Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Katie Wu, TIMEL3 Medicinska Bilder (HL1002) Måndagen den 5 maj 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Katie Wu, TIMEL3 Medicinska Bilder (HL1002) Måndagen den 5 maj 2014"— Presentationens avskrift:

1 Katie Wu, TIMEL3 Medicinska Bilder (HL1002) Måndagen den 5 maj 2014
Angiografi Katie Wu, TIMEL3 Medicinska Bilder (HL1002) Måndagen den 5 maj 2014

2 Vad är angiografi? Avbildar blodkärl
Ex: - kranskärl – Koronarangiografi - njurartär – Renal angiografi - hjärnan – Cerebral angiografi

3 http://www. slideshare

4 Användningsområde Arteriografi (artärer): förträngningar, kärltumörer
Flebografi (vener): djup ventrombos Koronarangiografi (kranskärl): blodpropp, hjärtinfarkt, kärlkramp Cerebral angiografi (hjärnan): utbuktning, förträngning, tumör, ödem, blodpropp, stroke Renal angiografi (njurartärer): funktionsnedsättning av njurarna Jacobson B. Medicin och Teknik. Fjärde upplagan. Lund: Studentlitteratur; s

5 Angiogram Angiogram = bild som framställs med hjälp av angiografi
Kontrastmedel: framgår som vitt på angiogrammet.

6 DSA – Digital subtraktionsangiografi
Jacobson B, Öberg P.Å. Teknik i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur; s

7 Inställningar Justera bilder genom ändring av kontrast, ljusstyrka, filtrering Två typer av filtrering: Spatiell filtrering: framhäver fina detaljer genom att stora obetydliga delar försvagas Tidsfiltrering: framhäver detaljer som har förflyttat sig med en viss hastighet – ex. avbildning av hjärtat

8 Kontrastmedel Vattenlösliga Icke-vattenlösliga Jod Barium
Sprutas in i blodbanan Utsöndras via levern/njurarna -> Urin Barium Oralt eller insprutat i mag- och tarmkanalen Avföring

9 Utförande

10 Fördelar och risker med angiografi
En detaljerad avbildning av kroppens blodkärl. Snabb åtgärd med hjälp av kateterisering. Visas i realtid. Säker och smärtfri. Risken för komplikationer är liten. Undersökningen tar 30 minuter till två timmar. Vanligtvis kan patienten gå hem samma dag. Det går att anpassa valet av undersökningsmetoden beroende på patientens förutsättningar. Det finns många inställningsalternativ för att förbättra bildkvalitén. Kontrastmedlet kan medföra en allergisk reaktion. Kontrastmedlet kan medföra fosterskada om patienten är gravid. Jodhaltigt kontrastmedel kan medföra njurskador (förhöjd kreatinin) för patienter med nedsatt njurfunktion. Vid kateterisering kan det förekomma små blåmärken och blödningar där den har varit insatt. Vid kateterisering kan det förekomma kärlskador, dock sällsynt. Patienten utsätts för strålning. På grund av många inställningsalternativ kan det medföra svårigheter att i efterhand återskapa en viss betraktelsesituation.

11 PCI och ERCP

12 PCI Percutan Coronar Intervention = ballongvidgning
Förträngningar i hjärtats kranskärl Förberedelser och utförande Förberedelser och själva ingreppet tar mellan en och två timmar

13 ERCP Endoskopisk Retrograd Cholangio Pancreaticografi
Avvikelser i leverns, gallblåsans och bukspottskörtelns utförsgångar till tolvfingertarmen Förberedelser och utförande Hela undersökningen tar mellan 30 minuter och 2 timmar

14 Resultat Kateterisering-angiografi med vanlig röntgen används nästan enbart om läkaren har planerat en direkt behandling i förbindelse med undersökningen, som PCI och ERCP. Om patienten inte är lämpad för kateterisering-angiografi på grund av nedsatt njurfunktion, allergi mot kontrastmedel, graviditet eller av annan anledning så finns det alternativa metoder som MR-angiografi och CT- angiografi. Angiogram lagras oftast som digitala bilder. Detta medför att det går att korrigera bilderna. Inställningar som ändring av ljusstyrka, konstrast och filtrering medför bättre bildkvalité. PCI och ERCP är några undersökningsmetoder för att diagnostisera och eventuellt behandla sjukdomar. Det tar knappt två timmar att utföra dessa ingrepp och uppvakningstiden är oftast inte mer än en dag. Det är viktigt att bilderna har bra kvalité då läkaren navigerar sig fram med hjälp av röntgenbilderna och/eller bilderna från endoskopet. För att få bra bildkvalité används kontrastmedel som även underlättar upptäckande av avvikelser.

15 Slutsats Angiografi är en bra undersöknings- samt delvis behandlingsmetod som kan upptäcka många sjukdomar. Själva ingreppet tar inte speciellt lång tid och patienten behöver oftast inte mer än en dag uppvakning. Dessa medför besparingar för sjukvården. Att kunna undersöka och behandla under ett och samma tillfälle vid förträngningar och gallstenar sparar mycket på tid och resurser. Risken för komplikationer är liten om patienterna inte är allergisk mot kontrastmedel, har en nedsatt njurfunktion eller är gravid. Det är även möjligt att anpassa undersökningen efter patientens förutsättningar. Kvalitén på angiogrammen blir bättre med kontrastmedel. Problem som suddighet går att justeras med hjälp av datorbehandling.


Ladda ner ppt "Katie Wu, TIMEL3 Medicinska Bilder (HL1002) Måndagen den 5 maj 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser