Kompresser
samt Dricksvatten Förutsätter aseptiskt förfarande “hela vägen” 1

3 Aseptik Bevara godsets ursprungliga renhetsgrad!
Bevara det sterila sterilt! Bevara det rena rent! OBS! Utgångsprodukten ─ det enda som skiljer mellan steril och ren metod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Samma arbetssätt! 2

4 Renrutin ─ bakgrund, hur tänkte man?? Kostnader för steril NaCl
Dricksvatten ─ kontrollerat, tillgängligt Höggradigt rent material ska vara fritt från sjukdomsalstrande mikroorganismer Normalt finns bakterier på huden och exempelvis i urinvägarna Höga mängder bakterier i KAD-urin och infekterade sår 3

5 Förutsättningar Höggradigt rent material - kvalitetssäkrad diskdesinfektor - ”kvalitetssäkrad personal” - basala hygienrutiner - aseptisk teknik (bibehålla renhetsgraden) God vattenkvalitet 4

6 Renrutin ─ när? ”Kroniska”, (långsamt läkande) sår - trycksår - bensår
Infekterade övriga sår Blåskateterisering Blåssköljning 5

7 Verksamheten/medicinskt ansvarig avgör val av metod
Renrutin ─ undantag Omläggning av sår i förbindelse med steril kroppshåla eller led Kirurgiska ingrepp i urinvägarna Verksamheten/medicinskt ansvarig avgör val av metod 6

8 Akuta sårskador Steril rutin Ren rutin Jämn vecka Ojämn vecka
322 pat pat Ev sutur DuoDerm Distriktssköterska 10,3% infektion 5,4% infektion (≤p 0,05) Hall Angerås M. et al. Eur J Surg 158: , 1992 7

9 Kontaktsmitta via händer
Vanligaste smittvägen i vården 8

10 Renrutin - såromläggning
“Duka en bricka” Höggradigt rena instrument Fabriksrena, pincettplockade kompresser Nytappat kroppsvarmt kranvatten Nytt förband Rena handskar, eventuellt plastförkläde Planera; belysning, avfall 9

11 Godsets väg ur diskdesinfektorn
Öppna luckan Desinfektera händerna (”Rena händer på rent gods”) Desinfektera avställningsytan – 70% sprit Kontrollera diskresultatet, speciellt ”hot spots” eventuellt i starkljuslampa Handtag ─ diskdesinfektor: KNS, Bacillus 10

12 Förvaring av höggradigt rent gods
Torrt, dammfritt (helst i skåp) Pincetter och saxar stående i rostfri burk/cylinder Inte för mycket gods ─ omsättning! Desinfektera allt gods 1g/v Desinfektera hyllor med 70% sprit Dokument FYFFE 11

13 Steril rutin – när? Vid alla ingrepp som innebär penetration genom huden (då vi som personal åstadkommer ”skadan”) Ingrepp som kräver preoperativa förberedelser 12


Ladda ner ppt "Aseptisk teknik vid hantering av höggradigt rena medicintekniska produkter/instrument 4.2.4 ISBN 978-91-633-8059-4."

Liknande presentationer


Google-annonser